Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 9892
Mărime: 144.31KB (arhivat)
Publicat de: Vali I.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. 1 Introducere .
 2. 2 Aspecte privind centralele termoelectrice .
 3. 3 Schemele electrice ale serviciilor proprii ale centralelor termoelectrice .
 4. 4 Considerații privind maşina electrică asincronă .
 5. 5 Analiza ciclului de viaţă al unui produs .
 6. 6 Analiza ciclului de viaţă al unui motor asincron dintr-o termocentrală.
 7. 6.1. Aspecte referitoare la exploatarea motoarelor asincrone;
 8. 6.2. Condiţii tehnice speciale pentru motoarele de 6 kV;
 9. 6.3. Fluxurile tehnologice de fabricaţie ale motoarelor asincrone.
 10. 7 Calculul electromagnetic al motorului asincron cu rotor în scurtcircuit având următoarele caracteristici :
 11. PN = 370 kW ; UN = 6 kV ; f1 = 50 Hz ; n1 = 750 rot/min;
 12. m = 3 ;
 13. M_P/M_N =1,2 ; I_P/I_N ≤6; M_max/M_N <2,5;
 14. Clasa de protecție IP 23, STAS 625 – 85.

Extras din licență

Introducere.

În ultimele decenii, dezvoltarea civilizației industriale, bazată pe folosirea pe scară largă a științei și tehnologiei, a cunoscut o amploare deosebită, conducând la creșterea spectaculoasă a consumului de energie sub diverse forme.

Una din cele mai utilizate forme de energie finală este energia electrică, aceasta obținându-se convențional, prin transformarea resurselor naturale neregenerabile ale Pământului dar și prin exploatarea resurselor inepuizabile. Procesele care conduc la transformarea energiei din formă primară în energie electrică și energie termică, se desfășoară într-un complex de instalații numite centrale electrice. După felul purtătorului de energie electrică, acestea pot fi: termoelectrice, atomoelectrice, hidroelectrice, eoliene, centrale electrice speciale ( maremotrice, geotermice, heliocentrale ).

În vastul proces de conversie a energiei, un loc însemnat îl ocupă conversia electromagnetică, realizată cu ajutorul mașinilor electrice, acestea fiind utilizate de altfel în aproape toate sferele de activitate ale omului .

În consecință, fabricarea mașinilor electrice are o pondere importantă în industria electrotehnică, aceasta fiind axată în special pe construirea de generatoare pentru industria energetică și de motoare electrice cu utilizare în diferite ramuri ale economiei.

Pe de altă parte, dezvoltarea civilizației industriale a produs modificări profunde, uneori ireversibile, asupra mediului înconjurător, din cauza solicitării exagerate a resurselor naturale dar și din cauza apariției unor cantități din ce în ce mai mari de reziduuri de producție și de consum, care, în cele mai multe cazuri, nu mai pot fi asimilate de mediul înconjurător.

Impactul negativ al dezvoltării tehnice și al creșterii economice asupra naturii a condus la înțelegerea faptului că acestea sunt procese inseparabile de problema mediului înconjurător, conducând la apariția conceptului de “ dezvoltare durabilă ”.

Dezvoltarea durabilă este definită ca fiind dezvoltarea ce îndeplineşte cerinţele prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.

Dezvoltarea durabilă se bazează pe următoarele principii:

redimensionarea creșterii economice, în sensul conservării resurselor naturale;

modificarea calitativă a proceselor de creștere economică;

satisfacerea nevoilor esențiale de muncă, hrană, energie, apă, spațiul de locuit și asistență socială a indivizilor;

asigurarea unui nivel de creștere controlată a populației;

conservarea și dezvoltarea bazei de resurse;

integrarea deciziilor economice și a celor referitoare la protecția mediului într-un proces unic;

întărirea cooperării internaționale în vederea soluționării problemelor globale ale omenirii.

Astfel, potrivit conceptului de Dezvoltare durabilă, pe măsură ce crește consumul de resurse, trebuie stabilite limite mai stricte pentru emisii, pentru a răspunde cerințelor de protecție a mediului, fapt realizabil prin reducerea deșeurilor și recuperarea / reciclarea materialelor.

În prezent, fabricarea în serie a oricărui produs se realizează în urma analizei ciclului de viață al acestuia, asigurându-se astfel integrarea strategiilor de prevenire a poluării și conservării resurselor, în strategiile globale de natură tehnică și economică.

Alegerea temei de proiect s-a bazat pe această idee, conținutul incluzând cunoștințe dobândite în studiul disciplinei “ Convertoare electromecanice ”, legate de proiectarea motoarelor electrice, cât și aspecte ce apar în prezent într-o întreprindere , referitoarea la fabricarea în serie a diferitelor produse. Se creează astfel premizele pentru o integrare cât mai rapidă a absolvenţilor în procesul de producţie al unei întreprinderi.

Bibliografie

1. Aida Bulucea – Echipamente electrice de comandă și protecție – curs, Tipografia Universității din Craiova.

2. Aida Bulucea – Managementul reziduurilor solide – curs, Tipografia Universității din Craiova.

3. Gheorghe Manolea – Acționări electromecanice – curs, Tipografia Universității din Craiova.

4. Ion Vlad – Convertoare electromecanice I – notițe de curs, Tipografia Universității din Craiova, 2007.

5. I. Cioc, C. Nica – Proiectarea mașinilor electrice – Editura Didactică și Pedagogică, R.A. – București, 1994 .

Preview document

Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 1
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 2
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 3
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 4
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 5
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 6
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 7
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 8
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 9
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 10
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 11
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 12
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 13
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 14
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 15
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 16
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 17
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 18
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 19
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 20
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 21
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 22
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 23
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 24
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 25
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 26
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 27
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 28
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 29
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 30
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 31
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 32
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 33
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 34
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 35
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 36
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 37
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 38
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 39
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 40
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 41
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 42
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 43
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 44
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 45
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 46
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 47
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 48
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 49
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 50
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 51
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 52
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 53
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 54
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 55
Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Analiza Ciclului de Viata al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrala.docx

Alții au mai descărcat și

Comanda unei acționări cu motor de curent continuu cu PIC16F628A

Introducere Maşina de curent continuu este maşina electrică la care schimbul principal de energie cu o reţea se face în curent continuu. Se...

Studiul privind schemele de protecție pentru separarea controlată a sistemelor electro-energetice

CAPITOLUL I INTRODUCERE Energia electrică este produsă de sistemele de curent electric, care sunt infrastructuri critice, ale căror alimentare...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Automat de Sortat Mere-ASDN

Proiect A.S.D.N. Tema: Realizarea unui automat de sortat mere dupa diametru (diametre între 5,5 si 6 cm si între 7,5 si 8 cm) precum si dupa...

Sistemul de iluminat de siguranță

ARGUMENT Iluminat normal se refera la instalatiile utilizate zilnic,in conditii normale. Iluminatul de siguranta trebuie sa asigure evacuarea...

Voltmetre verificatoare și înregistratoare

1. Domeniu de aplicare Norma se refera la verificarea/etalonarea voltmetrelor indicatoare si inregistratoare,destinate masurarilor de tensiuni...

Ai nevoie de altceva?