Protecția socială în comunitatea europeană

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 7240
Mărime: 45.76KB (arhivat)
Publicat de: Casian Balint
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1. Introducere 3
 2. 2. Conceptul de protectie sociala 3
 3. 2.1.Temeiul juridic 4
 4. 2.2.Finanţarea protecţiei sociale în ţările membre ale UE 4
 5. 3. Dimensiunile protectiei sociale 5
 6. 3.1.Sistemul de pensii 5
 7. 3.2.Prestaţiile pentru şomaj 6
 8. 3.2.1.Prestaţiile de asigurări de şomaj 6
 9. 3.2.2.Alocaţiile de asistenţă socială acordate şomerilor 6
 10. 3.2.3.Ratele şomajului au crescut în Europa 7
 11. 3.3.Grupurile cu nevoi speciale 7
 12. 3.3.1.Persoane cu handicap 7
 13. 3.4.Întreruperea transmiterii sărăciei de la o generaţie la alta 8
 14. 3.5.Sănătatea şi îngrijirea pe termen lung 9
 15. 3.6.Asigurările sociale şi libera circulaţie a persoanelor 9
 16. 4. Integrarea socială 10
 17. 4.1. Asigurarea locurilor de muncă 10
 18. 4.2. Iniţiativele comunitare şi măsurile inovatoare 11
 19. 4.3. Implementarea libertăţii de mişcare 12
 20. 4.4. Promovarea educaţiei şi a pregătirii 12
 21. 4.5. Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă 12
 22. 4.6. Promovarea sistemului de protecţie socială 13
 23. 4.7. UE şi persoanele în vârstă 13
 24. 4.8.Lupta împotriva discriminării şi excluderii 13
 25. 4.9. Egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei 14
 26. 5. Dialogul social 15
 27. 6. Studiu de caz 15
 28. 6.1.Date privind cheltuielile pentru protecţia socială 15
 29. 6.2.UE: 6.350 de euro pe locuitor pentru protectie sociala 16
 30. 6.3.Romania, codasa UE la alocarea sumelor pentru protectie sociala 16
 31. Bibliografie : 17

Extras din proiect

1. Introducere

Existenţa unui sistem de protecţie socială eficient, rezultă din acţiunile sociale ale tuturor factorilor implicaţi (întreprinzători, statul, salariaţi, fundaţii, biserica, sindicatele etc.), în vederea asigurării unui venit minim celor aflaţi în dificultate şi/sau prestarea unor servicii de natură personală, întreţinerea, asistenţă medicală, educaţie, transport etc.

Structura sistemului de protecţie socială este alcătuit din diverse beneficii (în bani sau în natură) şi servicii cu scopul de a asigura tuturor categoriilor defavorizate (hadicapaţi, minori abandonaţi, tineri fără sprijin material şi nematerial, populaţia vârstnică fără sprijin de ajutor, tinere mame cu situaţie familială nereglementată legal etc.) un nivel de trai decent.

2. Conceptul de protectie sociala

Protecţia socială poate fi definită un ansamblu de politici, măsuri, instituţii, organisme care asigură sprijinul persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate şi care nu pot să realizeze prin efort propriu condiţii normale, minime de viaţă, sau protecţia socială reprezintă un ansamblu de acţiuni, decizii şi măsuri întreprinse de societate pentru prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente considerate ca riscuri sociale asupra condiţiilor de viaţă ale populaţiei.

Protecţia socială include pensiile de bătrâneţe, îngrijirea sănătăţii, ajutoarele de boală şi invaliditate, ajutorul de şomaj şi serviciile publice pentru ocuparea forţei de muncă, alocaţiile pentru familie, ajutoarele de maternitate şi cele pentru locuinţă

Prin sistemul de protecţie socială se încearcă o redistribuire a resurselor materiale şi umane ale colectivităţii către categoriile defavorizate ale populaţiei, pe principiul solidarităţii intergeneraţionale si intrageneraţionale, adică solidaritatea de la cei tineri (activi) faţă de cei în vârstă, solidaritatea celor angajaţi faţă de cei aflaţi în şomaj, solidaritatea celor sănătoşi faţă de cei bolnavi, a celor care nu au copii cu cei care au copii, de la cei cu venituri mari spre cei cu venituri mici etc.

Obiectivul principal al protecţiei sociale este de a-i ajuta pe cei în dificultate să se reintegreze în viaţa normală a societăţii, să îi ajute să-şi menţină forţa de muncă activă, să treacă mai uşor peste anumite riscuri la care sunt supuşi indivizii şi familiile lor (ex. boală, invaliditate, handicap, bătrâneţe, familii cu mulţi copii, deces, şomeri, elevi, studenţi, familii cu venituri mici etc.). De asemenea, protecţia socială are în vedere nu numai condiţiile materiale de trai (ocuparea forţei de muncă, condiţiile de muncă, veniturile, consumurile, locuinţa, mediul ambiant,etc), ci şi condiţiile sociale precum: sănătatea, instruirea şi educaţia, cultura,condiţiile de odihnă şi recreere, mediul socio-politic, restructurarea ordinii sociale şi de drept.

Protecţia socială în UE întâmpină numeroase dificultăţi în ultima perioadă, ca urmare a tendinţelor demografice (îmbătrânirea populaţiei creează o presiune enormă asupra sistemului de protecţie socială), a recesiunii economice şi a nivelului ridicat al şomajului. Ţările membre sunt puse în situaţia de a reforma sistemele de protecţie socială, astfel încât acestea să fie viabile din punct de vedere financiar si, în acelaşi timp să rămână eficiente.

Domeniile principale vizate de protecţia socială sunt :

- includerea socială – combaterea discriminării şi a excluderii sociale

- pensii sigure şi sistem de pensii sustenabil

- asigurarea calităţii şi sustenabilităţii sistemelor de ocrotire a sănătăţii

- stimularea ocupării şi asigurarea de venituri sigure.

2.1.Temeiul juridic

Sistemele de securitate socială din statele membre nu au la bază acelaşi model, dat fiind tradiţia, istoria şi cultura specifice fiecărei ţări. Din acest motiv, nu se poate vorbi de armonizarea acestor sisteme, dar trebuie avute în vedere măsuri şi acţiuni care să nu aducă prejudicii drepturilor fundamentale, în special a liberei circulaţii a persoanelor, şi la agravarea disparităţilor regionale. Acestea au fost motivele lansării, în anul 1990, a programului „MISEP”, ce are ca obiectiv promovarea schimburilor de informaţii privind sistemele şi politicile de protecţie socială din statele membre.

Chiar dacă politica privind protecţia socială este responsabilitatea fiecărui stat, Comisia a considerat că poate veni în ajutor, prin promovarea unor măsuri de cooperare şi acţiuni comune. Astfel în 1995, a fost lansată „Comunicarea privind viitorul protecţiei sociale”, ce propune un cadru european de dezbatere a acestui domeniu. Drept urmare, în 1997, comunicarea „Modernizarea şi îmbunătăţirea protecţiei sociale în Uniunea Europeană” prezintă propuneri specifice de sprijin la nivel european. La baza comunicatului stă conceptul prin care protecţia socială trebuie privită ca un factor productiv şi cel privind întărirea legăturilor dintre protecţia socială şi politica de ocupare a forţei de muncă. În 1998 este publicat „Raportul privind protecţia socială în Europa” (1997) în care sunt revăzute măsurile adoptate de statele membre şi analizate tendinţele sistemelor de protecţie socială.

În anul 2000, Consiliul a hotărât constituirea Comitetului pentru Protecţie Socială (Decizia nr. 2000/436), cu responsabilităţi în urmărirea evoluţiei politicilor de protecţie socială şi schimburi de informare şi de experienţă între statele membre şi este adoptată „Agenda privind politica Socială” [COM (2000) 379] care, printr-o serie de acţiuni şi iniţiative, să ducă la modernizarea modelului social european.

Preview document

Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 1
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 2
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 3
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 4
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 5
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 6
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 7
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 8
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 9
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 10
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 11
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 12
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 13
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 14
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 15
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 16
Protecția socială în comunitatea europeană - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Protectia Sociala in Comunitatea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Serviciile de Asistență Socială

1.Conţinutul asistenţei sociale Asistenţa socială - reprezintă activitatea profesională de ajutorare a oamenilor, grupurilor sau comunităţilor...

Asistența Socială în România

I. Sistemul serviciilor de asistenţă socială din România Serviciile de asistenţă socială în contextul sistemului de protecţie socială În cadrul...

Sistemul Național de Asistență Socială

Asistenta sociala este o componenta a sistemului de protectie sociala, fiind un ansamblu de institutii si masuri prin care statul, autoritatile...

Sistemul de asigurări sociale în Germania

Introducere – sistemul public de pensii german Sistemul de pensii german este apreciat ca fiind unul dintre cele mai performante sisteme de...

Analiză comparatorie între asigurările tip RCA oferite de companiile ARDAF și OTP Garancia Asigurări

I.1 Descrierea asigurarii de tip RCA Asigurarea de raspundere civila auto - cunoscuta sub numele de RCA, reprezinta in momentul de fata una din...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurări

CAP I Def: Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor de zi cu zi...

Asigurări internaționale

1) Subiectele asigurarii: asigurarea implica o serie de factori: persoane fizice si juridice intre care se nasc raporturi sau sau relatii juridice...

Te-ar putea interesa și

Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs

CAPITOLUL 1. IMPLICAŢII ALE MONDIALIZĂRII ŞI GLOBALIZĂRII PIEŢELOR 1.1. CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE GLOBALIZARE Comunitatea Europeană a...

Politici Sociale - Cadru Conceptual Tipologizări

1.1. Definirea cadrului conceptual Nu putem începe demersul nostru fără o clarificare a termenilor – cheie vehiculaţi în această lucrare, iar...

Reglementări ale Concurenței în Spațiul European

SUMMARY A real competition is the heart of a functional market economy that has been created, thus, a suitable framework for the development of...

Valurile de extindere ale Uniunii Europene

INTRODUCERE Uniunea Europeană reprezintă o asociere voluntară de state care îşi propune să realizeze o uniune mai strânsă între popoarele...

Proiect final individual managementul instituțiilor publice - Primăria Județului Tulcea

Cetate veche este de la Dunare sau Istru, / Cu ziduri tari: intransa nu-i lesne de patruns; / Aëgyssus a cladit-o si-i zice tot Aëgyssus" -...

Tratatul de la Lisabona

„Va veni vremea când toate naţiunile continentului, fără a pierde calităţile lor distincte sau glorioasele lor individualităţi, vor fuziona într-o...

Sistemul de Securitate European

SECURITÁTE s.f. 1. Faptul de a fi la adapost de orice pericol; sentiment de încredere si de liniste pe care îl da cuiva absenta oricarui pericol. f...

Protecția socială în comunitatea europeană

1. Introducere Existenţa unui sistem de protecţie socială eficient, rezultă din acţiunile sociale ale tuturor factorilor implicaţi...

Ai nevoie de altceva?