Promovarea afacerilor economice, ca funcție a administrării

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2222
Mărime: 348.78KB (arhivat)
Publicat de: Delia Rosu
Puncte necesare: 4
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ---
Universitatea Danubius, CIG, An 2

Extras din referat

Funcțiile managementului

Funcțiile managementului în afacere reprezintă adaptarea funcțiilor privite ca o știință a conducerii cu largă aplicabilitate la specificul activității manageriale în acest domeniu.

Totalitatea funcțiilor managementului sunt organizarea produselor și serviciilor ce presupune o înlănțuire de structuri organizatorice pentru a asigura circulație normală a produselor, serviciilor, a monedei și altor instrumente și mijloace de plată de la locul de ofertare, la locul de cumpărare sau consum; cercetarea și prospectarea pieței ce are ca obiective definirea și delimitarea piețelor de interes, determinarea motivațiilor agenților economici de a deveni partener de afaceri și studierea concurenței; adaptare produselor și serviciilor unei strategii și a unei culturi organizaționale la cerințele dinamice ale pieței; promovarea afacerilor economice; negocierea afacerilor economice fiind o funcție relevantă a managementului afacerilor deoarece prin aceasta se pregătește și se fundamentează decizia cu privire la afacerile ce urmează a fi încheiate; contractarea ca funcție prin care se ia decizii în afacerile economice prin contract ce este un contur economic și juridic precis; selectarea și combinarea tehnicilor manageriale în afacerile economice internaționale această valorificând modul performant și resursele pentru a avea o eficiență înaltă; activitatea post contractuală aceasta presupunând derularea corectă a afacerilor adaptarea clauzelor contractuale în măsura în care s a prevăzut această posibilitate.

Definiții

Promovarea afacerilor economice, ca o funcție a managementului, reprezintă totalitatea metodelor și instrumentelor specifice folosite pentru a face cunoscută întreprinderea și oferta acesteia de produse și servicii într-un mediu socio-economic cât mai larg, pe piețele cât mai numeroase care urmează a fi abordată pentru afaceri economice.

Promovarea afacerilor economice externe reușește să reunească într-un mecanism complex un ansamblu de concepte, mijloace și instrumente utilizate pentru a face cunoscut potențialul de cooperare al unei firme, de export, ramuri sau economii, într-o manieră specifică, cu scopul creșterii și diversificării afacerii.

Caracteristici

În primul rând promovarea reprezintă o formă de comunicare, de informare, de educare, de exprimare a obiceiurilor, uzanțelor, tradițiilor și trăsăturilor individuale, de grup sau naționale, de cunoaștere prin mijloace specifice a culturii organizaționale și manageriale. Relația dintre promovare și comunicare este rezumată ca fiind „angajarea unei părți în comunicare cu un alt subiect, în scopul stimulării sau lărgirii cererii pentru un produs sau serviciu al unei firme”.

Promovare este un element ce influențează competitivitatea. Concurența din ziua de astăzi nu se limitează doar la preț. Astfel, promovarea menține un nivel ridicat al competitivității făcând afacerea mult mai eficientă, pentru că promovarea nu e doar un element cheie în mărirea producției ci este și un element efectiv de competiție.

Managerii consideră promovarea ca fiind importantă deoarece transmite eficient publicului o cantitate imensă de informații referitoare la o gamă diverse și largă de produse și servicii; reușește să atingă simultan categorii diverse de consumatori; accentuează caracterul concurențial din piață, oferă o bună alternativă pentru competiția văzută doar din prisma prețului, ceea ce nu mai este de actualitate pentru multe industrii contemporane; promovarea dezvoltă activități ce creează noi modalități de ocupare a unei categorii de forțe de muncă, fiind o sursă de venituri pentru noi achiziții; promovarea făcută cu competență și bună credință va ajuta la alocarea corectă a resurselor ce sunt limitate pentru diferite alternative de utilizare ce contribuie la realizarea integrării între componente ale consumului și cele ce țin de producție, reprezentând o funcție ce caracterizează conducerea. Astfel, promovarea a evoluat și s a modificat concomitent cu evoluția managementului și a marketingului.

Preview document

Promovarea afacerilor economice, ca funcție a administrării - Pagina 1
Promovarea afacerilor economice, ca funcție a administrării - Pagina 2
Promovarea afacerilor economice, ca funcție a administrării - Pagina 3
Promovarea afacerilor economice, ca funcție a administrării - Pagina 4
Promovarea afacerilor economice, ca funcție a administrării - Pagina 5
Promovarea afacerilor economice, ca funcție a administrării - Pagina 6
Promovarea afacerilor economice, ca funcție a administrării - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Promovarea afacerilor economice, ca functie a administrarii.docx

Te-ar putea interesa și

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Studiu privind impozitele indirecte asupra unei societăți comerciale

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania I. 1. Necesitatea reformei fiscale si etapele infaptuirii reformei...

Egalitatea de șanse între femei și bărbați și accesul pe piața muncii din România

Egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și una care a fost consacrată de la început în Tratatul de la...

Problema TVA în Republica Moldova

INTRODUCERE Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Încă de...

Metode de atragere și încurajare a investițiilor în economia națională

Introducere În condiţiile globalizării, problema investiţiilor străine (IS), influenţa lor asupra modernizării economiilor în tranziţie, continuă...

Managementul în România

REPERE ISTORICE ÎN EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI 1. Evoluţia ştiinţei managementului pe plan mondial Deşi este o ştiinţă relativ tânără, ştiinţa...

Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

INTRODUCERE “Egalitatea de gen trebuie să constituie un obiectiv central al oricărei democraţii care doreşte să ia măsuri ca opiniile femeilor şi...

Impactul situației politice asupra mediului economic în Republica Moldova

Impactul situatiei politice asupra mediului economic in Republica Moldova 1. Macromediul întreprinderii Mediul demografic cuprinde populatia din...

Ai nevoie de altceva?