Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativă între cele două autorități ale administrației publice

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2761
Mărime: 546.92KB (arhivat)
Publicat de: Iulian D.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

1. Definiții.

Înainte de a trece la evidențierea asemănărilor și deosebirilor existente între Guvern și Consiliul Local, se cuvine să facem o scurtă prezentare a celor două instituții ale administrației publice.

Textul art. 1, alin. 1 din Legea nr. 90 / 2001 pentru organizarea și funcționarea Guvernului României, cu modificările și completările ulterioare, definește Guvernul ca acea autoritate publică a puterii executive, care funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament și care asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice,

În literatura de specialitate Guvernul este definit ca și autoritatea administrativă publică, supremă, având o alcătuire colegială și care dispune de competența deliberativă, generală și națională, realizând conducerea activității executive în ansamblul ei la nivelul întregului sistem executiv1.

Art. 2, alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare stipulează faptul că Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit, iar art. 3, alin. 2 completează faptul că autonomia locală se exercită de consiliile locale și primari, precum și de consiliile județene, autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Pornind de la textul legal, Consiliul Local a fost definit în doctrină ca o autoritate reprezentativă a administrației publice locale cu caracter eligibil, colegial și deliberativ, exercitând o competență generală în baza autonomiei locale de care dispun, hotărând, în condițiile legii, în treburile publice vizând interesele colectivităților pe care le reprezintă2.

2. Locul, rolul și funcția celor două instituții în sistemul administrației publice.

Acest prim aspect supus analizei comparative vizează încadrarea instituțiilor în tabloul general al administrației publice din România.

Astfel, o primă deosebire esențială este reprezentată de faptul că Guvernul, prin definiție, este autoritatea publică supremă, exponentul primordial al puterii executive, în timp ce Consiliul Local, fără a fi subordonat, din punct de vedere ierarhic, Guvernului, este simbolul autonomiei locale.

Această particularitate rezidă din limitele competenței teritoriale, Guvernul având o competență națională, în timp ce Consiliul Local este limitat de coordonatele geografice ale unității administrativ teritoriale pe care o reprezintă.

Sub aspectul învestirii celor două instituții, deosebirile sunt majore. Astfel, constituirea Guvernului este un proces unic în administrația publică românească, amplu și complex care cuprinde o serie de acțiuni obligatorii (desemnarea, de către șeful statului, a unui candidat la funcția de prim-ministru; formarea, de către acesta din urmă, a listei cabinetului și întocmirea programului de guvernare; prezentarea listei cabinetului și a programului de guvernare în Parlament; acordarea votului de încredere al legislativului; numirea guvernului prin decret prezidențial), în timp ce procedura de învestire a Consiliului Local este mult mai simplă, fiind întemeiată în mod direct pe baza reprezentării proporționale în cadrul scrutinului de listă.

Comparând funcțiile celor două instituții, putem sublinia câteva deosebiri, cu accent pe funcția de strategie care cade în sarcina Guvernului, pentru punerea în aplicare a programului de guvernare, dar și funcția de administrare a proprietății statului, funcții care nu se regăsesc la Consiliul Local : obligația de a elabora o strategie, similară programului de guverbare, lipsește, iar administrarea proprietății publice și private a unității administrativ-teritoriale este esențial diferită și simplificată, dincolo de criteriul inferior al suprafeței.

Cu toate acestea, există o serie de asemănări între Guvern și Consiliul Local, asemănări dintre care vom enumera, cu titlu exemplificativ, următoarele :

- Cele două instituții sunt autorități publice de natură administrativă ;

- Competența, din punct de vedere material, este generală ;

- Atât Guvernul cât și Consiliul Local sunt autorități deliberative și funcționează ca și autorități colegiale, doar în prezența majorității membrilor lor.

Preview document

Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativă între cele două autorități ale administrației publice - Pagina 1
Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativă între cele două autorități ale administrației publice - Pagina 2
Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativă între cele două autorități ale administrației publice - Pagina 3
Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativă între cele două autorități ale administrației publice - Pagina 4
Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativă între cele două autorități ale administrației publice - Pagina 5
Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativă între cele două autorități ale administrației publice - Pagina 6
Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativă între cele două autorități ale administrației publice - Pagina 7
Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativă între cele două autorități ale administrației publice - Pagina 8
Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativă între cele două autorități ale administrației publice - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativa intre cele doua autoritati ale administratiei publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Administrația Publică Locală - Consiliul Local

1. Sfera de cuprindere a noţiunii de administraţie publică Statul, termen care sugerează un „nucleu central”, în realitate este o reţea de...

Rolul Administrației Publice într-un Stat de Drept

1. Introducere Administraţia publică reprezintă acea activitate care constă în principal în organizarea şi executarea prevederilor Constituţiei, a...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Administrația publică în trei state ale UE - Spania, Italia, Finlanda - analiză comparată

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică a fost amplu şi diferit analizată...

Studiu comparativ state unitare AP Centrală

„Statul este o totalitate de cetăţeni, necesară pentru o existenţă autosuficientă”. (Aristotel) Capitolul I. Noţiuni introductive privind statele...

Instituțiile publice

1.Organizarea si functionarea institutiilor publice Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea Primaria...

Comparație între administrația locală a României și cea a Franței

Abordată într-o viziune sistemică, activitatea specifică administraţiei publice se desfăşoară prin intermediul unei multitudini de forme...

Oraginizarea și funcționarea autorității executive în Franța și Austria

I. Titlul lucrării şi justificarea acestuia În lucrarea de faţă voi prezenta principalele particularităţi ale autorităţii executive din Portugalia...

Ai nevoie de altceva?