Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati

Licență
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 10344
Mărime: 902.08KB (arhivat)
Publicat de: Todor Mihai
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1. Surse de energie 4
 3. 1.1. Surse regenerabile de energie 5
 4. 1.1.1. Geneza energiei solare 8
 5. 1.1.2. Dispozitive de captare a energiei solare 9
 6. 1.2. Sisteme fotovoltaice – studiu la nivel mondial şi în România 17
 7. 1.2.1. Top 40 al ţărilor care folosesc sistemele fotovoltaice 18
 8. 1.2.2. Sistemele fotovoltaice în România 21
 9. Capitolul 2. Sisteme fotovoltaice 25
 10. 2.1. Noţiuni fundamentale 26
 11. 2.1.1. Scurt istoric 26
 12. 2.1.2. Celule fotovoltaice 27
 13. 2.1.3. Efectul fotovoltaic 30
 14. 2.2. Realizarea sistemului fotovoltaic 32
 15. 2.2.1. Panouri fotovoltaice 34
 16. 2.2.2. Structura unui sistem fotovoltaic 38
 17. 2.3. Energie electrică cu sistem fotovoltaic 40
 18. 2.4. Instalarea sistemelor fotovoltaice pe clădiri 42
 19. Capitolul 3. Studiu de caz – Alegerea şi calculul componentelor unui sistem fotovoltaic pentru o casă de vacanţă 44
 20. 3.1. Energia solară pentru o casă de vacanţă 45
 21. Concluzii 48
 22. Bibliografie 50

Extras din licență

Introducere

În lucrarea de faţă îmi propun să fac o analiză teoretică a unui concept foarte des întâlnit în zilele noastre, sistemul fotovoltaic. Fotovoltaicele (FV) sau celulele solare, cum sunt adesea numite, sunt dispozitive semiconductoare care transformă lumina solară în curent electric. Grupele de fotovoltaice sunt configurate electric în module şi matrice, care pot fi folosite la încărcarea bateriilor, funcţionarea motoarelor, şi pentru a alimenta sarcini electrice. Cu echipamentul adecvat de transformare a puterii, sistemele fotovoltaice pot produce curent alternativ (CA) care este compatibil cu orice aparat convenţional si operează în paralel si interconectat la grila de utilitate.

Lucrarea este structurată pe trei capitole. Astfel, în elaborarea primului capitol “Surse de energie”, am încercat să vorbesc despre cele mai importante surse de energie, care ajută populaţia Globului să economisească o parte din veniturile financiare. Printre aceste surese se află şi energia solară, care, transformată, devine energie electrică. Aceasta poate fi captată cu ajutorul panourilor solare sau panouri fotovoltaice, dar şi cu ajutorul captatoarelor de energie.

În continuarea acestui capitol am făcut o analiză a folosirii energiei fotovoltaice la nivel mondial, cât şi la nivelul ţării noastre. Din această analiză aflăm că România este pe locul 40 la nivel mondial în ceea ce priveşte folosirea energiei fotovoltaice. Putem spune că acest loc este chiar unul onorabil pentru noi.

Capitolul al doilea, “Sisteme fotovoltaice”, este este structurat, astfel încât, un simplu cititor să-şi dea seama cât de important este un sistem fotovoltaic pentru populaţia unei ţări. Tot aici, am detaliat componentele sistemului, dar şi modalitatea de realizare a unui sistem.

Capitolul al treilea, “Alegerea şi calculul componentelor unui sistem fotovoltaic pentru o casă de vacanţă” este un studiu de caz efectuat în vederea expunerii importanţei sistemului fotovoltaic atunci când locuinţa noastră este amplasată într-o zonă unde posibilităţile alimentării de la reţeaua publică sunt reduse.

Lucrarea se încheie cu unele concluzii şi cu o scurtă bibliografie

Capitolul 1. Surse de energie

1.1. Surse regenerabile de energie

Sursele regenerabile de energie se referă la forme de energie “rezultate din procese naturale regenerabile, la care ciclul de producere are loc în perioade de timp” comparabile cu perioadele lor de consum. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice şi a căldurii geotermale pot fi captate utilizând diferite procedee. Sursele de energie neregenerabile includ energia nucleară precum şi energia generată prin arderea combustibililor fosili, aşa cum ar fi ţiţeiul, cărbunele şi gazele naturale. Aceste resurse sunt, în chip evident, limitate la existenţa zăcămintelor respective şi sunt considerate în general neregenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie se pot enumera:

• energia eoliană

• energia solară

• energia apei

• energia hidraulică

• energia mareelor

• energia geotermică

• energie derivată din biomasa: biodiesel, bioetanol, biogaz.

Sursele regenerabile de energie (SRE) sunt energii obţinute din fluxurile existente în mediul ambiant şi care au un caracter continuu şi repetitiv. Prin eliberarea energiei stocate în combustibilii fosili sau cel nuclear, noi poluăm mediul ambiant cu deşeuri, deci amplificăm efectul de seră şi contribuim la poluarea termică a mediului (figura 1). Fluxul de energie regenerabilă are caracter închis, iar cel de energie fosilă are caracter deschis. În cazul folosirii surselor regenerabile de energie, fluxul de energie provenit din mediul ambiant se transformă cu ajutorul instalaţiei de conversie într-o altă formă de energie, necesară consumatorului, şi apoi se reîntoarce (conform legii conservării, cantitatea de energie rămâne neschimbată) în acelaşi mediu, echilibrul termic al acestuia nefiind afectat. (a. b, Fig. 1.)

Sursele regenerabile de energie se clasifică în două grupe: energia solară şi derivatele acesteia - eoliană, hidraulică, energia biomasei, valurilor

Bibliografie

Cărţi

1. Ardelean Z., Captatoare solare, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988

2. Burghiu V., Energii neconvenţionale curate – vânt, soare, geotermie, biomasă, maree, valuri, curs litografic, USAMV, Bucureşti, 1998.

3. Drăgan V., Energii regenerabile şi utilizarea acestora, Editura Atlas Press, Bucureşti, 2009

4. Florescu Gh., Aventura surselor de energie, Editura Albatros, Bucureşti, 1981

5. Ghergheleş V., Energia viitorului, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2006

6. Goetzberger A., Photovoltaic Solar Energy Generation, Editura Springer, Berlin, 2009

7. Maghiar T., Surse noi de energie, Editura Keysys, Oradea, 1995.

8. Silvestre S., Modeling Photovoltaic System Using Pspice, Editura Wiley,London, 2010

9. Stoenescu G., Mecanică, Termodinamică, Electricitate şi Magnetism, Editura Universitaria, Craiova, 2001

10. Temessl A., Proiectarea şi construcţia instalaţiilor solare –Ghid informativ,Editura MAST, Bucureşti, 2008

Pagini web

1. www.panosolare.com

2. www.pvcert.gr , Instalarea sistemelor fotovoltaice.

Declaraţii oficiale

1. Declaraţie oficială Adrian Pârvulescu, director pe energie regenerabilă

2. Declaraţie oficială Benghea-Malaies Andrei, Director Executiv Departamentul de Asistenţă în Afaceri, EY România

3. Declaraţie oficială Gaeton Masson, economist-şef al Asociaţiei Europene a Industriei Fotovoltaice

4. Declaraţie oficială Mihai Mazilu, primar Târgu-Cărbuneşti

Preview document

Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 1
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 2
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 3
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 4
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 5
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 6
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 7
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 8
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 9
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 10
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 11
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 12
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 13
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 14
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 15
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 16
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 17
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 18
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 19
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 20
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 21
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 22
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 23
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 24
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 25
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 26
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 27
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 28
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 29
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 30
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 31
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 32
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 33
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 34
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 35
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 36
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 37
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 38
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 39
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 40
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 41
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 42
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 43
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 44
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 45
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 46
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 47
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 48
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 49
Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate in Alimentarea Consumatorilor Rezidentiali Izolati.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem de pompare al apei alimentat de la panouri fotovoltaice

Memoriu justificativ: Această lucrare se concentrează pe alimentarea de la panouri fotovoltaice a unui sistem de pompare al apei alcătuit dintr-un...

Sisteme Hibride

Sistemele hibride sunt sisteme ce combina mai multe tipuri de generatoare de energie electrica. Cele mai folosite sisteme ce realizeaza un...

Microrețea - o soluție conceptuală

Cuprins - Producerea de energie descentralizata poate rezolva o serie de probleme insa creaza altele noi.Cea mai buna cale de a realiza potentialul...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Automat de Sortat Mere-ASDN

Proiect A.S.D.N. Tema: Realizarea unui automat de sortat mere dupa diametru (diametre între 5,5 si 6 cm si între 7,5 si 8 cm) precum si dupa...

Sistemul de iluminat de siguranță

ARGUMENT Iluminat normal se refera la instalatiile utilizate zilnic,in conditii normale. Iluminatul de siguranta trebuie sa asigure evacuarea...

Aplicație sistem fotovoltaic - lucrarea 4 - sisteme inteligente și domotică

Aplicatie sistem fotovoltaic Aplicatia consta in dimensionarea unui sistem fotovoltaic conectabil la reţeaua locală de electricitate, pentru o...

Conversia Energiei Solare. Efectul Fotovoltaic

O dezbatere despre energiile regenerabile trebuie să pornească de la problemele schimbărilor climatice şi disponibilităţii resurselor, în...

Ai nevoie de altceva?