Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 16186
Mărime: 3.53MB (arhivat)
Publicat de: Andrei P.
Puncte necesare: 10
Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Ştiinţe Economice Masterat Relaţii Economice Internaţionale

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. 1. Aspecte conceptuale şi metodologice cu privire la strategii de promovare.
 3. 1.1. Conceptul de promovare şi structura activitãţii promoţionale
 4. 1.2. Strategia de promovare
 5. 2. Strategii de promovare practicate de compania Generali Asigurãri pe piaţa din România.
 6. 2.1 Prezentarea societãţii GENERALI ASIGURÃRI SA
 7. 2.2 Produsele oferite de GENERALI ASIGURÃRI
 8. 2.3 Campanie de promovare a asigurãrii de viaţã.
 9. 2.4. Campania de vara 2010 a poliţei obligatorii RCA
 10. 2.5 Campania de promovare a Fondului de Pensii Administrat Privat.
 11. 2.6. Strategii Generali - responsabilizarea proprietarilor de locuinţe, politica de abordare a clienţilor
 12. 2.7. Evoluţia pe termen mediu şi scurt a companiilor de asigurări. Strategii GENERALI Grup pentru piaţa de asigurări din România
 13. 3. Analiza pieţei de asigurãri din România. Cercetare de marketing
 14. 3.1. Istoric al asigurãrilor
 15. 3.2. Tipuri de asigurãri
 16. 3.3 Topul societãţilor de asigurãri pentru primul trimestru al anului 2010.
 17. 3.4 Analiza pieţei asigurãrilor din punct de vedere al primelor brute subscrise şi daunelor brute plãtite
 18. 3.5 Cercetare de marketing : Atitudini, opinii şi comportamente ale clienţilor societăţii S.C. Generali Asigurări S.A. cu privire la serviciile societăţii
 19. 4. Program de marketing pentru îmbunãtãţirea imaginii produselor Generali Asigurãri. Campanie promotionala.
 20. Concluzii şi propuneri
 21. Bibliografie
 22. Anexe

Extras din disertație

INTRODUCERE

Piaţa internaţională a asigurărilor se află într-o continuă creştere, deşi în ultimele decenii, au apărut evenimente neprevăzute care au generat imense pierderi financiare, atât pentru asiguratori, cât şi pentru reasiguratori. Piaţa românească a asigurărilor nu a fost defel ocolită de fenomenele care au afectat activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare pe plan internaţional.

Generali Asigurări S.A. se confruntă, mai mult ca oricând, cu o piaţă din ce în ce mai competitivă, de vreme ce tot mai multe bănci precum şi alte entităţi specializate în servicii financiare îşi concentrează eforturile pentru a penetra piaţa asigurărilor. Propunerile indicate pentru a păstra avansul faţă de concurenţă par să rezide în utilizarea tot mai agrsivă a tehnologiei.

De ce trebuie să ne asigurăm? În condiţiile în care românii cheltuiesc foarte puţin din veniturile personale pentru asigurări, se naşte întrebarea dacă trebuie să ne asigurăm şi de ce. Studiile alcătuite pe baza rezultatelor obţinute de la companiile de asigurare din România arată că piaţa de profil este în creştere şi implicit, dovedesc un interes accentuat pentru acest domeniu.

La ora actuală, produsele firmelor de asigurări tind să răspundă mai multor cerinţe ale consumatorului, adică ale celui asigurat. Unele dintre acestea oferă , pe lângă asigurarea de viaţă, de exemplu, şi o variantă de plasament ( economisire) a veniturilor personale. Aceleaşi studii arată că, pe măsura creşterii nivelului de trai, interesul pentru asigurări creşte.

Studiu de faţă are menirea de a contura imaginea clienţilor societăţii S.C. Generali Asigurări S.A. cu privire la serviciile de asigurare oferite. Această cercetare vrea să determine gradul de cunoaştere şi apreciere a serviciilor societăţii de către clienţi, măsura în care aceştia sunt mulţumiţi de serviciile societăţii şi intenţiile de apelare la aceste servicii. Aceste informaţii vor ajuta managerii să adopte decizii corecte în legătură cu sensul schimbărilor pe care vor să le producă, ce carenţe ale imaginii trebuie lichidate şi care va fi strategia cea mai eficientă în procesul eliminării carenţei respective.

1. ASPECTE CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA STRAGTEGII DE PROMOVARE

1.1. Conceptul de promovare şi structura activitãţii promoţionale

Noţiunea de promovare include toate activitãţile de marketing menite a stimula şi creea cererea, prin comunicaţiile informative şi persuasive ale întreprinderii cu piaţa.

În prezent, consumatorului îi este practic imposibil sã afle singur ce fel de mãrfuri se gãsesc pe piaţã, unde şi când le poate procura şi, mai ales, dacã rãspund cerinţelor sale. În aceste condiţii, este necesarã asigurarea unor comunicaţii permanente între ofertanţi şi consumatori.

“Soluţia adoptatã de firmele moderne pentru satisfacerea unor asemenea cerinţe constã în instruirea unui sistem care sã asigure o comunicare permanentã între producãtori şi comercianţi, pe de o parte, şi consumatori (utilzatori), pe de altã parte.”

Sistemul de comunicaţii al întreprinderii moderne implicã, mai întâi, utilzarea unor forme ample şi variate de informare, stimulare a consumatorilor, urmãrind o cât mai amplã difuzare a unor informaţii despre activitatea, produsele şi serviciile sale, apoi recepţionarea modului cum acestea sunt primite, apreciate destinatari. Sistemul de comunicaţii prin care întreprinderea modernã pune în circulaţie o idee, o informaţie sau o atitudine este format din urmãtoarele elemente : o sursã de informaţie, un anumit mesaj, un destinatar, un canal de destinaţie al mesajului. În continuare se urmãreşte modul în care au fost receptate mesajele transmise, cum au fost ele înţelese de destinatari, pentru cã, dacã este cazul sã se opereze anumite modificãri în privinţa formei şi a conţinutului, asupra canalului de transmitere etc. Astfel informaţiile obţinute vor trebui sã serveascã unor mãsuri de revizuire a politicii de piaţã, a poziţiei avute şi chiar la dezvoltarea activitãţii de piaţã în perspectivã.

Cu o frecvenţã mai mare sunt reţinute, drept criterii esenţiale de delimitare, natura şi rolul lor în sistemul comunicaţional al întreprinderii ; în funcţie de aceste criterii, activitãţile promoţionale se pot structura astfel: publicitatea, promovarea vânzãrilor, relaţiile publice, utilizarea mãrcilor, manifestãrile promoţionale, forţele de vânzare.

Bibliografie

1. Balaure, V., Adăscăliţei, V., Bălan,C., Boboc, Ş., Cătoiu,I., Olteanu,V., Pop, N.A., TeodorescuN.-Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000.

2. Bruhn,M.- Marketing, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

3. Chiţu,I.-Notă de curs,2004

4. Flităr,M.P. -Elemente de marketing Volumul II, Colecţia NAŢIONALĂ, Bucureşti, 2002.

5. Florescu,C., Mâlcomete,P., Pop,N.A.- Marketing Dicţionar explicativ Editura Economică, Bucureşti, 2003.

6. Kotler,P., Amstrong,G.-Managementul Marketingului, Editura Teora,Bucureşti, 2003.

7. Kotler,P., Amstrong,G -Principiile Marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2003.

8. Lefter, C., Brătucu,G., Chiţu,I., Răuţă,C., Bălăşescu,M. – Marketing Volumul II, Universitatea ”Transilvania” Braşov, 2000.

9. Lefter,C., Răuţă,C.-Cercetări de marketing-Îndrumar- Universitatea ”Transilvania” Braşov,2000.

10. Lefter, C.-Cercetări de marketing-Suport de curs- Univ. ”Transilvania” Braşov, 2003.

11. Levinson, J.C. – Guerilla Marketing , Business Tech, 2009

12. Petrescu, E.C.-Marketing in asigurari, Uranus, 2005

13. Popescu,I.C. - Comunicarea în Marketing , Editura Uranus, Bucureşti, 2001.

14. Scarpet, B.,- Marketing Direct-Curs practic, Editura Teora, 2001.

15. Thomas, J.M. – Manual de marketing, Codecs,1998

16. www.1asig.ro

17. www.allianztiriac.ro

18. www.carpaticaasig.ro

19. www.omniasig.ro

20. www.astra_asigurari.ro

21. www.csa.ro

22. www.generali.ro

Preview document

Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 1
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 2
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 3
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 4
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 5
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 6
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 7
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 8
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 9
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 10
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 11
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 12
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 13
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 14
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 15
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 16
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 17
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 18
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 19
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 20
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 21
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 22
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 23
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 24
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 25
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 26
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 27
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 28
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 29
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 30
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 31
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 32
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 33
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 34
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 35
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 36
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 37
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 38
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 39
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 40
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 41
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 42
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 43
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 44
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 45
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 46
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 47
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 48
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 49
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 50
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 51
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 52
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 53
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 54
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 55
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 56
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 57
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 58
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 59
Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Strategii de promovare a serviciilor de asigurari pe piata internationala.doc
 • Strategii de promovare a serviciilor de asigurari pe piata internationala.ppt

Alții au mai descărcat și

Recrutarea și Selecția de Personal prin Intermediul Internetului

CAPITOLUL 1 RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE 1.1 ANALIZA ŞI DESCRIEREA POSTULUI 1.1.1 Definirea postului Postul reprezintă “componenta...

Derularea planului de achiziții la Primăria Sectorului 2

1. CAPITOLUL I : APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA 1.1. Definiţia auditului public intern ,tipuri de audit Auditul...

Influența culturii asupra promovării produselor

Introducere De-a lungul anilor, cultura a fost caracterizată în diferite moduri, dar în esenţă aceasta simbolizează întreaga moştenire a fiecărei...

Moneda Euro și Efectele Introducerii Acesteia în Economia Românească

I. MONEDA EURO – PILON AL UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE “Moneda EURO este moneda voastră, este moneda noastră, a tuturor. Ea reprezintă viitorul,...

Alegerea mixului de marketing pentru dezvoltarea unui nou produs bancar

Introducere Pe piaţa bancară concurenţa se intensifică tot mai tare şi tot mai multe bănci străine pătrund cu un portofoliu de produse noi şi cu o...

Analiză economico-financiară în Cadrul Societății cu Răspundere Limitată Miturix-Agro

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi...

Prezentarea Primăriei Sector 2

1. Prezentarea Primariei Sectorului 2 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Institutia publica in care s-a...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Strategii în marketingul internațional al asigurărilor - studiu de caz SC Allianz-Tiriac Asigurări SA

CAPITOLUL 1. MIXUL DE MARKETING IN ASIGURĂRI 1.1 CONŢINUTUL ŞI CARACTERISTICILE SERVICIILOR DE ASIGURĂRI Asigurarea reprezintă un serviciu prin...

Managementul Finanțării și Creditării Comerțului Exterior Românesc

CAPITOLUL 1. ROLUL STATULUI ÎN FINANŢAREA ŞI SPRIJINIREA ACCESULUI FIRMELOR ROMÂNEŞTI PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE DE BUNURI ŞI SERVICII La nivelul...

Modernizarea Pieței Autohtone a Asigurărilor în Procesul Aderării La Uniunea Europeană

Introducere Un principiu important în viaţa şi în dezvoltarea firească a omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit preocuparea...

Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare

Capitolul I CONCEPTUL ŞI EMERGENŢA MARKETINGULUI 1.1 Emergenţa marketingului În teoria şi practica economică a zilelor noastre termenul de...

Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora

Turismul este un domeniu de activitate cu un profil complex, reunind un ansamblu de servicii şi bunuri proprii mai multor sectoare, fiind punctul...

Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1 Aspecte generale privind asigurările de viaţă din România 1.1.1. Scurt istoric al...

Comunicarea în marketingul direct - Studiu de caz

Marketingul direct reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente de marketing, concretizate intr-un demers orientat direct,...

Studiu privind comerțul exterior al României înainte și după 1989

CAPITOLUL I. COMERŢUL EXTERIOR ŞI ROLUL LUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Tranzacţiile de comerţ exterior reprezintă o componentă a sferei afacerilor sau...

Ai nevoie de altceva?