Asigurări de Persoane

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 36468
Mărime: 656.08KB (arhivat)
Publicat de: Catrinel Ioniță
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Asigurările de viaţă – componentă a asigurărilor de persoane

1.1. Delimitări şi interferenţe privind asigurările de persoane

Una dintre preocupările majore ale oamenilor a fost şi este aceea de a preleva o parte

din resursele de care dispun pentru a se asigura din punct de vedere material în cazul unor

evenimente considerate ca riscuri sociale, cum ar fi: bătrâneţea, boala, accidentele, şomajul.

Dacă resursele alocate acestui scop se constituie şi se utilizează în mod independent,

măsurile de prevedere respective constituie un fapt personal, nu sunt raporturi între individ şi

societate şi nu au conţinut juridic. Dacă însă asemenea măsuri de prevedere se realizează prin

structuri organizatorice constituite în cadrul colectivităţii, este vorba de un sistem de protecţie

socială, implicând relaţii sociale, reglementate juridic.

Conceptul de asigurare este utilizat nu numai ca referire la activitatea societăţilor

comerciale de asigurare sau a organizaţiilor mutuale de asigurare, ci şi în legătură cu

asigurările sociale.

Problema distincţiei între asigurările sociale şi asigurările de persoane practicate de

societăţile de asigurare (denumite mai jos asigurări de persoane) este reflectată atât în

literatura de specialitate străină, cât şi în cea autohtonă. Astfel, într-o lucrare de specialitate 1

se arată că între aceste două componente ale protecţiei sociale există atât asemănări, cât şi

deosebiri. Pe linia interferenţelor, ambele exprimă acelaşi tip de raporturi economice – de

distribuire şi redistribuire a valorii adăugate brute. Scopul lor este acelaşi – constituirea unor

fonduri destinate protecţiei persoanelor fizice în ipoteza pierderii capacităţii de muncă din

cauzele susmenţionate. În plus, ambele sunt legate de viaţa şi longevitatea fiinţei umane,

operaţiunile lor putând fi considerate ca operaţiuni viagere.2

Dar între asigurările sociale şi cele de persoane există şi o serie de deosebiri:

• formarea şi distribuirea fondurilor în cele două subsisteme de protecţie au loc pe căi

şi prin mijloace diferite;

• în asigurările sociale, fondurile respective se formează prin contribuţia, în proporţii

diferite de la o ţară la alta, a salariaţilor, agenţilor economici şi a statului, fiind utilizate

pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor şi ajutoarelor specifice;

• în asigurările de persoane, fondurile de asigurare se formează prin contribuţia

asiguraţilor, iar destinaţiile lor diferă de cele din asigurările sociale;

• în cadrul asigurărilor sociale, unii dintre participanţii la constituirea fondurilor

(statul, agenţii economici) nu sunt şi beneficiarii acestora, în timp ce în asigurările de

persoane cei care participă la formarea fondurilor specifice sunt şi beneficiari ai acestora;

• extinderea protecţiei prin asigurările sociale nu antrenează obligatoriu şi sporirea

contribuţiei salariaţilor, în timp ce la asigurările de persoane amplificarea riscului asigurat –

odată cu înaintarea în vârstă, de exemplu – conduce la creşterea contribuţiei asiguraţilor. Ca

urmare “la asigurările sociale solidaritatea naţională tinde să înlocuiască solidaritatea dintre

membrii comunităţii de risc ” de la asigurările de persoane. 3

Pe de altă parte, asigurările de persoane acţionează în completarea asigurărilor

sociale, atât pentru persoanele cuprinse în acest din urmă subsistem, dar care apelează la o

protecţie suplimentară, cât şi pentru acele categorii de populaţie care nu beneficiază de

sprijinul acordat prin asigurările sociale.

În afara celor menţionate, considerăm că există şi alte elemente de interferenţă,

respectiv de distincţie, între asigurările de persoane şi asigurările sociale.

Un asemenea element comun este însăşi noţiunea de asigurare, care implică, în

ambele cazuri, existenţa riscului, a primei (contribuţiei) asiguratului şi a prestaţiei

asigurătorului.

Pe de altă parte considerăm necesare şi alte delimitări de ordin conceptual (fig. 1.1.).

În sinteză, protecţia persoanelor fizice faţă de anumite riscuri se realizează prin:

• sistemul securităţii (protecţiei) sociale, care la rândul său cuprinde:

• asigurările sociale, reprezentate în plan instituţional prin organizaţii de stat sau cu

caracter privat (fonduri de pensii etc.);

• asistenţă socială;

• sistemul asigurărilor de persoane, realizat în plan instituţional prin societăţi

comerciale specializate şi organizaţii de tip mutual.

Protecţia socială, înglobând asigurările sociale şi asistenţa socială, este definită ca

“ansamblu de acţiuni, decizii şi măsuri întreprinse de societate pentru prevenirea , diminuarea

sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente considerate ca riscuri sociale asupra condiţiilor

de viaţă ale populaţiei.”4,5 La început (secolul al XIX-lea) protecţia socială avea în vedere

numai aspecte de asigurări sociale, măsurile de asistenţă socială apărând ulterior, protecţia

socială fiind denumită şi “securitate socială” termen utilizat pentru prima oară în 1935 în

S.U.A.

Spre deosebire de asigurările sociale, care au o sferă de cuprindere mai restrânsă,

datorită existenţei calităţii de asigurat, condiţionată la rândul ei de calitatea de salariat, de

achitarea unei contribuţii etc., asistenţa socială are o arie de cuprindere mai largă. 6 Asistenţa

socială are la bază conceptul de nevoie, considerat mai larg decât cel de risc. Aceasta face ca

ea să aibă un caracter atotcuprinzător, universal, deoarece nevoia, odată dovedită, permite

accesul la asistenţă socială a tuturor celor cu dificultăţi materiale, a tuturor categoriilor de

populaţie defavorizate.

Asigurările sociale sunt definite ca un “sistem de ocrotire, de protecţie şi ajutorare a

cetăţenilor activi, a pensionarilor şi membrilor de familie, care constă în acordarea de către

stat sau anumite organizaţii de indemnizaţii, ajutoare, pensii, trimiteri la odihnă, la tratament

balnear şi alte gratuităţi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitiv, în incapacitate

de muncă sau în alte cazuri când ajutorarea este necesară.”7 Există şi alte definiţii care privesc

asigurările sociale ca o verigă a sistemului financiar şi de credit 8ori ca instituţie juridică. 9

Preview document

Asigurări de Persoane - Pagina 1
Asigurări de Persoane - Pagina 2
Asigurări de Persoane - Pagina 3
Asigurări de Persoane - Pagina 4
Asigurări de Persoane - Pagina 5
Asigurări de Persoane - Pagina 6
Asigurări de Persoane - Pagina 7
Asigurări de Persoane - Pagina 8
Asigurări de Persoane - Pagina 9
Asigurări de Persoane - Pagina 10
Asigurări de Persoane - Pagina 11
Asigurări de Persoane - Pagina 12
Asigurări de Persoane - Pagina 13
Asigurări de Persoane - Pagina 14
Asigurări de Persoane - Pagina 15
Asigurări de Persoane - Pagina 16
Asigurări de Persoane - Pagina 17
Asigurări de Persoane - Pagina 18
Asigurări de Persoane - Pagina 19
Asigurări de Persoane - Pagina 20
Asigurări de Persoane - Pagina 21
Asigurări de Persoane - Pagina 22
Asigurări de Persoane - Pagina 23
Asigurări de Persoane - Pagina 24
Asigurări de Persoane - Pagina 25
Asigurări de Persoane - Pagina 26
Asigurări de Persoane - Pagina 27
Asigurări de Persoane - Pagina 28
Asigurări de Persoane - Pagina 29
Asigurări de Persoane - Pagina 30
Asigurări de Persoane - Pagina 31
Asigurări de Persoane - Pagina 32
Asigurări de Persoane - Pagina 33
Asigurări de Persoane - Pagina 34
Asigurări de Persoane - Pagina 35
Asigurări de Persoane - Pagina 36
Asigurări de Persoane - Pagina 37
Asigurări de Persoane - Pagina 38
Asigurări de Persoane - Pagina 39
Asigurări de Persoane - Pagina 40
Asigurări de Persoane - Pagina 41
Asigurări de Persoane - Pagina 42
Asigurări de Persoane - Pagina 43
Asigurări de Persoane - Pagina 44
Asigurări de Persoane - Pagina 45
Asigurări de Persoane - Pagina 46
Asigurări de Persoane - Pagina 47
Asigurări de Persoane - Pagina 48
Asigurări de Persoane - Pagina 49
Asigurări de Persoane - Pagina 50
Asigurări de Persoane - Pagina 51
Asigurări de Persoane - Pagina 52
Asigurări de Persoane - Pagina 53
Asigurări de Persoane - Pagina 54
Asigurări de Persoane - Pagina 55
Asigurări de Persoane - Pagina 56
Asigurări de Persoane - Pagina 57
Asigurări de Persoane - Pagina 58
Asigurări de Persoane - Pagina 59
Asigurări de Persoane - Pagina 60
Asigurări de Persoane - Pagina 61
Asigurări de Persoane - Pagina 62
Asigurări de Persoane - Pagina 63
Asigurări de Persoane - Pagina 64
Asigurări de Persoane - Pagina 65
Asigurări de Persoane - Pagina 66
Asigurări de Persoane - Pagina 67
Asigurări de Persoane - Pagina 68
Asigurări de Persoane - Pagina 69
Asigurări de Persoane - Pagina 70
Asigurări de Persoane - Pagina 71
Asigurări de Persoane - Pagina 72
Asigurări de Persoane - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Asigurari de Persoane.pdf

Alții au mai descărcat și

Pensiile Private Facultative

1.Pensiile private facultative si importanta lor in viata sociala Conform recomandarilor Bancii Mondiale, sistemul de pensii din România este...

Piața Asigurărilor de Viață

CAPITOLUL 1. PIAŢA ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ 1.1. Delimitări conceptuale privind asigurările de viaţă O componentă de bază a asigurărilor de...

Piața asigurărilor în România după 2000

1.Caracteristici ale pietei asigurarilor Amplificarea in timp a activitatilor economico-sociale, diversificarea si aparitia unor noi obiecte ale...

Directivele Europene în Asigurările de Viață

Introducere “Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul “asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că sunt...

Asigurări de Viață în România

Asigurări de viaţă Introducere Asigurarea de viaţă este modalitatea prin care riscurile(evenimente probabile ,riscul de deces) sunt preluate de o...

Asigurarea Riscurilor Financiare

ASIGURAREA RISCURILOR FINANCIARE Asigurarile de credite cuprind credite interne sau externe si pt. investitii contractate de asigurat. Riscul...

Asigurările de răspundere civilă

Este o asigurare încheiata între un asigurat (persoana fizica sau juridica) si un asigurator (sociatate de asigurare) conform careia la aparitia...

Asigurări și Reasigurări

Asigurarea exprimã în principal o protectie financiarã pentru pierderile suferite de persoanele fizice sau juridice datoritã unor diverse...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea de Persoane

INTRODUCERE Asigurarile constituie o ramura de activitate, un sector al serviciilor cu multiple valente. Dincolo de rolul fundamental al acestora...

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Asigurările de bunuri, persoane și răspundere civilă

NECESITATEA SI CONTINUTUL ASIGURARILOR Inca din cele mai vechi timpuri, agentii economici au cautat sa descopere si sa aplice diverse mijloace de...

Caracteristicile și Tipologia Asigurărilor de Persoane

Introducere Este unanim recunoscut şi constatat faptul că puterea economică a unei ţări se află în sistemul bancar şi de asigurări. De asemenea,...

Asigurări de persoane în România - management și eficiență

Cap. 1. Evoluţia pieţei asigurărilor în România Tendinţe de dezvoltare În Codul Civil Român, definiţia dată contractului de asigurare a suferit...

Prime în Asigurări de Decese

PRIME IN ASIGURARI DE DECESE 1. INTRODUCERE: Cele mai vechi forme ale asigurarii de viata sunt indemnizatiile de deces, acordate in vederea...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Casa de Asigurări de Sănătate Iași

Cap. 1: Organizarea şi funcţionalitatea Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi 1.1. Scurt istoric Principalul sistem de finanţare pentru ocrotirea...

Piața asigurărilor în România

Cap I-Istoric al asigurarilor in Romania Desfasurata de aproximativ 120 de ani pe teritoriul tarii noastre activitatea societatilor de asigurare a...

Ai nevoie de altceva?