Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 19477
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Publicat de: Georgiana A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petre Popeanga

Cuprins

 1. ABREVIERI 5
 2. INTRODUCERE 6
 3. SECȚIUNEA I 7
 4. UNIUNEA EUROPEANĂ - SCURT ISTORIC 7
 5. SECȚIUNEA II 11
 6. INSTITUȚIILE UNIUNII EUROPENE 11
 7. 2.1. CONSILIUL EUROPEAN (CE) 11
 8. 2.2. PARLAMENTUL EUROPEAN 14
 9. 2.3. CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (CUE) 21
 10. 2.4. COMISIA EUROPEANĂ 22
 11. 2.5 CURTEA DE CONTURI 24
 12. SECȚIUNEA III 26
 13. BUGETUL UNIUNII EUROPENE 26
 14. 3.1. DEFINIȚII 26
 15. 3.2. Venituri bugetare 27
 16. 3.2 PROCEDURA BUGETARĂ 30
 17. SECȚIUNEA IV 33
 18. AUDITUL FINANCIAR - PÂRGHIE A MANAGEMENTULUI FONDURILOR EUROPENE NERAMBURSABILE 33
 19. 4.1 OBIECTIVELE ȘI CLASIFICAȚIA AUDITULUI FINANCIAR 34
 20. 4.2 CLASIFICAREA AUDITULUI FINANCIAR 35
 21. 4.3 FUNCȚIILE AUDITULUI FINANCIAR 37
 22. SECȚIUNEA V 44
 23. STUDIU DE CAZ - PROGRAMAREA, PREGĂTIREA ȘI EXERCITAREA MISIUNII DE AUDIT AL BUGETULUI PRIVIND REALIZAREA UNUI KM LINIE DE TRAMVAI FINANȚATĂ DIN FONDURI EUROPENE ȘI CONTRIBUȚII NAȚIONALE LA PRIMĂRIA MUN. BUCUREȘTI 44
 24. 5.1 PREZENTAREA INSTITUȚIEI PUBLICE 44
 25. 5.2 PREZENTAREA INVESTIȚIEI/ACHIZIȚIEI 46
 26. 5.2.2 PROPUNEREA TEHNICĂ 54
 27. 5.2.3 PROPUNEREA FINANCIARĂ 55
 28. CONCLUZII 63
 29. BIBLIOGRAFIE 64
 30. ANEXE 70

Extras din disertație

INTRODUCERE

Ordinea juridică pe care a creat-o Uniunea Europeană a devenit astăzi o componentă constantă a vieții politice și a societății noastre. În fiecare an, se iau în temeiul tratatelor Uniunii mii de decizii care influențează în mod esențial statele membre ale UE și viețile cetățenilor acestora. Oamenii nu mai sunt numai cetățenii propriilor țări, ai propriului oraș sau district; ei sunt și cetățeni ai Uniunii. Fie și numai din acest motiv, este deosebit de important ca aceștia să fie informați cu privire la ordinea juridică ce le afectează viața de zi cu zi. Totuși, complexitatea structurii Uniunii și ordinea juridică a acesteia nu sunt ușor de înțeles. Această dificultate este cauzată, în parte, chiar de formularea tratatelor, care este adesea oarecum neclară și ale cărei implicații nu sunt ușor de apreciat. Un alt factor este faptul că numeroase concepte cu care tratatele operează în încercarea de a controla situația nu sunt familiare. În cele ce urmează se va încerca asigurarea în beneficiul cetățenilor interesați a unei imagini de ansamblu incipiente asupra structurii UE, precum și a pilonilor de susținere a ordinii juridice europene.

Am ales ca temă pentru lucrarea de disertație “PROGRAMAREA, PREGĂTIREA ȘI EXERCITAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT AL BUGETULUI AFERENT UNUI PROIECT FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE ȘI CONTRIBUȚII NAȚIONALE”, fiind o temă structurată pe cinci secțiuni, fiecare prezentând aspecte relevante cu tema aleasă.

Astfel, prima secțiuni denumiă “Uniunea Europeană” face referire la un scurt istoric al acesteia.

A doua secțiune poartă numele de “ Instituțiile Uniunii Europene”. În cadrul acestui secțiuni se tratează

Prezenta lucrare tratează principalele elemente și prevederi teoretice referitoare la materia auditului financiar, ca activitate care evidențiează, controlează și totodată repară, acolo unde este posibil acest lucru, cheltuirea ineficientă sau defectuoasă a resurselor prezente la nivelul instituțiilor publice. Astfel, partea a doua a lucrării este dedicată unui studiu de caz amănunțite privind acțiunile de audit desfășurat la Primăria Municipiului București și totodată detaliază abaterile și recomandările formulate de auditori vizavi de activitatea acestor entități de interes public.

SECȚIUNEA I

UNIUNEA EUROPEANĂ - SCURT ISTORIC

Uniunea se bazează pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și a respectării drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între bărbați si femei.[...]"

Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, compusă din 27 țări în prezent. Este considerată a fi o construcției sui generis (ne mai întâlnită până acum, care nu poate fi calificată în funcție de criterii deja existente), situându-se între federație și confederație (intru în sistem federal, deciziile importante sunt luate de către un organ comun, căruia statele membre îi sunt subordonate, în timp ce într-un sistem confederal, hotărârile se iau în unanimitate de către ansamblul statelor membre).

Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare și integrare care a început propriu zis în anul 1951. Acest proces a fost unul extrem de complex, marcat de mai multe etape care au condus la configurarea actuală a Europei. Inițial, Uniunea Europeană a fost gândită ca o soluție la criza apărută după cel de al doilea război mondial, după ce în iulie 1914 Europa se află la apogeu (secolul XIX a reprezentat pentru Europa punctul culminant al puterii, crearea imperiilor coloniale, puterea economică și financiară, realizarea unor imense progrese tehnice), în 1945 ea se găsește aproape dărâmată din punct de vedere politic, economic și militar. Pe scena internațională rămăseseră doar două state care puteau fi calificate drept veritabile puteri mondiale: SUA și URSS. În acest context, cooperarea între statele europene apare ca o necesitate, singura soluție viabila care putea încheia criza creată și putea relansa Europa pe plan mondial. Astfel, între Franța și Germania, aflate de prea mult timp în conflict, se încearcă o reconciliere istorică, clădită pe fundamente economice. Pornind de la ideea consilierului său, Jean Monet, ministrul de externe francez, Robert Schuman, propune, de acum celebra declarație de la 9 mai 1950, plasarea întregii producții franco-germane de cărbune și oțel în subordinea unei “Înalte Autorități” comune, în cadrul unei organizații deschise participării și celorlalte țări ale Europei. După un an de negocieri, Franței și Germaniei li se alătură Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg, care semnează la Paris, la 18 aprilie 1951, Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului. Această Comunitate creează “Europa celor Șase” și marchează începutul construcției europene. În martie 1957, cele șase țări semnează la Roma doua tratate care înființează doua noi comunități europene: Comunitatea Economica Europeana (CEE) și Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (EURATOM). La acel moment, existau, în consecința, trei comunități europene distincte, cu competențe limitate și activând doar pe plan economic. Aceste comunități aveau structuri de conducere distincte, situație care sa menținut până în anul 1965, când aceste organe de conducere au fuzionat. Anul 1992 reprezintă un moment marcant pentru construcția europeană. Trebuie, însă, menționat, mai întâi, că numărul membrilor din Comunitățile Europene se mărise în urma a trei valuri de aderare: 1973 - Danemarca, Irlanda si Regatul Unit; 1981 - Grecia; 1986 - Spania si Portugalia.

Bibliografie

1. Colins, L. Valeni, G. - Audit et controle intern, Ed. „Dalloz", Paris, 1992;

2. Athanassiou, Phoebus (februarie 2006). „The Application of multilingualism in the European Union Context” (PDF). ECB. p. 26.

3. European Commission. „About the European Commission”

4. Hix, Simon (1999) “Sistemul politic al Uniunii Europene” MacMillan, Basingstoke. p32

5. Bermann, George (2004). „Puterea Executivă în Noua Constitutie Europeană” New York University

6. Comisia Europeană, European Union, Public Finance, Ediția a patra, 2008, p.20,21

7. Comisia Europeană, European Union, Public Finance, Ediția a patra, 2008, p.198-199

8. Lia Pop, Pentru Parlamentul European, Ed. Universității din Oradea, 2007, p.105.

9. Bistriceanu Gh.D., Demetrescu C.G., Macovei E.I. - Lexicon de finanțe-credit, contabilitate și informatică financiar-contabilă, Vol. I, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981.

10. Chivulescu, M. - Specializarea sectorială - procedură premergătoare auditului financiar, Revista „Tribuna Economică", nr.7 și 12/1998;

11. Popeangă, P. - Auditul financiar, Ed. „Tribuna Economică", București, 1999;

12. Popeangă, P., Vilaia, D. - Organizarea auditului statutar în România, în calitatea acesteia de membru asociat al Uniunii Europene, Revista „Tribuna Economică", 1999;

13. Popeangă, P., - Controlul financiar contabil, Revista „Tribuna Economică", 1999;

14. Popeangă, P., - Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil, Fundația “România de Mâine”, București, 2000

15. Popeangă P., Bragadireanu C., Audit financiar, Ed. Pro Universitaria, București, 2013, suport de curs;

16. Toma, M., Chivulescu, M. - Tehnici și proceduri de audit, Revista „Tribuna Economică", nr. 8/1997;

17. Popeangă, P. - Audit financiar, Editura - Pro Universitaria- , 2008, ediție revizuită, completată și reeditată în 2012

18. Popeangă, P. - Buget și contabilitate bugetară, Editura - Pro Universitaria - , 2012, ediție revizuită, completată și reeditată în 2017;

19. Popeangă, P. - Control financiar, editura - Dareco- , 2005;

20. Popeangă, P. - Controlul financiar și fiscal, Editura - C.E.C.C.A.R.- București, 2004.

21. Popeangă, P. - Procedee si tehnici de control financiar, Editura “Tribuna Economica”,1998

22. Discrete elements of public planning, ROMANIAN REVIEW OF SOCIAL SCIENCE, nr. 109/2016, București;

23. Des fumigènes dans le code fiscal roumain ADEF, UNIVERSITES FISCALES EUROPEENES, NICE - France, 2009 ;

24. Impôt or emprunte, ADEF, UNIVERSITES FISCALES EUROPEENES, NICE - France, 2007

25. Popeangă, P. - Riscuri în activitatea de audit financiar, Tribuna Economică (Auditul Financiar), Nr. 6, 2006

LEGISLAȚIE

1. Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei Municipiului București.

2. Legea52/21.01.2003 privind transparența decizională în administrația publică.

3. Legea 544/12.01.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

4. Legea 215/2001 a administrației publice locale, actualizată și republicată.

5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

6. *** Legea contabilității nr. 82/1991, republicată ,

7. *** Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial nr. 953/24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare

ALTE SURSE

1. https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/drept/izvoarele-constructiei-europene

2. http://www.istorie.ucdc.ro

3. www.curteadeconturi.ro

4. https://europa.eu/european-union/about-eu/history_ro

Preview document

Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 1
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 2
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 3
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 4
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 5
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 6
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 7
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 8
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 9
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 10
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 11
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 12
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 13
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 14
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 15
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 16
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 17
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 18
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 19
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 20
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 21
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 22
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 23
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 24
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 25
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 26
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 27
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 28
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 29
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 30
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 31
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 32
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 33
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 34
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 35
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 36
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 37
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 38
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 39
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 40
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 41
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 42
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 43
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 44
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 45
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 46
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 47
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 48
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 49
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 50
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 51
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 52
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 53
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 54
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 55
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 56
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 57
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 58
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 59
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 60
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 61
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 62
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 63
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 64
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 65
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 66
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 67
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 68
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 69
Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Programarea, pregatirea si exercitarea activitatii de audit al bugetului aferent unui proiect finantat din fonduri europene si contributii nationale.doc

Alții au mai descărcat și

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Managementul riscurilor

“Un vapor este în siguranţă în port, dar vaporul nu a fost construit pentru a sta în port” – John A. Sheed CUPRINS: - Concept şi definiţii -...

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

IPSAS

CAPITOLUL I ABORDĂRI DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRE LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC 1.1. Aspecte cu privire...

Ai nevoie de altceva?