Asigurări Generale

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 61917
Mărime: 277.69KB (arhivat)
Publicat de: Bucur Istrate
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Ciumas
F.S.E.G.A. Cluj Napoca UBB

Extras din curs

Capitolul 1

CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE

Ce este asigurarea? Care sunt unghiurile de vedere şi cum poate fi abordată? Ce condiţii trebuie întrunite să avem asigurare? Dacă are funcţii şi cum se manifestă? Există mai multe tipuri de asigurări?

Aşadar capitolul de faţă, odată parcurs va aduce răspunsuri la întrebările ridicate.

1.1. Conceptul de asigurare.

Verbul "a asigura" are două accepţiuni relevante:

1. a-şi lua măsuri de precauţie, de prevedere;

2. a oferi o siguranţă, o garanţie în legătură cu ceva. Acest "ceva" face trimitere la evenimente nedorite

cu consecinţe materiale, financiare, vătămări grave sau deteriorări ale stării de sănătate şi chiar decese.

Concret asemenea evenimente pot fi:

1) independente de om, precum calamităţile naturale:

- seceta;

- uraganele, cicloanele;

- inundaţiile;

- cutremurele de pământ;

- îngheţul;

- grindina;

- incendiile;

- alunecările, surpările, prăbuşirile de teren;

- erupţiile vulcanice;

- ploile torenţiale;

- avalanşele de zăpadă, etc.

2) dependente de om, legate de comportamentul omului şi/sau de activitatea sa:

1. acte ca: neglijenţa, superficialitatea, iresponsabilitatea pot să provoace sau să favorizeze înregistrarea de accidente grave, incendii, explozii, electrocutări, asfixieri, arsuri, etc.;

2. săvârşirea de acţiuni delictuale: furt, spargere, jaf, crime, acţiuni teroriste, etc.;

3. pe coordonata economică, generatoare de crize, şomaj, inflaţie, greve, conflicte sociale, etc.

În esenţă cauzele acestor evenimente nedorite sunt trei:

- forţele naturii;

- omul luat ca individ dar şi ca grup sau societate;

- dezvoltarea ştiinţifico-tehnologică.

Prin urmare existenţa în toate laturile sale nu poate fi gândită, percepută fără riscuri.

Pe măsura conştientizării şi identificării lor se caută metode şi mijloace de control sau cel puţin de control asupra consecinţelor lor. Care sunt modalităţile de protecţie ?

1. evitarea riscurilor;

2. reducerea probabilităţii producerii unui risc;

3. limitarea consecinţelor riscului;

4. asumarea riscului;

5. transferul riscului.

1. Evitarea este o metodă pasivă, practic de renunţare la acele acţiuni, activităţi ce implică un anumit risc. Pentru unele riscuri acest lucru este posibil, în schimb în cazul celor generate de forţele naturii foarte rar o astfel de măsură are efect radical.

2. Reducerea probabilităţii producerii unui risc constă în:

a) adoptarea unei atitudini şi conduite preventive;

b) recurgerea la anumite mijloace practice, care ar putea determina limitarea cauzelor ce conduc la producerea evenimentelor nedorite.

Spre exemplu instalarea sistemelor de protecţie şi alarmă, instalarea de detectoare de fum, foc şi monoxid de carbon cu alarmă interioară şi exterioară şi stropire automată pentru prevenirea producerii unui incendiu, etc.

3. Limitarea consecinţelor unui risc presupune ca, după producerea evenimentului, însă înainte ca acesta să fi încetat, persoanele interesate să ia măsuri care să reducă la minimum efectele sale.

De exemplu împiedicarea extinderii incendiului, aplicarea de tratamente curative persoanelor care au

suferit accidente, oprirea scurgerii ţiţeiului în mare dintr-un tanc petrolier avariat şi stăvilirea mareei

negre.

4. Asumarea riscului presupune suportarea individuală a consecinţelor materiale şi financiare ale producerii unui eveniment nedorit. Lucru ce poate avea loc prin crearea de rezerve în vederea acoperirii pe seama resurselor proprii a eventualelor pagube. Este cazul fondurilor de rezervă cu destinaţie specială la nivelul agenţilor economici.

5. Transferul riscului presupune preluarea consecinţelor sale de către profesionişti şi anume societăţile de asigurare. Transferul către societatea de asigurare şi asumarea de către aceasta a rolului de gestionar al consecinţelor riscului se constituie într-o "marfă specifică" , care se vinde şi se cumpără ca orice altă marfă pe o piaţă specifică, piaţa asigurărilor.

Alegerea uneia sau alteia dintre măsurile de protecţie prezentate depinde de:

- natura riscului;

- puterea economică a persoanei fizice sau juridice interesate în protecţie;

- efortul financiar pe care îl reclamă în raport cu mărimea potenţială a pagubei.

1.2. Accepţiunile asigurării.

1.2.1. Abordarea sub aspect economic.

Definitoriu pentru esenţa economică a asigurării sunt următoarele caracteristici exclusive ale acesteia:

1) existenţa riscului;

2) formarea comunităţii de risc;

3) constituirea fondului de asigurare şi utilizarea acestuia în baza principiului mutualităţii.

Cele trei coordonate fundamentale constituie în acelaşi timp şi reperele majore ale abordării asigurării sub aspect economic. Redate schematic avem:

Pa I (Dp/Sa) Figura 1.1. Caracteristicile exclusive ale asigurării.

1) Cu privire la risc amintim aici doar faptul că nu toate riscurile sunt acceptate de către societăţile de asigurare ci doar cele care îndeplinesc anumite condiţii şi odată trecute fac ca aceste riscuri să devină asigurabile. Sunt cunoscute şi sub denumirea de riscuri agreate de către asigurători.

2) Persoanele fizice şi/sau juridice, ameninţate de aceleaşi pericole şi care acţionează în comun pentru

apărarea intereselor lor reprezintă comunitatea de risc.

Ca şi trăsături evidenţiem:

a) comunitatea se formează în mod spontan, prin simpla participare la constituirea fondului de asigurare aflat la dispoziţia societăţii de asigurare;

b) membrii comunităţii de risc, asiguraţii, consimt să contribuie la suportarea în comun a pagubelor pe care la vor pricinui evenimentele nedorite;

c) împărţirea pagubei între membrii comunităţii de risc se întemeiază pe faptul că posibilitatea producerii riscului vizează pe fiecare membru al acesteia. Posibilitatea se transformă în realitate, însă numai pentru unii dintre ei, fără să se ştie dinainte "pentru cine?" şi "când anume?"

3) Asigurarea oferă, aşadar, avantajul că membrii comunităţii afectaţi de producerea riscului, primesc din fondul de asigurare, cu titlu de indemnizaţie de asigurare (I) (despăgubire - Dp, sumă asigurată - Sa), sume care întrec de câteva ori cuantumul contribuţiei acestora la fondul respectiv (Pa - prime de asigurare). Acest lucru este posibil în baza principiului mutualităţii. Adică la constituirea fondului de asigurare participă toţi membrii, toţi asiguraţii, dar acesta se repartizează numai acelor asiguraţi care au suferit prejudicii de pe urme producerii riscului asigurat.

Fondul de asigurare :

a) se constituie la dispoziţia asigurătorilor;

b) îmbracă în mod necesar forma bănească;

c) se formează în mod descentralizat, pe seama primelor de asigurare şi

d) se utilizează centralizat.

Preview document

Asigurări Generale - Pagina 1
Asigurări Generale - Pagina 2
Asigurări Generale - Pagina 3
Asigurări Generale - Pagina 4
Asigurări Generale - Pagina 5
Asigurări Generale - Pagina 6
Asigurări Generale - Pagina 7
Asigurări Generale - Pagina 8
Asigurări Generale - Pagina 9
Asigurări Generale - Pagina 10
Asigurări Generale - Pagina 11
Asigurări Generale - Pagina 12
Asigurări Generale - Pagina 13
Asigurări Generale - Pagina 14
Asigurări Generale - Pagina 15
Asigurări Generale - Pagina 16
Asigurări Generale - Pagina 17
Asigurări Generale - Pagina 18
Asigurări Generale - Pagina 19
Asigurări Generale - Pagina 20
Asigurări Generale - Pagina 21
Asigurări Generale - Pagina 22
Asigurări Generale - Pagina 23
Asigurări Generale - Pagina 24
Asigurări Generale - Pagina 25
Asigurări Generale - Pagina 26
Asigurări Generale - Pagina 27
Asigurări Generale - Pagina 28
Asigurări Generale - Pagina 29
Asigurări Generale - Pagina 30
Asigurări Generale - Pagina 31
Asigurări Generale - Pagina 32
Asigurări Generale - Pagina 33
Asigurări Generale - Pagina 34
Asigurări Generale - Pagina 35
Asigurări Generale - Pagina 36
Asigurări Generale - Pagina 37
Asigurări Generale - Pagina 38
Asigurări Generale - Pagina 39
Asigurări Generale - Pagina 40
Asigurări Generale - Pagina 41
Asigurări Generale - Pagina 42
Asigurări Generale - Pagina 43
Asigurări Generale - Pagina 44
Asigurări Generale - Pagina 45
Asigurări Generale - Pagina 46
Asigurări Generale - Pagina 47
Asigurări Generale - Pagina 48
Asigurări Generale - Pagina 49
Asigurări Generale - Pagina 50
Asigurări Generale - Pagina 51
Asigurări Generale - Pagina 52
Asigurări Generale - Pagina 53
Asigurări Generale - Pagina 54
Asigurări Generale - Pagina 55
Asigurări Generale - Pagina 56
Asigurări Generale - Pagina 57
Asigurări Generale - Pagina 58
Asigurări Generale - Pagina 59
Asigurări Generale - Pagina 60
Asigurări Generale - Pagina 61
Asigurări Generale - Pagina 62
Asigurări Generale - Pagina 63
Asigurări Generale - Pagina 64
Asigurări Generale - Pagina 65
Asigurări Generale - Pagina 66
Asigurări Generale - Pagina 67
Asigurări Generale - Pagina 68
Asigurări Generale - Pagina 69
Asigurări Generale - Pagina 70
Asigurări Generale - Pagina 71
Asigurări Generale - Pagina 72
Asigurări Generale - Pagina 73
Asigurări Generale - Pagina 74
Asigurări Generale - Pagina 75
Asigurări Generale - Pagina 76
Asigurări Generale - Pagina 77
Asigurări Generale - Pagina 78
Asigurări Generale - Pagina 79
Asigurări Generale - Pagina 80
Asigurări Generale - Pagina 81
Asigurări Generale - Pagina 82
Asigurări Generale - Pagina 83
Asigurări Generale - Pagina 84
Asigurări Generale - Pagina 85
Asigurări Generale - Pagina 86
Asigurări Generale - Pagina 87
Asigurări Generale - Pagina 88
Asigurări Generale - Pagina 89
Asigurări Generale - Pagina 90
Asigurări Generale - Pagina 91
Asigurări Generale - Pagina 92
Asigurări Generale - Pagina 93
Asigurări Generale - Pagina 94
Asigurări Generale - Pagina 95
Asigurări Generale - Pagina 96
Asigurări Generale - Pagina 97
Asigurări Generale - Pagina 98
Asigurări Generale - Pagina 99
Asigurări Generale - Pagina 100
Asigurări Generale - Pagina 101
Asigurări Generale - Pagina 102
Asigurări Generale - Pagina 103
Asigurări Generale - Pagina 104
Asigurări Generale - Pagina 105
Asigurări Generale - Pagina 106
Asigurări Generale - Pagina 107
Asigurări Generale - Pagina 108
Asigurări Generale - Pagina 109
Asigurări Generale - Pagina 110
Asigurări Generale - Pagina 111
Asigurări Generale - Pagina 112
Asigurări Generale - Pagina 113
Asigurări Generale - Pagina 114
Asigurări Generale - Pagina 115
Asigurări Generale - Pagina 116
Asigurări Generale - Pagina 117
Asigurări Generale - Pagina 118
Asigurări Generale - Pagina 119
Asigurări Generale - Pagina 120
Asigurări Generale - Pagina 121
Asigurări Generale - Pagina 122
Asigurări Generale - Pagina 123

Conținut arhivă zip

  • Asigurari Generale.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group

Introducere Modalitățile de asigurare a calității serviiciilor au evoluat continuu în acord cu schimbările tehnologice și socio-culturale rapide...

Omniasig

1. Organizare şi funcţionare Omniasig este unul dintre liderii pieţei asigurărilor din România, fiind în permanenţă orientaţi către creştere şi...

Prezentarea companiei de asigurări Omniasig

CAPITOLUL 1.PREZENTAREA GENERALĂ A COMPANIEI OMNIASIG ȘI VIENNA INSNSURANCE GROUP 1.1 Compania Omniasig 1.1.1 Scurt istoric Înfiinţată în anul...

Top 10 Asigurări în România

New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor... fără asigurări, n-ar exista zgaraie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta să...

Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group - Descriere Generală

SOCIETATEA DE ASIGURARE OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - DESCRIERE GENERALĂ 1. Scurt istoric înfiinţată în anul 1995, în contextul unui mediu...

Piața românească de asigurări - prezent și perspective

Piata asigurarilor reprezinta un cadru reglementat in care se desfasoara operatii de asigurare realizate de baze contractuale.Pe aceasta piata se...

Asigurări - aspecte conceptuale

Una dintre cele mai vechi categorii ale relaţiilor publice de producţie ce şi-a avut punctul de plecare încă din antichitate este asigurarea....

Asigurări internaționale

CURS 1 ASIGURARE ŞI REASIGURARE 1.1. Rolul şi obiectivele asigurărilor Asigurarea este un aranjament (o intelegere) prin care una din parti ,...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea de Persoane

INTRODUCERE Asigurarile constituie o ramura de activitate, un sector al serviciilor cu multiple valente. Dincolo de rolul fundamental al acestora...

Situații financiare în companiile de asigurări

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE 1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare: competenţă, rol şi...

Evaluarea performanțelor umane la Generali Asigurări

INTRODUCERE Obiectivul evaluării performanţelor individuale este de a aprecia performanţele individuale ale angajaţilor în raport cu posturile pe...

Piața Asigurărilor - Rezultate Obținute și Posibilități de Dezvoltare

Prin elaborarea acestei lucrari, mi-am propus sa abordez problematica internatioanalâ a asigurarilor dar si a asigurarilor din România, încercând...

Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională

INTRODUCERE Piaţa internaţională a asigurărilor se află într-o continuă creştere, deşi în ultimele decenii, au apărut evenimente neprevăzute care...

Piața asigurărilor generale în România - studiu de caz SC Astra SA

INTRODUCERE „Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul ”asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că pentru...

Sectorul asigurărilor în economia de piață

CAPITOLUL 1 NECESITATEA, CONTINUTUL, EVOLUTIA SI ROLUL ASIGURARILOR ÎN ECONOMIA DE PIATA 1.1 Necesitatea si rolul asigurarilor Asigurarile au...

Piața mondială a asigurărilor

I. Introducere La crearea și dezvoltarea pieței asigurărilor a contribuit amplificarea în timp a activitaților economico-sociale, diversificarea...

Ai nevoie de altceva?