Politica de mediu - Green Deal

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4717
Mărime: 802.47KB (arhivat)
Publicat de: Ionela Crivat
Puncte necesare: 5
Specializare: Managementul dezvoltarii afacerii

Cuprins

 1. INTRODUCERE ... 3
 2. TEMEI JURIDIC ... 4
 3. PACTUL VERDE EUROPEAN . 5
 4. BENEFICIILE PACTULUI VERDE EUROPEAN ... 6
 5. ACTIUNI ... 7
 6. Asigurarea unui sector al transporturilor durabil pentru toți .. 8
 7. În avangarda celei de a treia revoluții industriale ... 9
 8. Asigurarea unui sistem energetic mai puțin poluant .. 10
 9. Renovarea clădirilor pentru un stil de viață mai ecologic .. 11
 10. Colaborarea cu natura pentru a ne proteja planeta și sănătatea 12
 11. Promovarea acțiunilor împotriva schimbărilor climatice la nivel global 13
 12. Problema investitiilor ... 13
 13. Investiții pentru un viitor ecologic 14
 14. Politica de coeziune a UE . 14
 15. Mobilizarea investițiilor publice și private 16
 16. CONCLUZII ȘI ETAPELE URMĂTOARE ... 17
 17. BIBLIOGRAFIE .. 18

Extras din referat

INTRODUCERE Politica de mediu reprezintă totalitatea obiectivelor și priorităților de mediu, a metodelor de reglementare și a instrumentelor de implementare a acestora, concepute pentru asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale și prevenirea degradării calității mediului. Uniunea Europeană aplică unele dintre cele mai avansate standarde de protecție a mediului din lume, elaborate de-a lungul anilor. Politica europeană de mediu încurajează întreprinderile să „ecologizeze” economia și să contribuie la protejarea patrimoniului natural european, a sănătății și bunăstării cetățenilor UE. Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauției, prevenirii, corectării poluării la sursă și „poluatorul plătește”, exercitate prin instrumente de gestionare a riscului care poate fi invocat în cazul în care există o incertitudine științifică cu privire la un posibil risc la adresa sănătății umane sau a mediului, pe care îl implică o acțiune sau o politică anume. Programele multianuale de acțiune pentru mediu stabilesc cadrul pentru viitoarele acțiuni în toate domeniile politicii de mediu. Cel de-al șaptelea Program de Acțiune pentru Mediu al UE, 7 PAM, stabilește nouă obiective prioritare în domeniul mediului care vor trebui atinse până la 31 decembrie 2020: ❖ protecția, conservarea și consolidarea capitalului natural al UE; ❖ transformarea UE într-o economie competitivă cu emisii reduse de carbon, mai verde și mai eficientă din punct de vedere al resurselor; ❖ protecția cetățenilor UE împotriva presiunilor asupra mediului, precum și a riscurilor pentru sănătate; ❖ maximizarea beneficiilor legislației UE din domeniul mediului; ❖ îmbunătățirea informațiilor și datelor necesare definirii politicii de mediu; ❖ asigurarea investițiilor pentru politicile din domeniul mediului și a schimbărilor climatice la un preț corect; ❖ îmbunătățirea integrării aspectelor de mediu și coerența cu alte politici; ❖ sporirea durabilității orașelor din UE; ❖ creșterea eficacității UE în confruntarea provocărilor la nivel regional și global. În domeniul protecției mediului, Comisia Europeană (COM) a adoptat în decembrie 2015 un nou Pachet privind economia circulară, inclusiv o propunere privind revizuirea legislației din domeniul gestionării deșeurilor, în urma negocierilor derulate pe varianta Juncker față de care majoritatea statelor membre au solicitat o analiză suplimentară de impact. Comisia Europeană a amendat parțial pachetul, respectiv propunerea de directivă pentru modificarea unor directive privind gestionarea deșeurilor, din rațiuni ce țin de nivelul de ambiție propus, în scopul promovării economiei circulare în UE.. . În plan internațional, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă Rio+20 din anul 2012, a fost recunoscut rolul important al economiei verzi în contextul dezvoltării durabile și al eradicării sărăciei, prin abordarea unor modele de consum și producție durabile și a tehnologiilor curate, prin utilizarea eficientă a resurselor și dezvoltarea unor sisteme energetice cu nivel scăzut de emisii. Cadrul decenal al programelor privind consumul și producția durabile (10YFP) a fost adoptat ad-referendum în anul 2011 la cea de-a 19-a

Facultatea de Stiinte Economice

Master „Managementul dezvoltarii afacerii „-Grupa C1

sesiune a Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabilă, unde România a deținut Președinția, prin intermediul ministrului mediului. De asemenea, Summit-ul ONU privind dezvoltarea durabilă (New York, 25-27 septembrie 2015) a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă („Transformarea lumii în care trăim”), inclusiv un ansamblu unic de Obiective de dezvoltare durabilă (ODD) la nivel global care constituie punctul culminant al unui proces îndelungat care a debutat în iunie 2012, la Conferința ONU pentru Dezvoltare Durabilă Rio+20. Agenda cuprinde o multitudine de chestiuni legate de mediu și de schimbări climatice, păstrându-se astfel un echilibru între dimensiunile economică, socială și de mediu a dezvoltării durabile. oc

. Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială pentru Europa și pentru întreaga lume. Pentru a o contracara, Pactul verde european va transforma UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care: - să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră - creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor - nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă Pactul verde european este în același timp un colac de salvare pentru ieșirea din pandemia de COVID-19. De aceea, el va fi finanțat cu o treime din investițiile în valoare de 1 800 de miliarde de euro provenind din Planul de redresare NextGenerationEU, precum și cu fonduri din bugetul pe șapte ani al UE. Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri menite să adapteze politicile UE în domeniul climei, energiei, transporturilor și fiscalității, pentru a reduce cu cel puțin 55 % până în 2030 emisiile nete de gaze cu efect de seră, față de nivelurile din 1990

Bibliografie

- Parlamentul European,” Fișe descriptive despre Uniunea Europeana” https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/71/politica-de-mediu-principii-generale-si-cadrul-de-baza-Christian Kurrer 10/2021

- Comisia Europeana.”Politica de mediu” https://ec.europa.eu/info/policies/environment_ro#policies

- Comisia europeana “Pactul Verde European”

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro#Highlights

- Comisia Europeana,”Comunicarea a comisiei catre Parlamentul European, Consilui, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor”,Bruxelles, 14.1.2020 COM(2020) 21 final

Preview document

Politica de mediu - Green Deal - Pagina 1
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 2
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 3
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 4
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 5
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 6
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 7
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 8
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 9
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 10
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 11
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 12
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 13
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 14
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 15
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 16
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 17
Politica de mediu - Green Deal - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Politica de mediu - Green Deal.pdf

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Politica de mediu - România

1. Introducere în topica eseului În acest eseu, scopul meu principal este să prezint și să detaliez politica de mediu (European Green Deal) din...

Seminarii Economie

Dacia - o lecţie de economie în contextul crizei mondiale „Criza este cea mai binecuvantată situaţie care poate apare pentru ţări şi persoane...

Ai nevoie de altceva?