Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2105
Mărime: 2.29MB (arhivat)
Publicat de: Adina B.
Puncte necesare: 6

Extras din proiect

Propunătoare:

Data:

Școala:

Clasa: a IV-a

Aria curriculară: Om și societate

Disciplina: Istorie

Unitatea de învățare: Epoci, evenimente și personalități

Subiectul: Ștefan cel Mare

Tipul lecției: predare-învățare

Scop: Familiarizarea elevilor cu informațiile legate de Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei.

Competențe specifice:

- 1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice

- 3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile

- 4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent

Obiectivele operaționale - pe parcursul lecției, elevii vor fi capabili:

O1 - să plaseze în timp și spațiu domnia lui Ștefan cel Mare;

O2 - să enumere acțiunilor domnitorului care au dus la dezvoltarea Moldovei;

O3 - să identifice cele mai importante evenimente din perioada de domnie a lui Ștefan cel Mare;

O4 - să stabilească calitățile fizice și morale ale domnitorului pe baza textelor citite;

O5 - să localizeze corect pe hartă teritoriul care se afla sub domnia lui Ștefan cel Mare.

Metode, procedee, tehnici: conversația, explicația, exercițiul, metoda cubului, metoda știu - vreau să știu - am învățat, metoda cubului.

Mijloace de învățământ: videoproiectorul, laptop, fișă de lucru, harta, rebus, fișe, CD cu cântecului ,,Cântecul lui Ștefan cel Mare”

Forme de organizare a activității: frontal, individual.

Resurse:

temporale: 45 minute, umane: 30 elevi

Desfășurarea lecției:

Nr. crt. Etapele/ secvențele lecției + intervalul de timp alocat Obiective operațio-nale Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare

Metode, procedee, tehnici Mijloace de învățământ Forme de organizare a activității

1. Momentul organizatoric

(1 min)

Organizarea sălii de clasă, împărțirea fișelor de lucru, pregătirea materialului didactic necesar lecției și așezarea copiilor la locuri.

2. Reactualizarea cunoștințelor

(4 minute)

Se verifică tema pentru acasă din punct de vedere cantitativ și calitativ și se discută despre eventualele probleme întâmpinate în rezolvarea acesteia.

Pentru verificarea cantitativă se trece printre bănci pentru a verifica dacă aceasta a fost scrisă.

Pentru verificarea calitativă se numesc pe rând câțiva elevi care să comunice rezolvarea pentru anumite subpuncte/exerciții din temă.

,,Ce alți voievozi și domnitori români am studiat până acum?”

,,Cine a fost Mircea cel Bătrân?”

,,Ce bătălii a câștigat Mircea cel Bătrân?”

,,Cine a fost Iancu de Hunedoara?”

,,Ce bătălii a purtat Iancu de Hunedoara cu turcii?”

,,Cine a fost Vlad Țepeș?”

,,Ce a realizat Vlad Țepeș în timpul domniei sale?” Conversația

Explicația Individual

Frontal Se evaluează corectitudinea temei.

Se evaluează cunoștințele asimilate anterior.

Bibliografie

- Petre, Z., Istorie. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Corint Educațional, București, 2016;

(https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Istorie/Corint/Partea%20I/#Manual/copertaI)

- M. E. C., Curriculum Național, Programa școlară pentru Istorie, clasa a IV-a, București, 2014;

- R. Leoveanu, N. Pasare, Proiectarea lecțiilor de Istoria românilor în învățământul primar, Editura ,,Grigore Tabcaru”, Bacău, 2000,

Preview document

Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 1
Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 2
Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 3
Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 4
Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 5
Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 6
Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 7
Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 8
Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 9
Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 10
Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 11
Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 12
Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 13
Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Stefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar.doc

Ai nevoie de altceva?