Asigurări și Reasigurări

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 29411
Mărime: 115.11KB (arhivat)
Publicat de: Antonie Filimon
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vaduva Maria
Universitatea “Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu Facultatea de Ştiinţe Economice Centrul de Învăţământ la Distanţă

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. REASIGURĂRILE - ÎNCEPUTURI, NECESITĂŢI ŞI FORME DE MANIFESTARE 5
 3. 1.1.Necesitatea reasigurării, funcţionarea şi utilizarea 5
 4. 1.2. Funcţiile reasigurării 12
 5. Test de autoevaluare 14
 6. CAPITOLUL II
 7. CONTRACTUL DE REASIGURARE 15
 8. 2.1. Definirea contractului de reasigurare 15
 9. 2.2. Principiile care stau la baza contractului de asigurare 17
 10. Test de autoevaluare 18
 11. CAPITOLUL III
 12. DERULAREA CONTRACTULUI DE REASIGURARE 23
 13. Test de autoevaluare
 14. CAPITOLUL IV
 15. FORME DE REASIGURARE 27
 16. 4.1. Tipuri de contracte proporţionale 28
 17. 4.2. Forma şi conţinutul contractului de reasigurare proporţională 33
 18. 4.3.Rezilierea contractului de reasigurare 44
 19. 4.4. Forma şi conţinutul contractului de reasigurare neproporţională 52
 20. 4.5. Reasigurarea neproporţională 53
 21. Test de autoevaluare 56
 22. CAPITOLUL V
 23. METODE DE REASIGURARE 58
 24. 5.1. Metode reasigurare 58
 25. 5.1.1. Metoda facultativă 58
 26. 5.1.2. Metoda contractuală 69
 27. 5.2. Pool-urile de asigurare 75
 28. Test de autoevaluare 77
 29. CAPITOLUL VI
 30. PIAŢA INTERNAŢIONALĂ A ASIGURĂRILOR ŞI REASIGURĂRILOR 79
 31. 6.1. Caracterizare generală 79
 32. 6.2. Intermedierea în asigurări şi reasigurări 79
 33. Test de autoevaluare 96
 34. BIBLIOGRAFIE 97

Extras din curs

CAPITOLUL I

REASIGURĂRILE - NECESITĂŢI, FUNCŢII

1.1.Necesitatea reasigurării, funcţionarea şi utilizarea

1.2.Funcţiile reasigurării

1.1. Necesitatea reasigurării funcţionarea şi utilizarea reasigurării

A. Necesitatea reasigurării

Asigurarea şi reasigurarea suferă schimbări apărând noi tipuri de contracte cunoscute sub numele de reasigurări financiare. Majoritatea contractelor de reasigurare se prezintă sub formă tradiţională.

Creşterea totală a valorilor cuprinse în asigurare a condus la creşterea răspunderii asigurătorilor ajungându-se în situaţia că o singură societate de asigurare nu putea să acopere daunele. Fondul de asigurare constituit de o singură societate de asigurare devine insuficient pentru acoperirea unor daune mari ţiind necesară cooperarea internaţională în domeniul asigurărilor.

Societăţile de reasigurare realizează dispersia riscurilor prin mecanismul coasigurării respectiv al reasigurării.

Coasigurarea constă în participarea mai multor societăţi de asigurare la asigurarea unui bun de valoare mare. Încheierea contractului de asigurare se realizează de un singur asigurat cu mai multi asiguratori care preiau fiecare o anumită cotă de risc suportabilă în mod independent. La producerea daunei asiguratul tratează probleme legate de constatarea daunei, stabilirea şi plata despăgubirii cu una din societatile participante, care este societatea garantă şi care acţionează în numele tuturor, la lichidarea daunei fiind necesară aprobarea fiecăruia dintre coasiguratori, plasarea riscului necesitând uneori un timp îndelungat iar decontarea daunelor este greoaie. Din acest motiv, coasigurarea nu a avut o dezvoltare prea mare.

Reasigurarea este o formă de asigurare prin care o companie sau o organizaţie de asigurări poate transfera acte la un alt asigurător (reasigurător) partial sau în întregime, obligaţiile sale de plata ce decurg din contractele de asigurare pe care le-a încheiat. Această metodă permite unei companii de asigurări, numit reasigurat, cedent sau asigurător direct să se protejeze împotriva riscului care depăşeşte puterea sa financiară, în schimbul plăţii de către acesta a unei anumite sume denumită, primă de reasigurare. La rândul său reasigurătorul poate ceda o parte din reasigurările acceptate de el, operaţiunea fiind retrocesiune (retrocedare), compania cedentă fiind retrocedent iar reasigurătorul retrocesionar.

Reasigurarea apare ca o nouă asigurare care se bazează pe un contract de reasigurare ce se încheie între două societăţi de asigurare prin care prima cedează în întregime sau parţial răspunderea ce şi-a asumat-o iniţial prin contractul de asigurare.

Reasigurarea prezintă anumite trăsături care o deosebesc de asigurarea directă.

1. acţionează numai prin intermediul asigurării, întâi există operaţiunea de asigurare, din care apoi decurge reasigurarea;

2. în timp ce asigurarea directă se practică între o societate de asigurare denumită asigurător şi persoane fizice sau juridice în calitate de asiguraţi, reasigurarea intervine numai între două societaţi de asigurare deci contractul de reasigurare se încheie numai între persoane juridice.

3. reasigurarea acoperă partea de riscuri ce depăşeşte limitele de cuprindere ale asigurătorilor şi reduce astfel răspunderea lor în activitatea de asigurare.

4. nu toate contractele de asigurare sunt supuse principiului indemnizării (despăgubirii) cu excepţia poliţelor de viaţă, accidente, boală, în timp ce toate contractele de reasigurare sunt contracte de despăgubire fiind limitate la plăţile făcute de reasigurat conform asigurărilor la care a subscris.

5. aproape toate asigurările directe (cu excepţia celor maritime şi de aviaţie) sunt în principal interne iar reasigurarea este prin natura sa o activitate internaţională.

În România pănă la 1.01.1991, cât a funcţionat monompolul statului în domeniul asigurărilor, despre operaţiuni de reasigurare pe plan intern nu putea fi vorba. În prezent, ca urmare a faptului că există şi funcţionează mai multe societăţi de asigurare, reasigurare se practică şi pe plan intern având în vedere că ele nu au capacitatea de a prelua singure un volum mare de riscuri.

6. creează condiţii de lărgire a câmpului de activitate al societăţilor de asigurare şi le permite acestora să prezinte garanţii mai mari.

Reasigurarea are ca scop satisfacerea unor nevoi multiple ale asiguratorului direct.

În raporturile de reasigurare societăţile de asigurare apar într-o dublă postură: pe de o parte ele cedeaza altor companii de asigurări din diferite ţări o parte din riscurile asumate în cadrul asigurării directe având calitatea de reasiguraţi iar pe de altă parte primesc în reasigurare diferitele riscuri dobândind calitatea de reasigurători. Operaţiunile de primire în reasigurare se numesc reasigurare activă iar cele de cedare în reasigurare, reasigurare pasivă.

În afară de reasigurat şi reasigurător, reasigurarea mai cuprinde următoarele elemente: contract de reasigurare, prima de reasigurare, comisionul de reasigurare, participarea reasiguratului la profitul reasigurătorului şi brokerii de reasigurare.

Preview document

Asigurări și Reasigurări - Pagina 1
Asigurări și Reasigurări - Pagina 2
Asigurări și Reasigurări - Pagina 3
Asigurări și Reasigurări - Pagina 4
Asigurări și Reasigurări - Pagina 5
Asigurări și Reasigurări - Pagina 6
Asigurări și Reasigurări - Pagina 7
Asigurări și Reasigurări - Pagina 8
Asigurări și Reasigurări - Pagina 9
Asigurări și Reasigurări - Pagina 10
Asigurări și Reasigurări - Pagina 11
Asigurări și Reasigurări - Pagina 12
Asigurări și Reasigurări - Pagina 13
Asigurări și Reasigurări - Pagina 14
Asigurări și Reasigurări - Pagina 15
Asigurări și Reasigurări - Pagina 16
Asigurări și Reasigurări - Pagina 17
Asigurări și Reasigurări - Pagina 18
Asigurări și Reasigurări - Pagina 19
Asigurări și Reasigurări - Pagina 20
Asigurări și Reasigurări - Pagina 21
Asigurări și Reasigurări - Pagina 22
Asigurări și Reasigurări - Pagina 23
Asigurări și Reasigurări - Pagina 24
Asigurări și Reasigurări - Pagina 25
Asigurări și Reasigurări - Pagina 26
Asigurări și Reasigurări - Pagina 27
Asigurări și Reasigurări - Pagina 28
Asigurări și Reasigurări - Pagina 29
Asigurări și Reasigurări - Pagina 30
Asigurări și Reasigurări - Pagina 31
Asigurări și Reasigurări - Pagina 32
Asigurări și Reasigurări - Pagina 33
Asigurări și Reasigurări - Pagina 34
Asigurări și Reasigurări - Pagina 35
Asigurări și Reasigurări - Pagina 36
Asigurări și Reasigurări - Pagina 37
Asigurări și Reasigurări - Pagina 38
Asigurări și Reasigurări - Pagina 39
Asigurări și Reasigurări - Pagina 40
Asigurări și Reasigurări - Pagina 41
Asigurări și Reasigurări - Pagina 42
Asigurări și Reasigurări - Pagina 43
Asigurări și Reasigurări - Pagina 44
Asigurări și Reasigurări - Pagina 45
Asigurări și Reasigurări - Pagina 46
Asigurări și Reasigurări - Pagina 47
Asigurări și Reasigurări - Pagina 48
Asigurări și Reasigurări - Pagina 49
Asigurări și Reasigurări - Pagina 50
Asigurări și Reasigurări - Pagina 51
Asigurări și Reasigurări - Pagina 52
Asigurări și Reasigurări - Pagina 53
Asigurări și Reasigurări - Pagina 54
Asigurări și Reasigurări - Pagina 55
Asigurări și Reasigurări - Pagina 56
Asigurări și Reasigurări - Pagina 57
Asigurări și Reasigurări - Pagina 58
Asigurări și Reasigurări - Pagina 59
Asigurări și Reasigurări - Pagina 60
Asigurări și Reasigurări - Pagina 61
Asigurări și Reasigurări - Pagina 62
Asigurări și Reasigurări - Pagina 63
Asigurări și Reasigurări - Pagina 64
Asigurări și Reasigurări - Pagina 65
Asigurări și Reasigurări - Pagina 66
Asigurări și Reasigurări - Pagina 67
Asigurări și Reasigurări - Pagina 68
Asigurări și Reasigurări - Pagina 69
Asigurări și Reasigurări - Pagina 70
Asigurări și Reasigurări - Pagina 71
Asigurări și Reasigurări - Pagina 72
Asigurări și Reasigurări - Pagina 73
Asigurări și Reasigurări - Pagina 74
Asigurări și Reasigurări - Pagina 75
Asigurări și Reasigurări - Pagina 76
Asigurări și Reasigurări - Pagina 77
Asigurări și Reasigurări - Pagina 78
Asigurări și Reasigurări - Pagina 79
Asigurări și Reasigurări - Pagina 80
Asigurări și Reasigurări - Pagina 81
Asigurări și Reasigurări - Pagina 82
Asigurări și Reasigurări - Pagina 83
Asigurări și Reasigurări - Pagina 84
Asigurări și Reasigurări - Pagina 85
Asigurări și Reasigurări - Pagina 86
Asigurări și Reasigurări - Pagina 87
Asigurări și Reasigurări - Pagina 88
Asigurări și Reasigurări - Pagina 89
Asigurări și Reasigurări - Pagina 90
Asigurări și Reasigurări - Pagina 91
Asigurări și Reasigurări - Pagina 92
Asigurări și Reasigurări - Pagina 93
Asigurări și Reasigurări - Pagina 94
Asigurări și Reasigurări - Pagina 95
Asigurări și Reasigurări - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Asigurari si Reasigurari.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group

Introducere Modalitățile de asigurare a calității serviiciilor au evoluat continuu în acord cu schimbările tehnologice și socio-culturale rapide...

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Asigurări obligatorii - destinație și tipuri

INTRODUCERE Viața oamenilor a fost și este amenințată de cele mai imprevizibile fenomene pe care le comportă natura și activitatea complexă pe...

Managementul Riscului în Asigurări

INTRODUCERE Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată...

Sisteme de Reasigurare

Capitolul 1 Concepte teoretice privind reasigurarea 1.1 Conceptul de reasigurare şi evoluţia reasigurărilor Reasigurarea reprezintă operaţiunea...

Efectele Contractului de Asigurare

1. Efectele contractului 1.1 Notiune si reglementare Prin efectele contractului se înteleg raporturile juridice civile nascute din acel contract,...

Piața Reasigurărilor

INTRODUCERE Pentru diminuarea impactului riscurilor asumate prin contractele de asigurare încheiate, pentru echilibrarea situaţiei financiare şi...

Reasigurări în Europa

I Evoluţia asigurărilor şi reasigurărilor În cele mai vechi timpuri, oamenii nu au descoperit nevoia de asigurare, considerând că erau protejaţi...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Piața Asigurărilor în Uniunea Europeană

PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ CAP I. CADRUL GENERAL AL PIEŢEI ASIGURĂRILOR ÎN UE (PIAŢĂ UNICĂ) Piaţă asigurărilor reprezintă locul unde...

Piața Asigurărilor și Reasigurărilor

INTRODUCERE ÎN CONCEPTUL DE ASIGURARE Aparitia asigurarilor este legata de necesitatea ca oamenii sa se ajute reciproc în cazul daunelor în...

Piața asigurărilor în Uniunea Europeană

COORDONATE ALE REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PIAŢA UNICĂ A ASIGURĂRILOR Piaţa asigurărilor reprezintă cadrul unde au loc operaţiile de asigurare,...

Reasigurarea

Definirea reasigurării Reasigurarea este o formă de transfer al riscurilor de la o companie de asigurări către o companie de reasigurare, deoarece...

Evoluția asigurărilor și reasigurărilor la nivel internațional

Introducere Cunoscut este faptul că asigurările s-au născut din nevoia imperioasa de protective a omului si a avutului său agonisit cu trudă,...

Piața internațională a asigurărilor și reasigurărilor

CAP. 1. ASIGURAREA 1.1.Formele de protectie a oamenilor si bunurilor impotriva actiunii fortelor distructive ale naturii, accidentelor, bolilor...

Asigurările și reasigurările în Europa, fiscalitatea acestora

Piata internationala a asigurarilor si reasigurarilor Cresterea si diversificarea activitatii economice si, implicit, a schimburilor...

Ai nevoie de altceva?