Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 15137
Mărime: 129.34KB (arhivat)
Publicat de: Avram Gabor
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popeanga Vasile
UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI GUVERNANŢĂ PUBLICĂ EUROPEANĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1: SISTEMUL FISCAL DIN ROMÂNIA 6
 3. 1 1 ASPECTE GENERALE ȘI FORME DE MANIFESTARE ALE SISTEMULUI FISCAL 6
 4. 1 2 FUNCŢIILE ȘI PRINCIPIILE SISTEMULUI FISCAL 9
 5. CAPITOLUL 2: IMPOZITAREA AVERILOR PERSOANELOR FIZICE DIN ROMÂNIA 14
 6. 2 1 IMPOZITELE DIRECTE 14
 7. 2 2 IMPOZITUL PE AVERE 15
 8. 2 2 1 Impozitul asupra averii propriu-zise 16
 9. 2 2 2 Impozitul pe circulația averii 16
 10. 2 2 3 Impozitul pe sporul de avere 18
 11. 2 3 RATELE DE IMPOZITARE A AVERII 19
 12. CAPITOLUL 3: IMPOZITAREA AVERILOR PERSOANELOR FIZICE LA
 13. NIVEL INTERNAȚIONAL 24
 14. 3 1 ASPECTE FISCALE INTERNAȚIONALE 24
 15. 3 2 CARACTERISTICILE POLITICII FISCALE EUROPENE 28
 16. 3 3 IMPOZITUL PE AVERE 35
 17. 3 3 1 Sistemul de impozitare în Belgia 35
 18. 3 3 2 Sistemul de impozitare în Spania 41
 19. 3 3 3 Sistemul de impozitare în Italia 44
 20. 3 3 4 Sistemul de impozitare în Franța 48
 21. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 54
 22. BIBLIOGRAFIE 57

Extras din disertație

INTRODUCERE

Bugetul tuturor ţărilor, mai mari sau mai mici, dezvoltate sau în curs de dezvoltare, se alimentează, în principal din prelevări obligatorii Peste tot, deci, veniturile bugetare se constituie pe cale fiscală, prin impozite obligatorii Prelevările acestea obligatorii pot fi: fiscale (impozite în înţelesul exact al cuvântului) sau parafiscale (cotizaţii, contribuţii) Se poate observa faptul că gama instrumentelor fiscale este foarte largă şi, aşa cum stau lucrurile peste tot, nu pare să se oprească aici Aceasta, deoarece instrumentele fiscale sunt mai puţin riscante din punct de vedere politic şi mult mai rentabile financiar Sub acest aspect, al numărului şi mărimii impozitelor, există ţări care fac parte din aşa zisul “paradis fiscal” şi ţări care trăiesc un adevărat “coşmar fiscal” Una dintre acestea din urmă este şi România, una dintre cele mai împovărătoare şi mai descurajante pentru afaceri Fiscalitatea modernă, dură sau mai puţin dură, asigură finanţarea activităţilor statului, contribuie la reglarea cererii şi ofertei globale, redistribuie bine veniturile şi bogăţia În politica fiscală, înmulţirea sau împuţinarea impozitelor, reducerea sau anularea unora dintre ele, schimbarea poziţiei în structura veniturilor bugetare nu duc întotdeauna la rezultatele scontate, pentru că nu de puţine ori efectele lor se neutralizează Comisia Europeană supraveghează întotdeauna modul în care politica fiscală a Uniunii Europene îşi poate aduce contribuţia la îndeplinirea ţelurilor asumate prin tratatul de la Lisabona , insistând cu precădere asupra rolului pe care ar trebui să şi-l asume România în actualul context european Pentru a se asigura o corelare cu situaţia indicatorilor macro – economici, cu cerinţele mediului de afaceri şi construcţia bugetară viitoare în domeniul politicii de natură fiscală este necesară perfecţionarea continuă a cadrului legislativ

Fiscalitatea este un instrument eficient în serviciul unei politici care se traduce printr-o anumită viziune asupra vieţii în comun, organizată de către componente ale puterii specializate în gestionarea serviciilor publice pentru a căror bună funcţionare este necesară colectarea unor resurse financiare Fiscalitatea are, de foarte multă vreme, o imagine negativă Ea este considerată, de către contribuabili, drept o formă de constrângere exercitată de statul spoliator, care scoate din buzunarele cetăţenilor anumite sume de bani câştigate cu greu şi deci bine meritate de aceştia

Politica fiscală este opera puterii statale ori suprastatale, ea reprezintă arta determinării şi implementării caracteristicilor generale ale impozitului, caracteristici care trebuie să fie în măsură a conferi prelevărilor obligatorii vigoarea şi supleţea necesare asigurării unei colectări corespunzătoare a veniturilor publice destinate acoperirii nevoilor generale şi comune la nivel local sau pe o arie mai largă Concret, politica fiscală se stabileşte în raport direct cu opţiunile statului în materie de impozite şi taxe, în sensul că ea trebuie să impună utilizarea conştientă a întregului ansamblu de instrumente şi procedee cu caracter fiscal pentru stabilirea nivelului, structurii şi regimului facilităţilor fiscale în procesul repartiţiei produsului social, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor politice, economice şi sociale În principiu, prin politica fiscală trebuie să se identifice sursele de venituri prin a căror colectare să se pună la dispoziţia statului sumele necesare acoperirii cheltuielilor publice Cum în perioada modernă ritmul creşterii cheltuielilor publice depăşeşte posibilităţile de obţinere a resurselor băneşti necesare exclusiv prin intermediul fiscalităţii, o parte a resurselor se asigură pe seama împrumuturilor interne şi/sau externe

Preview document

Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 1
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 2
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 3
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 4
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 5
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 6
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 7
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 8
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 9
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 10
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 11
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 12
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 13
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 14
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 15
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 16
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 17
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 18
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 19
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 20
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 21
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 22
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 23
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 24
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 25
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 26
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 27
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 28
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 29
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 30
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 31
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 32
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 33
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 34
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 35
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 36
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 37
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 38
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 39
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 40
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 41
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 42
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 43
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 44
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 45
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 46
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 47
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 48
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 49
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 50
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 51
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 52
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 53
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 54
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 55
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 56
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 57
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 58
Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Impozitarea Averilor Persoanelor Fizice din Romania - Analize Comparative Internationale.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza impozitelor indirecte în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Analiza impozitelor indirecte în unele state ale Uniunii Europene” şi tratează, pe...

Impozitele pe Avere și Rolul lor socio-economic

Impozitele pe avere și rolul lor socio – economic Capitolul 1. Caracterizarea generală a impozitelor pe avere 1.1.Particularitățile impozitelor...

Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene

INTRODUCERE Economia de piață modernă se bazează pe conservarea principiului libertății concurenței între operatorii care au același obiectiv sau...

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Impozitul pe Avere

Capitolul I. CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR PE AVERE Noțiunea de impozit în literatura de specialitate, economică și juridică a primit...

Fiscalitatea Persoanelor Fizice

Introducere în tematica abordată Lucrarea de față își propune să concentreze analiza fiscalității persoanelor fizice în Italia,pornind de la...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Efectele Cotei Unice de Impozitare România vs Slovacia

Efectele cotei unice de impozitare Capitolul 1 Aspecte teoretice 1.1 Impozitele La baza instituirii impozitelor stă necesitatea statului de a-şi...

Ai nevoie de altceva?