Asigurări și Reasigurări

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 161 în total
Cuvinte : 55394
Mărime: 15.72MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND ASIGURĂRILE
 3. 1.1. Definiţie, mod de acţiune, rolul şi funcţiile asigurării.1
 4. 1.2. Scurt istoric al asigurărilor.2
 5. 1.3. Istoricul asigurărilor în ţara noastră.4
 6. 1.4. Catastrofele naturii şi accidentele - pericole permanente pentru bunuri şi persoane .6
 7. 1.5. Modalităţi de protecţie împotriva acţiunii distructive a fenomenelor naturii şi a accidentelor.17
 8. 1.6. Tipuri de fonduri de asigurare.20
 9. CAPITOLUL II
 10. CONCEPTUL DE ASIGURARE
 11. 2.1. Conţinutul conceptului de asigurare.24
 12. CAPITOLUL III
 13. ELEMENTE TEHNICE ALE ASIGURĂRILOR.28
 14. CAPITOLUL IV
 15. CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR.44
 16. CAPITOLUL V
 17. PIAŢA ASIGURĂRILOR.46
 18. 5.1.Dimensiunea pieţei .48
 19. CAPITOLUL VI
 20. ASIGURĂRILE DE BUNURI
 21. 6.1. Generalităţi privind asigurările de bunuri.55
 22. 6.2. Asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului acestora pentru cazurile produse de incendiu si alte calamităţi.57
 23. 6.3. Asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului lor pe baza poliţei de incendiu.59
 24. 6.4. Asigurarea bunurilor sau valorilor pentru cazurile de furt prin efracţie sau prin acte de tâlhărie.61
 25. 6.5. Asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice.63
 26. CAPITOLUL VII
 27. ASIGURAREA ANIMALELOR ŞI A CULTURILOR AGRICOLE.68
 28. 7.1. Asigurarea animalelor.68
 29. 7. 2. Asigurarea culturilor agricole.73
 30. CAPITOLUL VIII
 31. ASIGURĂRILE DE PERSOANE.79
 32. 8.1. Scurt istoric. Importanţa şi caracteristicile asigurărilor de persoane .79
 33. 8.2. Clasificarea asigurărilor de persoane .82
 34. CAPITOLUL IX
 35. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ
 36. 9.1. Importanţa şi caracteristicile asigurărilor de răspundere civilă.106
 37. 9.2. Tipuri de asigurări de răspundere civilă.109
 38. CAPITOLUL X
 39. REASIGURĂRILE
 40. 10.1. Aspecte privind necesitatea realizării şi menţinerii unei stabilităţi financiare în cadrul societăţilor de asigurări.130
 41. 10.2. Contractul de reasigurare – trăsături, conţinut şi principii.134
 42. 10.3. Forme de reasigurare.141
 43. 10.3.1. Contracte de reasigurare proporţională.142
 44. 10.3.2. Contracte de reasigurare neproporţională.148
 45. BIBLIOGRAFIE

Extras din curs

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND ASIGURĂRILE

- Este unanim recunoscut şi constatat faptul că puterea economică a unei ţări se află în sistemul bancar şi de asigurări.

- De asemenea, economiile cele mai stabile, în care nivelul de prosperitate al populaţiei este ridicat, se întâlnesc în ţările cu un sistem de asigurări bine pus la punct şi prezent în viaţa economică, şi acest fapt nu este deloc întâmplător.

- Pentru viaţa mileniului III nu se poate imagina un real progres, susţinut şi de durată, fără asigurări.

1.1. Definiţie, mod de acţiune, rolul şi funcţiile asigurării

Noţiunii de asigurare îi corespund o multitudine de definiţii.

Astfel, ca activitate economico-socială „asigurarea este o garantare, o punere în siguranţă, o încredinţare, o promisiune fermă, o măsură de prevedere ce se ia de către cei interesaţi pentru conservarea bunurilor pe care le posedă, pentru ocrotirea persoanelor fizice în cazul diminuării sau al pierderii capacităţii de muncă datorită unor boli, accidente sau atingerii unei anumite limite de vârstă. De asemenea, asigurările cuprind un sistem de relaţii economico – sociale şi financiare, un proces obiectiv necesar al dezvoltării economice şi sociale, izvorât din acţiunea legilor economice obiective, care constă în crearea în comun, de către persoanele fizice şi cele juridice ameninţate de anumite riscuri, a unui fond din care se compensează daunele, se plătesc sumele asigurate pentru şi se satisfac alte cerinţe economico-financiare probabile, imprevizibile.”

În concluzie se poate spune că „Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor de zi cu zi sau în cea de afaceri, acoperind consecinţele financiare ale unor evenimente nedorite.”

Prin asigurare sunt compensate financiar efectele unui eveniment nefavorabil. Fondurile pentru această compensare a asiguratului sunt create de asigurător, din primele plătite de persoanele sau organizaţiile care au cumpărat asigurări.

În cazul în care deţinătorul poliţei va suferi un prejudiciu, asigurătorul acceptă riscul unor despăgubiri semnificativ de mari, în schimbul primelor încasate.

Privită prin prisma modului de acţiune, asigurarea reprezintă o metodă de transfer al riscului, iar asigurătorii sunt aceia care îşi asumă riscul.

Rolul fundamental al asigurărilor:

- Constă în protejarea bunurilor şi persoanelor împotriva diferitelor riscuri, prin compensarea financară a pierderilor cauzate de producerea unui anumit risc.

Acest lucru este posibil datorită existenţei fondului de asigurare, creat din primele de asigurare pe care le plătesc asiguraţii.

Funcţiuni socio-economice:

- Prevenirea pagubelor, care se poate realiza prin finanţarea unor activităţi de prevenire a producerii riscurilor şi chiar a unor programe educaţionale pentru asiguraţi;

- Funcţia financiară, care constă în aceea că societăţile de asigurare investesc sumele încasate sub forma primelor de asigurare, sporind disponibilităţile existente. În acest fel ele:

- participă în calitate de ofertant pe piaţa capitalului de împrumut;

- realizează plasamente de resurse în investiţii, sau pe piaţa înscrisurilor de valoare.

- Economisirea este o altă funcţie a asigurărilor, mai ales a celor de viaţă, unde asiguraţii, la expirarea contractului de asigurare pot beneficia de suma asigurată şi, în plus, participă la profitul obţinut din sumele investite.

- Reducerea costurilor statului, în special a celor legate de protecţia socială. În acest fel societăţile de asigurări degrevează şi sprijină statul în domenii de asistenţă socială şi medicală, pensii, compensări pentru accidente de muncă, etc.

Dezvoltarea industriei asigurărilor prezintă astfel, conotaţii economice complexe, care implică nu doar persoanele asigurate ci şi întreaga societate.

1.2. Scurt istoric al asigurărilor

Asigurările îşi au originea în cele mai vechi timpuri, oamenii de ştiinţă neavând posibilitatea să stabilească decât cu aproximaţie perioadele istorice ale apariţiei lor.

- În China antică

Există date potrivit cărora negustorii chinezi îşi încărcau marfa pe mai multe vase pentru a fi transportată pe marile fluvii ale Chinei, cu scopul de a reduce riscul ca întreaga marfă să fie distrusă în timpul transportului fluvial.

- În Imperiul babilonian

În jurul anului 3000 înainte de Hristos, în timpul Babilonului se practicau împrumuturi maritime, care îl exonerau pe împrumutat de a le restitui dacă marfa sau nava sufereau pierderi, avarii sau dispariţii. Dovezile iniţiale se referă la Codul lui Hammurabi, identificat mult mai târziu. Codul cuprinde 282 de clauze, care demonstrează că babilonienii erau buni negustori şi că erau bine edificaţi asupra naturii contractelor, asupra valorii bunurilor, asupra împrumuturilor, dobânzilor, garanţiilor etc.

Preview document

Asigurări și Reasigurări - Pagina 1
Asigurări și Reasigurări - Pagina 2
Asigurări și Reasigurări - Pagina 3
Asigurări și Reasigurări - Pagina 4
Asigurări și Reasigurări - Pagina 5
Asigurări și Reasigurări - Pagina 6
Asigurări și Reasigurări - Pagina 7
Asigurări și Reasigurări - Pagina 8
Asigurări și Reasigurări - Pagina 9
Asigurări și Reasigurări - Pagina 10
Asigurări și Reasigurări - Pagina 11
Asigurări și Reasigurări - Pagina 12
Asigurări și Reasigurări - Pagina 13
Asigurări și Reasigurări - Pagina 14
Asigurări și Reasigurări - Pagina 15
Asigurări și Reasigurări - Pagina 16
Asigurări și Reasigurări - Pagina 17
Asigurări și Reasigurări - Pagina 18
Asigurări și Reasigurări - Pagina 19
Asigurări și Reasigurări - Pagina 20
Asigurări și Reasigurări - Pagina 21
Asigurări și Reasigurări - Pagina 22
Asigurări și Reasigurări - Pagina 23
Asigurări și Reasigurări - Pagina 24
Asigurări și Reasigurări - Pagina 25
Asigurări și Reasigurări - Pagina 26
Asigurări și Reasigurări - Pagina 27
Asigurări și Reasigurări - Pagina 28
Asigurări și Reasigurări - Pagina 29
Asigurări și Reasigurări - Pagina 30
Asigurări și Reasigurări - Pagina 31
Asigurări și Reasigurări - Pagina 32
Asigurări și Reasigurări - Pagina 33
Asigurări și Reasigurări - Pagina 34
Asigurări și Reasigurări - Pagina 35
Asigurări și Reasigurări - Pagina 36
Asigurări și Reasigurări - Pagina 37
Asigurări și Reasigurări - Pagina 38
Asigurări și Reasigurări - Pagina 39
Asigurări și Reasigurări - Pagina 40
Asigurări și Reasigurări - Pagina 41
Asigurări și Reasigurări - Pagina 42
Asigurări și Reasigurări - Pagina 43
Asigurări și Reasigurări - Pagina 44
Asigurări și Reasigurări - Pagina 45
Asigurări și Reasigurări - Pagina 46
Asigurări și Reasigurări - Pagina 47
Asigurări și Reasigurări - Pagina 48
Asigurări și Reasigurări - Pagina 49
Asigurări și Reasigurări - Pagina 50
Asigurări și Reasigurări - Pagina 51
Asigurări și Reasigurări - Pagina 52
Asigurări și Reasigurări - Pagina 53
Asigurări și Reasigurări - Pagina 54
Asigurări și Reasigurări - Pagina 55
Asigurări și Reasigurări - Pagina 56
Asigurări și Reasigurări - Pagina 57
Asigurări și Reasigurări - Pagina 58
Asigurări și Reasigurări - Pagina 59
Asigurări și Reasigurări - Pagina 60
Asigurări și Reasigurări - Pagina 61
Asigurări și Reasigurări - Pagina 62
Asigurări și Reasigurări - Pagina 63
Asigurări și Reasigurări - Pagina 64
Asigurări și Reasigurări - Pagina 65
Asigurări și Reasigurări - Pagina 66
Asigurări și Reasigurări - Pagina 67
Asigurări și Reasigurări - Pagina 68
Asigurări și Reasigurări - Pagina 69
Asigurări și Reasigurări - Pagina 70
Asigurări și Reasigurări - Pagina 71
Asigurări și Reasigurări - Pagina 72
Asigurări și Reasigurări - Pagina 73
Asigurări și Reasigurări - Pagina 74
Asigurări și Reasigurări - Pagina 75
Asigurări și Reasigurări - Pagina 76
Asigurări și Reasigurări - Pagina 77
Asigurări și Reasigurări - Pagina 78
Asigurări și Reasigurări - Pagina 79
Asigurări și Reasigurări - Pagina 80
Asigurări și Reasigurări - Pagina 81
Asigurări și Reasigurări - Pagina 82
Asigurări și Reasigurări - Pagina 83
Asigurări și Reasigurări - Pagina 84
Asigurări și Reasigurări - Pagina 85
Asigurări și Reasigurări - Pagina 86
Asigurări și Reasigurări - Pagina 87
Asigurări și Reasigurări - Pagina 88
Asigurări și Reasigurări - Pagina 89
Asigurări și Reasigurări - Pagina 90
Asigurări și Reasigurări - Pagina 91
Asigurări și Reasigurări - Pagina 92
Asigurări și Reasigurări - Pagina 93
Asigurări și Reasigurări - Pagina 94
Asigurări și Reasigurări - Pagina 95
Asigurări și Reasigurări - Pagina 96
Asigurări și Reasigurări - Pagina 97
Asigurări și Reasigurări - Pagina 98
Asigurări și Reasigurări - Pagina 99
Asigurări și Reasigurări - Pagina 100
Asigurări și Reasigurări - Pagina 101
Asigurări și Reasigurări - Pagina 102
Asigurări și Reasigurări - Pagina 103
Asigurări și Reasigurări - Pagina 104
Asigurări și Reasigurări - Pagina 105
Asigurări și Reasigurări - Pagina 106
Asigurări și Reasigurări - Pagina 107
Asigurări și Reasigurări - Pagina 108
Asigurări și Reasigurări - Pagina 109
Asigurări și Reasigurări - Pagina 110
Asigurări și Reasigurări - Pagina 111
Asigurări și Reasigurări - Pagina 112
Asigurări și Reasigurări - Pagina 113
Asigurări și Reasigurări - Pagina 114
Asigurări și Reasigurări - Pagina 115
Asigurări și Reasigurări - Pagina 116
Asigurări și Reasigurări - Pagina 117
Asigurări și Reasigurări - Pagina 118
Asigurări și Reasigurări - Pagina 119
Asigurări și Reasigurări - Pagina 120
Asigurări și Reasigurări - Pagina 121
Asigurări și Reasigurări - Pagina 122
Asigurări și Reasigurări - Pagina 123
Asigurări și Reasigurări - Pagina 124
Asigurări și Reasigurări - Pagina 125
Asigurări și Reasigurări - Pagina 126
Asigurări și Reasigurări - Pagina 127
Asigurări și Reasigurări - Pagina 128
Asigurări și Reasigurări - Pagina 129
Asigurări și Reasigurări - Pagina 130
Asigurări și Reasigurări - Pagina 131
Asigurări și Reasigurări - Pagina 132
Asigurări și Reasigurări - Pagina 133
Asigurări și Reasigurări - Pagina 134
Asigurări și Reasigurări - Pagina 135
Asigurări și Reasigurări - Pagina 136
Asigurări și Reasigurări - Pagina 137
Asigurări și Reasigurări - Pagina 138
Asigurări și Reasigurări - Pagina 139
Asigurări și Reasigurări - Pagina 140
Asigurări și Reasigurări - Pagina 141
Asigurări și Reasigurări - Pagina 142
Asigurări și Reasigurări - Pagina 143
Asigurări și Reasigurări - Pagina 144
Asigurări și Reasigurări - Pagina 145
Asigurări și Reasigurări - Pagina 146
Asigurări și Reasigurări - Pagina 147
Asigurări și Reasigurări - Pagina 148
Asigurări și Reasigurări - Pagina 149
Asigurări și Reasigurări - Pagina 150
Asigurări și Reasigurări - Pagina 151
Asigurări și Reasigurări - Pagina 152
Asigurări și Reasigurări - Pagina 153
Asigurări și Reasigurări - Pagina 154
Asigurări și Reasigurări - Pagina 155
Asigurări și Reasigurări - Pagina 156
Asigurări și Reasigurări - Pagina 157
Asigurări și Reasigurări - Pagina 158
Asigurări și Reasigurări - Pagina 159
Asigurări și Reasigurări - Pagina 160
Asigurări și Reasigurări - Pagina 161

Conținut arhivă zip

 • Asigurari si Reasigurari.doc
 • BIBLIOGRAFIE.doc
 • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurări de Răspundere Civilă

1.1.Trasaturile principale si importanta asigurarilor de raspundere civila. Asigurarile de raspundere civila, reprezinta o componenta de mare...

Asigurările de bunuri aparținând persoanelor fizice în România (xyz sa)

CAPITOLUL I Introducere 1.1. Evoluţia asigurărilor în România Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă,...

Asigurările de Bunuri

Introducere În ciuda eforturilor făcute de unii oameni de ştiinţă pentru descoperirea primelor operaţiuni de asigurări, acestea nu au putut fi...

Sisteme de Reasigurare

Capitolul 1 Concepte teoretice privind reasigurarea 1.1 Conceptul de reasigurare şi evoluţia reasigurărilor Reasigurarea reprezintă operaţiunea...

Reasigurări în Europa

I Evoluţia asigurărilor şi reasigurărilor În cele mai vechi timpuri, oamenii nu au descoperit nevoia de asigurare, considerând că erau protejaţi...

Asigurări de Răspundere Civilă

1. Trăsăturile şi importanţa asigurărilor de răspundere civilă Asigurările de răspundere civila constituie o altă ramură importantă şi de mare...

Dinamica și impactul asigurărilor asupra economiei

Cap 1. Noţiuni introductive 1.1 Conceptul de asigurare Asigurările constituie relaţii economice, în formă bănească, stabilite pe baze...

Forme și Metode de Reasigurare Folosite în Practica Internațională

1.Prezentare Generală Cresterea Si Diversificarea Activitatii Economice Si Implicit A Schimburilor Internationale De Valori Au Dus La Crearea Si...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Piața Asigurărilor în Uniunea Europeană

PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ CAP I. CADRUL GENERAL AL PIEŢEI ASIGURĂRILOR ÎN UE (PIAŢĂ UNICĂ) Piaţă asigurărilor reprezintă locul unde...

Piața Asigurărilor și Reasigurărilor

INTRODUCERE ÎN CONCEPTUL DE ASIGURARE Aparitia asigurarilor este legata de necesitatea ca oamenii sa se ajute reciproc în cazul daunelor în...

Piața asigurărilor în Uniunea Europeană

COORDONATE ALE REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PIAŢA UNICĂ A ASIGURĂRILOR Piaţa asigurărilor reprezintă cadrul unde au loc operaţiile de asigurare,...

Reasigurarea

Definirea reasigurării Reasigurarea este o formă de transfer al riscurilor de la o companie de asigurări către o companie de reasigurare, deoarece...

Evoluția asigurărilor și reasigurărilor la nivel internațional

Introducere Cunoscut este faptul că asigurările s-au născut din nevoia imperioasa de protective a omului si a avutului său agonisit cu trudă,...

Piața internațională a asigurărilor și reasigurărilor

CAP. 1. ASIGURAREA 1.1.Formele de protectie a oamenilor si bunurilor impotriva actiunii fortelor distructive ale naturii, accidentelor, bolilor...

Asigurările și reasigurările în Europa, fiscalitatea acestora

Piata internationala a asigurarilor si reasigurarilor Cresterea si diversificarea activitatii economice si, implicit, a schimburilor...

Ai nevoie de altceva?