Cursurile din domeniul Asigurări - pagina 2 din 5

Fondul de Siguranță în Asigurări

Respectarea cadrului legal stabilit prin legi, norme, ordine este premisa unui mediu de afaceri stabil, care să atragă investitorii interesaţi de potenţialul României. Pe această linie se încadrează şi piaţa asigurărilor din ţara noastră, care se confruntă cu o creştere semnificativă a primelor brute subscrise, a... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Managementul Riscului în Activitatea de Asigurare

CAPITOLUL 1 ELABORAREA DECIZIILOR ECONOMICE 1.1. Natura problemelor economice Problemele şi strategiile economice sunt indisolubil legate de calitatea vieţii, fiind rezultatul eforturilor de a îmbunătăţi sau de a împiedica deteriorarea standardului de viaţă. De exemplu, strategiile agricole din SUA sunt concepute... citește mai departe

118 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurări și protecție socială

Capitolul I SISTEMUL PUBLIC NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE Conţinutul economic al asigurărilor sociale Asigurările sociale constituie acea parte a relaţiilor social-economice cu ajutorul cărora, în procesul repartiţiei produsului naţional brut, se formează, se repartizează, se gestionează şi se utilizează... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări - secția REI

CAPITOLUL I APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR 1.1. Originea şi evoluţia asigurărilor pe plan internaţional Încă din primele stadii, omul a căutat să prevină apariţia pericolelor şi a evenimentelor nedorite, astfel că originile asigurărilor nu pot fi stabilite cu mare exactitate. Omul a căutat să se protejeze pe... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Slide-uri asigurări

Contract de asigurare este o înţelegere între două părţi: asiguratul care se obligă să plătească o primă şi asigurătorul, care se obligă ca, la producerea unui anume risc, să plătească asiguratului sau beneficiarului, despăgubirea sau suma asigurată, denumită şi indemnizaţie, în limitele şi la termenele convenite.... citește mai departe

128 pagini Gratis Extras

Cursuri asigurări și reasigurări

Curs 1 Asigurari ale bunurilor aflate in tranzit - acopera bunurile de tipul marfurilor sau bagajelor transportate pe diverse rute in conditiile in care marfurile conform cerintei obligatorii din contractul de asigurare sunt ambulate in mod corespunzator mijlocului de transport. Atunci cand asiguratul este o... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Riscuri în asigurări

2.1. Teoria riscului şi incertitudinii şi reflectarea sa în asigurări Incertitudinea constituie una dintre coordonatele fundamentale ale lumii în care trăim. După cum arăta J.K. Galbraith, lumea trăieşte în prezent la vârsta incertitudinii . Mai mult, se poate aprecia că dezvoltarea societăţii contemporane s-a... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Nevoia de Audit și Servicii de Asigurare

Nevoia de audit şi servicii de asigurare Auditorii oferă un fel de asigurare în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în situaţiile financiare sau nefinanciare, in¬clusiv prin realizarea de audite ale situaţiilor financiare istorice. Auditorii sînt apre¬ciaţi pentru cunoştinţele tehnice de care dispun şi pentru... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări și transporturi

1. Tema: Conceptele de risc şi asigurare - Motivaţia apariţiei asigurărilor ca formă de protecţie; conceptul de risc şi modalităţi de evitare a acestora în afacerile economice. Riscul este o categorie economica, sociala, politica sau naturala caracterizata prin urmatoarele trasaturi specifice:eveniment incert dar... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări Sociale

Statul „bunăstării”: concept şi modele Politicile sociale reprezintă o disciplină de studiu a serviciilor sociale şi a statului bunăstării. Domeniul de studiu a "crescut" în timp, serviciile sociale sunt înţelese ca fiind cele care acoperă domenii ca: securitatea socială, locuirea şi locuinţele, sănătatea şi... citește mai departe

94 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurările sociale

Capitolul 1. Asigurările sociale 1.Principiile si rolul sistemului public de asigurari sociale Necesitatea asigurărilor sociale decurge din faptul că persoanele îşi pot pierde capacitatea de muncă în timpul desfăşurării activităţii ca urmare a accidentelor, bolilor sau depăşesc o anumită vârstă şi nu mai dispun... citește mai departe

61 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurări

CAP I Def: Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor de zi cu zi sau în cea de afaceri, acoperind consecinţele financiare ale unor evenimente nedorite. Mod de actiune : Privită prin prisma modului de acţiune, asigurarea reprezintă o... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Abordarea economico-financiară a Conceptului de Asigurare

Tema: Abordarea economico-financiară a conceptului de asigurare 1. Conţinutul economic al asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă Asigurarea - transferul riscurilor către o organizaţie specializată, în schimbul plăţii primei de asigurare. Asigurări - trăsături distincte -existenţa unor riscuri... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări II

În funcţie de riscul asigurat, asigurările de persoane se împart în două mari categorii: 1. Asigurări de viaţă care acoperă riscul de supravieţuire şi riscul de deces (asigurări de supravieţuire, asigurări de deces, asigurări mixte de viaţă); 2. Asigurări de persoane, altele decât cele de viaţă, care acoperă... citește mai departe

97 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări

1.1. Necesitatea activităţii de asigurare în ţara noastră Nevoia de protecţie a oamenilor a existat întotdeauna, întrucât în decursul vieţii, se acumulează o serie de bunuri, de valori, care pot dispărea dintr-o clipă în urma unui furt, a unui incendiu sau a unui cutremur. Pe de altă parte, integritatea fizică,... citește mai departe

127 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări și Reasigurări

Tema 1. Esenţa economică, rolul şi funcţiile asigurării în economia de piaţă 1. Obiectul de studiu, metodele, structura şi scopul cursului. 2. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţă, integritatea corporală a omului şi bunurile lui. 3. Forme de protecţie a oamenilor şi... citește mai departe

161 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări și transporturi

. Conceptul de asigurare-functiile asigurarii Asigurarea reprezinta un sistem de relatii economice care implica aportul unui numar mare de persoane fizice si juridice in constituirea unui fond banesc, in conditiile in care sunt amenintate de aceleasi pericole in existenta si activitatile lor, pericole probabile,... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Asistență Socială în România

INTRODUCERE Asistenţa socială are ca aspiraţie realizarea unei societăţi nu numai prospere, dar şi înalt incluzive pentru toţi cetăţenii ei, aceasta referindu-se şi la cei care, din motive subiective sau obiective se află în poziţii marginale. Într-o societate modernă, democratică, asistenţa socială este o... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurări de Persoane

1. Asigurările de viaţă – componentă a asigurărilor de persoane 1.1. Delimitări şi interferenţe privind asigurările de persoane Una dintre preocupările majore ale oamenilor a fost şi este aceea de a preleva o parte din resursele de care dispun pentru a se asigura din punct de vedere material în cazul unor... citește mai departe

73 pagini Gratis Extras Preview

Pensii Private

TEME DE DISCU DISCUŢŢIEIE •CAZUL ROMÂNIEI DUPĂ ÎNCHEIEREA SUBSCRIERII LA PILONUL II DE PENSII •PLASAMENTELE ACTIVELOR FONDURILOR DE PENSII ADM.PRIVAT •ANALIZA PORTOFOLIULUI DE INVESTIŢII ÎN INSTRUMENTE FINANCIARE –INDICATORI. PREVEDERI LEGISLATIVE •CALCULUL PENSIEI PRIVATE ÎN ROMÂNIA •ALTE PREVEDERI LEGISLATIVE... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări de Răspundere Civilă

ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ 5.1. Necesitatea asigurărilor de răspundere civilă Instabilitatea şi incertitudinea care se manifestă în toate sferele vieţii economice, sociale, politice, religioase etc, impun, ca o necesitate stringentă, apelul la activitatea de asigurare ca soluţie de transfer al riscului de la... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări Generale

Capitolul 1 CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE Ce este asigurarea? Care sunt unghiurile de vedere şi cum poate fi abordată? Ce condiţii trebuie întrunite să avem asigurare? Dacă are funcţii şi cum se manifestă? Există mai multe tipuri de asigurări? Aşadar capitolul de faţă, odată parcurs va aduce... citește mai departe

123 pagini Gratis Extras Preview

Transport și asigurări

1. Risc şi modalitãţi de evitare a acestuia în afacerile economice. Riscul este o categorie ce defineşte un eveniment viitor posibil dar incert, pãgubitor material sau moral şi ale cãrui efecte odatã produse nu mai pot fi înlãturate. Riscurile se pot împãrţi: riscuri previzibile – generate de factori ce pot fi... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări și reasigurări

Contract de asigurare este o înţelegere între două părţi: asiguratul care se obligă să plătească o primă şi asigurătorul, care se obligă ca, la producerea unui anume risc, să plătească asiguratului sau beneficiarului, despăgubirea sau suma asigurată, denumită şi indemnizaţie, în limitele şi la termenele convenite.... citește mai departe

100 pagini Gratis Extras

Impactul aderării asupra sistemului de pensii

I. Politica socială în Uniunea Europeană Una din preocupările majore în cadrul Uniunii Europene o reprezintă politica socială, statele membre şi instituţiile europene depunând eforturi permanente pentru o abordare complexă a acestei problematici şi pentru modernizarea sistemelor de protecţie socială, astfel încât... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview