Asigurări și Reasigurări

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 161 în total
Cuvinte : 44369
Mărime: 205.51KB (arhivat)
Publicat de: Emanuil Ursu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stanislav Fotescu
ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI Note de curs

Extras din curs

Tema 1. Esenţa economică, rolul şi funcţiile asigurării în economia de piaţă

1. Obiectul de studiu, metodele, structura şi scopul cursului.

2. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţă, integritatea corporală a omului şi bunurile lui.

3. Forme de protecţie a oamenilor şi bunurilor împotriva acţiunii forţelor distructive ale naturii şi a accidentelor.

4 Tipuri de fonduri de asigurare.

5. Asigurările – categorie economică: funcţiile, rolul şi importanţa lor în activitatea economică.

1. Obiectul de studiu, metodele, structura şi scopul cursului

Activitatea de asigurare constituie pentru unii un mit, pentru alţii o fascinanţă. Pentru mulţi oameni, chiar şi întreprinzători, asigurările constituie o problemă complexă pe care nu o pot explica în totalitate sau pe care o înţeleg doar parţial. Şi totuşi, asigurările sunt o realitate economică socială care însoţeşte şi marchează istoria dezvoltării omenirii.

Activitatea de asigurare a apărut din nevoia firească de protecţie a omului împotriva calamităţilor naturii, împotriva consecinţelor accidentelor, din nevoia unor mijloace de existenţă în condiţiile pierderii sau limitării capacităţii de muncă în urma bolilor sau bătrâneţii. Dezvoltarea societăţii a însemnat o continuă strădanie a omului în a găsi cele mai bune forme de protecţie. În organizarea şi apărarea vieţii lor, ca şi în procesul producerii bunurilor materiale şi desfăşurarea altor activităţi, oamenii s-au aflat într-o luptă continuă cu unele fenomene ale naturii care pot împiedica desfăşurarea normală a activităţii umane. Deşi au obţinut mari succese în lupta cu forţele naturii, oamenii sunt încă neputincioşi în faţa unor calamităţi ale naturii, precum: furtunile, uraganele, cutremurele de pământ, alunecările de teren, grindină, îngheţurile etc. Împotriva acestor fenomene ştiinţa nu a găsit deocamdată mijloace tehnice suficiente de luptă, deci ele aduc în continuare societăţii mari prejudicii. În această situaţie, omului i-a rămas calea solidarizării pentru a suporta în comun efectele calamităţilor naturii şi ale accidentelor, şi anume calea asigurării şi reasigurării.

Dezvoltarea activităţii de asigurare a fost strîns legată de activitatea economică, precum şi de evoluţia ralaţiilor de drept. Economistul englez Adam Smith observă, ca asigurările constituie o tehnică foarte eficientă de a pulveriza pierderile individuale pe o arie cât mai largă, facându-le mai usor de suportat, prin acoperirea lor de către un număr cât mai mare de persoane.

Actualmente, la baza asigurărilor stă formarea şi utilizarea fondului de asigurare. În procesul de formare şi utilizare a acestuia între participanţii la asigurare se stabilesc anumite relaţii economice. Astfel, la prima etapă, fluxurile băneşti sub forma primelor de asigurare pornesc de la persoanele fizice şi juridice asigurate către companiile de asigurare. La etapa următoare, fluxurile băneşti sub formă de despăgubiri sau sume asigurate pornesc de la fondul de asigurare, constituit la dispoziţia companiilor specializate, către asiguraţii care au fost afectaţi de fenomenele asigurate. De aici rezultă, că asigurările reprezintă un sistem de relaţii menite să protejeze interesele personale şi/sau patrimoniale ale asiguraţilor prin formarea de fonduri băneşti din contul primelor de asigurare plătite de asigurat, în schimbul cărora asigurătorul îşi asumă obligaţia că la producerea riscului asigurat să-i plătească asiguratului suma de asigurare sau despăgubirea de asigurare.

La cursul respectiv se studiază semnificaţia terminologiei, clasificarea, bazele juridice ale asigurărilor şi reasigurărilor, conceptul şi particularităţile constituirii pieţei asigurărilor, principiile organizatorice de înfiinţare a sistemului societăţilor de asigurare, probleme privind reglementarea de către stat a activităţii desfăşurate de către societăţile de asigurare în perioada de constituire a relaţiilor de piaţă, regulamentele unor tipuri de asigurări (asigurările de persoane, de bunuri, asigurarea de răspundere a riscurilor economice externe şi din activitatea de antreprenoriat), problemele ce ţin de reasigurări şi de particularităţile aplicării lor în Republica Moldova.

2. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţa, integritatea corporală a omului şi bunurile lui

Forţele naturii, dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii şi activitatea omului sunt principalele cauze generatoare de pagube în economie.

Putem grupa aceste cauze generatoare de pagube în două mari categorii:

• independente de voinţa oamenilor, care au caracter obiectiv,

• legate de comportarea oamenilor, acestea având un caracter subiectiv.

Din prima categorie fac parte forţele distructive ale naturii, care nu pot fi controlate şi evitate de om (cutremure de pământ, secetă, alunecări de teren, uragane, furtuni, grindină, deces etc.)

Din cea de-a doua categorie fac parte acele însuşiri (calităţi sau defecte), comportamente ale omului (neglijenţă, neatenţie, grabă, etc.) care pot avea ca urmare accidente, incendii, explozii etc.

Calamităţile naturale care au o largă arie de răspândire pe glob şi care aduc cele mai mari pagube sunt:

• Inundaţiile – se produc fie vara, în regiunile cu climă tropicală ori musonică, fie primăvara, în regiunile temperate sau reci, ca urmare a topirii zăpezii sau a gheţii.

• Seceta – afectează puternic activitatea economică şi, prin aceasta, periclitează însăşi viaţa oamenilor.

• Cutremurele de pământ – constituie unele dintre cele mai de temut fenomene ale naturii, deoarece pot provoca imense pagube materiale, la suprafaţa pământului, precum şi modificări profunde ale structurii subsolului şi ale regimului de scurgere a apelor. Anual, pe întregul glob se produc mii de cutremure, dintre care puţine la număr sunt percepute de oameni şi mai puţine provoacă pierderi materiale şi umane mici.

Preview document

Asigurări și Reasigurări - Pagina 1
Asigurări și Reasigurări - Pagina 2
Asigurări și Reasigurări - Pagina 3
Asigurări și Reasigurări - Pagina 4
Asigurări și Reasigurări - Pagina 5
Asigurări și Reasigurări - Pagina 6
Asigurări și Reasigurări - Pagina 7
Asigurări și Reasigurări - Pagina 8
Asigurări și Reasigurări - Pagina 9
Asigurări și Reasigurări - Pagina 10
Asigurări și Reasigurări - Pagina 11
Asigurări și Reasigurări - Pagina 12
Asigurări și Reasigurări - Pagina 13
Asigurări și Reasigurări - Pagina 14
Asigurări și Reasigurări - Pagina 15
Asigurări și Reasigurări - Pagina 16
Asigurări și Reasigurări - Pagina 17
Asigurări și Reasigurări - Pagina 18
Asigurări și Reasigurări - Pagina 19
Asigurări și Reasigurări - Pagina 20
Asigurări și Reasigurări - Pagina 21
Asigurări și Reasigurări - Pagina 22
Asigurări și Reasigurări - Pagina 23
Asigurări și Reasigurări - Pagina 24
Asigurări și Reasigurări - Pagina 25
Asigurări și Reasigurări - Pagina 26
Asigurări și Reasigurări - Pagina 27
Asigurări și Reasigurări - Pagina 28
Asigurări și Reasigurări - Pagina 29
Asigurări și Reasigurări - Pagina 30
Asigurări și Reasigurări - Pagina 31
Asigurări și Reasigurări - Pagina 32
Asigurări și Reasigurări - Pagina 33
Asigurări și Reasigurări - Pagina 34
Asigurări și Reasigurări - Pagina 35
Asigurări și Reasigurări - Pagina 36
Asigurări și Reasigurări - Pagina 37
Asigurări și Reasigurări - Pagina 38
Asigurări și Reasigurări - Pagina 39
Asigurări și Reasigurări - Pagina 40
Asigurări și Reasigurări - Pagina 41
Asigurări și Reasigurări - Pagina 42
Asigurări și Reasigurări - Pagina 43
Asigurări și Reasigurări - Pagina 44
Asigurări și Reasigurări - Pagina 45
Asigurări și Reasigurări - Pagina 46
Asigurări și Reasigurări - Pagina 47
Asigurări și Reasigurări - Pagina 48
Asigurări și Reasigurări - Pagina 49
Asigurări și Reasigurări - Pagina 50
Asigurări și Reasigurări - Pagina 51
Asigurări și Reasigurări - Pagina 52
Asigurări și Reasigurări - Pagina 53
Asigurări și Reasigurări - Pagina 54
Asigurări și Reasigurări - Pagina 55
Asigurări și Reasigurări - Pagina 56
Asigurări și Reasigurări - Pagina 57
Asigurări și Reasigurări - Pagina 58
Asigurări și Reasigurări - Pagina 59
Asigurări și Reasigurări - Pagina 60
Asigurări și Reasigurări - Pagina 61
Asigurări și Reasigurări - Pagina 62
Asigurări și Reasigurări - Pagina 63
Asigurări și Reasigurări - Pagina 64
Asigurări și Reasigurări - Pagina 65
Asigurări și Reasigurări - Pagina 66
Asigurări și Reasigurări - Pagina 67
Asigurări și Reasigurări - Pagina 68
Asigurări și Reasigurări - Pagina 69
Asigurări și Reasigurări - Pagina 70
Asigurări și Reasigurări - Pagina 71
Asigurări și Reasigurări - Pagina 72
Asigurări și Reasigurări - Pagina 73
Asigurări și Reasigurări - Pagina 74
Asigurări și Reasigurări - Pagina 75
Asigurări și Reasigurări - Pagina 76
Asigurări și Reasigurări - Pagina 77
Asigurări și Reasigurări - Pagina 78
Asigurări și Reasigurări - Pagina 79
Asigurări și Reasigurări - Pagina 80
Asigurări și Reasigurări - Pagina 81
Asigurări și Reasigurări - Pagina 82
Asigurări și Reasigurări - Pagina 83
Asigurări și Reasigurări - Pagina 84
Asigurări și Reasigurări - Pagina 85
Asigurări și Reasigurări - Pagina 86
Asigurări și Reasigurări - Pagina 87
Asigurări și Reasigurări - Pagina 88
Asigurări și Reasigurări - Pagina 89
Asigurări și Reasigurări - Pagina 90
Asigurări și Reasigurări - Pagina 91
Asigurări și Reasigurări - Pagina 92
Asigurări și Reasigurări - Pagina 93
Asigurări și Reasigurări - Pagina 94
Asigurări și Reasigurări - Pagina 95
Asigurări și Reasigurări - Pagina 96
Asigurări și Reasigurări - Pagina 97
Asigurări și Reasigurări - Pagina 98
Asigurări și Reasigurări - Pagina 99
Asigurări și Reasigurări - Pagina 100
Asigurări și Reasigurări - Pagina 101
Asigurări și Reasigurări - Pagina 102
Asigurări și Reasigurări - Pagina 103
Asigurări și Reasigurări - Pagina 104
Asigurări și Reasigurări - Pagina 105
Asigurări și Reasigurări - Pagina 106
Asigurări și Reasigurări - Pagina 107
Asigurări și Reasigurări - Pagina 108
Asigurări și Reasigurări - Pagina 109
Asigurări și Reasigurări - Pagina 110
Asigurări și Reasigurări - Pagina 111
Asigurări și Reasigurări - Pagina 112
Asigurări și Reasigurări - Pagina 113
Asigurări și Reasigurări - Pagina 114
Asigurări și Reasigurări - Pagina 115
Asigurări și Reasigurări - Pagina 116
Asigurări și Reasigurări - Pagina 117
Asigurări și Reasigurări - Pagina 118
Asigurări și Reasigurări - Pagina 119
Asigurări și Reasigurări - Pagina 120
Asigurări și Reasigurări - Pagina 121
Asigurări și Reasigurări - Pagina 122
Asigurări și Reasigurări - Pagina 123
Asigurări și Reasigurări - Pagina 124
Asigurări și Reasigurări - Pagina 125
Asigurări și Reasigurări - Pagina 126
Asigurări și Reasigurări - Pagina 127
Asigurări și Reasigurări - Pagina 128
Asigurări și Reasigurări - Pagina 129
Asigurări și Reasigurări - Pagina 130
Asigurări și Reasigurări - Pagina 131
Asigurări și Reasigurări - Pagina 132
Asigurări și Reasigurări - Pagina 133
Asigurări și Reasigurări - Pagina 134
Asigurări și Reasigurări - Pagina 135
Asigurări și Reasigurări - Pagina 136
Asigurări și Reasigurări - Pagina 137
Asigurări și Reasigurări - Pagina 138
Asigurări și Reasigurări - Pagina 139
Asigurări și Reasigurări - Pagina 140
Asigurări și Reasigurări - Pagina 141
Asigurări și Reasigurări - Pagina 142
Asigurări și Reasigurări - Pagina 143
Asigurări și Reasigurări - Pagina 144
Asigurări și Reasigurări - Pagina 145
Asigurări și Reasigurări - Pagina 146
Asigurări și Reasigurări - Pagina 147
Asigurări și Reasigurări - Pagina 148
Asigurări și Reasigurări - Pagina 149
Asigurări și Reasigurări - Pagina 150
Asigurări și Reasigurări - Pagina 151
Asigurări și Reasigurări - Pagina 152
Asigurări și Reasigurări - Pagina 153
Asigurări și Reasigurări - Pagina 154
Asigurări și Reasigurări - Pagina 155
Asigurări și Reasigurări - Pagina 156
Asigurări și Reasigurări - Pagina 157
Asigurări și Reasigurări - Pagina 158
Asigurări și Reasigurări - Pagina 159
Asigurări și Reasigurări - Pagina 160
Asigurări și Reasigurări - Pagina 161

Conținut arhivă zip

  • Asigurari si Reasigurari.DOC

Alții au mai descărcat și

Asigurări obligatorii - destinație și tipuri

INTRODUCERE Viața oamenilor a fost și este amenințată de cele mai imprevizibile fenomene pe care le comportă natura și activitatea complexă pe...

Asigurări și Reasigurări

CURS I PIATA ASIGURARILOR 1.1. Conceptul de piata Cadrul organizatoric si metodologic în care se realizeaza operatiile de asigurare, respectiv...

Note de curs - asigurări și reasigurări

1. Obiectul de studiu, metodele, structura şi scopul cursului. 2. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru...

Modul Asigurări Generale

I. TIPOLOGIA PRODUSELOR DE ASIGURĂRI GENERALE A. Clasele de asigurări generale – conform Legii 32/2000, cu modificările și completările...

Asigurări și Reasigurări

Asigurarea exprimã în principal o protectie financiarã pentru pierderile suferite de persoanele fizice sau juridice datoritã unor diverse...

Asigurări și reasigurări

Asigurari si reasigurari 16.02.2006 curs IConceptul de asigurare = finantele in sens larg cuprind: - Finantele publice - Finantele private -...

Asigurări și Reasigurări

ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI 1.Asigurările sub aspect juridic: definiţia, caracterele juridice, condiţiile de valaditate, elementele de bază a...

Asigurări și Reasigurări

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND ASIGURĂRILE - Este unanim recunoscut şi constatat faptul că puterea economică a unei ţări se află în...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Piața Asigurărilor în Uniunea Europeană

PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ CAP I. CADRUL GENERAL AL PIEŢEI ASIGURĂRILOR ÎN UE (PIAŢĂ UNICĂ) Piaţă asigurărilor reprezintă locul unde...

Piața Asigurărilor și Reasigurărilor

INTRODUCERE ÎN CONCEPTUL DE ASIGURARE Aparitia asigurarilor este legata de necesitatea ca oamenii sa se ajute reciproc în cazul daunelor în...

Piața asigurărilor în Uniunea Europeană

COORDONATE ALE REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PIAŢA UNICĂ A ASIGURĂRILOR Piaţa asigurărilor reprezintă cadrul unde au loc operaţiile de asigurare,...

Reasigurarea

Definirea reasigurării Reasigurarea este o formă de transfer al riscurilor de la o companie de asigurări către o companie de reasigurare, deoarece...

Evoluția asigurărilor și reasigurărilor la nivel internațional

Introducere Cunoscut este faptul că asigurările s-au născut din nevoia imperioasa de protective a omului si a avutului său agonisit cu trudă,...

Piața internațională a asigurărilor și reasigurărilor

CAP. 1. ASIGURAREA 1.1.Formele de protectie a oamenilor si bunurilor impotriva actiunii fortelor distructive ale naturii, accidentelor, bolilor...

Asigurările și reasigurările în Europa, fiscalitatea acestora

Piata internationala a asigurarilor si reasigurarilor Cresterea si diversificarea activitatii economice si, implicit, a schimburilor...

Ai nevoie de altceva?