Fundamente Matematice și Aplicații

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 3534
Mărime: 67.83KB (arhivat)
Publicat de: Maxim Molnar
Puncte necesare: 0
Asigurari si Reasigurari - Capitolul 11

Extras din curs

Principii de răspundere în asigurări

în teoria şi practica asigurărilor există 3 principii de răspundere:

- principiul proporţionalităţii

- principiul primului risc

- principiul răspunderii limitate

- principiul proporţionalităţii. Despăgubirea este direct proporţională cu

paguba, iar raportul de proporţionalitate este egal cu cel existent între suma

asigurată şi valoarea reală.

R=^A D = P Şâ.

P Vr Vr

- despăgubirea este direct proporţională cu paguba şi suma asigurată şi

invers proporţională cu valoarea reală a bunului.

- dacă asigurarea este totală atunci (SA = Vr) =>D = P

- dacă paguba este totală (P = Vr) =>D = SA

- principiul primului risc. Despăgubirea este egală cu paguba (D = P) în

limita sumei asigurate:

-dacăP<SA => D = P -dacăP>SA => D = SA

- dacă avem asigurare totală =>SA = Vr;Vr>P=>SA>P=>D = P

- dacă paguba este totală => P = Vr; Vr > SA => P > SA => D = SA

Principiul proporţionalităţii şi primului risc coincid când asigurarea este totală şi când P este totală.

Aplicaţie:

Un bun evaluat la valoarea sa reală este asigurat la mai multe societăţi de asigurare:

Asigurări şi reasigurări

SA 1 →> societatea 1

SA n →> societatea n

Se produce o pagubă (P). Toţi asigurătorii utilizează principiul primului risc. Să se

determine despăgubirile încasate de asigurat de la fiecare societate de asigurări.

I) Se aplică principiul de răspundere utilizat pentru fiecare societate:

P > SA => D = SA

Societatea 1 =>dacă 1 1 1

o • j - P>SAn^Dn=SAn

Societatea n =>daca

P<SAn^Dn=P

II) Verificare

a)LDn<P

b)∑Dn≤∑SAn

c)!Dn<V

Este de ajuns să verificăm doar a).

Dacă condiţia este îndeplinită despăgubirile (D) sunt cele de la punctul I).

Dacă condiţia nu este îndeplinită se trece la punctul III).

III) Etapa de ajustare

P

∑SAn

D„=Dn

- principiul răspunderii limitate. Acest principiu presupune franşize (FR -

partea din pagubă suportată de asigurat).

- toate P < FR sunt suportate de asigurat

- există două tipuri de FR (FRd - franşiza deductibilă şiFRa - franşiza atinsă)

- răspunderea asigurătorului intervine atunci când P > FR

FRd

- asigurare parţială (SA - Vr)

- dacă P < FRd => D = 0 iar asiguratul suportă toată paguba;

/p Ţ7p CA

- dacă P > FRd => D = asiguratul suportă FRd;

Capitolul 11. Fundamente matematice şi aplicaţii

- asigurare totală (SA = Vr)

- dacă P < FRd => D = 0 ;

- dacă P>FRd =>D = P-FRd asigurătorul suportă (P - FRd) iar asiguratul

(FRd);

FRa

- asigurare parţială (S A - Vr)

- dacă P < FRa => D = 0 asigurătorul (0) iar asiguratul suportă toată paguba (P);

P • SA

- dacă P > FRa => D = asiguratul suportă FRa;

- asigurare totală (SA = Vr)

- dacă P < FRa => D = 0 asigurătorul (0) iar asiguratul suportă toată paguba (P);

- dacă P > FRa => D = P asigurătorul suportă paguba (P) iar asiguratul franşiza

Preview document

Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 1
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 2
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 3
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 4
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 5
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 6
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 7
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 8
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 9
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 10
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 11
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 12
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 13
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 14
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 15
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 16
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 17
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 18
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 19
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 20
Fundamente Matematice și Aplicații - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Fundamente Matematice si Aplicatii.doc

Alții au mai descărcat și

Note de curs - asigurări și reasigurări

1. Obiectul de studiu, metodele, structura şi scopul cursului. 2. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru...

Asigurarea Riscurilor Financiare

ASIGURAREA RISCURILOR FINANCIARE Asigurarile de credite cuprind credite interne sau externe si pt. investitii contractate de asigurat. Riscul...

Asigurările de răspundere civilă

Este o asigurare încheiata între un asigurat (persoana fizica sau juridica) si un asigurator (sociatate de asigurare) conform careia la aparitia...

Asigurări și Reasigurări

Asigurarea exprimã în principal o protectie financiarã pentru pierderile suferite de persoanele fizice sau juridice datoritã unor diverse...

Asigurări internaționale

Theme 1. Economic Essence, Functions and Classification of Insurance. 1.1. Economic essence and functions of insurance. 1.2. Classification of...

Asigurări Comerciale

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN ASIGURĂRI 1.1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţa şi integritatea...

Asigurări

1. Asigurarea reprezintă un sistem de relaţii economice care implică aportul unui număr mare de persoane fizice şi juridice în constituirea unui...

Asigurări și reasigurări

Contract de asigurare este o înţelegere între două părţi: asiguratul care se obligă să plătească o primă şi asigurătorul, care se obligă ca, la...

Te-ar putea interesa și

Aplicații ale analizei fractale în astrofizică

1.Introducere Cosmologia este disciplina care studiază istoria universului, în special a orginilor și evoluţia acestuia.Etimologic, cosmologia...

Etică și morală

Din cele mai vechi timpuri s-a pus problema actiunilor umane (,,praxis) si a diferitelor opinii asupra lor, opinii asupra actiunilor ,,drepte sau...

Sistem Expert pentru Îndrumarea Persoanelor Fizice în Domeniul Investițiilor

Sisteme expert. Definiții Sistemele expert sunt produse ale inteligenţei artificiale, ramură a ştiinţei calculatoarelor ce urmăreşte dezvoltarea...

Statistica Matematică

1.Introducere Statistica matematică este una din ramurile moderne ale matematicii care se ocupă cu gruparea, analiza şi interpretarea datelor...

Soluții Manageriale Asistate de Calculator ale Activitățiilor tehnico-economice ale Exploatațiilor Agricole

Aceasta sinteza contine descrierea unor programe pentru fundamentarea deciziilor privind administrarea activitatii de productie in cadrul...

Metode Matematice de Optimizare a Problemelor de Transport și a Deciziilor în Întreprinderile Industriale

INTRODUCERE Prezentul material ajutător oferă posibilitatea înţelegerii de către studenţi a utilizării modelelor economico-matematice în...

Asigurări și reasigurări

Asigurari si reasigurari 16.02.2006 curs IConceptul de asigurare = finantele in sens larg cuprind: - Finantele publice - Finantele private -...

Asigurări și reasigurări

Asigurari si reasigurari 21.02.2006 seminar 1- 2 lucrari  prima peste 3 saptamani (sapatamana a 5-ea) - a doua in ultima saptamana - 30%...

Ai nevoie de altceva?