Infracțiunile de corupție

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 29598
Mărime: 102.93KB (arhivat)
Publicat de: Ruchie V.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bejenari Vasile

Cuprins

 1. INTRODUCERE . .4
 2. CAPITOLUL I. FAPTELE CE CONSTITUIE ACTE DE CORUPȚIE. REGLEMENTĂRI DE DREPT ȘI INCRIMINĂRI
 3. 1.1. Considerațiuni și incriminări privind noțiunea și spectrul infracțiunilor de corupție . 9
 4. 1.2. Analiza juridico-penală a infracțiunilor de corupție . ..16
 5. 1.3 Dimensiunea statistică a infracțiunilor de corupție . .31
 6. CAPITOLUL II. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII AL PREVENIRII ȘI COMBATERII INFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE
 7. 2.1. Considerațiuni generale privind prevenirea corupției .37
 8. 2.2. Factorii corupției. Organele de stat atribuite cu funcția de prevenire și combatere a corupției .49
 9. 2.3. Normele juridice-speciale privind prevenirea actelor de corupție .. . . 56
 10. CAPITOLUL III. ACTIVITĂȚI DE DEPISTARE ȘI DE DOCUMENTARE A ACTELOR DE CORUPȚIE
 11. 3.1. Procedura de dispunere a măsurilor speciale de investigații, privind colectarea informațiilor despre faptele de corupție .. 59
 12. 3.2. Activități de depistare și documentare a acțiunilor ilicite a celor bănuiți în actele de corupție .. ..66
 13. CAPITOLUL IV.TACTICA ȘI METODICA DESCOPERIRII INFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE
 14. 4.1. Organizarea și înfăptuirea măsurilor speciale de ivestigații la descoperirea și cercetarea infracțiunilor de corupție în ,, flagrant delict” . 81
 15. ÎNCHEIERE ...92
 16. BIBLIOGRAFIE 95

Extras din licență

INTRODUCERE

“ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană”

( Învățăturile lui Neagoie Basarab )

Actualitatea temei cercetate. La momentul dat, societatea este afectată, într-o mare măsură, de criminalitate . Dintre toate tipurile de criminalitate, corupția are actualmente, cea mai negativă influență asupra societății, fiind un obstacol major în dezvoltarea ei. Fenomenul corupției a existat din cele mai vechi timpuri constituind, pînă în prezent, o stare de abatere de la moralitate, de la datorie. Una din prioritățile actuale ale reformelor economice, politice si sociale din Republica Moldova este prevenirea și combaterea corupției. Privită obiectiv, inclusiv prin prisma fenomenului corupției, tranziția politică, socială și economică din perioada ce s-a scurs de la declararea independenței statului a avut o importanță negativă asupra calității guvernării și dezvoltării țării. Corupția reprezintă folosirea abuzivă a puterii publice, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.La momentul dat, ca act antisocial, corupția se manifestă mai ales în aria economică, afectând interesele colective prin: însușirea, folosirea resurselor publice în interes personal, ocuparea unor funcții publice prin relații preferențiale, încheierea unor tranzacții prin eludarea normelor morale și legale. Corupția vizează un ansamblu de activități imorale, ilicite, ilegale realizate nu numai de indivizi cu funcții de conducere sau care exercită un rol public, ci și de diverse grupuri și organizații, publice sau private, în scopul obținerii unor avantaje materiale sau morale, sau unui statut social superior prin utilizarea unor forme de constrîngere, șantaj, înșelăciune, mituire, cumpărare, intimidare.

Gradul de studiere a problematicii. Analiza literaturii de specialitate ne demonstrează că mai mulți autori din tările dezvoltate s-au preocupat de cercetarea fenomenului de corupție la diferite etape ale istoricului de dezvoltare. În ulimii ani, în diferie regiuni ale lumii au fost aprobate un sir de declarații si convenții, îndreptate spre combaterea corupției în calitate de flagel mondial, tema corupției și anticorupției fiind pe agenda diferitelor întruniri internaționale; sunt organizate simpozioane, conferințe etc., inclusive în cadrul ONU și al Consiliului Europei. În plan internațional, corupția posedă forme și manifestări diverse, care pînă la momentul actual nu sunt identificate și sancționate în totalitate. Lupta cu corupția trebuie să cunoaștem că constituie mai întîi de toate o obligație a statului, și pentru exercitarea efectivă a acesteia trebuie întreprinsă întîi de toate, o abordare multidisciplinară a profilaxiei corupției care să nu fie redusă doar la măsurile penale. Strategia națională de prevenire și combatere a corupției e determinată de conștiintizarea imposibilității de a dezrădăcina corupția doar prin aplicarea unor măsuri penal-restrictive a necesității unei noi abordări a acestui fenomen, inclusive a îmbinării acțiunilor de prevenire a corupției cu cele de depistare, instrumentare, sancționare, promovîndu-se, totodată mecanismele economiei de piață. Printre cauzele actuale care favorizează apariția corupției se regăsesc slăbirea autorității statului, datorită ineficienței institutiilor acestuia, degradarea nivelului de trai, lipsa unor valori sociale însoțită de alterarea respectării principiilor morale, lipsa unei reforme la nivelul instituțional și legislativ care să fie în concordanță cu condițiile socio-economice. Pentru a înlătura acest pericol și a lupta contra corupției sunt necesare, în primul rind, eforturile instituțiilor de stat, deoarece statul dispune de pîrghiile si organele respective. Totodată, trebuie să cunoaștem că rezultatele eforturilor instituțiilor de stat, sunt mai eficiente, dacă activitatea anticorupției este sprijinită de societatea civilă și de sectorul privat și fenomenul corupției nu este tolerat de cetațeni. Statul trebuie să încredințeze lupta cu corupția unor instituții specializate, care vor dispune de independența necesară, iar personalul acestora să dispună de o organizație si de resurse financiare adecvate funcțiilor pe care le exercită. Deasemenea, un element important în lupta cu corupția este recunoscută cooperarea intrnațională, extrădarea, asistența juridică etc. Activitatea anticorupției este o acțiune complexă care include măsuri de educație, prevenire și contracarare.

Bibliografie

1. Constituția Republicii Moldova în vigoare, adoptatăde Parlamentul Republicii Moldova la 29 iunie 1994//Monitorul Oficial al Republicii Moldova,nr.1 din 1994.

2. Codul penal al Republicii Moldova în vigoare, nr. 128-129//1012 din 13 septembrie 2002.

3. Codul de procedură penală al R. Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 Monitorul Oficial al RM nr.104-110// 447 din 07.06.03.

4. Legea nr. 320 din 27.12.12 cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului.

5. Legea privind Activitatea Specială de Investigații nr.59-2358 din 20.03.2012.

6. Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției, nr. 90 din 25.04.2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 103-105. la data de 13.06.2008.

7. Legea privind combaterea corupției și protecționismului. Nr.900-XIII din 22.07.96

8. Legea Republicii Moldova cu privire la aderarea la Convenția Penală cu privire la corupție, nr. 428-XV din 30 octombrie 2003 Monitorul Official al Republicii Moldova nr. 229-223, art. 918 din 21 noiembrie 2003

9. Regulamentul comun privind organizarea și efectuarea activității speciale de investigații, nr.01/04/019/09/056/01/051/04.

Decretele Președintelui Republicii Moldova nr. 104 din 30 aprilie 1992 cu privie la măsurile de combatere a corupției ăn organelle puterii de stat și administrației de stat Monitorul Oficial al Rwpublici Moldova nr.4,art.101 din 30 aprilie 1992

10. Convenția Penală priind corupția și raportul explicativ, Strasburg, 27 ianuarie 1999, Seria tratatelor europene nr. 173

11. Hotărîre de Guvern Nr. 154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015 Publicat 07.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 166-169 art Nr: 483

12. Hotărârea Curții de Conturi privind rezultatele controlului asupra activității Departamentului Vamal și subdiviziunilor teritoriale în anul 2001 nr. 47 din 24.05.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 103-105 din 18.07.2002.

13. Hotărârea Curții de Conturi privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activității de bază a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și subdiviziunilor teritoriale în anul 2001 (nr. 49 din 24.05.2002, Monitorul Oficial al Moldova nr. 102 din 16.07.2002

14. Hotărârea Curții de Conturi privind rezultatele controlului asupra activității financiar-economice a primăriei municipiului Chișinău nr.46 din 23/05/2003.

B. MONOGRAFII, TRATATE, MANUALE, CURSURI

1.Ainițoaie C., T. Butoi, Tratat de tactică criminalistică, Ed. Carpați, Craiova 1992.

2. Avram Mihail, Vasile Gurin, Anatol Donciu, Depistarea, cercetarea și calificarea infracțiunilor de corupție, Coordonator V. Zubco, dr. în drept, conf. universitar, Editura ARC, Chișinău 2005.

3. Bejan O., Corupția, Chișinău, 2007.

4. Brînză S., X. Ulianovschi, V. Stati, I. Țurcanu, V. Grosu, Drept penal, partea specială, Vol II, Chișinău, Ed. Cartier 2005

5. Ciopraga A., Criminalistica, Tratat de tactică, Ed. Gama, Iași 1996.

6. Cojocaru C., Eficiența politicilor și acțiunilor anticorupție în contextul Planului de acțiuni UE-RM.

7. Cușnir V. M., Corupția - reglementări de drept; activități de prevenire și combatere. Partea I. Monografie, Chisinău, 1999

8. Diaconescu H., Infracțiunile de corupție și cele asimilate sau în legătură cu acestea, Ed. Beck, 2004

9. Gheorghe Butnaru, Octavian Bejan... Cum să ne protejăm de corupție. Chișinău 2006 pag

10. Gîrneț I., Infracțiuni de corupție, București, 2010

11.Gurin V., Pascaru V., Ilie S., Corupția, ARC, 2000.

12. Gurschi C., Gurin V., Cușnir V., Avram M., Jurisprudența privind infracțiunile de corupție, Chișinău, 2003

10. Marian Gherman, Eugen Blîndu, Alic Clefos, Metodologia Prevenirii și Descoperirii Infracțiunilor De Către Serviciul Poliției Judiciare-Chișinău, 2010.

...

Preview document

Infracțiunile de corupție - Pagina 1
Infracțiunile de corupție - Pagina 2
Infracțiunile de corupție - Pagina 3
Infracțiunile de corupție - Pagina 4
Infracțiunile de corupție - Pagina 5
Infracțiunile de corupție - Pagina 6
Infracțiunile de corupție - Pagina 7
Infracțiunile de corupție - Pagina 8
Infracțiunile de corupție - Pagina 9
Infracțiunile de corupție - Pagina 10
Infracțiunile de corupție - Pagina 11
Infracțiunile de corupție - Pagina 12
Infracțiunile de corupție - Pagina 13
Infracțiunile de corupție - Pagina 14
Infracțiunile de corupție - Pagina 15
Infracțiunile de corupție - Pagina 16
Infracțiunile de corupție - Pagina 17
Infracțiunile de corupție - Pagina 18
Infracțiunile de corupție - Pagina 19
Infracțiunile de corupție - Pagina 20
Infracțiunile de corupție - Pagina 21
Infracțiunile de corupție - Pagina 22
Infracțiunile de corupție - Pagina 23
Infracțiunile de corupție - Pagina 24
Infracțiunile de corupție - Pagina 25
Infracțiunile de corupție - Pagina 26
Infracțiunile de corupție - Pagina 27
Infracțiunile de corupție - Pagina 28
Infracțiunile de corupție - Pagina 29
Infracțiunile de corupție - Pagina 30
Infracțiunile de corupție - Pagina 31
Infracțiunile de corupție - Pagina 32
Infracțiunile de corupție - Pagina 33
Infracțiunile de corupție - Pagina 34
Infracțiunile de corupție - Pagina 35
Infracțiunile de corupție - Pagina 36
Infracțiunile de corupție - Pagina 37
Infracțiunile de corupție - Pagina 38
Infracțiunile de corupție - Pagina 39
Infracțiunile de corupție - Pagina 40
Infracțiunile de corupție - Pagina 41
Infracțiunile de corupție - Pagina 42
Infracțiunile de corupție - Pagina 43
Infracțiunile de corupție - Pagina 44
Infracțiunile de corupție - Pagina 45
Infracțiunile de corupție - Pagina 46
Infracțiunile de corupție - Pagina 47
Infracțiunile de corupție - Pagina 48
Infracțiunile de corupție - Pagina 49
Infracțiunile de corupție - Pagina 50
Infracțiunile de corupție - Pagina 51
Infracțiunile de corupție - Pagina 52
Infracțiunile de corupție - Pagina 53
Infracțiunile de corupție - Pagina 54
Infracțiunile de corupție - Pagina 55
Infracțiunile de corupție - Pagina 56
Infracțiunile de corupție - Pagina 57
Infracțiunile de corupție - Pagina 58
Infracțiunile de corupție - Pagina 59
Infracțiunile de corupție - Pagina 60
Infracțiunile de corupție - Pagina 61
Infracțiunile de corupție - Pagina 62
Infracțiunile de corupție - Pagina 63
Infracțiunile de corupție - Pagina 64
Infracțiunile de corupție - Pagina 65
Infracțiunile de corupție - Pagina 66
Infracțiunile de corupție - Pagina 67
Infracțiunile de corupție - Pagina 68
Infracțiunile de corupție - Pagina 69
Infracțiunile de corupție - Pagina 70
Infracțiunile de corupție - Pagina 71
Infracțiunile de corupție - Pagina 72
Infracțiunile de corupție - Pagina 73
Infracțiunile de corupție - Pagina 74
Infracțiunile de corupție - Pagina 75
Infracțiunile de corupție - Pagina 76
Infracțiunile de corupție - Pagina 77
Infracțiunile de corupție - Pagina 78
Infracțiunile de corupție - Pagina 79
Infracțiunile de corupție - Pagina 80
Infracțiunile de corupție - Pagina 81
Infracțiunile de corupție - Pagina 82
Infracțiunile de corupție - Pagina 83
Infracțiunile de corupție - Pagina 84
Infracțiunile de corupție - Pagina 85
Infracțiunile de corupție - Pagina 86
Infracțiunile de corupție - Pagina 87
Infracțiunile de corupție - Pagina 88
Infracțiunile de corupție - Pagina 89
Infracțiunile de corupție - Pagina 90
Infracțiunile de corupție - Pagina 91
Infracțiunile de corupție - Pagina 92
Infracțiunile de corupție - Pagina 93
Infracțiunile de corupție - Pagina 94
Infracțiunile de corupție - Pagina 95
Infracțiunile de corupție - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Infractiunile de coruptie.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Luarea de Mită

Capitolul I Infracţiunile de corupţie 1. Scurt istoric al infracţiui de corupţie Evoluţia fenomenului se află în strânsă concesiune cu dinamica...

Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Modificările ce se înfăptuiesc astăzi în Republica Moldova şi pe...

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii. Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat...

Infracțiunile de corupție în general

Introducere Corupția este unssubiect constant dezbătuttîn mass-media, auzim deeea la radio sau la TV. Citimddespre ea peiinternet, în ziare, în...

Individualizarea Pedepselor

Individualizarea Pedepselor 1. Introducere Pentru ca pedeapsa să poată îndeplini funcţiile de constrângere şi reeducare a condamnatului şi să...

Infracționalitatea feminină

INFRACTIONALITATEA FEMININA 1. Aspecte generale Desigur ca, de-a lungul timpului transformarile sociale si modificarile in plan etno-cultural au...

Te-ar putea interesa și

Investigarea Infracțiunilor de Corupție

Introducere Fara a exagera, putem afirma ca, departe fi eradicat, fenomenul coruptiei si-a facut aparitia odata cu primele forme de organizare...

Corupția și licitația

Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pâna în prezent unul dintre cele mai grave si mai raspândite...

Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate În condițiile în care Republica Moldova ține o poziție solidară față de cursul strategic spre...

Corupția

Delimitări conceptuale Corupţia este catalogată drept o problemă socială complexă, ale cărei modalităţi de manifestare, consecinţe sociale şi...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Infracțiunile de corupție în general

Introducere Corupția este unssubiect constant dezbătuttîn mass-media, auzim deeea la radio sau la TV. Citimddespre ea peiinternet, în ziare, în...

Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție

Faptul că fenomenul corupţiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pînă în prezent unul dintre cele mai grave şi mai răspîndite...

Profilaxia infracțiunilor de corupție

Capitolul I Noţiuni generale Criminologia, in sens etimologic, deriva din latinescul “crimen” – crima, infractiune si grecescul “logos” – stiinta;...

Ai nevoie de altceva?