Asigurări

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 127 în total
Cuvinte : 49124
Mărime: 254.75KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.1. Necesitatea activităţii de asigurare în ţara noastră

Nevoia de protecţie a oamenilor a existat întotdeauna, întrucât în decursul vieţii, se acumulează o serie de bunuri, de valori, care pot dispărea dintr-o clipă în urma unui furt, a unui incendiu sau a unui cutremur. Pe de altă parte, integritatea fizică, sănătatea, capacitatea de muncă pot fi şi ele afectate, putând duce la imposibilitatea desfăşurării unei activităţi în scopul obţinerii unui venit. Cu toate acestea, există grade diferite de dezvoltare a asigurărilor de la o ţară la alta, nivelul de dezvoltare economică a ţării fiind un factor important de extindere a asigurării. În ţările dezvoltate, asigurările reprezintă o parte a tradiţiei şi educaţiei, în timp ce în România, suntem departe de a vorbi de o educaţie la nivelul întregii populaţii în acest domeniu. În plus, alături de lipsă de informare şi mentalitate, se adaugă şi un factor obiectiv, şi anume lipsa resurselor financiare, care să fie orientate spre economisire în domeniul asigurărilor sau spre protecţie.

Este necesar ca oamenii să cunoască evenimentele generatoare de pagube, pentru a le preveni sau a se pune la adăpost. Aceste cauze care produc pagube se pot grupa în două mari categorii:

- cauze independente de voinţa oamenilor, care au un caracter obiectiv, cum sunt forţele naturii, care nu pot fi controlate de om (cutremure, uragan, incendii, trăsnete, furtună, grindină, deces etc.);

- cauze legate de comportamentul oamenilor, care au un caracter subiectiv, cum ar fi comportamente (neglijenţă, imprudenţă, nervozitate etc.) care conduc la accidente, invalidităţi, incendii, intoxicaţii etc.

Datele statistice evidenţiază pagubele imense pe care le pot provoca calamităţile naturale. În totalul accidentelor la care sunt expuşi oamenii, accidentele de circulaţie şi de muncă au ponderea cea mai mare.

În concluzie, pericolele la care sunt expuşi oamenii şi bunurile sunt numeroase şi variate şi demonstrează necesitatea şi importanţa activităţii de asigurare.

1.2. Forme de protecţie a oamenilor şi bunurilor împotriva calamităţilor naturii şi accidentelor

Pentru preîntâmpinarea evenimentelor viitoare generatoare de pagube, denumite riscuri, oamenii apelează la mai multe căi sau forme de protecţie.

I. Cea mai răspândită formă de protecţie este aceea prin care oamenii întreprind o serie de măsuri, de ocrotire gospodărească a bunurilor şi sănătăţii lor. Astfel, se caută evitarea riscului sau prevenirea lui, prin anumite măsuri care să împiedice producerea lui, cum ar fi: măsurile de îndiguire sau regularizare a unor cursuri de apă; reducerea surselor de poluare a mediului înconjurător; realizarea unor locuinţe solide; aplicarea unor tratamente profilactice pentru oameni şi animale; renunţarea la creşterea unor specii de animale în zonele predispuse la îmbolnăviri etc. Pe de altă parte, dacă riscul s-a produs, se caută întreprinderea de măsuri care să limiteze pagubele. De exemplu, localizarea şi stingerea incendiilor, înălţarea de diguri pentru protejarea localităţilor şi obiectivelor economice sau de altă natură în caz de inundaţii etc.

Însă, oricât de eficiente ar fi măsurile întreprinse prin ocrotirea gospodărească, ele au numai capacitatea de a limita frecvenţa riscurilor şi proporţiile pagubelor. De aceea, trebuie create anumite rezerve materiale şi resurse băneşti în vederea acoperirii eventualelor pagube.

II. Rezultă o altă formă de protecţie a oamenilor, şi anume formarea unor fonduri de rezervă în mod descentralizat (autoasigurarea) sau centralizat.

Autoasigurarea este o metodă de creare autonomă şi descentralizată a unor fonduri de rezervă, care sunt destinate acoperirii pagubelor provocate de fenomene neprevăzute. Gradul de compensare a pierderilor suferite şi posibilităţile de reluare a procesului de producţie întrerupt depind de mărimea fondului constituit. Teoretic, aceste fonduri ar trebui să fie egale cu valoarea întregului patrimoniu al persoanei fizice sau juridice, iar la ansamblul economiei naţionale, cu valoarea întregii avuţii a societăţii. Însă, constituirea practică a fondurilor la acest nivel este imposibilă şi ineficientă, iar acestea trebuie să aibă şi un anumit grad de lichiditate, pentru a fi folosite de îndată ce apare nevoia reparării prejudiciului pentru care au fost constituite.

Această formă de protecţie este numită impropriu autoasigurare, întrucât nu se bazează pe o relaţie contractuală, nu există păţi contractante, asiguratul este în acelaşi timp şi asigurător şi nu are la bază principiul mutualităţii, care este obligatoriu în asigurare.

Fondurile de rezervă centralizate se constituie la nivelul bugetului statului, la partea de cheltuieli care pot deveni fonduri de asigurare în momentul în care sunt utilizate pentru acoperirea unor pierderi provocate de evenimente neprevăzute producătoare de pagube economiei naţionale. Această metodă prezintă o importanţă redusă, având în vedere tendinţa de reducere a ponderii proprietăţii de stat în favoarea proprietăţii private.

III. Cea mai importantă formă de constituire a fondurilor destinate acoperirii pagubelor produse de diferite riscuri se realizează prin intermediul societăţilor de asigurare şi reasigurare. Această formă se caracterizează prin aceea că fondurile se constituie în mod descentralizat pe seama contribuţiei persoanelor fizice şi juridice asigurate (denumite prime de asigurare) şi se utilizează în mod centralizat (la nivelul societăţii de asigurare şi reasigurare) pentru acoperirea pagubelor suferite de asiguraţi. Cu alte cuvinte, pierderile suferite de asiguraţi se repartizează asupra tuturor participanţilor la constituirea fondurilor.

Posibilităţile de întâmpinare a riscurilor sub cele trei forme prezentate mai sus nu se exclud, ci se completează reciproc, acţionând împreună, în acelaşi scop, fiecare însă cu specificul său.

1.3. Ce este asigurarea?

Asigurarea constă în protecţia financiară pentru pierderi cauzate de o gamă largă şi variată de riscuri.

Asigurarea are la bază un acord de voinţă (un contract de asigurare) încheiat între asigurător şi asigurat (cele două părţi principale ale contractului de asigurare), prin care asigurătorul oferă asiguratului protecţie pentru riscurile pe care şi le-a asumat, obligându-se să acopere asiguratului contravaloarea daunelor (sau suma asigurată în cazul asigurărilor de persoane) în caz de producere a acestor evenimente, în schimbul plăţii de către asigurat a unei sume de bani numită primă de asigurare.

În literatura de specialitate sunt formulate accepţiuni diferite în ce priveşte conceptul de asigurare.

Astfel, definiţia dată asigurării de profesorii universitari Iulian Văcărel şi Florian Bercea este: „asigurarea exprimă relaţii de distribuire a valorii adăugate brute, relaţii care apar în procesul constituirii şi utilizării fondului de asigurare în vederea desfăşurării neîntrerupte a activităţii economice, păstrării integrităţii bunurilor asigurate, protejării persoanelor fizice împotriva anumitor evenimente care le-ar putea afecta viaţa ori integritatea corporală, precum şi onorării obligaţiilor de răspundere civilă ce revin persoanelor fizice şi juridice faţă de terţi.

Preview document

Asigurări - Pagina 1
Asigurări - Pagina 2
Asigurări - Pagina 3
Asigurări - Pagina 4
Asigurări - Pagina 5
Asigurări - Pagina 6
Asigurări - Pagina 7
Asigurări - Pagina 8
Asigurări - Pagina 9
Asigurări - Pagina 10
Asigurări - Pagina 11
Asigurări - Pagina 12
Asigurări - Pagina 13
Asigurări - Pagina 14
Asigurări - Pagina 15
Asigurări - Pagina 16
Asigurări - Pagina 17
Asigurări - Pagina 18
Asigurări - Pagina 19
Asigurări - Pagina 20
Asigurări - Pagina 21
Asigurări - Pagina 22
Asigurări - Pagina 23
Asigurări - Pagina 24
Asigurări - Pagina 25
Asigurări - Pagina 26
Asigurări - Pagina 27
Asigurări - Pagina 28
Asigurări - Pagina 29
Asigurări - Pagina 30
Asigurări - Pagina 31
Asigurări - Pagina 32
Asigurări - Pagina 33
Asigurări - Pagina 34
Asigurări - Pagina 35
Asigurări - Pagina 36
Asigurări - Pagina 37
Asigurări - Pagina 38
Asigurări - Pagina 39
Asigurări - Pagina 40
Asigurări - Pagina 41
Asigurări - Pagina 42
Asigurări - Pagina 43
Asigurări - Pagina 44
Asigurări - Pagina 45
Asigurări - Pagina 46
Asigurări - Pagina 47
Asigurări - Pagina 48
Asigurări - Pagina 49
Asigurări - Pagina 50
Asigurări - Pagina 51
Asigurări - Pagina 52
Asigurări - Pagina 53
Asigurări - Pagina 54
Asigurări - Pagina 55
Asigurări - Pagina 56
Asigurări - Pagina 57
Asigurări - Pagina 58
Asigurări - Pagina 59
Asigurări - Pagina 60
Asigurări - Pagina 61
Asigurări - Pagina 62
Asigurări - Pagina 63
Asigurări - Pagina 64
Asigurări - Pagina 65
Asigurări - Pagina 66
Asigurări - Pagina 67
Asigurări - Pagina 68
Asigurări - Pagina 69
Asigurări - Pagina 70
Asigurări - Pagina 71
Asigurări - Pagina 72
Asigurări - Pagina 73
Asigurări - Pagina 74
Asigurări - Pagina 75
Asigurări - Pagina 76
Asigurări - Pagina 77
Asigurări - Pagina 78
Asigurări - Pagina 79
Asigurări - Pagina 80
Asigurări - Pagina 81
Asigurări - Pagina 82
Asigurări - Pagina 83
Asigurări - Pagina 84
Asigurări - Pagina 85
Asigurări - Pagina 86
Asigurări - Pagina 87
Asigurări - Pagina 88
Asigurări - Pagina 89
Asigurări - Pagina 90
Asigurări - Pagina 91
Asigurări - Pagina 92
Asigurări - Pagina 93
Asigurări - Pagina 94
Asigurări - Pagina 95
Asigurări - Pagina 96
Asigurări - Pagina 97
Asigurări - Pagina 98
Asigurări - Pagina 99
Asigurări - Pagina 100
Asigurări - Pagina 101
Asigurări - Pagina 102
Asigurări - Pagina 103
Asigurări - Pagina 104
Asigurări - Pagina 105
Asigurări - Pagina 106
Asigurări - Pagina 107
Asigurări - Pagina 108
Asigurări - Pagina 109
Asigurări - Pagina 110
Asigurări - Pagina 111
Asigurări - Pagina 112
Asigurări - Pagina 113
Asigurări - Pagina 114
Asigurări - Pagina 115
Asigurări - Pagina 116
Asigurări - Pagina 117
Asigurări - Pagina 118
Asigurări - Pagina 119
Asigurări - Pagina 120
Asigurări - Pagina 121
Asigurări - Pagina 122
Asigurări - Pagina 123
Asigurări - Pagina 124
Asigurări - Pagina 125
Asigurări - Pagina 126
Asigurări - Pagina 127

Conținut arhivă zip

 • Asigurari
  • Cap 1.DOC
  • Cap 3.doc
  • Cap 4.doc
  • Cap 5.doc
  • Cap 6.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group

Introducere Modalitățile de asigurare a calității serviiciilor au evoluat continuu în acord cu schimbările tehnologice și socio-culturale rapide...

Asigurările de bunuri, persoane și răspundere civilă

NECESITATEA SI CONTINUTUL ASIGURARILOR Inca din cele mai vechi timpuri, agentii economici au cautat sa descopere si sa aplice diverse mijloace de...

Asigurările de Bunuri

Introducere În ciuda eforturilor făcute de unii oameni de ştiinţă pentru descoperirea primelor operaţiuni de asigurări, acestea nu au putut fi...

Omniasig

1. Organizare şi funcţionare Omniasig este unul dintre liderii pieţei asigurărilor din România, fiind în permanenţă orientaţi către creştere şi...

Prezentarea companiei de asigurări Omniasig

CAPITOLUL 1.PREZENTAREA GENERALĂ A COMPANIEI OMNIASIG ȘI VIENNA INSNSURANCE GROUP 1.1 Compania Omniasig 1.1.1 Scurt istoric Înfiinţată în anul...

Top 10 Asigurări în România

New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor... fără asigurări, n-ar exista zgaraie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta să...

Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group - Descriere Generală

SOCIETATEA DE ASIGURARE OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - DESCRIERE GENERALĂ 1. Scurt istoric înfiinţată în anul 1995, în contextul unui mediu...

Piața românească de asigurări - prezent și perspective

Piata asigurarilor reprezinta un cadru reglementat in care se desfasoara operatii de asigurare realizate de baze contractuale.Pe aceasta piata se...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale asigurărilor de viață

Capitolul I: Abordari conceptuale privind asigurarile de viata I.1. Notiunea de asigurare de viata Asigurarea de viata este o forma de protectie...

Asigurări Auto

1.Introducere Productia este o conditie esentiala a existentei societatii umane. Pentru a trai si a evolua, omul trebuie sa produca si sa creeze...

Strategia de management a firmei de asigurări Groupama

Acest proiect este realizat la Compania de Asigurari Groupama avand ca functie principala asigurarea viata si non viata. Scopul acestui proiect...

Exprimarea și supravegherea solvabilității societăților de asigurări

I. SOLVABILITATEA ASIGURATORILOR Atat cadrul legal, cat si calitatea activitatilor desfasurate de catre societatile de asigurari, impun ca acestea...

Asigurările de viață

1.Introducere "New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor.Fara asigurari n-ar exista zgarie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar...

Asigurarea de malpraxis în cadrul asigurării de răspundere civilă

1 Asigurarea de raspundere civila “Orice fapta a omului care cauzeaza alteia prejudicii, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l...

Sistemul de pensii și asigurările pentru pensii

Sistemul de pensii si Asigurarile de pensii Introducere Securitatea sociala poate fi definita ca orice masura stabilita prin lege ce are menirea...

Piața de asigurări din România

Cap.1. Istoric al asigurarilor Aparitia ideii de asigurare Putem spune, intr-un fel, ca asigurarea a aparut odata cu aparitia societatii umane....

Ai nevoie de altceva?