Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor

Licență
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 26439
Mărime: 82.18KB (arhivat)
Publicat de: Ruchie V.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cojocari Radu

Cuprins

 1. INTRODUCERE .3
 2. CAPITOLUL I Aspecte generale privind luarea și darea de mită ca infracțiuni de corupție .7
 3. 1.1. Evoluția incriminării luării și dării de mită ...6
 4. 1.2. Reglementări internaționale și elemente de drept comparat privind infracțiunea de luare și de dare de mită ..13
 5. 1.3. Tendințe actuale de comitere a luării și dării de mită .23
 6. CAPITOLUL II Analiza juridico-penală a infracțiunilor de luare de mită și de dare de mită ...27
 7. 2.1. Aspecte definitorii ...27
 8. 2.2. Obiectul infracțiunilor de luare de mită și dare de mită 33
 9. 2.3. Latura obiectivă a infracțiunilor de luare de mită și dare de mită 36
 10. 2.4. Latura subiectivă a infracțiunilor de luare de mită și dare de mită ..45
 11. 2.5. Subiectul infracțiunilor de luare de mită și dare de mită ...51
 12. CAPITOLUL III Delimitarea luării de mită de coruperea pasivă și delimitarea dării de mită de coruperea activă 57
 13. 3.1. Aspecte definitorii ...57
 14. 3.2. Delimitarea obiectului infracțiunii de luare de mită de corupere pasivă și al dării de mită de corupere activă ...61
 15. 3.3. Delimitarea laturei obiective a infracțiunii de luare de mită de corupere pasivă și a dării de mită de corupere activă
 16. 3.4 Delimitarea laturei subiective a infracțiunii de luare de mită de corupere pasivă și a dării de mită de corupere activă.
 17. 3.5 Delimitarea subiectului al infracțiunii de luare de mită de corupere pasivă și al dării de mită de corupere activă.
 18. ÎNCHEIERE

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate

În condițiile în care Republica Moldova ține o poziție solidară față de cursul strategic spre integrare europeană, justiția, ca valoare socială, trebuie să urmeze acest vector în strînsă legătură cu valorile universale, concentrate prioritar pe ideea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei. Anumite experiențe ne demonstrează că pentru realizarea cu succes a aspirațiilor de integrare, nu este suficientă doar simpla recunoaștere a ordinii juridice prescrise de standardele europene, ci mai este necesar ca organele de drept să asigure eficient respectarea acesteia.

Modificarea continuă a relațiilor sociale, în permanență impune perfectarea unui cadru legislativ eficient și corespunzător, care ar asigura buna dezvoltare a societății. Un rol important în acest domeniu îl joacă normele de drept, în special cele ce vizează materia penală, aplicarea corectă a cărora este menită să stopeze creșterea criminalității, care afectează din ce în ce mai mult viața socială.

Un moment dureros pentru societatea contemporană, dar mai ales pentru Republica Moldova este flagelul bine înrădăcinat - corupția.

În conformitate cu anexa la Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015, nr.154 din 21.07.201l, corupția a constituit o preocupare permanentă pe plan intern, fapt care a impus autorităților publice și diverselor grupuri sociale active promovarea proceselor și mecanismelor de prevenire și de combatere a fenomenului, pornind de la declarații generale formulate în discursurile și în alte intervenții publice ale oficialilor de cel mai înalt rang, continuînd prin campanii de educare civică și de propagare a intoleranței față de fenomenul vizat, având ca finalități dosare intentate, aduse în fața justiției.

În Republica Moldova practicarea corupției rămîne a fi o ”afacere convenabilă” atît timp cît va continua să aducă beneficii considerabile persoanelor corupte fără riscurile aferente, în cazul depistării acțiunii lor, să fie prea mari. Dacă profiturile ilicite obținute din corupție sunt inestimabile, riscurile ei pot fi clar calculate: cercul subiecților care pot fi trași la răspundere este limitat; procedura de ridicare a imunității de care beneficiază anumite grupe de persoane este disproporționată în raport cu interesele urmăririi penale, inclusiv în cazul faptelor de corupție; sancțiunile aplicate nu descurajează persoana coruptă, majoritatea reducîndu-se la amenzi a căror valoare nu depășește ”cîștigul” realizat din activitatea coruptorie, confiscarea veniturilor și a proprietăților obținute ilicit nefiind aplicată datorită protecției oferite de prezumția constituțională a legalității dobîndirii proprietății; riscul de a pierde locul de muncă nu este prea înalt, deoarece legea penală limitează posibilitatea de a ocupa o anumită funcție o perioadă, însă nu exclude totalmente posibilitatea persoanei condamnate pentru infracțiuni de corupție de a rămîne în serviciul public sau în cadrul unei alte funcții de răspundere în sectorul privat.

Consecințele nefaste ale corupției în Republica Moldova sunt resimțite mai curînd de societate decît de indivizii corupți, iar practicarea corupției oferă beneficii immediate celor corupți și periclitează pe termen lung bunăstarea populației, subminînd încrederea societății în autoritățile publice și eficiența funcționării democratice a unui stat de drept.

Cea mai gravă consecință a corupției este sărăcia, care la rîndul ei, sporește atractivitatea corupției. Pentru a rupe cercul vicios ”corupție-sărăcie-corupție”, abordarea activităților anticorupție trebuie să fie ghidată de intoleranță față de corupție și de transformarea acesteia din activitate cu avantaje mari și riscuri mici într-o activitate cu avantaje mici și riscuri mari, astfel doar fiind posibilă diminuarea fenomenului.

Obiectul de studiu al acestei lucrări îl constituie infracțiunile de luare de mită, de dare de mită prin prisma conținutului infracțiunilor și a elementelor care le compun totodată aplicîndu-se metoda comparativă a aceluiaș fenomen de corupție dar în sectorul public, prin prisma conținutului și a elementelor care le compun a infracțiunilor de corupere pasivă și corupere activă. Totodată, studierea unui fenomen infracțional se face imposibilă fără abordarea unor aspecte cu caracter general. Astfel, prezenta lucrare pe lângă elementele cheie, adică studiul infracțiunilor din perspectiva dreptului penal mai cuprinde și unele aspecte definitorii și de esență precum ar fi: definirea corupției, delimitarea sectorului privat de cel public, istoricul și locul incriminării, tendința actuală a fenomenului cît și importanța combaterii fenomenului.

Preview document

Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 1
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 2
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 3
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 4
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 5
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 6
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 7
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 8
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 9
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 10
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 11
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 12
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 13
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 14
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 15
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 16
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 17
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 18
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 19
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 20
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 21
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 22
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 23
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 24
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 25
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 26
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 27
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 28
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 29
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 30
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 31
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 32
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 33
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 34
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 35
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 36
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 37
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 38
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 39
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 40
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 41
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 42
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 43
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 44
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 45
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 46
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 47
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 48
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 49
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 50
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 51
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 52
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 53
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 54
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 55
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 56
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 57
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 58
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 59
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 60
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 61
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 62
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 63
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 64
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 65
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 66
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 67
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 68
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 69
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 70
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 71
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 72
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 73
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 74
Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Luarea si darea de mita - Infractiuni de coruptie savirsite in domeniul afacerilor.doc

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Ultrajul

Capitolul l. Noţiuni introductive privind infracţiunea de ultraj 1.5 Noţiunea de autoritate În sistemul de organizare al societăţii un rol...

Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Modificările ce se înfăptuiesc astăzi în Republica Moldova şi pe...

Infracțiunile de corupție

INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) Actualitatea temei cercetate. La momentul dat,...

Omor calificat și uciderea la cererea victimei

I ABSTRACT This license work is structurated in 4 chapters, each chapter being structured on many sections and subsections. In the first chapter...

Eradicarea Corupției în Sectorul Public Condiție a Integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Fenomenul corupţiei a devenit de-a lungul anilor un subiect fierbinte, atrăgând atenţia guvernelor, agenţiilor internaţionale de...

Uciderea la Cererea Victimei

CAP. I INTRODUCERE, DEFINITII, CLASIFICARI, ARGUMENTE DEFINIŢIE Eutanasia, potrivit Dictionarului Explicativ al Limbii Române: ”Metodă de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Ai nevoie de altceva?