Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății

Disertație
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 22975
Mărime: 822.44KB (arhivat)
Publicat de: Vali I.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valentin TĂRBUJARU
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA : MANAGEMENTUL AFACERILOR ELECTRONICE

Cuprins

 1. Cuprins
 2. INTRODUCERE 3
 3. CAPITOLUL 1 - SĂNĂTATEA ASISTATĂ DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
 4. 1.1 DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE E-SANATATE 5
 5. 1.2 O IMAGINE A E-SĂNĂTĂŢII ÎNTR-UN VIITOR APROPIAT 9
 6. 1.2.1 SCENARIUL 1 - TRATAMENT DE CAZ ACUT PRIN ACCES LA INFORMAŢII CLINICE 9
 7. 1.2.2 SCENARIUL 2 - TRATAMENT DE CAZ NORMAL PRIN UTILIZAREA DE COMUNICAŢII EFICIENTE 10
 8. 1.2.3 SCENARIUL 3 - TRATAMENT DE CAZ CRONIC PRINTR-O COLABORARE EFICIENTĂ 10
 9. 1.2.4 SCENARIUL 4 - UTILIZAREA SISTEMELOR DE SUPORT AL DECIZIEI CLINICE ÎN MEDICAŢIE ŞI TRATAMENT ÎNTR-UN CAZ DE CANCER MAMAR
 10. 1.2.5 SCENARIUL 5 - UTILIZAREA SERVICIILOR ELECTRONICE DIN SĂNĂTATE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII MOBILITĂŢII CETĂŢENILOR EUROPENI
 11. 1.3 E-SĂNĂTATEA ÎN ROMÂNIA 13
 12. CAPITOLUL 2 - ARHITECTURA SISTEMELOR DE E-SĂNĂTATE
 13. 2.1 ARHITECTURA SISTEMELOR ELECTRONICE ÎN SPITALE 15
 14. 2.2 SERVICII DE E-SANATATE PUSE LA DISPOZIŢIA PACIENŢILOR 18
 15. 2.2.1 E-SERVICIILE E-SĂNĂTĂŢII 18
 16. 2.2.2 CARDUL DE SĂNĂTATE 24
 17. 2.2.3 CARDUL EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 29
 18. 2.2.4 ÎNREGISTRĂRI ELECTRONICE DE SĂNĂTATE 31
 19. 2.2.5 SISTEME NAŢIONALE PUBLICE DE SĂNĂTATE CU E-SERVICII 33
 20. CONCLUZII
 21. BIBLIOGRAFIE

Extras din disertație

INTRODUCERE

În această lucrare mi-am propus să fac un studiu asupra unui subiect actual şi de o importanţă majoră pentru domeniul sănătăţii şi anume despre ,,utilizarea sistemelor informatice colaborative în domeniul sănătăţii” sau mai pe scurt despre ,, e-Sănătate”.

Termenul de e-Sănătate cuprinde o gamă de servicii şi sisteme care sunt la graniţa dintre medicină şi tehnologia informaţiei.

Dosarul electronic de sănătate (EHR) şi documentul electronic al pacientului (PHR) este un concept în dezvoltare definit ca o colectare sistematică a informaţiilor electronice privind sănătatea unor pacienţi luaţi separat sau a unor populaţii de pacienţi. Reprezintă o înregistrare în format digital care are capacitatea de a fi distribuită în contexte diferite de îngrijire medicală. Astfel de înregistrări includ o întreagă serie de date în formă detaliată sau sumară, incluzând datele demografice, istoricul medical, medicaţia şi alergiile, statusul imunizării, rezultatele analizelor de laborator, imagini radiologice, măsurători ale semnelor vitale şi informaţii privind costurile serviciilor medicale. Din 2007 Syonic a introdus un sistem informatic complex de management al dosarelor electronice de sănătate, ICMed, care din 2009 oferă suport şi pentru documente electronice ale pacienţilor. Numărul de dosare gestionate în prezent prin ICMed este de 3 milioane.

Sistemele informatice de îngrijire medicală vin în completarea conceptului de dosar electronic de sănănătate şi reprezintă soluţii software pentru programarea consultaţiei, managementul datelor pacientului, managementul planificării activităţii, decontarea serviciilor cu asiguratorii, precum şi alte sarcini administrative ce înconjoară sănătatea. Sistemul informatic ICMed permite gestiunea modulară a întregii activităţi la nivel de centru medical, acoperind eficient necesităţile la nivel de recepţie, programări, încasări, deconturi, magazie, comunicarea cu laboratorul, farmacia, contabilitatea. Indicatorii de management prezintă în timp real situaţia activităţii, bugetului, epidemiologiei, demografiei şi calităţii.

Telemedicina reprezintă o ramură a medicinii care se bazează pe transferul informaţiei medicale prin mediu electronic facilitând asistarea de la distanţă a unui consult sau intervenţii, acordarea unei a doua opinii şi luarea deciziei optime privind gestiunea cazului, având astfel implicaţii directe asupra raportului cost/beneficiu. În acest sens pot exista chiar şi echipe alcătuite din specialişti în îngrijire medicală care colaborează şi împart informaţiile despre pacienţi prin intermediul infrastructurii digitale. Din 2009 Syonic pe baza infrastructurii ICMed, a pus la punct un sistem de telemedicina în cardiologie care permite înregistrarea semnalului EKG într-o anumită locaţie şi vizualizarea acestuia într-o altă locaţie, împreuna cu întreg tabloul clinic al pacientului.

m-Sănătate include utilizarea de dispozitive mobile în colectarea datelor totale şi cele privind nivelul de sănătate al pacientului, furnizarea informaţiilor de îngrijire medicală pentru specialişti, cercetători şi pacienţi , monitorizare în timp real a semnelor vitale ale pacientului şi furnizare directă a îngrijirii (prin telemedicina mobilă). Primele aplicaţii de m-Sănătate furnizate de Syonic sunt disponibile din 2009 pe platforma web mobilă, iar din 2010 Syonic se adresează pacienţilor şi cu aplicaţii native pe terminale de tip smartphone.

Cercetarea medicală prin managementul datelor eterogene şi managementul cunoştinţele medicale reprezintă alte componente importante de eHealth. Syonic este un partener de cercetare în consorţii alături de prestigioase instituţii de cercetare din Europa, iar rezultatul muncii se regăseşte în produsele şi soluţiile oferite, inclusiv sub forma unor baze de cunoştinţe.

Cardurile de sănătate inteligente îmbunătăţesc securitatea şi confidenţialitatea informaţiilor pacientului, constituie un purtător sigur de înregistrări portabile şi poate reduce frauda în domeniul îngrijirii medicale. Cardului i se pot atribui însă şi alte valenţe, poate astfel deveni instrument de plată sau garant al calităţii de asigurat. Din 2009 mii de pacienţi pot beneficia de cardul electronic de sănătate privat de la Syonic, care permite accesul la rezumatul fişei medicale în urgenţă, transferul electronic al reţetei la farmacie (e-prescripţia), securizarea accesului medicilor la dosarul medical electronic.

Prescripţia electronică sau e-prescripţia este transmisia electronică a informaţiilor prescripţiei de la terminalul medicului care prescrie la sistemul de gestiune de farmacie. Înlocuieşte sau completează o prescripţie pe hârtie, îmbunătăţind siguranţa pacientului prin reducerea posibilităţii unei erori de prescripţie datorită numeroaselor cauze incluzând scris de mână ilizibil sau terminologie ambiguă. Sistemul de ePrescription de la Syonic se bazează pe arhitectura online ICMed şi pe cardurile electronice de sănătate ca instrument de confirmare a transferului prescripţiei.

În primul capitol, ,,Sănătatea asistata de tehnologia informaţiei”, prezint conceptul de ,,eSănătate”, beneficiile pe care le conferă acest sistem informatic domeniului medical şi stadiul dezvoltării sistemului informatic sanitar în România Tot aici am analizat perspectivele de dezvoltare în viitorul apropiat prin prezentarea unor scenarii aplicate anumitor componente ale sistemului medical.

În al doilea capitol, ,,Arhitectura Sistemelor de E-Sănătate”, am descris arhitectura sistemelor de e-Sănătate din spitale şi e-Serviciile de e-Sănătate destinate pacienţilor punând în evidenţă cele mai imortante instrumente ale acestor servicii, Cardul Naţional de Sănătate şi Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS). În ultima parte a capitolului, pentru a contura o imagine mai clară asupra prezentului, am realizat o scurtă prezentare a unor sisteme actuale de eSănătate, de succes, şi anume : Sistemul naţional de sănătate britanic, NHS, Sistemul naţional de sănătate danez şi reţeaua MedCom, Sistemul naţional de sănătate olandez şi proiectul comun de e-Sănătate pentru alte state nord europene, The Competitive Health Services Project (2008-2010), o iniţiativă care reuneşte eforturile a cinci state din Spaţiul Economic European – Finlanda, Irlanda, Marea Britanie, Norvegia, Suedia

CAPITOLUL 1

SĂNĂTATEA ASISTATĂ

DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

1.1. DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE E-SĂNĂTATE

Sănătatea este un domeniu vast şi complex în care informatizarea a pătruns mai puţin decât ar fi posibil, de dorit şi chiar necesar, atât în zona publică cât şi în cea privată. Serviciul central al domeniului este îngrijirea sănătăţii – un serviciu ce nu poate fi ´electronizat´, iar mulţimea instrumentelor de tehnologie a informaţiei şi comunicaţiilor este destinată numai scopului de a acorda un sprijin puternic acestui serviciu central, sub forma unei largi varietăţi de soluţii, sisteme şi servicii electronice.

Rezultatul final dorit al introducerii serviciilor electronice în sănătate constă în creşterea calităţii serviciilor şi scăderea costurilor acestor servicii, pentru toţi cei din domeniu – cetăţeni, pacienţi, cadre medicale, instituţii medicale, companii de asigurări, etc.

Serviciile electronice din domeniul îngrijirii sănătăţii, denumite generic eSănătate (eHealth), reprezintă rezultatul aplicării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în întreaga gamă de funcţii legate de sectorul sănătăţii

Aceste servicii sunt menite a satisface cerinţe ale cetăţenilor, pacienţilor, cadrelor medicale (medici, dentişti, farmacişti, biologi, asistenţi, infirmiere, manageri, etc.) şi organizaţiilor furnizoare de asistenţă medicală (spitale, policlinici, dispensare, cabinete medicale, farmacii, laboratoare, companii de asigurări, etc.), publice şi private, precum şi autorităţilor şi factorilor de decizie politică implicaţi în domeniu. Introducerea serviciilor electronice în domeniul îngrijirii sănătăţii reprezintă un proces ce poate fi complex şi de durată, dar beneficiile – servicii mai bune la costuri mai mici – justifică eforturile, fie că acestea sunt depuse de guvern cu referire la sectorul public fie că sunt depuse de sectorul privat al sănătăţii. Un studiu recent al Uniunii Europene analizează impactul economic al introducerii serviciilor electronice în sănătate, alegând zece cazuri din toată Europa (inclusiv un caz din România – Staţia de Salvare DISPEC din Bucureşti) .

Preview document

Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 1
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 2
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 3
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 4
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 5
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 6
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 7
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 8
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 9
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 10
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 11
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 12
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 13
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 14
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 15
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 16
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 17
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 18
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 19
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 20
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 21
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 22
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 23
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 24
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 25
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 26
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 27
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 28
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 29
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 30
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 31
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 32
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 33
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 34
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 35
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 36
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 37
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 38
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 39
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 40
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 41
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 42
Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative in Domeniul Sanatatii.doc

Alții au mai descărcat și

Serviciile și Sistemele Utilizate în e-Sănătate

INTRODUCERE Termenul de e-Sănătate cuprinde o gamă de servicii şi sisteme care sunt la granița dintre medicină și tehnologia informației....

Analiza și Prezentarea Firmei Your Bags

PREZENTAREA FIRMEI YOUR BAGS Firma este o societate cu raspundere limitata (SRL), se infiinteaza la data de 01.02.2009 cu denumirea de SC “YOUR...

Importanța planului de afaceri pentru finanțarea start-up-urilor

INTRODUCERE În această lucrare, va fi prezentată activitatea de demarare a unei afaceri, prin înfiinţarea unui IMM, ce va avea forma juridică de...

Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești

Introducere Motivul principal pentru care am ales această temă este reprezentat de importanța pe care o are migrația forței de munca în prezent...

Politica de produs turisitic și soluții de creștere a eficienței produselor turistice

Introducere Industria turistică este un sector important al economiei locale, regionale şi mondiale , având implicaţii majore în dezvoltarea...

Prezentarea unei companii multinațional

Notiuni generale – Compania multinationala Companiile multinaţionale reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori ai progresului economic...

Analiza economico-financiară la SC Aerostar SA

INTRODUCERE Această lucrare își propune să scoată în evidență modul în care informațiile din situațiile financiare sunt prezentate și...

Perfecționarea sistemelor promoționale la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Condiţiile economice contemporane în care asistăm la intensificarea luptei concurenţiale pe piaţa internaţională, la creşterea...

Te-ar putea interesa și

Sisteme de e-Learning și cloud

INTRODUCERE Într-o lume care se află în continuă transformare, progresul depinde de educație, iar sistemul de învățământ trebuie să se ajusteze la...

Campanie de Informare

INTRODUCERE Trăim într-o societate în permanentă schimbare şi odată cu evoluţia acesteia asistăm la o schimbare de percepţie asupra traficului şi...

Publicațiile online

Argument În anul 1969, când a fost prima data semnalata o prezenta on-line, la Internet erau conectate doar patru calculatoare de la patru...

Județul Vrancea

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Judeţul Vrancea cuprinde un teritoriu foarte variat atât din punct de vedere al altitudinii şi a formei de relief, cât şi ca...

Ai nevoie de altceva?