Asigurări de persoane în România - management și eficiență

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 39928
Mărime: 5.33MB (arhivat)
Publicat de: Remus Cozma
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Capitolul 1.Evoluţia pieţei asigurărilor în România. Tendinţe de
 2. dezvoltare.3
 3. 1.1.Evoluţia pieţei asigurărilor în perioada 1871-1990.6 1.2.Evoluţia pieţei asigurărilor după 1990.14
 4. Capitolul 2.Trăsăturile caracteristice ale asigurărilor de persoane.37
 5. 2.1.Condiţiile generale şi speciale ale asigurărilor de persoane practicate în România .41
 6. 2.2.Trăsăturile caracteristice ale asigurărilor de persoane la
 7. S.C.Grawe România S.A. .47
 8. Capitolul 3. Modalităţi de fundamentare a tarifelor de prime la asigurările de persoane .52
 9. 3.1.Matematici în asigurări.52
 10. 3.2.Determinarea primelor.56
 11. 3.2.1.Asigurările de supravieţuire.56
 12. 3.2.2.Asigurările de deces.63
 13. 3.2.3.Asigurările mixte de viaţă.66
 14. 3.3.Rezerva matematică.68
 15. Capitolul 4. Management şi eficienţă în asigurări .71
 16. 4.1. Managementul în activitatea de asigurări.71
 17. 4.2. Influenţa riscurilor globale asupra asigurărilor.73
 18. 4.3. Eficienţa activităţii de asigurare.79
 19. Capitolul 5. Studiu de caz: S.C. Grawe România S.A. .82
 20. 5.1. Descrierea societăţii S.C. Grawe România S.A. .82
 21. 5.1.1.Prezentarea societăţii GRAWE (GRAZER WECHSEITIGE VERSICHERUNG )-societatea mamă.82
 22. 5.1.2.Prezentarea societăţii GRAWE ROMÂNIA S.A. .84
 23. 5.2. Tipuri de asigurări practicate de S.C. Grawe România S.A. 88
 24. 5.2.1. Produsul Safe Life – o investiţie de viitor.88
 25. 5.2.2. Alte tipuri de asigurări de persoane .101
 26. 5.3. Avantajele unei investiţii la S.C. Grawe România S.A. .107
 27. Concluzii şi propuneri .108
 28. Bibliografie .115
 29. Anexe.117

Extras din proiect

Cap. 1. Evoluţia pieţei asigurărilor în România

Tendinţe de dezvoltare

În Codul Civil Român, definiţia dată contractului de asigurare a suferit îmbunătăţiri succesive. În conformitate cu prevederile art.49 din reglementarea adoptată în 1930, “ prin contractul de asigurare întreprinderea de asigurare se obligă ca în schimbul unei prime să ia asupra sa un risc ”.

Potrivit dispoziţiilor art.57 din reglementarea adoptată în 1971, ,,prin contractul de asigurare, asiguratul se obligă să plătească o primă Administraţiei Asigurărilor de Stat, iar aceasta ia asupra sa riscul producerii unui anume eveniment, obligându-se ca, la producerea evenimentului, să plătească asiguratului sau unei terţe persoane, denumită beneficiar, o indemnizaţie – despăgubire sau sumă asigurată – în limitele convenite” .

După renunţarea la monopolul statului în domeniul asigurărilor, exercitat prin Administraţia Asigurărilor de Stat, a apărut necesitatea reformulării definiţiei date prin legea contractului de asigurare. Potrivit legii din 1995, ,,prin contractul de asigurare, asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta se obligă ca, la producerea unui anume risc, să plătească asiguratului sau beneficiarului despăgubirea cu suma asigurată, denumită în continuare indemnizaţie, în limitele şi la termenele convenite” .

În România, sfera asigurărilor obligatorii, foarte largă în condiţiile monopolului de stat asupra asigurătorilor, s-a restrâns la minim după desfiinţarea monopolului.

Asigurarea contractuală constituie o modalitate de dobândire a securităţii individuale de către asiguraţi. Asigurarea obligatorie oferă protecţie de asigurare anumitor categorii de persoane fizice şi juridice din considerente de ordin social şi economic naţional.

Asigurarea constituie un mijloc de a repartiza, asupra unui mare număr de persoane fizice şi juridice, paguba provocată de un fenomen sau de un complex de fenomene unui număr redus dintre acestea.

Operaţiile de asigurare, realizate pe baze contractuale, se desfăşoară într-un cadru pe care îl numim piaţă a asigurărilor. Denumirea de piaţă este valabilă atât pentru ţările în care operează mai multe organizaţii de asigurare, cât şi pentru cele în care, în virtutea monopolului de stat, fiinţează o singură asemenea organizaţie.

În primul caz, avem de-a face cu piaţă concurenţială,în sensul că fiecare organizaţie de asigurare este preocupată să-şi adjudece un segment cât mai mare din cererea de asigurare. În cel de-al doilea caz, existând o singură ofertă de asigurare, organizaţia de asigurare nu se mai află în competiţie cu alte organizaţii similare în ceea ce priveşte condiţiile asigurării oferite. Pentru persoanele care doresc să încheie o asigurare de viaţă, care să le ofere concomitent protecţie de asigurare şi posibilitatea fructificării economiilor, alternativa constă în depunerea la casa de economii a disponibilităţilor lor băneşti spre păstrare şi fructificare.

Astfel ca forme ale concurenţei pot apărea între o organizaţie de asigurare şi o casă de economii, respectiv între asigurarea propriu-zisă şi autoasigurarea (autoprotecţie).

O altă problemă legată de piaţa asigurărilor se referă la dimesiunea acesteia. Elementul care defineşte dimensiunea unei asemenea pieţe, îl constituie cererea de asigurare, determinată, pe de o parte, de puterea economică a persoanelor fizice şi juridice asigurabile, iar pe de altă parte, de convingerea acestora de utilitatea asigurării mijlocite de organizaţiile specializate.

Cererea de asigurare se concretizează în contracte de asigurare după confruntarea ei cu oferta. Este posibil ca nu toate persoanele care au solicitat oferte de la organizaţiile de asigurare să încheie contracte cu acestea, fie pentru că nu găsesc convenienţa sperată, fie deoarece condiţiile solicitanţilor nu sunt acceptate de către ofertanţi. Mărimea pieţei de asigurare se exprimă cu ajutorul mai multor indicatori, printre care: numărul contractelor încheiate în perioada de referinţă, numărul poliţelor active, valoarea anuală a primelor de asigurare, cuantumul sumelor asigurate în perioada de referinţă şi valoarea totală a angajamentelor asumate de societăţile de asigurare la un moment dat.

Cererea de asigurare de persoane, bunuri şi răspundere civilă vine din partea persoanelor fizice, care vor să încheie contracte de asigurare pentru protecţia lor şi a familiilor lor, precum şi din partea unităţilor economice preocupate să ofere securitate salariaţilor lor în caz de accidente sau de boli profesionale.

Oferta de asigurare este prezentată de societăţile comerciale de asigurare cu capital privat, de stat sau mixt, de organizaţiile mutuale de asigurare şi de tontine.

Societăţile comerciale de asigurare îşi desfăşoară activitatea potrivit legii, urmărind realizarea de profit. Aceste societăţi sunt obligate să se încadreze în prevederile legale referitoare la: mărimea capitalului social minim subscris şi vărsat; mărimea obligaţiilor pe care şi le pot asuma; rezervele de prime şi/sau de daune pe care trebuie să le constituie; forma bilanţului şi a contului de profit şi pierdere care trebuie întocmite şi publicate. Societăţile în cauză trebuie să respecte avizele şi normele organului de stat însărcinat cu supravegherea asigurărilor.

Pe baza asigurărilor, legătura dintre asigurători şi asiguraţi se realizează fie direct prin personalul de specialitate al societăţilor comerciale de asigurări ori prin membrii organizaţiilor de asigurare mutuală, fie prin mijlocirea unor agenţi intermediari.

Preview document

Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 1
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 2
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 3
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 4
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 5
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 6
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 7
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 8
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 9
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 10
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 11
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 12
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 13
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 14
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 15
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 16
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 17
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 18
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 19
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 20
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 21
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 22
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 23
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 24
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 25
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 26
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 27
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 28
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 29
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 30
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 31
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 32
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 33
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 34
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 35
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 36
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 37
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 38
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 39
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 40
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 41
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 42
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 43
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 44
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 45
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 46
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 47
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 48
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 49
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 50
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 51
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 52
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 53
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 54
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 55
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 56
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 57
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 58
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 59
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 60
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 61
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 62
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 63
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 64
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 65
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 66
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 67
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 68
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 69
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 70
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 71
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 72
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 73
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 74
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 75
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 76
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 77
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 78
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 79
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 80
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 81
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 82
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 83
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 84
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 85
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 86
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 87
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 88
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 89
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 90
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 91
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 92
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 93
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 94
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 95
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 96
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 97
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 98
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 99
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 100
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 101
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 102
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 103
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 104
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 105
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 106
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 107
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 108
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 109
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 110
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 111
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 112
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 113
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 114
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 115
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 116
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 117
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 118
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 119
Asigurări de persoane în România - management și eficiență - Pagina 120

Conținut arhivă zip

 • Asigurari de Persoane in Romania - Management si Eficienta.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Privind Asigurările de Viață Existente în Cadrul Societăților de Asigurări din România

Fără capacităţile intelectuale ale oamenilor, societăţile de asigurări sunt doar clădiri dotate cu calculatoare” David Frost, The journal...

Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale

CAPITOLUL I. IMPACTUL INFORMATICII ASUPRA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1. MANAGEMENTUL CA ŞTIINŢĂ Managementul, ca...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Delimitări conceptuale în cadrul managementului comercial

Delimitari conceptuale in cadrul managementului commercial Considerat ca vector al progresului managementului i se asociaza functia sociala de...

Management Comercial

1. Definirea firmei comerciale. 2. Trasaturile definitorii ale firmei comerciale 3. Rolul firmei comerciale în cadrul economiei 1. Definirea...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul Activităților Comerciale

Capitolul 1 Rolul vânzarii si al managementului vânzarii 1. Modul de studiere a managementului activitatilor comerciale O prima modalitate de...

Te-ar putea interesa și

Asigurări de Răspundere Civilă

CAP. 1 . NECESITATEA, CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPORTANŢA ECONOMICO-SOCIALĂ A ASIGURĂRILOR 1.1. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor Originea...

Creditul la CEC Târgu-Mureș

CAPITOLUL I CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1 Conceptul de credit Apariţia creditului a depins de un anumit stadiu de dezvoltare a...

Pregătirea Profesională

INTRODUCERE Existenta unor angajaţi care nu mai reuşesc să ţină pasul pe plan profesional cu mutaţiile care au loc în modul de desfăşurare a...

Management Riscului în Afaceri

Capitolul I ASIGURĂRI: CONCEPT, CARACTERISTICI Şl CLASIFICARE 1.1 ASIGURAREA: DEFINIRE, ELEMENTE TEHNICE, CARACTERISTICI SI CLASIFICARE În ciuda...

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL

INTRODUCERE Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător...

Analiza mediului de marketing a SC BCR Asigurari SA

CAPITOLUL I Prezentarea S.C. BCR ASIGURĂRI S.A. 1.1. Descrierea identităţii S.C. BCR ASIGURĂRI S.A. BCR ASIGURĂRI a fost înfiinţata în anul 2001...

Piața Asigurărilor în România - Prezent și Perspective

Cap I Piaţa asigurărilor – abordări teoretice ale asigurării 1.1 Conceptul de asigurare Conform profesorilor Iulian Vacarel si Florin Bercea,...

Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății

INTRODUCERE În această lucrare mi-am propus să fac un studiu asupra unui subiect actual şi de o importanţă majoră pentru domeniul sănătăţii şi...

Ai nevoie de altceva?