Tehnici moderne de identificare a persoanelor

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 19043
Mărime: 4.17MB (arhivat)
Publicat de: Cozmin Liviu
Puncte necesare: 13
Facultatea de Drept
Universitatea "Danubius", Galati
Materie: Criminalistică

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul 1 - Aspecte introductive
 3. 1.1 - Identificarea criminalistică după semnalmentele exterioare - fundament științific
 4. 1.2 - Tactica efectuării prezentării pentru recunoaștere
 5. 1.2.1 - Recunoașterea de persoane
 6. 1.2.2 - Recunoașterea cadavrelor
 7. 1.2.3 - Expertiza medico-legală și criminalistică
 8. 1.3 - Realizarea unor acte de urmărire penală și cercetare a cazurilor de dispariție
 9. Capitolul 2 - Identificarea persoanelor
 10. 2.1 - Identificarea persoanelor după metoda portretului vorbit
 11. 2.2 - Relatarea formelor statice
 12. 2.3 - Prezentarea formelor dinamice
 13. Capitolul 3 - Metode tehnice de identificarea a persoanelor
 14. 3.1 - Portretul schițat
 15. 3.2 - Fotorobotul
 16. 3.3 - Sintetizatorul fotografic
 17. 3.4 - Porterul robot computerizat
 18. 3.5 - Tehnici de amprentare a cadavrelor
 19. 3.6 - Identificarea prin expertiza fotografiei de portret
 20. Concluzii
 21. Bibliografie

Extras din licență

Introducere

Progresele științei din ultimii ani au adus modificări în desfășurarea unor activități din domeniul dactiloscopiei, fotografiei judiciare, a identificării persoanelor, aceste modificări necesitând și o reevaluare a informațiilor care sunt necesar a fi cunoscute și de către fiecare utilizator.

Scopul procesului penal este cel al constatării la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie trasă la răspundere penală.

În desfășurarea procesului penal, trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei, precum și cu privire la persoana făptuitorului.

Progresele făcute în domeniul cercetării științifice nu au putut fi ignorate de către juriștii preocupați de găsirea unor criterii de obiectivizare a adevărului, dar drumul țintei pusă în slujba justiției a fost deosebit de lung și dificil și adesea extrem de sinuos.

Utilizarea cunoștințelor științifice de către organele judiciare în efortul lor de aflare a adevărului a avut drept consecință, alături de perfecționarea sistemului probator, și o specializare a unor metode și mijloace destinate acestui scop, iar, în timp, apariția unor ramuri sau chiar a unor științe cu acest obiect.

Printre aceste științe care, datorită obiectului și organelor care-l realizează, se mai numesc și științe judiciare, se numără și criminalistica. Denumirea de „criminalistică” a fost folosită pentru prima dată în literatura judiciară de către Hans Gross, în anul 1893, în Manualul judecătorului de instrucție, unde este definită ca o știință „a stărilor de fapt în procesul penal”.

Criminalistica este o știință al cărei obiect constă în elaborarea metodelor și procedeelor tehnico - științifice și tactice de descoperire, ridicare, fixare și examinare a urmelor infracțiunii, precum și de descoperire și identificare a autorilor. Ea are, de asemenea, ca obiect și elaborarea unor măsuri de prevenire a infracțiunilor.

Abordarea modalităților de identificare a persoanelor, dar și a cadavrelor, poate conduce la întrebarea dacă imaginea făptuitorului - așa cum a fost reținută de către un martor ocular sau de victimă, fotografia unei persoane, ori un craniu, vocea, scrisul chiar, pot constitui, prin ele însele, urme ale infracțiunii, după cum sunt urmele de mâni, de picioare, de dinți.

Metode de identificare a persoanelor după semnalmente exterioare, după voce, precum și prin alte procedee criminalistice vin să se adauge posibilităților de identificare a omului pe baza urmelor lăsate de acesta în câmpul infracțional.

În anumite lucrări de specialitate, tratarea problematicii examinării urmelor aparținând omului, fie că privește descoperirea lor la fața locului, fie expertiza acestora, include și scrisul, vocea sau vorbirea. În alte lucrări, se are în vedere caracterul distinct, de sine stătător, al acestor modalități de identificare, o parte din ele fiind analizate separat, cum este cazul identificării persoanei după semnalmentele exterioare și, îndeosebi, identificarea după scris, examinată în cadrul expertizei grafice a cercetării criminalistice a înscrisurilor.

Identificarea prin descriere și recunoaștere se realizează prin activități de tactică criminalistică - ascultări, confruntări, reconstituiri, iar rezultatul acesteia se consemnează în declarații, procese-verbale, pe suport audio-video, planșe fotografice.

Capitolul 1 - Aspecte introductive

Nu există o justificare a apropierii (altfel decât una paradoxală) dintre violență și creativitatea descoperirii sale. Violența include nestăpânire, impulsivitate, putere, forță și brutalitate. În opoziție cu violența se află armonia afectivă. Creativitatea descoperirii violenței include energie vitală și elan, capacitatea de a inventa și de a descoperi, forța de a evidenția particularitățile realului. Atât violența, cât și creativitatea descoperirii sale sunt două forțe care aparțin omului, care, prin esența sa este o ființă socială.

Omul este un produs al împrejurărilor sociale și, totodată, este capabil să influențeze și să determine împrejurările. Acesta nu poate viețui singur, izolat de restul oamenilor. În permanență, el se raportează la alți indivizi, acționează cu ajutorul acestora și leagă relații cu cei ce-l înconjoară. Ar fi greu să concepem existența umană fără relații sociale, însă relațiile acestea sunt diverse, multiple și acționează în diferite planuri. Acestea pornesc de la o relație de simpatie între doi indivizi, de la relația de vecinătate sau de rudenie, până la relații tensionate între indivizi ori la acțiuni îndreptate împotriva vieții unui individ, într-un variat cadru de acțiuni sociale ce se înfăptuiesc prin interacțiunile interpersonale.

De-a lungul vremii, oamenii au avut o preocupare deosebită pentru studierea comportamentului propriu și al celorlalți, încercând astfel să creeze reguli și norme de conviețuire și comportare socială, în dorința de a îmbunătăți tipul de relație dintre ei. Toate regulile și normele impuse de nevoile socio - umane prevedeau ca cei ce nu le respectau să fie sancționați și pedepsiți.

De-a lungul timpului, apărarea individului și a dreptului la viață al acestuia a reprezentat o trăsătură comună, indiferent de rânduirea socială.

Cel mai natural drept al omului este dreptul la viață, acesta fiind impus de norme și reguli în sistemul juridic al vremii, fiind consacrat în primele declarații de drepturi și constituții.

Dreptul nu îl studiază pe om în integritatea sa, ci doar pe cel ce este parte integrantă a relațiilor sociale și a acelor raporturi sociale care constituie obiect de reglementare juridică. Din acest motiv, prevenirea infracțiunilor este extrem de importantă, de aceea se impune a i se conferi un caracter permanent, eficient și organizat.

Bibliografie

- Constituția României

- Codul penal al României

- Codul de procedură penală al României

- Aionițoaie C. și colaboratorii - „Tratat de tactică criminalistică”, Ed. Carpați, București, 1992.

- Bercheșan V. - „Cercetarea la fața locului”, Ed. Little Star, București, 2004.

- Bercheșan V., Ruiu M. - „Tratat de tehnică criminalistică”, Ed. Little Star, București, 2004.

- Bogdan T. - „Probleme de psihologie judiciară”, Editura Științifică, 1973.

- Coman L., Constantinescu M. - „Efectuarea cercetării la fața locului, în Tratat practic de criminalistică, vol. I”, Editura Ministerului de Interne, București 1976.

- Golunski S.A. - „Criminalistica”, Editura Științifică, București, 1961.

- Pășescu Ghe. - „Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei”, Edit. Național, București, 2000

- Pletea C. - „Criminalistică. Elemente de anchetă penală”, Ed. Little Star, București, 2003.

- Stancu E. - „Criminalistica - vol.II” , Universitatea București, 1993.

- Stancu E. - „Tratat de criminalistică, ediția a II-a revăzută și adăugită”, Editura Universul Juridic, București, 2002.

- Stancu E. - „Tratat de criminalistică”, Edit. Universul juridic, București, 2008

- Suciu C. - „Criminalistica”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1972.

- Văduva N. - „Criminalistica”, Ed. Universitaria, Craiova, 2004.

- Ionescu L. , Sandu D. , - „Identificarea criminalistica” , Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1990

Pagini web: www.printrakinternational.com

www.efit.co.uk.

- D. Calinescu - “Dactiloscopia sau identificarea prin impresiunile digitale de la maini - Portret vorbit” , Craiova , Institutul de arte clasice ”Sanitca” , 1914

- C. Dumitrescu , E. Gagea - “Elemente de antropologie judiciara si portret vorbit” , Ed. Ministerului de Interne , Bucuresti , 1993

- Sorin Alamoreanu - “Elemente de criminalistica” , Ed. Alma Mater , Cluj Napoca, 2000

- Em. Stancu - „Tratat de criminalistică”, Editura Universul Juridic, București, 2014

- Antoniu George, Costică Bulai - „Dicționar de drept penal și de procedură penală”, Hamangiu, 2011

- Ionescu L., Sandu D. - „Identificarea criminalistică- Ediția 2”, Editura C. H. Beck, București, 2011

- Lorincz A.L. - „Drept procesual penal”, Editura Universul juridic, București, 2015

P. Ciobanu, E. Stancu - „Criminalistică. Tactica criminalistică, curs universitar”, Editura Universul Juridic, 2017

Preview document

Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 1
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 2
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 3
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 4
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 5
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 6
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 7
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 8
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 9
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 10
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 11
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 12
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 13
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 14
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 15
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 16
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 17
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 18
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 19
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 20
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 21
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 22
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 23
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 24
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 25
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 26
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 27
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 28
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 29
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 30
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 31
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 32
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 33
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 34
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 35
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 36
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 37
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 38
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 39
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 40
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 41
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 42
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 43
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 44
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 45
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 46
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 47
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 48
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 49
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 50
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 51
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 52
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 53
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 54
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 55
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 56
Tehnici moderne de identificare a persoanelor - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Tehnici moderne de identificare a persoanelor.docx

Te-ar putea interesa și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al...

Expertiză medico-legală pe cadavre

CAP.I. NOTIUNI GENERALE ALE MEDICINEI–LEGALE I.1. INTRODUCERE ,,Medicina legala se aseaza langa judecatori si imparte cu ei neplacutul privilegiu...

Capacitatea civilă a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare

1.Introducere 1.1Noțiunea de urmă papilară. Simpla prezență a omului într-un anumit loc – fie statică, fie dinamică – dă naștere unor urme...

Infracțiunile de corupție

INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) Actualitatea temei cercetate. La momentul dat,...

Frauda Electronică

Introducere În România, putem vorbi despre noi infracţiuni - cum sunt cele informatice - care au luat o deosebită amploare în ultima perioadă,...

Ai nevoie de altceva?