Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 15644
Mărime: 49.83KB (arhivat)
Publicat de: Nicu Lorin Dincă
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Coana Florin

Extras din curs

1) Consideratii generale.

Dreptul la asig sociale este garantat de stat si ese exercita conform prevederilor legale prin sistemul public de pensii si alte dr de asig soaciale denumite generic sistemul public

Sistemul public se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza urmatoarele:

a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sist public bazat pe aceleasi norme de drept

b) principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sist public, contribuaili si beneficiary un tratament nediscriminatoriu in cea ce priveste drepturile si obligatiile legale.

c) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantilor la sist public si beneficiarii isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de dr pt prevederea limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de lege.

d) principiul obligativitatii, potrivit caruia pers fizice sau juridice au obligatia legala de a participa la sist public, drepturile de asigurari sociale exercitanduse corelativ cu indeplinirea oligatiilor.

e) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de pers fizice si juridice participante la sist public dr de asig sociale cuveinduse pe temeiul contributiilor de asig sociale platite.

f) principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile realizate se redistribuie pt plata obligatiilor legale ce revin sist public.

g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sist public.

Conform prevederilor legale in anul 2000 a fost infiintata Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS)

In subordnea CNPAS au fost infiintate Case Judetene de Pensii (CJP) in fiecare municipiu resedinta de judet precum si case de pensii a municipiului Bucuresti denumita generic Case Teritoriale de Pensii (CTP)

CNPAS a infiintat si Case Locale de Pensii in functie de nr, complexitatea si structura asiguratiilor care functioneaza sub conducerea si controlul CTP-urilor.

In sist public sunt asigurate conform prevederilor legale pes fizice denumite generic asigurati

Asiguratii pot fi cetatenii romani, cetatenii ai altor, state sau apatrizi,, pe perioada in care au conform legii, domiciliul sau resedinta in Ro.

Apatrizii = pers fara cetatenie adica pers care au renuntat la cetatenia statului de origine si inca nu au dobandit cetatenia statului unde s-au stabilit.

Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asig sociale (CAS) si au dr sa beneficieze de prestatii de asig sociale conform prevederilor legale.

In sist public sunt asig obligatoriu(prin efectul legii) urmatoarele categorii de pers:

I. Pers care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionari publici

II. Pers care isi desfasoara activ in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti pe durata mandatului precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti ale caror dr si obligatii sunt asimilate cu ale pers mentionate la pct I

III. Pers care beneficiaza de dr banesti lunare ce se suporta din bug asig pt somaj denumite generic someri

IV. Pers care realizeaza un v brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute per economie si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

a) asociat unic, asociati, comanditari, actionari,

b) Administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management.

c) Membrii ai asociatiei familiare

d) Pers autorizate sa desfasoare activitati independente

e) Pers angajate in institutii internationale daca nu sunt asiguratii acestora.

f) Alte pers care realizeaza v din activ profesionale

V. Pers care realizeaza prin cumul v brute pe an calendaristic echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute si care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute la pct IV.

Se pot asigura facultativ in sist public pe baza e contract de asig sociala si pers care nu se regasesc in situatile mentionate anterior la pct I-IV si cele care nu se afla in plata unor prestatii de asig sociale, pers care nu sunt asig in alte sist de asig sociale neintegrate in sist public.

Salarul mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bug asig soc de stat(BASS) si aprobat prin legea BASS.

V asigurate pe baza carora s-a platit CAS si cuantumul indemnizatilor de asig sociale de care au beneficiat pers asigurate obligatoriu si facultativ se iau in calcul la stabilirea dr de asig sociale conform prevederilor legale.

Pers juridice sau fizice la care isi desfasoara activ asiguratii mentionati la pct I si II denumite generic angajatori precum si institutiile care efectueaza plata dr de somaj pt somerii prevazuti la pct III sunt obligate sa depuna in fiecare luna la termenul stabilit de CNPAS declaratia privind evidenta nominala a asig si a oblig de plata catre BASS, declaratie ce se depune la CTP in raza careia se afla sediul angajatorului.

Declaratia privind evidenta nominala a asig si a oblig de plata catre BASS constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii.

Pers mentionate la pct IV si V care au indeplinit varsta de 18 ani sunt obligate sa depuna declaratia de asig la CTP in raza careia se afla domiciliul asiguratului in termen de 30 de zile de la incadrarea in sit mentionata. Se excepteaza de la aceasta obligativitate pers mentionate la pct IV si V dc beneficiaza de una din categ de pensii mentionate de lege sau dc se regasesc in sit mentionate la pct I,II si III.

Preview document

Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 1
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 2
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 3
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 4
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 5
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 6
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 7
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 8
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 9
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 10
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 11
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 12
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 13
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 14
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 15
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 16
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 17
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 18
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 19
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 20
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 21
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 22
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 23
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 24
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 25
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 26
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 27
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 28
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 29
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 30
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 31
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 32
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 33
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 34
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 35
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 36
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 37
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 38
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 39
Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări soaciale - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Sistemul de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Soaciale.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul de Pensii în România

INTRODUCERE Indiferent de obiectivele financiare pe care oricare dintre noi şi le propune: achiziţionarea unei case sau a unei maşini, întemeierea...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurările sociale

Capitolul 1. Asigurările sociale 1.Principiile si rolul sistemului public de asigurari sociale Necesitatea asigurărilor sociale decurge din...

Asigurări și protecție socială

1.1. Necesitatea, continutul economiei al asigurãrilor sociale Necesitatea ocrotirii cetãtenilor a apãrut o datã cu dezvoltarea factorilor de...

Asigurări și protecție socială

Capitolul I SISTEMUL PUBLIC NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE Conţinutul economic al asigurărilor sociale Asigurările sociale constituie acea parte...

Asigurări și protecție socială

Capitolul IV. Securitatea socială din România în perspectiva aderării la Uniunea Europeană În perioada de pregătire pentru aderarea la Uniunea...

Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale

1. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor sociale Sub aspect financiar, asigurările sociale participă la repartiţia unei părţi din...

Sistemul Public de Pensii

In sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii: 1.Pensia pentru limita de varsta. Se acorda asiguratilor care indeplinesc...

Ai nevoie de altceva?