Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 18317
Mărime: 282.90KB (arhivat)
Publicat de: Daniela N.
Puncte necesare: 14
Specializare: Gestiune și Audit Financiar

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1. NOȚIUNI TEORETICE
 3. 1.1.Concept și definiții pentru control intern managerial .5
 4. 1.2.Utilitatea controlului intern managerial ... .7
 5. 1.3.Caracteristicile auditului bancar .. ...8
 6. CAPITOLUL 2. STUDIU DE CAZ 15
 7. 2.1.PREZENTAREA ENTITĂȚII ..15
 8. 2.2.AUDITUL INTERN PRIVIND ACTIVITATEA JURIDICĂ ÎN CADRUL BĂNCII TRANSILVANIA. STANDARDE ...16
 9. 2.3.AUDITUL INTERN 30
 10. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 31
 11. B I B L I O G R A F I E ...32
 12. A N E X E ... 33

Extras din disertație

INTRODUCERE

Deoarece după anul 1990 au avut loc o serie de scandaluri de ordin financiar, a fost scos în evidență un anumit comportament lipsit de transparență sau de etică al celor ce conduceau marile companii, a fost luat în discuție acel concept de guvernanță corporativă, adică mecanismele de control și conducere ale unei companii.

Multe dintre afaceri au distrus încrederea în bancheri. Reforma din sectorul privat a atras atenția sectorului public, cel care deține în toate țările o porțiune importantă din economie.

Controalele interne puternice din sectorul public au avut un impact important asupra credibilității guvernului și asupra operațiunilor derulate. Standardele unui control intern furnizează mecanismele prin care națiunea poate obține asigurarea faptului că bunurile sunt protejate, iar raportarea financiară poate fi de încredere, deci operațiunile financiare respectă un aspect etic.

Un control puternic furnizează încrederea pentru națiuni și organizații internaționale cu care țara intră în relații, oricare ar fi domeniul (politic, social, financiar, economic, mediu). Utilizarea de linii directoare comune în dezvoltarea de standarde de control puternice, permit altor națiuni să înțeleagă și să comunice nivelul de asigurare și de încredere.

Noua Comisie Prodi din Parlamentul European, care urmează Comisiei Santer, a inițiat reforme și publică în 2000 „Cartea Albă” pentru reformele manageriale din cadrul serviciilor Comisiei Europene. Aceasta are la bază:

-cultura serviciilor, care presupune existența unor manageri foarte responsabili care își asumă responsabilitățile într-o transparență totală;

-planificare și programare strategică de activități prin stabilirea unor priorități și repartizarea eficientă a resurselor;

- dezvoltarea resurselor umane și o nouă politică de personal;

-gestiunea financiară, audit și control, care sunt considerate elemente fundamentale de reformă.

Reforma Comisiei Europene înseamnă practic descentralizarea activității de control.

În acest fel, orice Director General devine responsabil pentru un control intern din cadrul serviciilor, promovându-se ”răspunderea”. Se spune că se trece de la ”cultura de suspiciune” la ”cultura de responsabilitate” și aici cel mai important lucru este îndeplinirea obiectivelor.

În consecință, putem spune că s-a trecut la o nouă abordare a controlului intern, care presupune mai multă transparență în înțelegerea faptului că guvernul trebuie să răspundă față de societate referitor la desemnarea sa pentru colectarea de venituri și alocarea corectă de cheltuieli.

Având aceeași preocupare, președinții instituțiilor supreme ale auditului din țările Europei și președintele Curții Europene de Auditori, au adoptat rezoluția prin care se fac recomandări în domenii considerate ca fiind cruciale în procesul integrării europene.

CAPITOLUL 1

NOȚIUNI TEORETICE

1.1.Concept și definiții pentru controlul intern managerial

În România, termenul folosit astăzi pentru “control intern” poate fi și “control managerial”, pentru a scoate în evidență responsabilitatea conducerii entităților referitor la acest concept. Utilizarea termenului de “control intern/managerial” poate să prevină perpetuarea de confuzii de către diverse persoane, care consideră controlul intern precum și controlul managerial ca două tipuri distincte de control.

Pentru înțelegerea corectă a conceptului de control intern/managerial, putem face delimitarea acestuia de operațiunea de verificare, sau inspecție. Codul controlului intern/managerial, este aprobat prin Ordinul Guvernului nr.400/2015, și menționează că “în contextul principiilor generale de bună practică regăsite în legislația comunitară, controlului intern i se asociază o accepțiune mai largă, acesta fiind privit ca o funcție managerială și nu ca o operațiune de verificare. Prin exercitarea funcția de control, conducerea constată abaterile rezultatelor de la țintele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive ce se impun”.

Este cunoscut faptul că atitudinea din domeniul controlului determină asocierea acestuia cu activitatăți de inspecție sau verificare a entităților și persoanelor prin structuri specializate. În legătură cu acest aspect, Codul controlului managerial poate să insiste pe depășirea unei abordări mai înguste de verificare adică să se refere la funcția managementului, la gradul de realizare privind obiectivele entității.

Controlul managerial cunoaște definiții folosite la nivel internațional, dar și definiții stabilite în acte normative care sunt emise pe plan național.

Conform Standardelor Internaționale pentru Audit care au fost emise de Consiliul de Standarde Internaționale în Audit și Asigurare, prescurtat I.A.A.S.B., ce aparține Federației Internaționale a Contabililor, prescurat I.F.A.C., acest control intern poate fi definit ca:

Bibliografie

- A.C.Dănescu, Controlul intern al Raportării Financiare. Practici de transparență și de credibilitate bancară, Editura Economică, București, 2014

- D.M.Tilea, Auditul acitivității economice, Editura Universitară, București, 2017

- M.A.Caratas, Auditul intern, control intern și cultură managerială, Editura Economică, București, 2020

- M.D.Manea, Audit intern bancar, Editura C.H.Beck, București, 2012

- V.Munteanu, Auditul financiar-contabil, Editura Universitară, București, 2020

- V.Munteanu, Auditul intern la intreprinderi si institutii publice, Editura Wolters Kluwer, București, 2010

Legislație

- Internal audit in banking organisations and the relationship with internal and external auditors, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, 2000

- Norma nr. 17/2003 privind organizarea și controlul intern al activității băncilor, administrarea riscurilor semnificative, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern în cadrul băncilor

- ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Emitent, secretariatul general al Guvernului, publicat în MO NR.387 din 7.05.2018

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, actualizat până la data de 26 mai 2016

- Ordonanța nr. 119 din 31 august 1999 (republicată), privind controlul intern și controlul financiar preventiv, publicată în MO nr.799 din 12.11.2003

Surse de internet

www.bancatransilvania.ro

www.e-coso.ro

www.e-scim.ro

Preview document

Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 1
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 2
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 3
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 4
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 5
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 6
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 7
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 8
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 9
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 10
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 11
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 12
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 13
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 14
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 15
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 16
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 17
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 18
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 19
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 20
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 21
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 22
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 23
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 24
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 25
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 26
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 27
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 28
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 29
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 30
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 31
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 32
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 33
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 34
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 35
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 36
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 37
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 38
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 39
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 40
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 41
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 42
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 43
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 44
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 45
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 46
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 47
Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Auditul intern privind activitatea juridica desfasurat la o societate bancara.docx

Te-ar putea interesa și

Auditul Operațiunilor de Creditare

Introducere Problematica abordată în lucrarea de disertaţie „AUDITUL OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE” a presupus delimitarea acesteia în două capitole,...

Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României

CAP. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are originile în...

Auditarea activității de creditare

Mediul în schimbare în care se află băncile, prezintă oportunităţi majore pentru acestea, dar totodată presupune riscuri complexe şi variabile...

Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMANESC 1.1. Apariţia băncilor şi a sistemului bancar Existǎ diferite pǎreri cu privire la originea bǎncilor. Unii...

Riscuri Bancare în Creditarea pe Termen Scurt

Capitolul I. Riscurile bancare şi managementul global al acestora 1. Sistemul bancar din România 1.1. Sistemul bancar românesc înainte de...

Integrarea în Uniunea Europeană a Sectorului Invizibil

1.1. Definiţie Într-o economie de piaţă distingem o serie de prestaţii internaţionale de servicii. În general, ele au un caracter nematerial şi...

Studiu Monografic Realizat la BRD-GSG

Capitolul 1. Prezentarea Băncii Române pentru Dezvoltare. Istoric si evolutie. 1.1 Momente istorice Istoria BRD dateazǎ din anul 1923, când...

Riscul și politica de creditare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Ai nevoie de altceva?