Asigurări Sociale

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 33475
Mărime: 708.43KB (arhivat)
Publicat de: Vitalie D.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Luca Sabina

Cuprins

 1. Tema 1: Protecţia Socială – Parte Integrantă A Politicii Social-economice A Statului;
 2. Tema 2: Organizarea şi Funcţionarea Sistemului De Protecţie Socială A Populaţiei ;
 3. Tema 3: Bugetul Asigurărilor Sociale De Stat;
 4. Tema 4: Asigurarea Socială;
 5. Tema 5: Asigurarea Cu Pensii Din Bugetul Asigurărilor Sociale De Stat
 6. Tema 6: Prestaţiile De Asigurări Sociale;
 7. Tema 7: Organizarea Sistemului De Asistenţă Socială De Stat;
 8. Tema 8: Sistemul De Asigurari Sociale În ţările Dezvoltate şi În Curs De Dezvoltare

Extras din curs

Statul „bunăstării”: concept şi modele

Politicile sociale reprezintă o disciplină de studiu a serviciilor sociale şi a statului bunăstării.

Domeniul de studiu a "crescut" în timp, serviciile sociale sunt înţelese ca fiind cele care acoperă domenii ca: securitatea socială, locuirea şi locuinţele, sănătatea şi educaţia - cei "cinci piloni"- la care se alătură şomajul, detenţia.O serie de autori arată faptul că politicile sociale sunt legate de activităţile celor "cinci piloni" şi se identifică cu clasicul stat al bunăstării.

Statul bunăstării clasic (chiar dacă cei "cinci piloni" nu sunt universal agreaţi) va conţine politicile de menţinere a veniturilor, securitatea socială, politicele şi serviciile de sănătate, servicii sociale individuale şi politicile de locuinţe.

Politicile sociale nu reprezintă doar un studiu asupra societăţii şi asupra problemelor acesteia - sărăcie, inegalitate, discriminare, şomaj, marginalizare ci reprezintă studierea mecanismelor de răspuns la aceste probleme astfel ca prin acţiunile promovate să fie atinsă bunăstarea.

De asemenea, studiul politicilor sociale este aplecat spre crearea structurilor instituţionale care să le implementeze programele de furnizare şi de susţinere a bunăstării.

În esenţă Politicile sociale studiază nu numai acţiunile îndreptate către obţinerea bunăstării populaţiei, dar şi modalităţile prin care aceste acţiuni să dovedească grade cât mai mari de eficienţă şi de eficacitate. Aceasta presupune că au fost atinse ţintele, iar rezultatele se caracterizează prin bunăstare adică îmbunătăţirea unui fenomen ca urmare a introducerii unei politici sau alteia.

Politica socială are o serie de funcţii a căror importanţă nu poate fi neglijată:

• funcţii de reglare, prin care se încearcă restabilirea unui echilibru în acele sectoare în care piaţa produce dereglări. De aceea, intervenţia programelor sociale se recomandă ca o complementaritate pentru imperfecţiunile pieţei;

• funcţii compensatorii care se referă la mecanismul redistribuirii prin care se înlătură o parte din distribuirile inegale ale pieţei;

• funcţii protective care urmăresc acoperirea unor situaţii de risc: bătrâneţe, boală, incapacitate de muncă;

• funcţii de satisfacere a unor nevoi colective prin consum individual care nu pot fi realizate eficient prin mecanismele pieţei: învăţământul, cultura, ştiinţa.

Toate aceste funcţii sunt asociate conceptului de bunăstare, care este, de fapt, obiectivul principal al politicilor sociale. Toate măsurile întreprinse, atât din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere social, urmăresc îmbunătăţirea calităţii vieţii prin asigurarea unui trai decent membrilor colectivităţii (bunăstare colectivă).

Bunăstarea colectivă poate fi realizată atât prin mecanisme directe ce decurg din funcţionarea pieţei (distribuţie primară legată de mecanismele de alocare a resurselor şi a veniturilor) cât şi prin mecanisme redistributive (transferuri).

Bunăstarea individuală şi cea colectivă (cu referire în special la dimensiunea care măsoară nivelul de trai al individului) poate fi produsă printr-un ansamblu de mecanisme complexe. Sursele bunăstării pot fi: piaţa, familia, comunitatea, statul (fig. 1).

Veniturile primare obţinute direct prin mecanismele pieţei pot caracteriza, la un prim nivel, bunăstarea colectivă. Piaţa însăşi manifestă o serie de limite care împiedică atingerea nivelului de bunăstare într-o societate. Explicaţia este dată de faptul că în economia bazată pe legile pieţei bunurile ce caracterizează bunăstarea colectivă, tind să fie produse într-o proporţie insuficientă. De aceea este necesară intervenţia unor mecanisme corective (de redistribuire a bunăstării) care susţin populaţia aflată în dificultate şi care reprezintă, de fapt, obiectul politicilor sociale.

Redistribuirea bunăstării se face prin:

a. finanţarea, de către stat sau colectivitate, a bunurilor publice sau de interes public şi sprijinirea consumului de bunuri de interes public (în special educaţia) prin gratuitate, subvenţii, facilităţi fiscale etc;

b. transferuri financiare - venituri din transfer (prin mecanisme de asigurări sociale sau de asistenţă socială) sau transferuri în natură (prin mecanisme exclusiv de asistenţă socială).

Transferurile se realizează în funcţie de criterii riguros stabilite prin lege şi au o dublă direcţionare:

- pe verticală când resursele financiare sunt transferate de la cei cu venituri mari la cei cu venituri mici (cum sunt transferurile din sistemul asistenţei sociale);

- pe orizontală în funcţie de necesităţi:

• de la cei sănătoşi la cei bolnavi (în cazul sistemului public de asigurări sociale de sănătate, dar şi al asistenţei sociale);

• de la cei care lucrează la şomeri sau la pensionari (în cazul sistemelor publice de asigurări sociale de şomaj sau de pensii).

Unele transferuri pe orizontală sunt interpretate ca fiind verticale (în cazul sistemului public de pensii unde generaţia vârstnică este susţinută (financiar) de generaţia activă la momentul actual, iar aceasta va fi susţinută de generaţia activă viitoare - transferuri intergeneraţionale).

Preview document

Asigurări Sociale - Pagina 1
Asigurări Sociale - Pagina 2
Asigurări Sociale - Pagina 3
Asigurări Sociale - Pagina 4
Asigurări Sociale - Pagina 5
Asigurări Sociale - Pagina 6
Asigurări Sociale - Pagina 7
Asigurări Sociale - Pagina 8
Asigurări Sociale - Pagina 9
Asigurări Sociale - Pagina 10
Asigurări Sociale - Pagina 11
Asigurări Sociale - Pagina 12
Asigurări Sociale - Pagina 13
Asigurări Sociale - Pagina 14
Asigurări Sociale - Pagina 15
Asigurări Sociale - Pagina 16
Asigurări Sociale - Pagina 17
Asigurări Sociale - Pagina 18
Asigurări Sociale - Pagina 19
Asigurări Sociale - Pagina 20
Asigurări Sociale - Pagina 21
Asigurări Sociale - Pagina 22
Asigurări Sociale - Pagina 23
Asigurări Sociale - Pagina 24
Asigurări Sociale - Pagina 25
Asigurări Sociale - Pagina 26
Asigurări Sociale - Pagina 27
Asigurări Sociale - Pagina 28
Asigurări Sociale - Pagina 29
Asigurări Sociale - Pagina 30
Asigurări Sociale - Pagina 31
Asigurări Sociale - Pagina 32
Asigurări Sociale - Pagina 33
Asigurări Sociale - Pagina 34
Asigurări Sociale - Pagina 35
Asigurări Sociale - Pagina 36
Asigurări Sociale - Pagina 37
Asigurări Sociale - Pagina 38
Asigurări Sociale - Pagina 39
Asigurări Sociale - Pagina 40
Asigurări Sociale - Pagina 41
Asigurări Sociale - Pagina 42
Asigurări Sociale - Pagina 43
Asigurări Sociale - Pagina 44
Asigurări Sociale - Pagina 45
Asigurări Sociale - Pagina 46
Asigurări Sociale - Pagina 47
Asigurări Sociale - Pagina 48
Asigurări Sociale - Pagina 49
Asigurări Sociale - Pagina 50
Asigurări Sociale - Pagina 51
Asigurări Sociale - Pagina 52
Asigurări Sociale - Pagina 53
Asigurări Sociale - Pagina 54
Asigurări Sociale - Pagina 55
Asigurări Sociale - Pagina 56
Asigurări Sociale - Pagina 57
Asigurări Sociale - Pagina 58
Asigurări Sociale - Pagina 59
Asigurări Sociale - Pagina 60
Asigurări Sociale - Pagina 61
Asigurări Sociale - Pagina 62
Asigurări Sociale - Pagina 63
Asigurări Sociale - Pagina 64
Asigurări Sociale - Pagina 65
Asigurări Sociale - Pagina 66
Asigurări Sociale - Pagina 67
Asigurări Sociale - Pagina 68
Asigurări Sociale - Pagina 69
Asigurări Sociale - Pagina 70
Asigurări Sociale - Pagina 71
Asigurări Sociale - Pagina 72
Asigurări Sociale - Pagina 73
Asigurări Sociale - Pagina 74
Asigurări Sociale - Pagina 75
Asigurări Sociale - Pagina 76
Asigurări Sociale - Pagina 77
Asigurări Sociale - Pagina 78
Asigurări Sociale - Pagina 79
Asigurări Sociale - Pagina 80
Asigurări Sociale - Pagina 81
Asigurări Sociale - Pagina 82
Asigurări Sociale - Pagina 83
Asigurări Sociale - Pagina 84
Asigurări Sociale - Pagina 85
Asigurări Sociale - Pagina 86
Asigurări Sociale - Pagina 87
Asigurări Sociale - Pagina 88
Asigurări Sociale - Pagina 89
Asigurări Sociale - Pagina 90
Asigurări Sociale - Pagina 91
Asigurări Sociale - Pagina 92
Asigurări Sociale - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Tema 1.doc
 • Tema 2.doc
 • Tema 3.doc
 • Tema 4.doc
 • Tema 5.doc
 • Tema 6.doc
 • Tema 7.doc
 • Tema 8.doc

Alții au mai descărcat și

Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat

CAPITOLUL 1 ASIGURARILE SOCIALE - APARITIE SI EVOLUTIE 1.1. Conceptul de asigurari sociale O trasatura caracteristica si straveche a omului este...

Asigurări sociale și calculul pensiilor de stat în România

1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE, PRINCIPIILE, ROLUL ŞI EVOLUŢIA ACESTORA ÎN ROMÂNIA 1.1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE Împotriva unor...

Piața Asigurărilor în România - Prezent și Perspective

Cap I Piaţa asigurărilor – abordări teoretice ale asigurării 1.1 Conceptul de asigurare Conform profesorilor Iulian Vacarel si Florin Bercea,...

Reforma sistemului de pensii în România

Rezolvarea problemei pensiilor reprezintă una dintre marile provocări ale secolului XXI. În 1889, când cancelarul german Otto von Bismarck iniţia,...

Sărăcia, marginalizarea și excluderea socială în societatea românească

Sărăcia, marginalizarea si excluderea socială în societatea românească Având la bază definitia solidaritătii, Uniunea Europeana a decis ca anul...

Asigurările sociale

Capitolul 1. Asigurările sociale 1.Principiile si rolul sistemului public de asigurari sociale Necesitatea asigurărilor sociale decurge din...

Asigurări și protecție socială

1.1. Necesitatea, continutul economiei al asigurãrilor sociale Necesitatea ocrotirii cetãtenilor a apãrut o datã cu dezvoltarea factorilor de...

Sisteme și instituții de asigurări sociale

TEMA 1 DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT Asiguratii sunt persoane fizice care contribuie la constituirea fondului de finantare a sistem public de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat

CAPITOLUL 1 ASIGURARILE SOCIALE - APARITIE SI EVOLUTIE 1.1. Conceptul de asigurari sociale O trasatura caracteristica si straveche a omului este...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurările sociale - pensii asupra activității economico-sociale

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurarile sociale( pensii) asupra activitatii economico-sociale Capitolul 1. Cheltuielile publice pentru...

Sistemul informațional economic - SC Apaca SA

INTRODUCERE În cadrul sistemului informational economic, contabilitatea ocupa un loc primordial. Contabilitatea reprezinta o activitate...

Studiu privind organizarea contabilității decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Sistemul contabil actual reprezintă o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor

Cap. I Organizarea si functionarea S.C OMEGA-TEHNOTON S.A I.1 Scurt istoric Bijuteria industriei electronice romanesti din anii '70 este astazi o...

Managementul contabilității la Casa Județeană de Pensii Timiș

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE DE PENSII În cursul vieţii, orice persoană traversează perioade mai scurte sau mai lungi, în...

Ai nevoie de altceva?