Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 22114
Mărime: 257.85KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Ivașcu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. I. GENERALITATI
 2. I.1 DEFINITII. CLASIFICARI
 3. I.2 SCHEMA BLOC A UNUI STABILIZATOR DE TENSIUNE CONTINUA IN COMUTATIE
 4. I.3 ANALIZA COMPARATIVA A STABILIZATOARELOR IN COMUTATIE SI A STABILIZATOARELOR LINIARE
 5. I.4 CLASIFICAREA SURSELOR DE TENSIUNE CONTINUA IN COMUTATIE
 6. II. TIPURI DE SURSE IN COMUTATIE
 7. II.1 STCC FORWARD CU IZOLARE
 8. II.2 STCC FORWARD FARA IZOLARE
 9. II.3 STCC FLYBACK CU IZOLARE
 10. II.4 STCC FLYBACK FARA IZOLARE
 11. II.5 STCC IN CONTRATIMP
 12. III. TRANZISTOARE DE PUTERE FOLOSITE IN CONSTRUCTIA SURSELOR IN COMUTATIE
 13. III.1 GENERALITATI
 14. III.2 TRANZISTORUL BIPOLAR CA ELEMENT DE COMUTATIE
 15. III.3 TRANZISTORUL MOSFET CA ELEMENT DE COMUTATIE
 16. IV. TRANSFORMATORUL DE PUTERE LA INALTA FRECVENTA
 17. IV.1 GENERALITATI
 18. IV.2 CONSIDERATII CU PRIVIRE LA MATERIALELE FEROMAGNETICE UTILIZATE IN CONSTRUCTIA SURSELOR IN COMUTATIE
 19. IV.3 PARTICULARITATI CONSTRUCTIVE ALE BOBINELOR
 20. IV.4 PROIECTAREA TRANSFORMATORULUI PENTRU O SURSA IN COMUTATIE IN MONTAJ SEMIPUNTE
 21. V. REDRESAREA SI FILTRAREA
 22. VI. CIRCUITE PENTRU COMANDA ELEMENTULUI DE PUTERE IN COMUTATIE
 23. VII. PROTECTIA STABILIZATOARELOR DE TENSIUNE IN COMUTATIE
 24. VII.1 CIRCUITE DE IZOLARE OPTICA
 25. VII.2 CIRCUITE DE INTARZIERE (SOFT-START)
 26. VII.3 CIRCUITE DE PROTECTIE LA SUPRATENSIUNI
 27. VIII. STABILIZATORUL IN COMUTATIE CA SURSA DE PERTURBATII
 28. VIII.1 GENERALITATI
 29. VIII.2 LIMITAREA PERTURBATIILOR
 30. VIII.3 FILTRU PENTRU REDUCEREA I.E.
 31. VIII.4 RECOMANDARI TEHNOLOGICE CU PRIVIRE LA REALIZAREA UNUI STABILIZATOR IN COMUTATIE
 32. IX. STUDIU ESTIMATIV DE EFICIENTA TEHNICO-ECONOMICA
 33. IX.1 CALCULUL DE FIABILITATE

Extras din licență

Capitolul 1

Generalităţi

1.1. Definiţii. Clasificări

Funcţionarea normală şi corectă a oricărui aparat electronic necesită alimentarea acestuia de la surse de tensiune la care variaţiile tensiunii de alimentare să nu depăşească anumite limite, dependente de performanţele aparatului. Principala sursă de energie electrică folosită la alimentarea aparaturii electronice o constituie reţeaua de curent alternativ. Conversia energiei de curent alternativ în energie de curent continuu se realizează cu sisteme de redresare. Exceptând consumatorii alimentaţi în curent continuu, de putere mare (motoare electrice de curent continuu, instalaţii de electroliză, etc.), majoritatea instalaţiilor electronice utilizează surse de tensiune continuă caracterizate prin tensiuni de ordinul zecilor de volţi şi curenţi de câţiva amperi, sau, în unele cazuri, zeci de amperi.

Funcţionarea în permanenţă a echipamentelor electrice şi electronice de telecomandă feroviară este de neconceput fără alimentarea neîntreruptă cu energie electrică, energie ce trebuie asigurată în orice moment la parametrii corespunzători (tensiune, putere etc.).

Cea mai economică şi mai raţională formă de obţinere a energiei electrice necesare o constituie racordarea echipamentelor feroviare la reţelele de distribuţie a energiei electrice ale sistemului energetic naţional. Racordarea se poate face direct de la reţeaua trifazică de distribuţie de joasă tensiune (220/380V, 50Hz), fie prin transformatoarele coborâtoare, tot trifazice, de la reţeaua de distribuţie de medie tensiune: 6, 10 sau 15kV.

Practic, reţelele de distribuţie a energiei electrice nu pot funcţiona fără întreruperi, cauzate în special de unele deranjamente specifice (furtuni ce produc ruperi de stâlpi sau de conductoare, scurtcircuite etc.). Instalaţiile de centralizare, de bloc de linie automat, din triaje etc., fiind instalaţii ce asigură siguranţa circulaţiei trenurilor, nu admit întreruperi ale alimentării, nici de foarte scurtă durată. În scopul asigurării continuităţii alimentării, se iau diferite măsuri, al căror grad de complexitate depinde de situaţia locală existentă la punerea în funcţiune a instalaţiilor respective.

Principalul consumator de energie electrică este instalaţia de centralizare electrodinamică. Din acest motiv, toate circuitele de alimentare se grupează în cabina de centralizare, de unde, prin cabluri, se alimentează toate echipamentele de telecomandă.

Ca principiu general, se urmăreşte existenţa întotdeauna a cel puţin două surse de energie, care să fie capabile, fiecare în parte, să asigure funcţionarea în bune condiţii a tuturor instalaţiilor.

O primă măsură o constituie alimentarea instalaţiei prin doi fideri separaţi, de la două surse independente. Una dintre ele este sursa de bază, iar cealaltă sursa de rezervă. Fiderii de la cele două surse sunt supravegheaţi în mod automat de un panou special, de conectare automată a instalaţiei staţiei la fiderul cu tensiune.

Deoarece acest sistem nu este întotdeauna suficient de sigur sau posibil de realizat, se prevede de obicei pentru staţiile mari şi o sursă autonomă, independentă, constituită dintr-un grup electrogen, montat într-o încăpere a staţiei. El este constituit dintr-un motor cu ardere internă (Diesel) ce antrenează un alternator trifazic de 50Hz şi putere corespunzătoare. Grupul electrogen este prevăzut cu un panou propriu de supraveghere, conectare şi reglare, având asigurată pornirea automată după căderea surselor, într-un interval de timp scurt, dar totuşi insuficient pentru a preîntâmpina trecerea pe oprire a semnalelor aflate pe liber într-un parcurs anterior comandat.

În figura 1.1 sunt arătate principalele moduri de asigurare a continuităţii alimentării instalaţiei de centralizare electrodinamică.

Preview document

Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 1
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 2
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 3
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 4
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 5
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 6
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 7
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 8
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 9
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 10
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 11
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 12
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 13
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 14
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 15
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 16
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 17
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 18
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 19
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 20
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 21
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 22
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 23
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 24
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 25
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 26
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 27
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 28
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 29
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 30
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 31
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 32
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 33
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 34
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 35
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 36
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 37
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 38
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 39
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 40
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 41
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 42
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 43
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 44
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 45
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 46
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 47
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 48
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 49
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 50
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 51
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 52
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 53
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 54
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 55
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 56
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 57
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 58
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 59
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 60
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 61
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 62
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 63
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 64
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 65
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 66
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 67
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 68
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 69
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 70
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 71
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 72
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 73
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 74
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 75
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 76
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 77
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 78
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 79
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 80
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 81
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 82
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 83
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 84
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 85
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 86
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 87
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 88
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 89
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 90
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 91
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 92
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 93
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 94
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 95
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 96
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 97
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 98
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 99
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 100
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 101
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 102
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 103
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 104
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 105
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 106
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 107
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 108
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 109
Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • 5781_Cuprins.doc
 • Tranzistoare de Putere Folosite in Constructia Surselor in Comutatie.doc

Alții au mai descărcat și

Alimentarea unui atelier de prelucrare mecanică folosind un post de transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Studiul, Proiectarea și Simularea unui Generator Asincron cu Rotor în Scurtcircuit

Memoriu justificativ În ultimii ani se tot încearcă o trecere de la sectorul energetic al lumii deja existent, în general dominat de monopoluri cu...

Post de Transformare 630kVA

1.POSTURI DE TRANSFORMARE SI PUNCTE DE DISTRIBUTIE CONSIDERATII GENERALE In categoria posturilor de transformare (PT) sunt cuprinse toate...

Proiectarea Centralelor Eoliene

1.1. Scurtă istorie a utilizării energiei eoliene Posibilitatea folosirii forţei vântului a fascinat omenirea încă din cele mai vechi timpuri....

Instalația electrică de forță a unei hale industriale

Generalități; Determinarea puterii aparente; Alegerea numărului și a puterii posturilor de transformare; Amplasarea postului de transformare;...

Motoare electrice de mică putere - construcție, funcționare, utilizări

ARGUMENT Maşinile electrice realizează transformarea energiei electrice in energie mecanica (motoare electrice sau electromotoare ), sau a...

Instalația electrică de iluminat și prize

1. ARGUMENT Tema acestui proiect se intitulează Instalaţii electrice interioare de iluminat şi este prezentată în 12 capitole dup cum urmează:...

Proiectarea instalațiilor electrice aferente unei grădinițe

Proiectul de fata cuprinde documentatia tehnica cu privire la proiectarea instalatiilor electrice aferente unei gradinite avand regim S+P+2....

Te-ar putea interesa și

Studiul comportării surselor de tensiune în comutație

INTRODUCERE Majoritatea circuitelor si aparatelor electronice necesita pentru alimentare cu energie surse de tensiune continua.Progresele uriase...

Circuite Logice și Comenzi Secvențiale

Introducere Unitaţile funcţionale şi operaţionale ale unui calculator numeric sunt alcătuite din circuite logice. Circuitele logice, numite şi...

Acționări Electrice

CAPITOLUL 1 ELEMENTE DE MECANICA ACŢIONĂRILOR ELECTRICE 1.1. Introducere Scopul principal al unei acţionări electrice este antrenarea, pe cale...

Mașini electrice și acționări

Maşinile electrice (ME) reprezintă nişte convertoare electromecanice şi electromagnetice de forţă, care transformă în regim de generator (G)...

Ai nevoie de altceva?