Cursurile din domeniul Asigurări - pagina 4 din 5

Asigurări și Reasigurări

1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor noţiuni şi dobândirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte: asigurarea, asigurătorul, asiguratul, contractul de asigurare, beneficiarul, contractantul asigurării, riscul... citește mai departe

50 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurări Comerciale

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN ASIGURĂRI 1.1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţa şi integritatea corporală şi bunurile omului Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori speciali şi... citește mai departe

105 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurări

1. Asigurarea reprezintă un sistem de relaţii economice care implică aportul unui număr mare de persoane fizice şi juridice în constituirea unui fond bănesc, în condiţiile în care sunt ameninţate de aceleaşi pericole în existenţa şi activitatea lor, pericole probabile, posibile, dar nesigure. Din punct de vedere... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Reasigurarea

Reasigurarea reprezinta cedarea de catre asigurator catre alte societati, a unei parti din riscul subscris. Reasigurarea este un mijloc de egalizare prin divizarea raspunderii intre mai multi asiguratori dispersati pe arii geografice cat mai intinse de mentinerea unui echilibru intre primele incasate si... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Asigurarea Bunurilor în Transporturile Terestre

1. ASIGURAREA BUNURILOR ÎN TRANSPORTUL TERESTRU Obiectul asigurãrii: Se asigurã facultativ mãrfurile obişnuite ce fac obiectul transportului pe cãile ferate, cu vehicule sau prin poştã. În condiţii speciale se asigurã şi mãrfurile perisabile, periculoase, bunurile de valoare mare (bani, documente, hârtii de... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Asigurările de răspundere civilă

Este o asigurare încheiata între un asigurat (persoana fizica sau juridica) si un asigurator (sociatate de asigurare) conform careia la aparitia unui prejudiciu creat de catre asigurat unei terte persoane, asiguratorul va plati despagubirea beneficiarului (tertei persoane prejudiciate). Trebuie sa se îndeplineasca... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras

Asigurarea Riscurilor Financiare

ASIGURAREA RISCURILOR FINANCIARE Asigurarile de credite cuprind credite interne sau externe si pt. investitii contractate de asigurat. Riscul financiar care sta la baza acestor asigurari reprezinta prejudiciul financiar ce poate aparea din cauze cum pot fi: comerciale: deteriorarea situatiei financiare a... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras

Asigurări și Reasigurări

Asigurarea exprimã în principal o protectie financiarã pentru pierderile suferite de persoanele fizice sau juridice datoritã unor diverse riscuri.La baza asigurari stau doua principii primul este acordul de vointa care permite realizarea unui contract intre asigurat si asigurator prin care asiguratul beneficiaza de... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări de bunuri

ASIGURARILE DE BUNURI Ø Importanta dpv economic Ø Clasificare bunuri (pers. ,în pastrare, închiriate) Ø Suma de asigurare < , = , > valoarea bunului Ø Dauna poate fi totala sau partiala Ø Indemnizatia = paguba, dar proport. cu suma asig. si clauzele contractuale Ø Asig. obligatorie sau facultativa... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări de răspundere civilă

CAPITOLUL II. ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA. 2.1.Trasaturile principale si importanta asigurarilor de raspundere civila. Asigurarile de raspundere civila, reprezinta o componenta de mare importanta si actualitate a activitatii de asigurare.Prin asigurarile de raspundere civila se acopera prejudiciul produs de... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Asigurările - caracteristici generale

CAPITOLUL I. ASIGURARILE. CACTERISTICI GENERALE. 1.1. Necesitatea practicarii asigurarilor. Existenta si dezvoltarea societatii omenesti, viata oamenilor in general, nu sunt de conceput fara munca, fara producerea continua a bunurilor materiale si spirituale. In acest fel intre oameni si natura are loc o relatie,... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări și Reasigurări

CURS 1 ASIGURARI SI REASIGURARI CONCEPTUL DE ASIGURARE Existenta individuala si socio-umana se greveaza pe necesitati si trebuinte, a caror satisfacere justifica si orienteaza activitatea omului. Unele trebuinte pot fi satisfacute imediat sau într-un orizont de timp apropiat, altele sunt posibile într-o... citește mai departe

69 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări

Asigurarile de viata Asigurarile de viata este deci aceea asigurare prin care sociatatea de asigurare se angajeza sa platesca asiguratului sau unui beneficiar suma asigurata (indemnizatia de asigurare) în situatia decesului asiguratului pe parcursul duratei asigurarii sau în cazul supravietuirii acestuia dupa... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Suport de curs bazele asigurărilor

1.1. Necesitatea, conditiile aparitiei si evolutia asigurarilor Aparitia asigurarilor este legata de existenta unor evenimente posibile, dar incerte, care ameninta bunurile materiale, precum si integritatea corporala si chiar viata oamenilor, asa cum sunt calamitatile naturale, incendiile, bolile, accidentele. Ca... citește mai departe

143 pagini Gratis Cuprins Extras

Abordarea economico-financiară a Conceptului de Asigurare

3.1. Continutul economic al asigurarilor de bunuri, persoane si raspundere civila Nevoia de aparare a oamenilor în fata consecintelor unor evenimente (riscuri) generatoare de pagube sau care impieteaza asupra vietii si integritatii lor corporale a generat aparitia unor sisteme distincte, menite sa-i protejeze... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Elementele Tehnice ale Asigurărilor și Contractul de Asigurare

4.1 Elemente tehnice în asigurari În practica asigurarilor, este necesara cunoasterea unor notiuni specifice, denumite elemente tehnice ale asigurarilor, care intervin în raporturile de asigurare si sunt prezente atât în formele de asigurare obligatorii, cât si în cele facultative. 1. Partile care intervin în... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Suport de curs la Asigurări

Capitolul 1: Notiuni teoretice privind asigurarile 1.1.Conceptul de asigurare Productia bunurilor materiale a constituit dintotdeauna baza existentei si dezvoltarii societatii omenesti. Ca produs permanent si neintrerupt, productia de bunuri materiale presupune in mod sumar si obiectiv raporturi permanente de... citește mai departe

63 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări și reasigurări

Caracterizarea generala a asigurarilor de bunuri Dezvoltarea activitatii productive, dezvoltarea si modernizarea transporturilor, aparitia unor noi domenii de activitate au dus la cresterea numerica si valorica si diversificarea bunurilor asigurate. Pe de alta parte se constata amplificarea si diversificarea... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări

Necesitatea aparitiei activitatii de asigurare este legata de existenta unor posibile evenimente, care reprezinta un pericol pt integritatea bunurilor materiale sau pt viata oamenilor: calamitati, accidente, incidente. În fata acestor pericole nevoia oamenilor de a se proteja a condus la solidarizarea acestuia în... citește mai departe

62 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări și Reasigurări

CURS I PIATA ASIGURARILOR 1.1. Conceptul de piata Cadrul organizatoric si metodologic în care se realizeaza operatiile de asigurare, respectiv activitate de asigurare constituie piata asigurarilor. Cresterea si diversificarea activitatii economice si implicit a schimburilor internationale de valori au dus la... citește mai departe

62 pagini Gratis Extras Preview

Categorii de rezerve în asigurări - curs 5

CATEGORII DE REZERVE ÎN ASIGURARI Asiguratorii si reasiguratorii trebuie sa-si constituie rezerve tehnice care reprezinta estimari ale platilor viitoare, pentru riscurile produse în trecut sau pentru cele care se vor produce în viitor. Rezerva matematica în asigurarile de viata Rezerva matematica constituie un... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Economia riscurilor și asigurărilor - curs 4

CAP. V Economia riscurilor si asigurarile 5.1. Riscul si incertitudinea Problematica riscului si incertitudinii a preocupat atât pe specialisti cât si pe practicieni si bineînteles pe oamenii de rând de-a lungul timpului. Riscul si incertitudinea erau privite în comparatie cu certitudinea, iar previziunea de... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Suma asigurată - curs 3

3.1. Suma asigurata Reprezinta limita maxima pâna la care asiguratorul îl despagubeste pe asigurat sau beneficiar la producerea evenimentului asigurat. Suma asigurata se stabileste prin contractul de asigurare sau polita de asigurare în asigurarile facultative si prin acte normative în asigurarile prin efectul... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Coordonatele tehnice ale asigurării - curs 2

Cap.II. COORDONATELE TEHNICE ALE ASIGURARILOR 2.1. Conceptul de asigurare Individul în existenta sa are nevoie de protectie. In decursul vietii sale acumuleaza o serie de bunuri, valori toate adunate cu efort si sacrificii dar care pot disparea într-o clipa în urma unui incendiu, cutremur, furt sau alt cataclism.... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Istoric al asigurărilor - capitolul 1

CAPITOLUL 1 ISTORIC AL ASIGURARILOR 1.1. Primele notiuni de asigurare Dezvoltarea societatii este marcata de efortul si stradania oamenilor pentru propria lor propasire si pentru propria lor aparare în fata unor evenimente care le pot periclita existenta si devenirea. Viata oamenilor nu este întotdeauna... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview