Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 16523
Mărime: 294.24KB (arhivat)
Publicat de: Elena S.
Puncte necesare: 12
Facultatea de Management
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE .. 4
 2. Capitolul 1. Noțiuni introductive privind diagnosticarea strategică . 5
 3. 1.1. Modelul etapelor de dezvoltare a afacerii ... 6
 4. 1.2. Model de asamblare în afaceri 9
 5. 1.3. Modelul Forțelor Standului Corporativ .. 11
 6. 1.4. Teoriile de investigație ... 13
 7. 1.5. Analiza SWOT Model 14
 8. 1.6. Concluzii . 18
 9. Capitolul II. Studiu de caz privind diagnosticarea strategică LA S.C. DOMAND CAS S.R.L. ... 22
 10. 2.1. Documentare preliminară ... 22
 11. 2.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei .. 22
 12. 2.1.2. Situația economică și financiară a S.C. DOMAND CAS S.R.L. 23
 13. 2.1.3. Componentele sistemului de management .. 23
 14. 2.2. Recunoașterea și analizarea principalelor simptome .. 26
 15. 2.2.1. Diagnosticarea economică ... 26
 16. 2.2.2. Diagnosticarea viabilității manageriale ... 35
 17. Capitolul III. ANALIZA SWOT la S.C. DOMAND CAS S.R.L. .. 40
 18. 3.1. Informații generale privind analiza SWOT 40
 19. 3.2. Puncte tari (Strenghts) 41
 20. 3.3. Puncte slabe (Weaknesses) . 41
 21. 3.4. Oportunitățile (Opportunities) 42
 22. 3.5. Amenințările (Threats) 42
 23. 3.6. Recomandări strategico-tactice în vederea amplificării potențialului de viabilitate economică a societății comerciale . 43
 24. Capitolul IV. Strategia S.C. DOMAND CAS S.R.L. .. 44
 25. 4.1. Formularea misiunii firmei . 44
 26. 4.2. Stabilirea obiectivelor strategice . 44
 27. 4.3. Principalele opțiuni strategice . 45
 28. 4.4. Măsurarea resurselor repartizate . 46
 29. 4.5. Specificarea termenelor .. 46
 30. 4.6. Stabilirea avantajului concurențial . 46
 31. 4.7. Punerea în aplicare a strategiei ... 47
 32. Concluzii și propuneri 48
 33. Bibliografie .. 49
 34. Anexe ... 50

Extras din licență

INTRODUCERE

Transformările produse în economia românească după 1990 au determinat mutații importante mai ales la nivel de organizație. Acestea s-au evidențiat în timp prin conturarea unui mediu ambiant instabil, amplificarea ponderii sectorului privat, înființarea unor societăți comerciale mixte cu participarea capitalului străin, apariția de filiale ale firmelor multinaționale pe teritoriul României.

Operaționalizarea mutațiilor economice, sociale, politice este influențată hotărâtor de conținutul și calitatea managementului atât la nivel național cât și al agenților economici.

Construirea unei economii de piață veritabile implică un nou management, care să se fundamenteze pe un instrumentar specific, folosind studii de diagnosticare, piață, de prognoză, de fezabilitate, în vederea remodelării și funcționării competitive a societăților comerciale.

În ansamblul metodelor și tehnicilor manageriale, analiza diagnostic permite o investigare largă a principalelor aspecte economice, tehnice, sociale, juridice și manageriale. Prin utilizarea ei se pot evidenția punctele forte și slabe ale activității interne și externe ale organizației, cauzele generatoare în vederea formulării de recomandări de valorificare a atuurilor și de eliminare a disfuncționalităților1.

Prezenta lucrare își propune să elaboreze un studiu de diagnosticare pe baza informațiilor culese, înregistrate, analizate și interpretate din cadrul S.C. DOMAND CAS S.R.L.. Pentru realizarea obiectivelor specifice unui astfel de studiu, respectând cerințele managementului științific, în primul capitol al lucrării se ilustrează fondul principal de cunoștințe ce formează conținutul unei analize diagnostic, de importanță deosebită.

Pornind de la premisa că sectorul industrial căreia îi aparține o societate comercială exercită o influență apreciabilă asupra activității desfășurate, capitolul al doilea urmărește o succintă prezentare a industriei mobilei în România.

Metoda utilizată își dovedește cu atât mai mult aplicabilitatea având în vedere situația economică dificilă pe care o traversează S.C. DOMAND CAS S.R.L., precum și dificultățile de menținere pe piața externă.

Folosind metoda analizei diagnostic s-a obținut o imagine fidelă asupra problemelor economico-financiare și manageriale ale S.C. DOMAND CAS S.R.L. și s-au proiectat recomandări strategico-tactice urmărind redresarea economică.

Capitolul 1. Noțiuni introductive privind diagnosticarea strategică

Pentru ca o companie să aibă succes pe piață, trebuie să își construiască afacerea și capacitatea sa organizațională.

Construirea afacerii are o esență și o abordare diferită de construirea capacității organizaționale. Cu toate acestea, ambele părți ar trebui să fie integrate, compatibile și, de asemenea, dezvoltate într-o manieră coerentă.

Principalele două elemente care conduc orice afacere sunt legate; înțelegerea modului de a-și îmbunătăți avantajul competitiv și cum să-și mențină factorii de succes în cea mai economică metodă.

Cazul în întreprinderile la scară largă este mai simplu decât IMM-urile, deoarece întreprinderile de dimensiuni mari au descoperit soluția și au depășit obstacolele în calea creșterii economice.

Acest studiu este instrumentul de a construi o înțelegere globală a afacerii și a organizării sale interne. Se compune din mai multe aspecte ale evaluării, fiecare dintre ele urmărind afacerea dintr-o perspectivă diferită. Fiecare aspect are propriile rezultate și aplicații și combinând toate acestea oferă echipei manageriale o înțelegere profundă a afacerii. Se aseamănă cu un puzzle în care fiecare piesă oferă informații de la sine și combinația tuturor părților împreună arată o imagine mai mare. Studiul va răspunde la următoarele întrebări:

1. Care sunt etapele de dezvoltare a afacerii?

2. Cum poate evolua “Dinamica afacerilor”?

3. Care sunt forțele care conduc afacerea?

Pentru a înțelege și a schimba situația actuală a majorității tipurilor de întreprinderi, ar trebui să investigăm cu atenție ceea ce numim metodologia “Operațiune Cross Functional”, ceea ce înseamnă că trebuie să investigăm rezultatul tuturor relațiilor funcționale dintre funcțiile organizației și rezultatele afacerii.

Acest tip de diagnostic ne obligă să săpăm adânc în interiorul aspectelor organizației, dar să monitorizăm performanțele afacerii. În consecință, trebuie să dezvoltăm o abordare netradițională pentru a atinge obiectivul corect, care este cauza cauzelor lipsurilor și a punctelor slabe ale întreprinderilor față de creștere.

Există trei tipuri de metodologii de evaluare și diagnostic care ne oferă o mai bună înțelegere a evaluării oricăror tipuri de întreprinderi: Modelul etapelor de dezvoltare a afacerii; Model de asamblare în afaceri; Modelul Forțelor Standului Corporativ.

Bibliografie

1. BALAURE V., ADASCĂLIȚEI V. Marketing, București, Editura Uranus, 2007.

2. BRĂTIANU, C. Management strategic, București, Editura Ceres, 2006

3. CARACOTĂ, D. Previziune economică, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2014

4. CÎRSTEA, GH., DEAC, V., POPA, I., PODGOREANU, S. Analiza strategică a mediului concurențial, București, Editura Economică, 2014

5. DEAC, V., BÂGU, C. Strategia firmei, București, Editura Eficient, 2006

6. GAVRILĂ T., LEFTER V. Managementul general al firmei, București, Editura Economică,2002

7. IȘFĂNESCU A. Ghid practic de analiză economico-financiară, București, Editura Tribuna Economică, 2006

8. MOGA, T., VOICU, R., RĂDULESCU, C. Management, București, Editura ASE, 2005

9. NICOLESCU O Strategii manageriale de firmă, București, Editura Economică, 2007

10. ZAHIU, L., NĂSTASE, M. Economia întreprinderii, București, Editura ASE, 2004

11. ZORLENȚEAN, T., BURDUȘ, E., CĂPRĂRESCU, G. Managementul organizației, București, Editura Economică, 2014

12. www.scribd.com

Preview document

Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 1
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 2
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 3
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 4
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 5
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 6
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 7
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 8
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 9
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 10
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 11
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 12
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 13
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 14
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 15
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 16
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 17
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 18
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 19
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 20
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 21
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 22
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 23
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 24
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 25
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 26
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 27
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 28
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 29
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 30
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 31
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 32
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 33
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 34
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 35
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 36
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 37
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 38
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 39
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 40
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 41
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 42
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 43
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 44
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 45
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 46
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 47
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 48
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 49
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 50
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 51
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 52
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 53
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 54
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 55
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 56
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 57
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 58
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 59
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 60
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 61
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 62
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 63
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 64
Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Diagnosticarea strategica in cadrul firmei SC Domand CAS SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul relaților cu clienții în servicii - SC Vas Alimcom SRL

INTRODUCERE Managementul relaților cu clienții reprezintă un subiect dezbătut pe larg în manualele și trainingurile de specialitate, păstrarea...

Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România

INTRODUCERE Atât în trecut, cât mai ales în actualele condiții - de recesiune economică - manageri din numeroase organizații afirmă că...

Managementul Strategic în Cadrul Hotelului Majestic

Resursele turistice ale României o situează printre ţările cele mai dotate din acest punct de vedere, care pot fi puse în valoare datorită...

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a...

Managementul promovării produselor - studiu de caz Gioelleria Calvagnia

Introducere Cunoaşterea şi separarea înfluenţei fiecăruia dintre factorii importanţi ce activează pe o anumită piaţă, permite luarea unor decizii...

Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională

INTRODUCERE Am ales această temă în ideea de a dezvolta un subiect tot mai des întâlnit, acela de viziune strategică, una dintre metodele cele mai...

Strategia de Marketing la SC Mobil Prod Mircea SRL

INTRODUCERE In economia contemporana, a carei evolutie este marcata de tendintele de globalizare a economiei si pietelor, performantele...

Îmbunătățirea performanțelor angajaților. studiu de caz - compania Sensiblu

CAPITOLUL 1 SEMNIFICAŢIA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Definirea...

Ai nevoie de altceva?