Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Merceologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 27623
Mărime: 742.65KB (arhivat)
Publicat de: Amalia Cazacu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Pag.
 2. OPORTUNITATEA ALEGERII TEMEI 5
 3. CAPITOLUL I
 4. CONCEPTUL DE AMBALAJ
 5. 1.1 Conceptul modern de ambalaj
 6. 1.2 Design-ul ambalajelor 8
 7. 1.3 Clasificarea ambalajelor 26
 8. 1.4 Funcţiile ambalajului 28
 9. 1.5 Tipuri de materiale folosite în confecţionarea ambalajelor 34
 10. 1.5.1 Ambalaje din materiale plastice 34
 11. 1.5.2 Ambalaje din sticlă 38
 12. 1.5.3 Ambalaje din materiale celulozice 39
 13. 1.5.4 Alte materiale folosite pentru ambalaje 41
 14. CAPITOLUL II
 15. CONCEPTUL DE AMBALARE
 16. 2.1 Conceptul modern de ambalare 43
 17. 2.2 Metode de ambalare a mărfurilor 46
 18. 2.2.1 Ambalarea colectivă şi porţionată 47
 19. 2.2.2 Ambalarea în folii contractabile 47
 20. 2.2.3 Ambalarea de tip aerosol 48
 21. 2.2.4 Ambalarea aseptică 50
 22. CAPITOLUL III
 23. VALORIFICAREA AMBALAJELOR ÎN RELAŢIA PRODUS – AMBALAJ – MEDIU ÎNCONJURĂTOR
 24. 3.1 Dimensiunea ecologică a ambalajului 51
 25. 3.2 Factori de poluare în relaţia ambalaj-mediu înconjurător 56
 26. 3.3 Căi de reducere a poluării provocate de ambalaje 59
 27. 3.4 Relaţia sistem de ambalare – produs 60
 28. CAPITOLUL IV
 29. AMBALAREA MĂRFURILOR NEALIMENTARE
 30. STUDIU DE CAZ: AMBALAREA MĂRFURILOR CERAMICE LA S.C. CERSANIT S.A
 31. 4.1 Rolul mărfurilor nealimentare în satisfacerea necesităţilor de consum 65
 32. 4.2 Mărfurile ceramice 67
 33. 4.2.1 Ceramica sau frumuseţea pământului ars 67
 34. 4.2.2 Sortimentul şi caracteristicile de calitate ale mărfurilor ceramice 70
 35. 4.3 Prezentarea firmei S.C. CERSANIT S.A
 36. 4.4 Mărfurile ceramice la S.C. CERSANIT S.A 80
 37. 4.4.1 Procesul de fabricaţie a mărfurilor ceramice 80
 38. 4.4.2 Produse ceramice obţinute 82
 39. 4.5 Ambalarea produselor ceramice la S.C. CERSANIT S.A 85
 40. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 88
 41. BIBLIOGRAFIE 90
 42. ANEXA 1 - PRODUSE CERAMICE SANITARE 91
 43. ANEXA 2 - MOBILIER DE BAIE 92
 44. ANEXA 3 - CĂZI DE ACRIL 93
 45. ANEXA 4 - CABINE ŞI CĂDIŢE DE DUŞ 94
 46. ANEXA 5 - PLĂCI CERAMICE 95
 47. ANEXA 6 - GRESSE PORCELLANATO 96
 48. ANEXA 7 - PLĂCI DE BUCĂTĂRIE 97
 49. ANEXA 8 - MODELE CUTII CARTON PENTRU AMBALAJ 98

Extras din licență

OPORTUNITATEA ALEGERII TEMEI

Se pare că una din primele preocupări referitoare la încercarea de conservare a alimentelor a fost legată de necesitatea de aprovizionare a armatelor. La începutul secolului al XIX – lea, Napoleon a constatat că acest lucru este dificil de realizat. Napoleon avea nevoie de alimente ambalate care să poată fi luate de armatele sale oriunde ar fi mărşăluit, astfel că a oferit un premiu de 12.000 franci pentru o metodă de conservare corespunzătoare. Acest premiu a fost câştigat de Nicolas Appert pentru realizarea procesului de conservare în recipiente care, umplute cu produse şi închise, rezistau la căldură şi la presiune. Procesul a primit denumirea de “appertizare”, după numele autorului, iar mai târziu, de pasteurizare, după numele savantului Pasteur.

Tot în secolul al XIX – lea, în America a avut loc expansiunea spre vest. Supravieţuirea până la prima recoltă, a pionierilor răspândiţi de-a latul continentului, călătorind în căruţe cu coviltir, a fost mai uşoară pentru cei care s-au aprovizionat la plecare cu alimente uscate şi conservate în cutii. Industria americană de conserve s-a dezvoltat repede pentru a răspunde cerinţelor, dar şi pentru a aproviziona forţele rivale în timpul războiului civil american.

Aceste exemple ale primelor utilizări ale alimentelor ambalate, deşi reflectă principiile de bază ale ambalării, au avut ca principal scop supravieţuirea. Ulterior, ambalarea a fost privită ca având un rol decisiv în realizarea obiectivelor legate de siguranţa şi protecţia alimentelor, ca o măsură de prevenire a deteriorării acestora sub acţiunea factorilor de mediu şi a rozătoarelor, dar şi ca o măsură de prevenire a acumulărilor deşeurilor alimentare. Cu toate acestea, mult timp producătorii de alimente au privit ambalarea ca un adaos, ca ceva care trebuie îndeplinit în modul cel mai ieftin cu putinţă.

În opoziţie cu această atitudine, producătorii de ambalaje au privit industria alimentară ca principalul consumator de ambalaje de pe piaţă. În ultimile decenii s-a ajuns la un numitor comun: produsul şi ambalajul trebuie considerate împreună, această interpretare fiind în avantajul consumatorilor de produse alimentare ambalate.

În economia de piaţă, decizia consumatorului are un rol preponderent în formarea cererii, iar ambalajul a devenit un factor important de competitivitate, atât pe piaţa internă, cât şi pe cea internaţională.

Evoluţia industriilor prelucrătoare în a doua jumătate a secolului nostru, potenţată de progresul ştiinţific şi tehnic, de costurile în general ridicate ale materiilor prime şi de expansiunea impetuoasă a industriei de ambalaje, în special în ţările dezvoltate, au modificat imaginea produsului bicomponent (produs + ambalaj), strategia ambalării reunind trei componente şi anume: materiale de ambalaje, accesoriile ambalajelor şi produsul de ambalaj.

Cercetarea sistemului produs-ambalaj relevă tot mai mult necesitatea asigurării unei cât mai înalte protecţii faţă de agenţii mediului înconjurător pe tot parcursul circulaţiei tehnice, un design cât mai atractiv şi veridic şi un mesaj informaţional bine pus la punct. Ambalajul modern reprezintă astfel, un tot integrat de componente interconectabile, un set organizat de cunoştinţe şi concepţii, un mod ordonat de acţiune, care pune în mişcare maşini şi oameni, idei şi invenţii, în vederea realizării optime a unor obiective economice specifice. Prin urmare, crearea unor noi tipuri de ambalaje reprezintă un proces de mare complexitate.

Lucrarea de faţă abordează problematica ambalării mărfurilor, prin prisma locului ambalajului în economia contemporană, funcţiilor acestuia, a impactului asupra mediului, a factorilor care influenţează producerea şi utilizarea tipurilor de ambalaje, iar ca studiu de caz este abordată problematica ambalării mărfurilor alimentare.

Lucrarea este structurată pe patru capitole.

Primul capitol, “Conceptul de ambalaj”, prezintă noţiunile de bază privind ambalajul în esenţa sa, cu toate elementele sale caracteristice: concept, design, caracteristici, funcţii îndeplinite.

Capitolul doi, “Conceptul de ambalare”, cuprinde caracterizarea metodelor moderne de ambalare: ambalarea colectivă şi porţionată, ambalarea în folii contractabile, ambalarea de tip aerosol şi ambalarea aseptică.

Capitolul trei, “Valorificarea ambalajelor în relaţia produs-ambalaj-mediu înconjurător”, caracterizează impactul major al ambalajelor asupra mediului înconjurător şi problemele poluării provocate de ambalajele negestionate corespunzător.

Sunt prezentate normele adoptate de ţara noastră şi de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte căile şi metodele de reducere a poluării provocate de ambalaje; ştim cu toţii că poluarea distruge, fapt pentru care se recomndă fabricarea unor ambalaje şi etichete biodegradabile.

Capitolul patru, “Ambalarea mărfurilor nealimentare”, cu aplicaţie pe firma CERSANIT S.A., firmă producătoare de obiecte ceramice, cuprinde caracterizarea sortimentului de mărfuri ceramice fabricate de firmă şi modalităţile de ambalare a acestora, în ambalaje noi şi moderne.

Decizia de alegere a ambalajelor trebuie să fie fundamentată ştiinţific, să corespundă obiectivelor fabricării produselor şi caracteristicilor lor tehnico-funcţionale-economice, preţului şi distribuţiei. Dintre factorii care influenţează şi determină decizia de alegere a ambalajelor se reţin: natura produsului şi compatibilitatea lui cu ambalajul, în strânsă corelaţie cu caracteristicile materialului de confecţionare, accesibilitatea materiilor prime şi tehnologiilor; destinaţia ambalajului, sistemul de distribuire al mărfurilor; costuri.

Ambalajul este o componentă esenţială a activităţii comerciale, fiind subordonat mărfii şi deservind consumatorul. Sortimentele de produse nou apărute pe piaţă, modernizarea concepţiei şi a tehnicilor comerciale aduc în discuţie diversificarea ambalajelor în paralel cu creşterea exigenţelor faţă de acesta.

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE AMBALAJ

1.1 Conceptul modern de ambalaj

Din punct de vedere etimologic, cuvântul “ambalaj” vine de la prefixul francez “en” şi de la cuvântul “balle”, al cărui sens este de “a strânge în balot”.

În practică, dar şi în multe lucrări de specialitate, se regăsesc trei termeni, aproape sinonimi: condiţionare, ambalare şi packaging. Unii autori utilizează de preferinţă termenul de packaging apreciind că, spre deosebire de primii doi termeni, acesta nu evocă doar aspecte fizice şi funcţionale ale învelişului produselor ci, deopotrivă, şi aspectele decorative care sunt de asemenea importante în politica de produs. În această accepţiune, se poate defini packaging-ul ca fiind “ansamblul elementelor materiale care, fără să facă parte din produsul însuşi, sunt vândute împreună cu el pentru a facilita protecţia sa, transportul său, stocajul, prezentarea în linearul de vânzare din magazin, identificarea şi utilizarea sa de către consumatori” .

Preview document

Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 1
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 2
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 3
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 4
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 5
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 6
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 7
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 8
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 9
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 10
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 11
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 12
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 13
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 14
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 15
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 16
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 17
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 18
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 19
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 20
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 21
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 22
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 23
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 24
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 25
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 26
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 27
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 28
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 29
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 30
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 31
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 32
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 33
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 34
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 35
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 36
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 37
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 38
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 39
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 40
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 41
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 42
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 43
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 44
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 45
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 46
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 47
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 48
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 49
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 50
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 51
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 52
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 53
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 54
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 55
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 56
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 57
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 58
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 59
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 60
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 61
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 62
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 63
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 64
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 65
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 66
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 67
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 68
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 69
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 70
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 71
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 72
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 73
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 74
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 75
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 76
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 77
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 78
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 79
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 80
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 81
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 82
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 83
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 84
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 85
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 86
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 87
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 88
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 89
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 90
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 91
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 92
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 93
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 94
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 95
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 96
Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Tipuri de Ambalaje si Ambalarea Produselor Nealimentare.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția designului ambalajelor - studiu de caz

Capitolul I – Definitia si clasificarea ambalajelor Dezvoltarea spectaculoasă a ambalajului este strâns legată de evoluţia modului de viaţă şi de...

Culoarea - atribut definitoriu în designul ambalării mărfurilor

Realizarea pe piata interna si externa a produselor fabricate în serii mari, care sa corespunda pe deplin cerintelor materiale si spirituale ale...

Ambalarea și etichetarea modernă a mărfurilor alimentare

Ambalajul -; factor al calitatii si competitivitatii alimentelor procesate Dezvoltarea si perfectionarea activitatii in domeniul tehnicii si...

Ambalajul

Rezumat Lucrarea prezintă două puncte de vedere asupra ambalajului, dacă acesta trebuie conceput strict pentru utilitatea lui sau trebuie să se...

Ambalajul și Importanța sa în Protecția Bunurilor și a Consumatorului

Argument În abordarea acestei teme am încercat să prezint modalităţile şi lucrurile care trebuie urmărite la achiziţionarea unui produs...

Ambalajul - factor al calității și competitivității alimentelor

Ambalajul mărfurilor, privit din punct de vedere tehnic, este alcătuit dntr-un anumblu de materiale, destinat protecției calității șl integrității...

Rolul organizațiilor internaționale în dinamica securității globale

Organizatiile internationale permit statelor sa abordeze împreuna problemele comune, în cadrul unui proces decizional colectiv, chiar daca unele...

Design-ul Ambalajului

APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI ŞI ACTIVITĂŢII DE DESIGN Introducerea în activitatea de design Scurt istoric în evoluţia designului Mişcarea...

Te-ar putea interesa și

Fluxul Tehnologic în Procesarea Cărnii de Porc

Calitatea alimentelor reprezintă un domeniu tot mai vast, alimental depăşind limita de hrană pur şi simplu. Carnea alături de alte alimente de...

Managementul Calității

INTRODUCERE O analiză succintă a tabloului economic mondial al anilor ’90 permite evidenţierea unor trăsături definitorii incontestabile:...

Calitatea și securitatea pâinii

1. NOTIUNI GENERALE DESPRE MARFURI 1.1. MARFURI: DEFINITIE SI SEMNIFICATIE Legislatia, precum si diferitele domenii teoretice si practice ale...

Ambalarea pastelor făinoase

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Terminologie Ambalarea este operaţia prin care se realizează protejarea produselor în scopul păstrării calităţilor iniţiale...

Ambalarea de Prezentare a Cărnii

1. INTRODUCERE 1.1 Definirea noţiunii de ambalare şi preambalare Ambalajul este un sistem fizico-chimic complex, cu funcţii multiple, care...

PET-uri din Plastic

Motivatie Avand in vedere ca economia in general are o rata de creste constanta si mai ales in domeniul produselor de larg consum unde ambalajul...

Ambalarea Produselor Granulare în Pungi de Plastic

Noţiuni introductive Definiţiile date conceptului de ambalare sunt extrem de numeroase, uneori existând chiar deosebiri de nuanţa în ceea ce...

Ai nevoie de altceva?