Cursurile din domeniul Asigurări - pagina 3 din 5

Pension Reform în România - The Present and The Future

Sistemul de pensii a devenit o temă prioritară atât din punct de vedere prcatici, cât şi din punctul de vedere al cercetării ştiinţifice atât pentru România cât şi pentru întreaga Europă. Având în vedere sporul natural negativ şi tendinţa evolutivă de îmbătrânire a populaţiei care reprezintă a doua grupă de vârstă... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări și protecție socială

Capitolul IV. Securitatea socială din România în perspectiva aderării la Uniunea Europeană În perioada de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, ţările candidate depun eforturi pentru modificarea cadrului legislativ şi instituţional specifice sistemelor politice comuniste, adaptându-se principiilor şi... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări internaționale

Theme 1. Economic Essence, Functions and Classification of Insurance. 1.1. Economic essence and functions of insurance. 1.2. Classification of insurance. 1.3. Types of insurance funds. 1.1. Economic essence and functions of insurance. Insurance is a complex of economic relations associated with forming the... citește mai departe

85 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale

1. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor sociale Sub aspect financiar, asigurările sociale participă la repartiţia unei părţi din produsul naţional brut, constituind un mijloc de control asupra formării, repartizării şi utilizării acestuia, când se alimentează, se repartizează şi se utilizează... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale

1) Consideratii generale. Dreptul la asig sociale este garantat de stat si ese exercita conform prevederilor legale prin sistemul public de pensii si alte dr de asig soaciale denumite generic sistemul public Sistemul public se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza urmatoarele: a) principiul... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Managementul și marketingul asigurărilor

MANAGEMENTUL SI MARKETINGUL SPECIFICE DOMENIULUI ASIGURARILOR Intreaga filosofie a aparitiei si dezvoltarii managementului marketingului are la baza nevoile si dorintele populatiei, acestea fiind determinate de dinamismul socio-economic, amplificarea schimburilor internationale de bunuri/servicii,... citește mai departe

99 pagini Gratis Extras Preview

Piața Românească a Asigurărilor

Piaţa asigurărilor - caracteristici • în proces de dezvoltare, încă mult sub standardele unei pieţe dezvoltate şi reglementate; • piaţă subasigurată, cu potenţial ridicat; • conceptul de servicii financiare integrate - în faza de dezvoltare, dar încă puţin cunoscut, nereglementat; totuşi se constată tot mai... citește mai departe

35 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Employee benefits - pachetul de asigurări pentru angajați

1. Asigurările de persoane în România: Factorul uman / riscuri specifice - decesul - pierderea capacitatii de munca - implinirea unei anumite varste - pierderea locului de munca Acoperiri asigurative oferite in Romania - de stat: - sistemul public de pensii si de asigurari sociale - de societatile de... citește mai departe

21 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurări de transport rutier

1. Scurt Istoric • Secolul XX- lea • la început cuprinse în asigurările de accidente • ulterior clasă distinctă • “Boom” în ultimii 20-30 de ani Agenda de azi: 1. Scurt Istoric 2. Tipuri de protecţie în asigurările de transport rutier 3. Asigurarea mărfii pe timpul transportului rutier 4. Asigurarea de... citește mai departe

31 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurări și protecție socială

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public. Sistemul public se organizează şi funcţionează având ca principii de bază: a) principiul unicităţii, potrivit... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Asigurarea și consultanța

Un concept foarte important in viata si evolutia omului, inca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija fata de viitor, teama combinata cu precautie si intelepciunea cu siguranta unui lucru implinit. Astfel, acest concept poarta denumirea de asigurare. Pornind de la definitia asigurarii, aceasta se refera la:... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări și Reasigurări

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND ASIGURĂRILE - Este unanim recunoscut şi constatat faptul că puterea economică a unei ţări se află în sistemul bancar şi de asigurări. - De asemenea, economiile cele mai stabile, în care nivelul de prosperitate al populaţiei este ridicat, se întâlnesc în ţările cu un sistem... citește mai departe

161 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Introducere în asigurări

1.1. Conceptul de asigurare - Prevenirea este cel dintai mijloc de protectie, permitand partial suprimarea riscurilor, dar avand rareori un efect radical, mai ales in cazul riscurilor de catastrofa sau de forta majora. - Asistenta este actiunea intreprinsa de o organizatie autorizata, avand ca efect repararea... citește mai departe

293 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări sociale c8

ORGANELE ASIGURARILOR SOCIALE Problemele financiare ale sistemului national de asigurari sociale se afla in competenta Casei Nationale de Pensii si alte drepturi de asigurari sociale CNPAS care este institutie publica , autonoma de interes national , cu personalitate juridica care administreaza si gestioneaza... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări comerciale c7

CONCEDIUL PENTRU INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata , beneficiaza de indemnizatie pt incapacitate temporara de munca, concediile fiind intrerupte urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări - modulul Bologna

Cap.4 Elementele care intervin în operaţiunile de asigurare Pt cunoaşterea modului şi a condiţiilor în care se realizează asig, este necesară mai întâi o prezentare a elementelor, a noţiunilor care intervin în activitatea curentă din acest domeniu. În tehnica asig sunt necesare de asemenea şi noţiunile specifice... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări internaționale

1) Subiectele asigurarii: asigurarea implica o serie de factori: persoane fizice si juridice intre care se nasc raporturi sau sau relatii juridice pe temeiuri egale sau contractuale. Acesti factori sunt: asiguratorul, asigurantul, contractantul si beneficiarul.  Asiguratorul = persoana juridica din societatea de... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări

Legea asigurarilor defineste contractul de asigurare ca fiind acel contract prin care asiguratorul se obliga sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata la producerea unui anumit risc,iar asiguratul se obliga sa plateasca asiguratorului prima de asigurare. Contractul de asigurare... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Fundamente Matematice și Aplicații

Principii de răspundere în asigurări în teoria şi practica asigurărilor există 3 principii de răspundere: - principiul proporţionalităţii - principiul primului risc - principiul răspunderii limitate - principiul proporţionalităţii. Despăgubirea este direct proporţională cu paguba, iar raportul de... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Reforma sistemului de pensii în România

In contextual European al reformarii si modernizarii sistemmelor de pensii din ultimii ani, Romania si-a propus sa adopte un system de pensii cu mai multe component bazat pe diversificarea resurselor de obtinere a pensiilor si care sa asigure siguranta financiara a persoanelor varstnice, micsorand riscurile generate... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul Public de Pensii

In sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii: 1.Pensia pentru limita de varsta. Se acorda asiguratilor care indeplinesc cumulativ la data pensionării conditiile privind varsta de pensionare si stagiul minm de cotiyare realiyat in sistem public. Varsta standard de pensionare este de 60 de... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Asigurările sociale în România

s-au perfectionat si dezvoltat mereu, proces care continua si in prezent. Necesitatea reaizarii asigurarilor sociale este determinate de grija pe care statul trebuie sa o manifeste fata de cetateni. Drepturile de asigurari sociale ale cetatenilor sunt garantate de Constitutie, Codul Muncii si alte acte normative.... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări de șomaj

Reprezinta o forma speciala de asigurare create pentru a compensa lipsa veniturilor pe o perioada limitata de timp. Programele de asigurare pentru somaj au fost create initial pentru a furniza o forma de asistenta financiara celor care si-au pierdut locul de munca si sunt in cautarea altuia. In unele tari,... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări de pensii

ASIGURARI DE PENSII Obiectivul principal al sistemului de asigurari sociale pentru pensie este de a asigura un venit celor care din cauza varstei si-au pierdut capacitatea de munca. Pe langa acesta pot fi mentionate inca 2 obiective (secundare): redistribuirea economiilor si a investitiilor. Piata asigurarilor de... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Note de curs - asigurări și reasigurări

1. Obiectul de studiu, metodele, structura şi scopul cursului. 2. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţă, integritatea corporală şi bunurile omului. 3. Forme de protecţie a oamenilor şi bunurilor împotriva acţiunii forţelor distructive ale naturii şi a accidentelor. 4... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras Preview