Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 23682
Mărime: 111.14KB (arhivat)
Publicat de: Stoica A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr Popescu Mihaela Agata
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I- Funcția Publica
 3. 1.1 Considerații generale
 4. 1.2 Evoluția istorica a conceptului de funcție publica
 5. 1.3 Categorii de funcționari publici
 6. 1.4 Drepturi care decurg din funcția publica
 7. 1.5 Îndatori ce decurg din funcția public
 8. 1.5 Încetarea raporturilor de serviciu
 9. 2.Conflictul de interese
 10. 2.1.Definirea conflictului de interese
 11. 2.2. Declaratiile de avere și interese
 12. 2.3 Reglementarea conflictului de interese in UE
 13. 2.4 Principalele prevederi din legislația României cu privire la conflictul de interese
 14. 2.5 Tipuri de conflicte de interese
 15. 2.6 Spețe privind conflicte de interese
 16. 3. Incompatibilitățile funcțiilor publice
 17. 3.1 Considerații generale
 18. 3.2 Principii de baza pentru gestionarea incompatibilităților
 19. 3.3 Diferența dintre conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice
 20. 3.4 Incompatibilități pentru parlamentari: Senatori si Deputati
 21. 3.5 . Pentru funcția de membru al guvernului și alte funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală
 22. 3.6 Pentru aleșii locali
 23. 3.6.1-Primari
 24. 3.6.2-Viceprimari
 25. 3.6.3-Președintele Consiliului Județean
 26. 3.6.4-Consilieri locali
 27. 3.6.5-Consilieri județeni
 28. 3.6.6- Prefect și subprefect
 29. 3.7- . Pentru funcționarii publici
 30. 3.7.1- Incompatibilități privind funcționarii publici
 31. 3.7.2- Raporturi ierarhice directe
 32. 3.7.3- Candidaturi
 33. 3.7.4- Apartenența la formațiuni politice
 34. 3.7.5- Incompatibilități privind apartenența la organele de conducere a sindicatelor
 35. 4. Concluzii
 36. 5. Bibliografie

Extras din licență

INTRODUCERE

Am ales ca tema pentru lucrarea de licență “Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice”, fiind o temă structurata în trei capitole, fiecare prezentând aspecte relevante cu tema aleasă.

Astfel, primul capitol denumit “Consideratii generale privind functia publica” face referire la un scurt istoric al funcției publice, noțiunea funcției publice, funcția publică administrativă precum și clasificarea functiei după nivelul atribuțiilor și după cerințele privind nivelul studiilor ,condiții generale ale investirii în funcție și formarea, natura juridica, modificarea, suspendarea, întreruperea si încetarea raportului de serviciu.

Al doilea capitol poartă numele de “Conflictul de interese”. În cadrul acestui capitol se tratează noțiunea și regimul juridic al conflictului de interese,tipurile de conflicte de interese, aspecte privind declarațiile de avere și interese și spețe privind conflictul de interese

Ultimul capitol denumit “Incompatibilitățile funcțiilor publice”, tratează noțiunea de incompatibilități ale funcțiilor publice, deosebirile dintre acestea și conflictul de interese, precum și incompatibilitățile pe categorii de functionari publici.

Întreaga lucrare de licență prezintă aspecte importante cu tema aleasă si are la bază surse bibliografice ale cunoscuților autori din domeniu și după legislația actualizată la zi.

Dacă statul este - așa cum afirma Mircea Djuvara - „realitatea [...] cea mai puternică și cea mai interesantă în drept, cea mai pasionantă de studiat”, încercând a parafraza alăturarea sa dreptului face posibilă nașterea unui concept care avea să provoace o temă de reflecție dintre cele mai frecvente, cu o notorietate deja dobândită și de o actualitate permanentă. Rațiunea este lesne de înțeles, dat fiind că „mersul lucrurilor” a făcut posibilă prezența ei în dezbaterile câtorva secole, fără să dea semne că s-ar epuiza. Și nu pentru că, din punct de vedere științific, nu s-ar fi înregistrat progrese pe această linie, ci pentru că, deși simplă în rostire, sintagma „stat de drept” s-a dovedit a exprima adesea mai degrabă un deziderat decât o realitate, iar căutările în a găsi împlinirea s-au dovedit a fi un imperativ mereu prezent. Fenomenul este cu atât mai acut astăzi, când necesitatea de a orienta evoluția fostelor state socialiste spre valorile sociale autentice din statele democratice dezvoltate a determinat în mod implicit și o reactualizare a ceea ce înseamnă statul de drept, provocând o abordare nouă, nuanțată. Trebuie spus mai întâi că preocuparea de a defini, a explica și, apoi, a înțelege sintagma „stat de drept” nu este născută de curând. Ea s-a ivit odată cu cristalizarea acestui nou tip de stat, a persistat și a evoluat, potrivit cu mutațiile sale istorice.

Existența statului, înțeles sintetic ca putere organizată asupra unei populații, pe un anumit teritoriu, a presupus, încă din momentele sale de început, o continuă adaptare la dinamica vieții economice, sociale și politice. Răspunsurile pe care statul le-a oferit cerințelor venite în număr tot mai mare din partea societății s-au concretizat în creșterea volumului și a complexității funcțiilor sale, în multiplicarea atribuțiilor autorităților și organelor sale. Pe bună dreptate, Mircea Djuvara considera că „realitatea cea mai puternică și cea mai interesantă în drept, cea mai pasionantă de studiat este statul“ .

Potrivit teoriei separației puterilor în stat , funcțiile pe care statul le dobândește în asigurarea suveranității sale, funcția legislativă, funcția executivă și funcția judecătorească nu pot fi realizate decât prin exercitarea lor de către puteri independente, reprezentate la nivel politico-juridic de organe corespunzătoare. Pentru realizarea acestor funcții ale statului se înființează servicii publice, care, la rândul lor, sunt înzestrate cu funcții publice - atribuții, competențe și răspunderi specifice sarcinilor pe care acestea le realizează în scopul satisfacerii intereselor generale ale societății .

La nivel european au existat puternice preocupări pentru reglementarea funcției publice, fără a se confunda tradițiile privitoare la funcția publică cu apariția unui statut general. Funcția publică exista cu siguranță cu mult înainte de a fi adoptat. Prima reglemetare din legisția modernă cu privire la funcționarii administrativi se află în Regulamentele organice. Această reglementare a fost modificată în lumina prevederilor Statutului dezvoltător al Convenției de la Paris. Constituția lui Alexandru Ioan Cuza stabilește principiul numirii persoanelor din aparatul executiv, care vor desfășura activitate în numele șefului statului unele dispoziții cu privire la funcțiile publice sunt cuprinse în Legea electoral din 1864, care face corp comun cu Constituția lui Cuza. De exemplu, art. 26 stabilește că “mandatul de deputat este necompatibil cu funcțiile de miniștri, membri ai Curții de Casație, de procuror pe lângă curți și Tribunale, de directori și șefi de secțiune la diferite ministere precum și de militari în serviciul activ” .

Stadiul actual al evoluției legislației românești nu oferă o unitate de concepție asupra problematicii funcției publice, impunându-se cu necesitate anumite modificări pentru corelarea prevederilor diferitelor categorii de acte normative și pentru așezarea acestora la temelia unor raporturi juridice viabile. Ne exprimăm speranța că evoluția procesului integrării europene, pus uneori sub semnul incertitudinii, va însemna și o reașezare a realităților juridice, a reconsiderării funcției publice.

Bibliografie

I. Tratate, cursuri, monografii

1. Armstong, M., Managementul Resurselor Umane. Manual de practica, Ed. Codecs, București, 2003.

2. Albu Emanuel, Drept administrativ și știința administrației, partea II, Editura Fundației România de Mâine, București, 2009.

3. Alistar Victor, Madalina Cocosatu, Ion Popescu, Dragos Dinca, Deontologia funcționarului public-note de curs, Scoala Nationala de Studii Politice, Bucuresti, 2009.

4. Armenia Androniceanu, Management public, Ed. Economica, Bucuresti, 1999.

5. Androniceanu, A., Noutăți în managementul public, Ed. ASE, București, 2003.

6. Boiana Augusta Berchi, Cartea functionarului public, Editura Teora, Bucuresti, 2007.

7. Burloiu Petre, “Managementul resurselor umane” Editura Luminalex, București, 2001.

8. Brezoianu Dumitru, Drept administrativ român, Ed. All Beck, București, 2004.

9. Coman Kund Florin, Alexandru-Sorin Ciobanu, Drept administrativ. Sinteze teore-tice și exerciții practice pentru activitatea de seminar. Partea I, ed. a II-a, revăzută și actualizată, Ed. Universul Juridic, București, 2008.

10. Coman-Kund Liviu, Deontologia și statutul funcționarilor din administrația publică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005.

11. Giurgiu Liviu, Aurel Segărceanu, Cristian Giusepe Zaharie, Drept administrativ, ed. a II-a revăzută și adăugită, Ed. Sylvi, București, 2002.

12. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, Editura All Beck, București, 2005.

13. Ioan Alexandru, Tratat de administratie publică, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2008.

14. Ioan Alexandru, Mihaela Cărăușan, Sorin Bucur, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, București, 2005.

15. Marin Preda, Drept Administrativ, Partea Generală, Editura Lumina Lex, București, 2010.

16. Manda Corneliu, Drept administrativ.Tratat elementar, ed. a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. Lumina Lex, București, 2007.

17. Muraru Ion, Avocatul poporului, institutie de tip ambudsman, Editura All Beck, Bucuresti, 2004.

18. Negruț Vasilica, Dreptul administrativ, Editura Fundația Academiei “Danubius” Galați, 2006.

19. Popescu Agata Mihaela, Drept administrativ - partea generală, Ed Pro Universitaria, București, 2012.

20. Preda Mircea, Drept administrativ, partea generală, ediția a IV-a, Editura Lumina Lex, București, 2006.

21. Prisăcaru Valentin, Tratat de drept administrativ român. Partea generală, ed. a III-a revăzută și adăugită, Ed. Lumina Lex, București, 2002.

22. Prisacaru Valentin I., Functionarii publici, Editura All Beck, Bucuresti, 2004.

23. Santai Ioan, Drept Administrativ și Știința Administrației, vol.2, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2004.

24. Santai Ioan, Drept administrativ și știința administrației, vol. I, ediție revizuită pentru uzul studenților, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2002.

25. Tofan Dana Apostol, Drept administrativ, Editia a II-a, Vol.I, Editura C.H. Beck, București, 2008.

26. Trăilescu Anton, Drept administrativ, editia a III-a, Editura CH Beck, București, 2008.

27. Vedinaș Verginia, Drept administrativ, ed. a VII-a revăzută și actualizată, Ed. Universul Juridic, București, 2012.

28. Verginia Vedinas, Drept administrativ (Ediția a V-a revăzută si reactualizată), Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2009.

29. Verginia Vedinas, Statutul functionarilor publici - (Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare, republicată), Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2009.

30. Valerică Dabu, Răspunderea juridică a funcționarului public. Curs universitar, Editura Global Lex, București, 2000.

...

Preview document

Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 1
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 2
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 3
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 4
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 5
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 6
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 7
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 8
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 9
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 10
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 11
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 12
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 13
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 14
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 15
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 16
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 17
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 18
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 19
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 20
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 21
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 22
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 23
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 24
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 25
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 26
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 27
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 28
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 29
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 30
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 31
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 32
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 33
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 34
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 35
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 36
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 37
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 38
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 39
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 40
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 41
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 42
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 43
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 44
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 45
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 46
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 47
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 48
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 49
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 50
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 51
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 52
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 53
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 54
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 55
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 56
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 57
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 58
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 59
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 60
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 61
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 62
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 63
Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Conflictul de interese si incompatibilitatile functiilor publice.docx

Alții au mai descărcat și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Eradicarea Corupției în Sectorul Public Condiție a Integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Fenomenul corupţiei a devenit de-a lungul anilor un subiect fierbinte, atrăgând atenţia guvernelor, agenţiilor internaţionale de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Relația dintre drepturile victimei și cele ale infractorului în cadrul procesului penal

I. Aspecte privind procesul penal Art. 1 din Codul de procedură penală reglementeză normele de procedură penală și scopul acestora. Astfel,...

Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții

I. Introducere Pe lângă principalele sancțiuni impuse de organele de control ale autorităților, se aplică și măsurile de confiscare a...

Funcționarul public în dreptul penal

Funcționarul public în dreptul penal Articolul 175, alin. 1 din Legea nr. 286/2009, ne spune că funcționarul public, în sensul legii penale, este...

Constituțiile comuniste

I. Totalitarismul în România și preluarea puterii de comuniști Comunismul, ca și ideologie totalitară, își are originea în lucrările lui Karl Marx...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Una din cele mai importante valori a unei organizaţii o reprezintă resursa umană. Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără...

Corupția

Delimitări conceptuale Corupţia este catalogată drept o problemă socială complexă, ale cărei modalităţi de manifestare, consecinţe sociale şi...

Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN 1.1 Fundamentarea noţiunilor În cadrul...

Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Proceduri de Transparență Decizională

INTRODUCERE Lucrarea de făţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la transparenţa decizională reglementată în legislaţia prezentă atât în...

Ai nevoie de altceva?