Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Merceologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 24521
Mărime: 5.84MB (arhivat)
Publicat de: Angela Adam
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Spac Fortuna

Cuprins

 1. Întroducere 4pag
 2. Capitolul I
 3. NOŢIUNI GENERALE
 4. 1.1.Noţiuni generale în industria materialelor de construcţii 7
 5. 1.2. Problemele şi obiectivele de dezvoltare a industriei materialelor de construcţii 9
 6. 1.3. Componenţa mărfurilor pelicologene. Materiile prime utilizate la obţinere mărfurilor pelicologene. Simbolizarea produselor pelicologene 14
 7. Cpitolul II
 8. CARACTERISTICA SORTIMENTULUI ŞI CALITATEA MĂRFURILOR PELICOLOGENE
 9. 2.1. Cracteristica sortimentului şi calitatea mărfurilor pelicologene realizat la
 10. SA „Supraten” 19
 11. 2.2. Caracteristica proprietăţilor consumiste a mărfurilor pelicologene 25
 12. 2.3. Caracteristica indicilor de calitate şi metodele de estimare a calităţii mărfurilor pelicologene în baza magazinului SA „Supraten” 27
 13. Capitolul III
 14. ORGANIZAREA COMERŢULUI CU MĂRFURILOR PELICOLOGENE
 15. 3.1 Caracteristica generală a întreprinderii. Domeniul de activitate şi istoria întreprinderii SA „Supraten” 36
 16. 3.2 Organizarea comerţului cu mărfurile pelicologene în cadrul SA„Supraten” 43
 17. 3.3 Caracteristica activităţii comerciale a întreprinderii comerciale SA „Supraten” 52
 18. Capitolul IV
 19. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII SA „SUPRATEN”
 20. 4.1 Indicii ce caracterizează activitatea financiară a întreprinderii SA „Supraten” 61
 21. 4.2 Analiza economico-financiară a întreprinderii SA „Supraten” 70
 22. Concluzii şi propuneri 83
 23. Bibliografie 86
 24. Anexe 88

Extras din licență

ÎNTRODUCERE

În condiţiile contemporane întreprinderea este un organism foarte complex, care se confruntă cu o mulţime de obiective contradictorii ce ţin de tactica şi strategia dezvoltării şi de satisfacerea intereselor proprietarilor şi ale managerilor. Astăzi tot mai mulţi adepţi au afirmaţiile lui Alexis Jacquemin precum că firma, fiind un organism complex, nu-şi poate limita obiectivul doar la maximizarea profitului. Un obiectiv tot mai răspîndit al firmei devine cifra de afaceri, care reflectă ponderea firmei pe piaţă. Reformele economice în Republica Moldova se desfăşoară din ce în ce mai amplu. De aceea toţi managerii autohtoni, indiferent de nivelul ierarhic, trebuie să se adapteze rapid la cerinţele impuse de noile condiţii ale economiei de tranziţie, să însuşească noile concepţii, metode şi tehnici de management pentru a asigura nu numai supravieţuirea întreprinderilor pe care le conduc, dar şi dezvoltarea lor în condiţiile unui mediu concurenţial aflat în continuă schimbare.

Procesul de integrare a repuplicii Moldova în economia mondială impune unităţilor economice autohtone şi în primul rînd întreprinderilor producătoare noi sarcine privind calitatea şi competetivitatea atît pe plan naţional cît şi pe plan internaţional a producţiei fabricate. De aici şi reese că sarcina prioritară a economiei naţionale este sporirea gradului de competetivitate a mărfurilor fabricate.

Tema investigaţiei o constitue problemele, obiectivele şi perspectivele tehnologice în unităţile comerciale, de care în mare măsură depinde rezultatul integrării activităţii comerciale.

Pentru a evedenţia particularităţile sortimentului şi calitatea mărfurilor pelicologene şi a presupune tendinţe de îmbunătăţire a lor, a fost analizată activitatea întreprinderii din industria materialelor de construcţii a Republicii Moldova SA „Supraten”.

Obiectul cercetării îl constitue mărfurile pelicologene produse şi comercializate în Casa de comert SA „Supraten”.

Scopul cercetării constă în argumentarea importanţei analizei gamei sortimentale şi calităţii mărfurilor pelicologene în cadrul SA „Supraten” şi determinarea modalităţilor de perfecţionare a sistemului tehnologic în întregime.

Necesitatea cercetării gamei sortimentale şi calităţii mărfurilor pelicologene este determinată de faptul de a analiza sortimentul prin metoda organoleptică şi a îmbunătăţi calitatea mărfurilor pelicologene şi a reînoi gama sortimentală.

Unul din factorii ce determină nivelul competitivităţii producţiei dar şi al întreprinderii producătoare (calitatea, cost de producţie, termene de realizare a contractelor) este sistemul de desfacere a produselor finite către consumatorii efectivi şi potenţiali.

Volumul şi structura lucrarii Lucrarea este structurată pe 4 capitole. Conţinutul este expus în 73 de pagini, ilustrate cu tabele şi scheme, în plus, lucrarea conţine cuprins,introducere,încheiere, concluzii,surse bibliografice şi anexe. În introducere este argumentată actualitatea şi semnficiaţia temei, sunt prezentate obiectivele cercetarii, este expusă o caracteristică succintă a tezei cu evidenţierea semnificaţiei teoretice şi a valorii aplicative a lucrarii.

Capitolul I: Noţiuni generale

În acest capitol sunt abordate probleme privind situaţia creată în domeniul construcţiilor şi industriei materialelor de construcţie, obiectivele şi perspectivele optimizării structurii industriei materialelor de construcţii. Definirea materialelor de vopsire şi componentele materialelor de vopsire.

Cpitolul II: Cracteristica sortimentului şi calitatea mărfurilor pelicologene

Al doilea Capitol cuprinde caracteristica sortimentului şi calitatea marfurilor pelicologene inclusiv indicii de calitate, metodele de estimare şi proprietăţile consumiste a mărfurilor pelicologene. Caracteristica merceologică a sortimentului de mărfuri pelicologene realizată la întreprinderea comercială SA „Supraten”.

Capitolul III: Organizarea comerţului cu mărfurile pelicologene

Capitolul trei reflectă caracteristica generală a întreprinderii SA „Supraten”, domeniul de activitate, organizarea comerţului cu amănuntu, aprecierea indicilor ce caracterizează sortimentul mărfurilor pelicologene în SA „Supraten”

Capitolul IV: Analiza economico-financiară a întreprinderii SA „Supraten”

Acest capitol relatează analiza SA „Supraten” mai amănunţită a rezultatelor pe care le obţine. Acest rezultat poate fi atît profit cît şi pierdere, astfel scopul fiecărei intreprindere este de a investi cît mai puţin şi de avea un profit cît mai mare. Conform datelor din capitolul IV vom observa că întreprinderea analizată este într-o stare favorabilă, şi pe parcursul a numai trei ani de activitate se observă o creştere pozitivă a cifrei de afaceri, ceea ce demonstrează că conducerea întreprinderii activează eficient şi utilizează metode şi tehnicile corespunzătoare. Subiectul întreprinderii este însăşi ea cu activitatea sa, care se ocupă cu comercializarea produselor

Preview document

Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 1
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 2
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 3
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 4
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 5
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 6
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 7
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 8
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 9
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 10
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 11
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 12
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 13
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 14
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 15
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 16
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 17
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 18
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 19
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 20
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 21
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 22
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 23
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 24
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 25
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 26
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 27
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 28
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 29
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 30
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 31
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 32
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 33
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 34
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 35
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 36
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 37
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 38
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 39
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 40
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 41
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 42
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 43
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 44
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 45
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 46
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 47
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 48
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 49
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 50
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 51
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 52
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 53
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 54
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 55
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 56
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 57
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 58
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 59
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 60
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 61
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 62
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 63
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 64
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 65
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 66
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 67
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 68
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 69
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 70
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 71
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 72
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 73
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 74
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 75
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 76
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 77
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 78
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 79
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 80
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 81
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 82
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 83
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 84
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 85
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 86
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 87
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 88
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 89
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 90
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 91
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 92
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 93
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 94
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 95
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 96
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 97
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 98
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 99
Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Gama Sortimentala si Estimarea Calitatii Marfurilor Pelicologene.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul organizațiilor internaționale în dinamica securității globale

Organizatiile internationale permit statelor sa abordeze împreuna problemele comune, în cadrul unui proces decizional colectiv, chiar daca unele...

Rase de taurine de carne și lapte

*Rasa Friză olandeză : Datorită însuşirilor valoroase de producţie şi a capacităţii apreciabile de adaptare, rasa s-a răspândit în întreaga lume....

Bazele Merceologiei

CAPITOLUL I: OBIECTUL DE STUDIU AL MERCEOLOGIEI 1.1. Obiectul de studiu al merceologiei Stiinta marfurilor – Merceologia – are ca obiectiv...

Reciclarea Autovehiculelor Scoase din Uz

CE INSEAMNA RECICLAREA? Recilarea este un concept tot mai des intalnit inca din secolul al XX-lea care doreste limitarea risipei de resurse pentru...

Mierea, zahărul și produsele zaharoase

Produsele apicole: - produse apicole naturale directe: - mierea; - ceara; - propolisul; - polenul; - lăptişorul de matcă; - veninul de...

Bazele Merceologiei

1.1 Obiectul merceologiei Etimologia cuvântului “merceologie” provine de la cuvântul merx (limba latină) – marfă logos (limba greacă) – ştiinţă...

Ai nevoie de altceva?