Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: pdf, pptx
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 5629
Mărime: 2.91MB (arhivat)
Publicat de: Andreea D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Radu Ciobanu
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 2
 2. CAPITOLUL 1. CONCEPTE PRIVIND EVALUAREA ÎNTREPRINDERII ... 3
 3. CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII .. 8
 4. CAPITALUL 3. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ... 13
 5. 3.1. Analiza bilanțului contabil .. 13
 6. 3.2. Analiza contului de profit și pierdere . 15
 7. 3.4. Analiza lichidității ... 16
 8. 3.5. Analiza solvabilității ... 17
 9. 3.6.Analiza stabilității financiare ... 17
 10. 3.7.Analiza indicatorilor de gestiune 19
 11. 3.8.Analiza rentabilității 19
 12. CAPITOLUL 4. EVALAUREA SOCIETĂȚII .. 21
 13. 4.1. Metoda DCF (Discounted Cash Flow) . 21
 14. 4.2. Metoda valorii economice actualizate (EVA) . 24
 15. CONCLUZII . 27
 16. BIBLIOGRAFIE 28
 17. ANEXE 30

Extras din licență

INTRODUCERE

Conform lui Maczynska, evaluarea unei companii necesită aplicarea unor cunoștințe vaste din diferite domenii ale științei. Necesitatea evaluării unei firme a apărut odată cu dezvoltarea economică, aceasta devenind necesară vânzării, cumpărării, fuziunilor, achizițiilor etc. Conform lui Van de Schootbrugge și Wong, evaluarea este determinată de situația economică a țării, strategia de dezvoltare a companiei, matura și modul de utilizare a activelor deținute, atractivitatea pieței, resursele umane. Așadar, putem concluziona ca evaluarea companiei reprezintă un proces prin care se estimează prețul activelor și beneficiilor obținute de o companie în urma unei gestionări eficiente a acestora.

Scopul acestei lucrări este de a evalua compania Impact SA. Lucrarea va fi împărțită în 2 părți principale: o parte teoretică și o parte practică. În prima partea, va fi prezentat cadrul teoretic al evaluării unei companii. În această parte, vor fi descrise principalele metode de evaluare, importanța lor în procesul de evaluare. Pentru a desfășura procesul de evaluare, am ales metode și anume metoda Discound Cash-Flow și metoda valorii economice adăugate. Aceste metode vor fi descrise în detaliu în partea teoretică a lucrării. Voi efectua și o analiză financiară a întreprinderii. În urma analizei financiare, vor putea fi estimați principalii indicatori financiari care mă vor ajuta pentru previziunea veniturilor și a cheltuielilor pentru perioada 2022-2026. În pasul următor, voi putea efectua calcule necesare pentru a afla valoarea întreprinderii. În final, voi discuta rezultatele.

CAPITOLUL 1. CONCEPTE PRIVIND EVALUAREA ÎNTREPRINDERII

Conform OG 24/2011, evaluarea reprezintă „activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activități și cu deontologia profesională de un evaluator autorizat”.

Valoarea unei companii reprezintă o măsură foarte importată a eficacității și eficienței acțiunilor realizate de aceasta. Potrivit lui Miciula, există cinci funcții de evaluare și anume: funcția de consiliere (luarea deciziilor) care asigură necesarul de informații despre valoarea companiei în raport cu executarea anumitor tranzacții, funcția argumentativă (de justificare) care are rol în selectarea argumentelor necesare în negociere, funcția de mediere (de negociere) care are în vedere opiniile părților care participă la tranzacție, funcția de securitate care oferă informații necesare în scopul protejării împotriva litigiilor apărute în legătura cu valoarea companiei și funcția de informare care are rol de a furniza informații destinate investitorilor, băncilor, partenerilor comerciali, clienților etc.

Conform lui Engel și Keilbach, factorii care influențează selectarea metodei de evaluare sunt: obiectul de evaluare, tipul companiei, starea economică a companiei, tipul și numărul activelor, perspectivele de funcționare și dezvoltare ale companiei etc.

Conform lui Zwolak, caracteristicele unei evaluări corecte sunt:

- Actualizarea datelor

- Luarea în considerare a mai multor metode de evaluare

- Luarea în considerare a tuturor informațiilor relevante

- Luarea în considerare a factorilor de risc și a previziunilor de dezvoltare ale companiei

Evaluarea poate fi utilizată pentru următoarele scopuri:

1. Operațiuni de cumpărare și vânzare a companiei:

2. Bursa de Valori pentru a compara valoarea obținută cu prețul acțiunii pe piața de valori și pentru a decide dacă se vinde, se cumpără sau se dețin acțiunile

3. Oferte publice pentru a justifica prețul la care sunt oferite anumite acțiuni publicului

4. Moșteniri și testamente pentru a compara valoarea acțiunilor cu cea a activelor

5.Scheme de compensare bazate pe crearea de valoarea pentru cuantificarea creării de valoare

6. Identificarea factorilor de valoare

7. Decizii strategice legate de continuarea sau nu a activității unei companii

8. Planificare strategică

Bibliografie

1. A. Damodaran, Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence (2006)

2. E. Kislingerova, T. Krabec, Valuation methods for the advanced. A deeper look at selected issues. Politickî Ekonomie, 61(3), 439-444 (2013)

3. J. Vrbka, P. Suler, J. Horak, Analysis of companies operating in the construction industry in the Czech Republic based on Kohonen networks - identification of leaders in the field. Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019) (2019)

4. K. Aljifri, H. I. Ahmad, Choosing valuation models in the UAE. Lecture Notes in Information Systems and Organisation, (2019)

5. M. Marik, P. Marikova, Capital structure - the problem of income business valuation. Journal of Economics, (2015)

6. M. Zyla, The APV Method: Is it Better Than The DCF? (2002)

7. N. Rhaiem, S. Ben, & A. B. Mabrouk, Estimation of Capital Asset Pricing Model at Different Time Scales. The International Journal of Applied Economics and Finance , (2007)

8. R. Nyvltova, P. Marinic, Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy [Financial management of a company: Modern methods and trends]. Prague: Grada Publishing (2010)

9. R.A. Brealey, S.C. Myers, & F. Allen, Principles of Corporate Finance (8th Edition ed.). McGraw-Hill (2006)

10. S. Behera, Does the EVA valuation model explain the market value of equity better under changing required return than constant required return? Financial Innovation, (2020)

11. T. Luehrman, What’s It Worth? Harvard Business Review (1997)

12. T. Luehrman, Using APV: A Better Tool for Valuing Operations. Harvard Business Review (1997)

13. E. Maczynska, Valuation of Companies; The Association of Accountants in Poland: Warsaw, Poland (2005)

14. D. Engel, M. Keilbach, Firm-level implication of early stage venture capital investment: An empirical investigation. J. Empir. Financ (2007)

29

15. I. Miciuła, Współczesna metodyka wyceny przedsi ˛ebiorstw i jej wyzwania w przyszło´sci (Contemporary corporate valuation methodology and its challenges in the future). Acta Univ. Lodz. Folia Oecon (2014)

Site-uri web:

https://www.impactsa.ro/

Preview document

Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 1
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 2
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 3
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 4
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 5
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 6
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 7
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 8
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 9
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 10
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 11
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 12
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 13
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 14
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 15
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 16
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 17
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 18
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 19
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 20
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 21
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 22
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 23
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 24
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 25
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 26
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 27
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 28
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 29
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 30
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 31
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 32
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 33
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 34
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 35
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital - Pagina 36

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea unei intreprinderi cotate pe piata de capital.pdf
 • prezentare.pptx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul și evaluarea întreprinderii

Evaluarea unei întreprinderi reprezinta actul sau procesul prin care se estimeaza valoarea întreprinderii sau a unei participatii la aceasta, fiind...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Diagnosticul Economico-Financiar

IMPORTANTA CERCETARII DE MARKETING IN STABILIREA DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1 Continutul si importanta cercetarii de...

Evaluarea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I. Necesitatea, esenţa şi principiile evaluării. Evaluarea financiară reprezintă activitatea prin care se estimează valoarea de piaţă a...

Exemple grile evaluarea întreprinderii

1. Care din elementele de mai jos nu sunt cuprinse in definitia valorii de piata: a. suma estimata; b. data evaluarii; c. proprietarul...

Investiții financiare

UNITATEA DE ÎNVÃtARE 1 Structura studiului de fezabilitate Tehnici de analizã a valorii timp a banilor Obiective: Dupã studiul acestei unitãti...

Evaluarea și finanțarea investițiilor - master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Activitatea de evaluare a întrprinderii

Principalele obiective ale unității de învățare nr.1 sunt: - Activitatea evaluării și necesitatea acesteia; - Factorii care influențează...

Ai nevoie de altceva?