Protecția copilului în legislația română și internațională

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 19086
Mărime: 106.76KB (arhivat)
Publicat de: Daniela N.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1.MIJLOACE DE PROTECȚIE ALE PERSOANELOR FIZICE
 3. 1.1.Noțiuni.Definiții.
 4. 1.2.Enumerarea mijloacelor de protecție
 5. 1.3.Analiza succintă a mijloacelor de protecție
 6. CAPTOLUL 2. DREPTURILE COPILULUI ÎN LEGISLAȚIA ROMÂNĂ
 7. 2.1.Drepturile și libertățile civile ale copilului
 8. 2.2.Dreptul la un mediu familial și îngrijirea alternativă
 9. 2.3.Drepturi care privesc sănătatea și bunăstarea
 10. 2.4.Dreptul la educație și activități culturale
 11. CAPITOLUL 3. DREPTURILE COPILULUI ADOPTATE ÎN CADRUL O.N.U.
 12. 3.1.Convenția referitoare la drepturile copilului
 13. 3.2.Declarația drepturilor copilului
 14. CAPITOLUL 4. PROTECȚIA COPILULUI ÎN SISTEMUL EUROPEAN
 15. 4.1.Autoritatea națională pentru protecția copilului
 16. 4.2.Comisia pentru protecția copilului
 17. 4.3.Alte organizații naționale și internaționale
 18. CONCLUZII
 19. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără îndoială, rezultatul parcurgerii mai multor etape, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre. Astfel, încă din timpurile străvechi și parcurgând întreaga istorie a gândirii sociale, a apărut convingerea că oamenilor li se cuvin anumite drepturi.

Cercetările efectuate cu privire la modul de organizare familială a societăților tribale au pus în evidență faptul că, în cadrul lor, rolurile sociale acordate indivizilor, în timpul fiecărei etape a dezvoltării lor, au un caracter mult mai precis față de societatea contemporană, oferind indicații exacte și totodată utile asupra conduitelor ce trebuie adoptate în diferite perioade de vârstă . În aceste societăți nu se putea distinge o atitudine comună față de copilărie. Așadar, în anumite societăți, până la perioada pubertății, copiii nu sunt considerați membrii cu drepturi depline ai comunității. În altele, ei sunt apreciați ca fiind neutri din punct de vedere al sexului, atât băieții cât și fetele bucurându-se de un tratament egal în raport cu adulții.

În funcție de modelele culturale ale comunității, chiar noțiunile de tată, mamă, frate sau soră au diverse semnificații, care urmăresc raporturile de dominare sau subordonare existente în cadrul societății respective . În cursul diferitelor perioade ale istoriei, marea variabilitate a modelelor culturale și a particularităților comunitare a impus dezvoltarea unor atitudini diferențiate, adeseori contradictorii între ele, față de copilărie. În majoritatea societăților arhaice, la fel ca și tinerețea, copilăria nu era altceva decât o etapă a unei“tranziții” fundamentale către statusul și poziția socială a adultului. Spre deosebire de societățile contemporane, în care copilăria este idolatrizată și protejată, cea mai mare parte dintre societățile arhaice apreciau această perioada de vârstă ca o stare de “ignoranță” și de “pedeapsă”, în esența ei, prin subordonarea necondiționată față de autoritatea adultului. Pentru alte asemenea societăți, copilăria era privită ca o “binefacere” pentru individ și ca o resursă de “regenerare” pentru întreaga comunitate.

Istoria socială a copilăriei a înregistrat acest întreg ansamblu de atitudini contradictorii, oferindu-ne o imagine a copilăriei care diferă mult de reprezentarea pe care o are societatea contemporană despre această perioadă de vârstă.

În unele societăți antice, copiii se bucurau de o atenție specială, avându-se în vedere că reprezentau un potențial uman important. Ei erau participanți activi la viața familială și erau considerați o parte integrantă a dezvoltării comunității.

În Egiptul Antic sau în vechiul Babilon, de exemplu, scopul principal al unui legat testamentar consta în asigurarea unei creșteri adecvate a copiilor.

Codul lui Hammurabi, care a schițat primele noțiuni de proprietate comunitară, avea în vedere o serie de reglementări cu privire la soarta copiilor după decesul susținătorului lor legal sau după divorțul părinților. În acest sens, jumătate din bunurile dobândite în cursul căsătoriei erau destinate creșterii copilului. În alte societăți antice, confruntate cu pericolul suprapopulării, copiii reprezentau o povară pentru familie, fiind uciși sau vânduți ca sclavi.

În Evul Mediu, până în preajma anului 1600, noțiunea de copilărie era practic necunoscută , copiii fiind considerați doar „simplii adulți”.O serie de lucrări artistice (picturi, gravuri etc.) rămase din EvuI Mediu prezintă copiii ca fiind nediferențiați față de adulți, amestecându-se cu aceștia, fiind îmbrăcați asemenea lor și participând la același tip de activități. În nici-una dintre aceste lucrări nu este reprezentată lumea copilăriei și nici obiectele care o definesc: păpuși, cărți de povești, lucruri specifice jocului. În absența statusului distinct de copil, copiii erau tratați, cel mai adesea, în mod inuman, fiind abandonați de părinți în mănăstiri sau aziluri.

Același tratament nediferențiat față de cel al adulților l-au primit copiii și în perioada primelor industrii manufacturiere și în epoca de început a industrialismului modern. Ei erau utilizați între 12-15 ore pe zi, la tot felul de activități, muncind din greu ca să-și poată câștiga existența.

Numai odată cu construirea primelor sindicate, copiii, ca și bătrânii au fost înlăturați de pe piața forței de muncă, nu atât din considerente umanitare cât, mai ales, pentru a face loc contingentelor sporite de muncitori adulți confruntați cu spectrul șomajului.

Așadar, de-a lungul istoriei, copilul a fost privit ca fiind proprietatea părinților și a tutorilor, aceștia putând să-l trateze după bunul lor plac, fără a putea fi trași la răspundere. În ultimele decenii, s-a produs în mod evident o evoluție a valorilor, normelor și standardelor juridice care reglementează situația copilului. În momentul actual, toate societățile civilizate acceptă ideea conform căreia copilul nu aparține nici familiei nici statului, ci își aparține sieși, sub protecția părinților săi.

Bibliografie

- Rădulescu S., Sociologia vârstelor, Editura Hyperion XXI, București, 1994

- Turnbull Colin, The Human Cycle, AbeBooks.co.uk, 1983

- Philipe Ariès, „Centuries of Childhood; A Social History of Family Life”, New York, Knopf, 1962

- D. Balahur - „Protecția drepturilor copilului ca principiu al asistenței sociale”, Ed All Beck, București, 2001

- T.Mareș - Evoluția apărării și respectării drepturilor copilului aflat în dificultate, Editat de FICE, România, București, 1998

- Zlătescu, Moroianu Irina, Marinache Emil, Șerbănescu Rodica, Drepturile copilului și tânărului, Editura All Beck, București, 2009

- Buergenthal Thomas, Weber Renate, Dreptul internațional al drepturilor omului, Editura All, București, 1996

Surse de internet

- Cristiana Mihaela Crăciunescu, Tutela în reglementarea Codului Civil, inm-lex.ro, accesat pe 17.05.2019

- https://www.dgaspcdb.ro/formulare/formulare și informații, accesat pe 17.05.2019

- Diana Micu-Olosutean, Procedura privind punerea sub interdicție, burdusan.com, accesat pe 17.05.2019

- https://legestart.ro/ajutoarele-financiare-acordate-persoanelor-cu-handicap

Articole

- Vasile A., Soluții privind unele probleme din practica Comisiei pentru protecția copilului, în Revista Dreptul nr. 3/2001

- Bogdan Simion, director executiv al organizației Sera România, articol din ziarul Adevarul din data de 25 martie 2018

- Mihai Copăceanu, Abuzuri asupra copiilor, articol din ziarul Adevărul din data de 3 ianuarie 2019

Legislație

- Constituția României, Titlul II, Cap.2, Drepturile și libertățile fundamentale

- Legea nr. 272/2004

- Hotărârea Guvernului nr. 1295 din 2004 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru prevenirea și combaterea traficului de copii.

- Declarația adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 20 noiembrie 1959, prin Rezoluția 1386/XIV

- Cod civil - Legea nr.287/2009 republicată în M.Of.nr.505/15.07.2011.

- Codul de procedură civilă. Legea nr.134/2010 republicată în M.Of.nr.545/03.08.2012.

- Hotărârea nr.1432/2004 din 02/09/2004 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 23/09/2004.

- Legea nr. 273/2004 din 21/06/2004 privind regimul juridic al adopției, modificata prin legea 71/2011.

- Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, aprobata prin legea 71/2011.

- Legea nr. 277/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții, aprobata prin legea 71/2011.

- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară din 28/06/2004, aprobata prin legea 71/2011

Preview document

Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 1
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 2
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 3
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 4
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 5
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 6
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 7
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 8
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 9
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 10
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 11
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 12
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 13
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 14
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 15
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 16
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 17
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 18
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 19
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 20
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 21
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 22
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 23
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 24
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 25
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 26
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 27
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 28
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 29
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 30
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 31
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 32
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 33
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 34
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 35
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 36
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 37
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 38
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 39
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 40
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 41
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 42
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 43
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 44
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 45
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 46
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 47
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 48
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 49
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 50
Protecția copilului în legislația română și internațională - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Protectia copilului in legislatia romana si internationala.docx

Alții au mai descărcat și

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Am optat pentru tema „Protecția și promovarea drepturilor copilului”, pentru a o dezbate în cadrul acestei lucrări de licență, deoarece, consider...

Protecția copilului în legislația română și internațională

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte...

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Codul Familiei și în Noul Cod Civil

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII PRELIMINARE 1.) Evoluţia raporturilor patrimoniale dintre soţi Familia monogamă, cu finalitatea pe care a avut-o la...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Protecția familiei și a copilului

In viata de zi cu zi apar numeroase probleme, atat in ceea ce priveste copilul ca singur individ, cat si in familia din care acesta face parte....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Prevenirea delicvenței juvenile

Introducere Analiza dinamicii societăţilor actuale evidenţiază faptul că într-o serie de ţări se agravează şi se extind fenomenele de devianţă,...

Protecția copilului în legislația română și internațională

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte...

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Drepturile Copilului în Legislația Română

INTRODUCERE Am ales ca tema de licenţă "Drepturile copilului în legislaţia română" deoarece am considerat ca este importantă având în vedere ca...

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane

Argument În România până la apariția unor legi și norme metodologice speciale pentru prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane (Legea...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Ai nevoie de altceva?