Asigurări Comerciale

Curs
9.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 37028
Mărime: 567.65KB (arhivat)
Publicat de: Ionel Nicolae
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. ec. Mirela Monea
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI – FACULTATEA DE ŞTIINŢE CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DESCHIS LA DISTANŢĂ

Cuprins

 1. Capitolul I: Introducere în asigurări
 2. 1.1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţa şi integritatea corporală şi bunurile omului
 3. 1.2. Necesitatea constituirii unor fonduri de protecţie împotriva riscurilor
 4. 1.3. Conceptul de asigurare
 5. 1.4. Funcţiile asigurării
 6. 1.5. Elementele tehnice ale asigurărilor
 7. 1.6. Clasificarea asigurărilor
 8. Capitolul II: Piaţa asigurărilor
 9. 2.1. Caracteristicile pieţei asigurărilor
 10. Capitolul III: Asigurări de bunuri
 11. 3.1. Particularităţi ale asigurărilor de bunuri
 12. 3.2. Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru pagube produse de incendii şi alte calamităţi.
 13. 3.3. Asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice
 14. 3.4. Asigurarea autocasco a autovehiculelor
 15. 3.5. Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru (cargo)
 16. 3.6. Asigurarea aeronavelor
 17. 3.7. Asigurarea maritimă
 18. 3.7.1. Conceptul de avarie
 19. 3.7.2. Asigurarea bunurilor care fac obiectul transportului maritim
 20. 3.7.3. Asigurarea navelor maritime şi fluviale
 21. 3.8. Asigurarea animalelor şi a culturilor agricole
 22. 3.8.1. Asigurarea animalelor
 23. 3.8.2. Asigurarea culturilor agricole
 24. Capitolul IV: Asigurări de persoane
 25. 4.1. Conceptul şi caracteristicile asigurărilor de persoane
 26. 4.2. Tipuri de asigurări de viaţă
 27. 4.3. Asigurări de persoane altele decât cele de viaţă
 28. Capitolul V: Asigurări de răspundere civilă
 29. 5.1. Caracteristici ale asigurărilor de răspundere civilă
 30. 5.2. Tipuri de asigurări de răspundere
 31. Capitolul VI: Forme şi metode de reasigurare
 32. 6.1. Consideraţii generale
 33. 6.2. Contractul de reasigurare şi principiile ce stau la baza acestuia
 34. 6.3. Forme de reasigurare
 35. 6.3.1. Reasigurarea proporţională
 36. 6.3.2 . Reasigurarea neproporţională
 37. 6.4. Metode de reasigurare
 38. Capitolul VII: Eficienţa activităţii de asigurare
 39. 7.1. Conceptul de eficienţă a activităţii de asigurare
 40. 7.2. Indicatori de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare
 41. Capitolul VIII: Teste grilă şi aplicaţii practice
 42. Bibliografie

Extras din curs

CAPITOLUL I

INTRODUCERE ÎN ASIGURĂRI

1.1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţa şi integritatea corporală şi bunurile omului

Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori speciali şi sociali – economici. Aceste pericole sunt generatoare de pagube şi de aceea omul trebuie să le cunoască pentru a se pune la adăpost de efectele lor, pentru a putea acţiona împotriva lor.

Forţele naturii declanşează calamităţi cu efecte distructive puternice, printre care se numără: seceta, îngheţul, ploile torenţiale, grindina, uraganele, inundaţiile, cutremurele de pământ, trăsnetul, incendiile, prăbuşirile şi alunecările de teren, avalanşele de zăpadă, etc. O serie (multitudine) de cauze naturale provoacă decese, boli şi îmbătrânire la oameni, afectează evoluţia plantelor ori pun în pericol viaţa animalelor.

Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii face posibilă creşterea rapidă a producţiei, uşurarea muncii, progresul social, dar în anumite împrejurări, ea poate provoca accidente care sa avarieze sau sa distrugă complet anumite mijloace de producţie şi bunuri de consum ori sa afecteze capacitatea de muncă şi chiar viaţa oamenilor.

Astfel, defecţiunile ivite în funcţionarea maşinilor, instalaţiilor şi aparatelor pot provoca explozii, incendii, electrocutări, asfixieri, arsuri, etc.; dezvoltarea traficului rutier, feroviar aerian şi maritim măreşte pericolele circulaţiei, etc.

Omul, prin modul necorespunzător (neglijenţă, nepricepere) în care îşi îndeplineşte uneori atribuţiile de serviciu sau prin comportarea sa reprobabilă în societate (acţiuni delictuale: jaf, furt, crimă) poate sa provoace pierderi semenilor săi.

Anumiţi factori sociali-economici pot, de asemenea provoca fenomene cu efecte negative asupra desfăşurării normale neîntrerupte a activităţii economice. Din aceste categorii fac parte: crizele economice, şomajul şi inflaţia, conjunctura economică nefavorabilă, etc.

3

Din simpla enumerare a cauzelor care generează pericole rezultă că unele sunt independente de voinţa omului, adică au caracter obiectiv, în timp ce altele, legate de comportarea omului, poartă un caracter subiectiv.

Cauze obiective: poziţia terenului faţă de sursa de apă, ceea ce îl face să fie supus inundaţiilor sau să fie ferit de acestea; sensibilitatea unor culturi agricole la grindină, caracteristicile unor materiale de construcţii de a fi inflamabile sau neinflamabile, etc.

Cauze subiective: atitudinea iresponsabilă şi inconştientă a unor oameni, poate să provoace sau să favorizeze înregistrarea de accidente cu efecte grave umane şi materiale.

Cunoaşterea împrejurărilor în care se pot produce diverse fenomene perturbatoare şi păgubitoare, permite omului să ia măsurile de rigoare pentru a evita şi preveni asemenea

Preview document

Asigurări Comerciale - Pagina 1
Asigurări Comerciale - Pagina 2
Asigurări Comerciale - Pagina 3
Asigurări Comerciale - Pagina 4
Asigurări Comerciale - Pagina 5
Asigurări Comerciale - Pagina 6
Asigurări Comerciale - Pagina 7
Asigurări Comerciale - Pagina 8
Asigurări Comerciale - Pagina 9
Asigurări Comerciale - Pagina 10
Asigurări Comerciale - Pagina 11
Asigurări Comerciale - Pagina 12
Asigurări Comerciale - Pagina 13
Asigurări Comerciale - Pagina 14
Asigurări Comerciale - Pagina 15
Asigurări Comerciale - Pagina 16
Asigurări Comerciale - Pagina 17
Asigurări Comerciale - Pagina 18
Asigurări Comerciale - Pagina 19
Asigurări Comerciale - Pagina 20
Asigurări Comerciale - Pagina 21
Asigurări Comerciale - Pagina 22
Asigurări Comerciale - Pagina 23
Asigurări Comerciale - Pagina 24
Asigurări Comerciale - Pagina 25
Asigurări Comerciale - Pagina 26
Asigurări Comerciale - Pagina 27
Asigurări Comerciale - Pagina 28
Asigurări Comerciale - Pagina 29
Asigurări Comerciale - Pagina 30
Asigurări Comerciale - Pagina 31
Asigurări Comerciale - Pagina 32
Asigurări Comerciale - Pagina 33
Asigurări Comerciale - Pagina 34
Asigurări Comerciale - Pagina 35
Asigurări Comerciale - Pagina 36
Asigurări Comerciale - Pagina 37
Asigurări Comerciale - Pagina 38
Asigurări Comerciale - Pagina 39
Asigurări Comerciale - Pagina 40
Asigurări Comerciale - Pagina 41
Asigurări Comerciale - Pagina 42
Asigurări Comerciale - Pagina 43
Asigurări Comerciale - Pagina 44
Asigurări Comerciale - Pagina 45
Asigurări Comerciale - Pagina 46
Asigurări Comerciale - Pagina 47
Asigurări Comerciale - Pagina 48
Asigurări Comerciale - Pagina 49
Asigurări Comerciale - Pagina 50
Asigurări Comerciale - Pagina 51
Asigurări Comerciale - Pagina 52
Asigurări Comerciale - Pagina 53
Asigurări Comerciale - Pagina 54
Asigurări Comerciale - Pagina 55
Asigurări Comerciale - Pagina 56
Asigurări Comerciale - Pagina 57
Asigurări Comerciale - Pagina 58
Asigurări Comerciale - Pagina 59
Asigurări Comerciale - Pagina 60
Asigurări Comerciale - Pagina 61
Asigurări Comerciale - Pagina 62
Asigurări Comerciale - Pagina 63
Asigurări Comerciale - Pagina 64
Asigurări Comerciale - Pagina 65
Asigurări Comerciale - Pagina 66
Asigurări Comerciale - Pagina 67
Asigurări Comerciale - Pagina 68
Asigurări Comerciale - Pagina 69
Asigurări Comerciale - Pagina 70
Asigurări Comerciale - Pagina 71
Asigurări Comerciale - Pagina 72
Asigurări Comerciale - Pagina 73
Asigurări Comerciale - Pagina 74
Asigurări Comerciale - Pagina 75
Asigurări Comerciale - Pagina 76
Asigurări Comerciale - Pagina 77
Asigurări Comerciale - Pagina 78
Asigurări Comerciale - Pagina 79
Asigurări Comerciale - Pagina 80
Asigurări Comerciale - Pagina 81
Asigurări Comerciale - Pagina 82
Asigurări Comerciale - Pagina 83
Asigurări Comerciale - Pagina 84
Asigurări Comerciale - Pagina 85
Asigurări Comerciale - Pagina 86
Asigurări Comerciale - Pagina 87
Asigurări Comerciale - Pagina 88
Asigurări Comerciale - Pagina 89
Asigurări Comerciale - Pagina 90
Asigurări Comerciale - Pagina 91
Asigurări Comerciale - Pagina 92
Asigurări Comerciale - Pagina 93
Asigurări Comerciale - Pagina 94
Asigurări Comerciale - Pagina 95
Asigurări Comerciale - Pagina 96
Asigurări Comerciale - Pagina 97
Asigurări Comerciale - Pagina 98
Asigurări Comerciale - Pagina 99
Asigurări Comerciale - Pagina 100
Asigurări Comerciale - Pagina 101
Asigurări Comerciale - Pagina 102
Asigurări Comerciale - Pagina 103
Asigurări Comerciale - Pagina 104
Asigurări Comerciale - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Asigurari Comerciale.pdf

Alții au mai descărcat și

Asigurarea Autovehiculelor pentru Avarii și Furt

S.C.ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM S.A este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/304/08.02.1991, cod unic de înregistrare...

Piața asigurărilor auto - CASCO - Asirom

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND ASIGURARILE 1.1. Asigurarea ca mijloc de protectie Înca din cele mai vechi timpuri oamenii au fost...

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto

New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor... fara asigurari, n-ar exista zgaraie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta sa...

Asigurări Agricole

Cap 1. Asigurări agricole: concept şi evoluţie Având în vedere că iniţial, activitatea de bază era comerţul iar agricultura nu reprezenta un...

Evoluția asigurărilor pe plan internațional

Istoria asigurarilor arata ca la inceput omul a suportat singur pagubele.Oamenii au constientizat pericolele la care erau expusi si au incercat sa...

Asigurarea Animalelor

Prezentarea asigurarilor de animale: Scurt istoric: Primele forme de asigurare a animalelor au aparut in anul 1909 prin aparitia a doua asociatii...

Asigurări RCA

1.Conceptul de asigurare RCA Aigurarea de Raspundere Civila Auto cunoscuta sub numele de RCA, reprezinta in momentul de fata una din putinele...

Despre asigurări - Ardaf

1. Ce reprezinta asigurarile si la ce folosesc? Asigurarea este o forma de protectie bazata pe un contract, prin care o persoana fizica sau...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Asigurări comerciale

Introducere Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori...

Asigurările Comerciale în România

Odata cu trecerea de la economia naturala si autoconsum la schimb si economia de piata, întreprinzatorii, de la micii mestesugari cu atelierele lor...

Asigurări comerciale - sarcini de lucru

Sarcina de lucru 1 “Redacteaza un eseu care sa cuprinda cauze producatoare de pagube” Unele dintre cauzele producatoare de pagube sunt...

Asigurări comerciale - studiu privind asigurările de viață

1. Necesitatea cumpararii unei asigurari de viata Necesitatea cumpararii unei asigurari de viata reiese din nevoia de protectie a oamenilor. Pe...

Asigurările Comerciale de Persoane

1. Noţiuni introductive privind asigurările comerciale. 1.1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţa şi...

Asigurări Comerciale

CAPITOLUL I 1. Ce este riscul şi cum pot agenţii economici să se protejeze împotriva acestuia? Riscul reprezintă posibilitatea de a ajunge într-o...

Asigurări comerciale

În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie...

Ai nevoie de altceva?