Asistență Socială în România

Curs
8.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5594
Mărime: 28.03KB (arhivat)
Publicat de: Denis Gherman
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Laura Novac
Asigurari si protectie sociala

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. 1. Conceptul de asistenţă socială. Caracteristici şi principii ale asistenţei sociale 2
 3. 2. Organizarea și reglementarea asistenţei sociale 3
 4. 3. Obiectivele sistemului de asistenţă socială 5
 5. 4. Formele de sprijin din domeniul asistenţei sociale 7
 6. 4.1. Ajutorul social 7
 7. 4.2. Acordarea de sprijin familiilor cu copii 9
 8. 4.2.1. Alocaţia de stat pentru copii 9
 9. 4.2.2. Alocaţia de naştere. 11
 10. 4.2.3. Alocaţia suplimentară pentru familiile cu mai mulţi copii (complementara) 12
 11. 4.3. Ajutorul acordat soţiilor militarilor în termen 12
 12. 4.4. Alte forme de sprijin din domeniul asistenţei sociale 13
 13. 4.4.1. Alocaţii de sprijin destinate familiilor 13
 14. 4.4.2. Ajutoare de urgență si financiare. 13
 15. 4.4.3.Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece 13
 16. CONCLUZII 14
 17. BIBLIOGRAFIE 14

Extras din curs

INTRODUCERE

Asistenţa socială are ca aspiraţie realizarea unei societăţi nu numai prospere, dar şi înalt incluzive pentru toţi cetăţenii ei, aceasta referindu-se şi la cei care, din motive subiective sau obiective se află în poziţii marginale. Într-o societate modernă, democratică, asistenţa socială este o necesitate a întregii societăţi, dar şi un drept cetăţenesc.

Asistenţa socială constituie procesul propriu-zis prin care cetăţenii beneficiază de măsurile de protecţie socială şi de ajutor profesionist în vederea satisfacerii trebuinţelor lor şi a unei bune integrări în societate.

1. Conceptul de asistenţă socială. Caracteristici şi principii ale asistenţei sociale

Sistemul de asistenţă socială poate fi definit ca totalitatea principiilor umanitare pe care se întemeiază ajutorul acordat unor membrii ai comunităţilor, aflaţi în nevoie, sau sistemul de asistenţă socială reuneşte ansamblul mijloacelor tehnico-financiare utilizate de administraţia publică centrală şi locală pentru materializarea politicilor sociale naţionale.

Asistenţa socială este componenta non-contributivă a sistemului de protecţie socială şi reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, autorităţile publice ale administraţiei locale şi societatea civilă asigură prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane. Asistenta sociala cuprinde prestaţiile şi serviciile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea unei societăţii incluzive si coezive.

Obiectivul principal îl constituie protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru participarea activă la viaţa socială.

În mod frecvent termenul de asigurări sociale se substituie celui de asistenţă socială. Dacă sistemul asigurărilor sociale este un sistem contributiv la care participă angajatorii şi angajaţii, sistemul de asistenţă socială este un sistem de ajutorare finanţat de la bugetul de stat şi bugetele locale, în interesul persoanelor care nu sunt apte de muncă şi nu dispun de mijloacele necesare traiului. Asistenţă socială se constituie mai degrabă ca un ,,pact social” prin care societatea se angajează să ajute pe cei consideraţi de către ea ca fiind în nevoie, fără ca mulţi dintre contribuabili să se aştepte că ei înşişi vor fi în situaţia de a primi un asemenea ajutor. Sprijinul material în sistemul de asistenţă socială poate proveni şi din contribuţiile (donaţiile, sponsorizările) voluntare ale persoanelor fizice şi juridice.

Caracteristicile asistenţei sociale sunt:

• asistenţa socială, ca o componentă a sistemului de protecţie socială este o instituţie relativ independentă şi se adresează persoanelor care nu pot munci sau sunt dezavantajate social;

• sistemul juridic care îi reglementează acţiunile şi intervenţiile, aplică programele umanitare pentru asigurarea în practică a politicilor sociale stabilite de administraţia publică centrală şi locală;

• finanţarea serviciilor sociale şi a ajutoarelor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor familiale se asigură de la bugetul de stat şi bugetele locale.

Asistenţa socială îmbracă forme variate de sprijin pentru persoanele în dificultate şi se bazează pe următoarele principii:

• respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii;

• universalitatea, potrivit căruia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege;

• solidaritatea socială, potrivit căruia comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale pentru menţinerea şi întărirea coeziunii sociale;

• parteneriatul, potrivit căruia instituţiile publice şi organizaţiile societăţii civile cooperează ţn vederea organizării şi dezvoltării serviciilor sociale;

• subsidiaritatea, potrivit căruia statul intervine atunci cănd iniţiativa locală nu a satisfăcut sau a satisfăcut insuficient nevoile persoanelor.

2. Organizarea si reglementarea asistenţei sociale

Problemele asistenţei sociale se abordează şi se rezolvă în cadrul naţional al fiecărui stat, asistenţa socială prin natura sa avînd un caracter intern. Asistenţa socială se restructurează şi se dezvoltă în funcţie de situaţia existentă a populaţiei şi de tradiţiile locale şi regionale, insa se tine cont si de reglementarile internationale. Potrivit prevederilor art. 22 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului se stabileşte că orice persoană, în calitatea sa de membru a societăţii, are dreptul la securitate (protecţie) socială şi deci, la asistenţă socială; ea este îndreptăţită ca, prin efortul naţional şi colaborarea internaţională, ţinând seama de resursele fiecărei ţări, să obţină realizarea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea sa şi pentru libera dezvoltare a personalităţii sale.

Consiliul Europei acţionează pentru realizarea unei uniuni strânse între democraţiile europene, pentru ca într-un cadru organizat să se garanteze pacea socială, progresul naţional, libertatea şi drepturile omului. În acest cadru, el desfăşoară o intensă activitate de elaborare şi punere în aplicare a unor instrumente internaţionale în domeniul social. Astfel, Carta Socială Europeană şi normele recente privind securitatea (protecţia) socială, rezolvă prin ratificarea de către statele membre, o multitudine de probleme din domeniul legislaţiei interne, o strânsă cooperare economică, socială şi politică între statele europene.

Preview document

Asistență Socială în România - Pagina 1
Asistență Socială în România - Pagina 2
Asistență Socială în România - Pagina 3
Asistență Socială în România - Pagina 4
Asistență Socială în România - Pagina 5
Asistență Socială în România - Pagina 6
Asistență Socială în România - Pagina 7
Asistență Socială în România - Pagina 8
Asistență Socială în România - Pagina 9
Asistență Socială în România - Pagina 10
Asistență Socială în România - Pagina 11
Asistență Socială în România - Pagina 12
Asistență Socială în România - Pagina 13
Asistență Socială în România - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Asistenta Sociala in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Asistența Socială în Contextul Tranziției în România

INTRODUCERE Asistenţa socială are ca aspiraţie realizarea unei societăţi nu numai prospere, dar şi înalt incluzive pentru toţi cetăţenii ei,...

Serviciile de Asistență Socială

1.Conţinutul asistenţei sociale Asistenţa socială - reprezintă activitatea profesională de ajutorare a oamenilor, grupurilor sau comunităţilor...

Asistența Socială în România

I. Sistemul serviciilor de asistenţă socială din România Serviciile de asistenţă socială în contextul sistemului de protecţie socială În cadrul...

Protecția socială în comunitatea europeană

1. Introducere Existenţa unui sistem de protecţie socială eficient, rezultă din acţiunile sociale ale tuturor factorilor implicaţi...

Sistemul Național de Asistență Socială

Asistenta sociala este o componenta a sistemului de protectie sociala, fiind un ansamblu de institutii si masuri prin care statul, autoritatile...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurări și Reasigurări

1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor...

Asigurări Sociale

Statul „bunăstării”: concept şi modele Politicile sociale reprezintă o disciplină de studiu a serviciilor sociale şi a statului bunăstării....

Te-ar putea interesa și

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România

Introducere Probațiunea reprezintă un rezultat al evoluției societății omenești în domeniul sancționării celor care, sub diferite forme, încalcă...

Asistența Socială în Contextul Tranziției în România

INTRODUCERE Asistenţa socială are ca aspiraţie realizarea unei societăţi nu numai prospere, dar şi înalt incluzive pentru toţi cetăţenii ei,...

Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap

Introducere În această lucrare punem în discuţie una dintre problemele importante ale vieţii sociale româneşti, cea a persoanelor defavorizate şi...

Asistența Socială în România

I. Sistemul serviciilor de asistenţă socială din România Serviciile de asistenţă socială în contextul sistemului de protecţie socială În cadrul...

Sărăcie și Asistență Socială în Spațiul Românesc - Secolele XVIII-XX

Sărăcia a fost și este una dintre cele mai importante probleme ale fiecărei societăți în parte, fiind astfel o temă care traversează istoria....

Dezvoltarea și Specializarea Serviciului de Sănătate și Asistență Socială în România și Ungaria

Introducere: Serviciile sunt acele activităţi umane ce prezintă un conţinut specializat şi au ca rezultate efecte utile, intangibile şi...

Asistența Socială în România

Asistenţa socială are ca aspiraţie realizarea unei societăţi nu numai prospere, dar şi înalt incluzive pentru toţi cetăţenii ei, aceasta...

Ai nevoie de altceva?