Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 31796
Mărime: 129.98KB (arhivat)
Publicat de: Sonia Florentina A.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Planul lucrarii ..3
 2. Lista tabelelor ..4
 3. Introducere ...5
 4. CAPITOLUL 1 Principalele teorii ale resurselor umane ..7
 5. 1.1 Școala clasică ..7
 6. 1.2 Școli moderne de Resurse Umane .14
 7. 1.3 Teorii Motivaționale; Strategii de motivare/implementare 19
 8. CAPITOLUL 2 Dezvoltarea Resurselor Umane în perioada modernă..30
 9. 2.1 Biroul de Personal și gestionarea Resurselor Umane; Etapele Managementului Modern în perioada 1980 ..30
 10. 2.2 Evoluția procedurilor de Resurse Umane și apariția biroului Managementului de Resurse Umane .32
 11. 2.3 Dezvoltarea și eficacitatea carierei profesionale în abordarea Managementului Resurselor Umane .37
 12. CAPITOLUL 3 Principalele atribuții ale Departamentului de Resurse Umane ..45
 13. 3.1 Recrutarea și Selecția; Selecția Profesională ..45
 14. 3.2 Evaluarea Performanțelor; Metode de Evaluare .53
 15. 3.3 Dezvoltarea și Formarea Profesională 58
 16. Concluzii ..63
 17. Bibliografie ..66

Extras din licență

INTRODUCERE

Am ales această temă în ideea de a dezvolta un subiect tot mai des întâlnit, acela de viziune strategică, una dintre metodele cele mai populare pentru planificarea și implementarea schimbărilor organizației și a culturii acesteia. Lucrarea este structurată pe trei capitole reprezentative astfel:

În capitolul I denumit:” Principalele teorii ale resurselor umane” este prezentată școala clasica (tradițională), care se distinge prin încercarea de a rezolva problemele managementului cu ajutorul logici și a unor structuri organizaționale bine concepute. În cea de-a doua parte a acestui capitol vom urmări dezvoltarea istorică a managementului modern de la formele inițiale de organizare socială, politică și economică, spre apariția școlilor de gândire managerială. Vor fi prezentate școala rațională, școala științifică, școala relațiilor umane și modele contemporane de management, vor fi discutate conceptele de bază ale fiecărui model în viziunea principalilor teoreticieni și cercetători, rolurile și funcțiile managementului modern, și vom stabili că noțiunea de management desemnează atât proceduri raționale sistematice, cât și abilitatea de a lucra cu indivizii și cu grupurile. În ultima parte a capitolului am prezentat de asemenea principalele “teorii motivaționale” și “strategiile de motivare/implementare”

Capitolul II intitulat “Dezvoltarea Resurselor Umane” prezintă structura a trei subcapitole; Biroul de Personal și gestionarea Resurselor Umane și anume; Etapele Managementului Modern în perioada 1980; Evoluția procedurilor de Resurse umane și apariția Biroului Managementului de Resurse Umane; Dezvoltarea Carierei Profesionale în abordarea Managementului Resurselor Umane.

Capitolul III “Principalele atribuții ale Departamentului de Resurse Umane”, cuprinde noțiuni despre; Recrutarea și Selecția: Selecția Profesională. Metodele cele mai recomandate a fi utilizate, respectiv interviul și testele de selecție, sunt și ele evidențiate în acest capitol. Este important că acestei faze de recrutare și selecție să i se acorde o grijă deosebită. Acest lucru necesită însă o mare vigoare și un profesionalism fără lacune, principiile și metodele perfect definite de literatura de specialitate trebuind respectate cu strictețe. Acest capitol mai cuprinde evaluarea performantelor salariaților în etape, necesitatea și responsabilitatea evaluării, atribuțiile departamentului de resurse umane, în ceea ce privește aprecierea salariaților, metode de evaluare a performanțelor, evitarea erorilor de evaluare, iar în încheierea acestui capitol am abordat dezvoltarea și formarea profesională, pregătirea profesională cu etapele ce vor fi prezentate în acest subcapitol, și nu în ultimul rând metodele folosite în pregătirea profesională.

Dezvoltarea resurselor umane este una din opțiunile strategice ale oricărei organizații interesate în creșterea să. Capacitatea acesteia de a se adapta schimbărilor mediului, de a evolua, depinde în mare parte de modul în care organizația își alege angajații, îi pregătește, îi direcționează judicios, ținând cont de aspirațiile și potențialul lor. Învățarea permanentă și continuă s-a impus ca o necesitate și ca o soluție la schimbările ce au loc în diverse domenii ale vieții individului și ale societății în care acesta trăiește. Una din caracteristicile esențiale ale acestor transformări este rapiditatea cu care se derulează ele, în comparație cu ce se întâmpla cu decenii în urmă, când schimbările la nivelul socialului se caracterizau printr-un ritm care asigura o evoluție normală, lentă și progresivă a valorilor, a lucrurilor și ideilor, oamenii putându-se adapta relativ ușor la condițiile ce rămâneau mai mult sau mai puțin constante pe parcursul vieții lor. Astăzi însă, totul se desfășoară atât de rapid încât individul este nevoit să străbată acest ciclu al schimbărilor de mai multe ori pe parcursul existenței sale.

Importanța Managementului Resurselor Umane în economia modernă se explică prin faptul că resursele umane au devenit obiectiv de preocupare majoră, mai bună utilizare a factorului munca plasându-se printre căile și sursele majore de creștere a eficienței și profitabilității firmei. nnnnÎntr-un mediu în care concurența este din ce în ce mai puternică, în care fiecare poate să producă din ce în ce mai mult și mai bine și foarte multe tehnologii avansate devin disponibile pentru afaceri, este absolut normal ca, și în ceea ce privește resursa umană, să primeze eficienta, (sporul individului, problematica lui personală, preferințele sale strict individuale, cu rare excepții, sunt puțin importante pentru organizațiile moderne, cu excepția celor caritabile), atâta timp cât individul face dovada clară că poate lucra eficace și eficient în interesul organizației.

În esență, se poate afirma că resursele umane reprezintă factorul creativ, activ și coordonator, al activității firmei.

CAPITOLUL 1

PRINCIPALELE TEORII ALE RESURSELOR UMANE

1.1. ȘCOALA CLASICĂ

Managementul empiric a apărut odată cu diviziunea muncii și traiul omului în grupuri organizate. Înainte de a se cristaliza ca știință, drumul parcurs de management a fost de la o formă embrionară manifestată o dată cu constituirea primelor colectivități umane în comună primitivă, până la începutul secolului XX când Henry Fayol și Frederich Taylor prin lucrările „Administrația industrială și generală”, respectiv „Principiile managementului științific” au analizat de o manieră științifică, pentru prima dată, procesul de management și sistemul de management, elaborând un set de reguli, principii și metode de conducere științifice.

Studiul literaturii de specialitate în domeniul managementului reliefează existența unor multiple clasificări ale școlilor de management grupate după principiile și natura conceptelor utilizate cu precădere. În opinia specialiștilor români, sunt considerate 5 curente sau școli principale: clasică (tradițională), sociologică (behavioristă sau comportistă), cantitativă, sistemică și contextuală.

Școala clasică (tradițională) este reprezentată de F.W. Taylor, considerat fondatorul științei managementului, care în lucrarea să „The Principles of Scientific Management” publicată în anul 1911 arăta că „sistemul managementului științific implică o revoluție completă a stării de spirit a muncitorilor și în același timp o revoluție a stării de spirit a celor care sunt de partea conducerii”, identificând următoarele principii fundamentale ale managementului:

1. Studiul tuturor cunoștințelor tradiționale, înregistrarea, clasificarea și transformarea acestora în legi științifice;

2. Selecția științifică a muncitorilor, perfecționarea calității și cunoștințelor acestora;

3. Punerea în aplicare a studiului muncii de către muncitori științific antrenați;

4. Repartizarea aproape egală a muncii executate în întreprindere între muncitori și manageri;

5. Realizarea cooperării între oameni, în locul individualismului haotic;

Bibliografie

1. Armstrong, Michael - A Handbook of Human Resource Management, Kogan Page, London, 2001

2. Carmen Emilia Chașovschi, Cercetări privind managementul resurselor umane în contextul dezvoltării regionale Editura Didactică și Pedagogică 2006

3. Dan Anghel Constantinescu, Marinică Dobrin, Stanel Nită, Anca Nită; “Managementul resurselor umane” - editura Tehnică, București 1999

4. Dimitrescu Mihaela.M.R.U. Ed VICTOR 2010.

5. G. Milkovich, J. Boudreau. “Personnel/Human Resource Management: ADiagnostic Approach “, Business Publications Inc., Plano, Texas, 1988

6. Huczynski, Andrzej, Buchanan, D. - Oragnizational Behaviour - An Introductory Text Prentice Hall, Harlow, 2001.

7. Manolescu, A., Op. Cât., 2001,

8. Manolescu. A. Managementul Resurselor Umane. București, Editura Economică, 2001;

9. Manolescu, A - Managementul resurselor umane, Editura Economică, București, 2003

10. Moldovan-Scholz M. Managementul Resurselor Umane. București, Editura Economică, 2000

11. Păunescu Ion, Managementul resurselor umane, ed. AISTEDA, București, 2000.

12. P. Cardona, P. G. Lombardia, Como diagnosticar y desarrollar competencias, IESE - „Revista de Antiguos Alumnos”, Nr. 86, Iunie 2002

13. Rotaru A., Prodan, A.. - Managementul resurselor umane, Editura Sedcom Libris, Iași, 1998

14. R. MILES, “Theory of Management Implicationes for Organizațional Behaviour and Development”

15. R.L.Mathis, P. Nica, C. Rusus Managementul Resurselor Umane. București, Editura Economică, 1997;

16. Viorel Cornescu”, Management de la teorie la practică.”, Editura Universității.2004.

17. Victor Lefter, Aurel Manolescu; “Managementul resurselor umane” - editura Didactică și Pedagogică R.A., București 1995;

18. V. Lefter, A. Manolescu Managementul Resurselor Umane. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1995;

19. V.Lefter, A. Manolescu, etc. Managementul Resurselor Umane: Studii de caz, probleme, teste. București, Editura Economică, 1999;

20. V. Remizov, A. Poleakov Călăuza economistului în problemele muncii. Chișinău, 1992;

21. Www biblioteca digitală.com.

22. www.referate.ro

23. www.scribd.com

24. www.mojob.ro

25 www.scitube.com

Preview document

Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 1
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 2
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 3
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 4
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 5
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 6
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 7
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 8
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 9
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 10
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 11
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 12
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 13
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 14
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 15
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 16
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 17
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 18
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 19
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 20
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 21
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 22
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 23
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 24
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 25
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 26
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 27
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 28
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 29
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 30
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 31
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 32
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 33
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 34
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 35
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 36
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 37
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 38
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 39
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 40
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 41
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 42
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 43
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 44
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 45
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 46
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 47
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 48
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 49
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 50
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 51
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 52
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 53
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 54
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 55
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 56
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 57
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 58
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 59
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 60
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 61
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 62
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 63
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 64
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 65
Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Rolul departamentului de Resurse Umane in Dezvoltarea si Formarea Profesionala.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL

INTRODUCERE Transformările produse în economia românească după 1990 au determinat mutații importante mai ales la nivel de organizație. Acestea...

Evaluarea Performanțelor Resurselor Umane

I. EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE I. 1 Necesitatea evaluării performanţelor resurselor umane Necesitatea evaluării performanţelor nu...

Managementul promovării produselor - studiu de caz Gioelleria Calvagnia

Introducere Cunoaşterea şi separarea înfluenţei fiecăruia dintre factorii importanţi ce activează pe o anumită piaţă, permite luarea unor decizii...

Strategia de Marketing la SC Mobil Prod Mircea SRL

INTRODUCERE In economia contemporana, a carei evolutie este marcata de tendintele de globalizare a economiei si pietelor, performantele...

Îmbunătățirea performanțelor angajaților. studiu de caz - compania Sensiblu

CAPITOLUL 1 SEMNIFICAŢIA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Definirea...

Modalități de Eficientizare și Formare a Resurselor Umane în Cadrul Direcției Județene Pentru Protecția Copilului

INTRODUCERE Fără a diminua importanţa resurselor naturale, financiare şi informaţionale, resurselor umane li se recunoaşte, în ultima perioadă de...

Importanța planificării strategice în organizații

Introducere Prin această lucrare îmi propun să prezint aspectele teoretice și practice cele mai importante referitoare la planificarea strategică....

Te-ar putea interesa și

Cariera în Funcția Publică

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei la Consiliul Judeţean Arad implică o gamă largă de activităţi desfăşurate, în principal de către personalul...

Rolul direcției de resurse umane în cadrul Băncii Transilvania

CAPITOLUL I Managementul resurselor umane 1.1. Introducere Locul Mangementului Resurselor Umane e bine precizat în contextul Managementului...

Formarea și evaluarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Managementul de resurse umane ale unei societăți

Organizarea activitatilor in cadrul compartimentului de resurse umane; categoriile de personal ale unei societati Rolul departamentului de...

Dezvoltarea angajaților în administrația publică

Consideraţii generale Activitatile de pregatire si perfectionare a pregatirii constau in “desfasurarea unui process coerent si continuu de...

Studiu de Caz Selgros

CAPITOLUL 1. Prezentarea generală a firmei 1.1. Date de identificare 1. Denumire: S.C. ,, SELGROS CASH & CARRY’’ S.R.L. Braşov; 2. Sediul –...

Proiect Management - PetromService

1. Descrierea firmei, a identitatii ei si a situatiei sale strategice 1.1. Domeniul de activitate si tendintele existente In anul 1997,cand a...

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Companiei Diverta - Pro Express Retail

1. Descrierea Companie Diverta este o companie care comercializează pe piaţa de retail din România produse de papetărie şi birotică, carte,...

Ai nevoie de altceva?