Drept constituțional și instituții politice I

Seminar
8.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 156 în total
Cuvinte : 89827
Mărime: 1.40MB (arhivat)
Publicat de: Ionut G.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative Specializarea Drept Anul I de studii

Extras din seminar

Introducere

Tematica de studiu a acestei discipline este astfel gândită încât să ofere cursanţilor o

imagine coerentă şi desluşită despre organizarea şi funcţionarea statului modern, în care

puterea este legitimată de masele guvernate, legitimare ce ia forma unei legi

fundamentale, numită Constituţie.

Disciplina indică, chiar prin denumirea ei, că baza juridică de organizare şi

funcţionare a statului n-ar putea fi pe deplin înţeleasă dacă nu s-ar studia, concomitent, şi

instituţiile politice. Aceasta pentru că însuşi Constituţia, ca lege supremă în stat, este o

construcţie juridică rezultată în urma unui amplu proces politic, care antrenează

schimbări fundamentale în structura statului, iar prin conţinutul său ea statuează

distribuţia puterii între instituţiile publice, precum şi locul şi rolul acestora în

funcţionarea statului ca organizaţie politică a societăţii.

În timp ce dreptul constituţional, ca ramură de drept, are un conţinut juridic şi,

bineînţeles, un obiect de reglementare, bine conturat în ansamblul relaţiilor sociale,

Instituţia politică se referă la autoritatea sau organul care îndeplineşte anumite

prerogative de putere în stat precum şi la normele care îi reglementează asemenea

atribute. Sunt instituţii politice, în această accepţiune, Preşedintele României, Guvernul,

Parlamentul etc.

Având în vedere că dreptul constituţional priveşte tocmai constituirea, menţinerea şi

exercitarea puterii în stat, acesta fiind, de fapt, obiectul său de reglementare, este absolut

necesară şi studierea instituţiilor politice ce îndeplinesc astfel de atribute. Deci este

justificată asocierea celor două expresii pentru a defini o disciplină de studiu.

Dacă expresia de „instituţii politice” are la început un conţinut juridic, care rămâne

esenţial, ei i se adaugă şi un conţinut politic, care apropie sensibil semnificaţia sa de cea

de regimuri politice.1 Regimul politic este rezultanta jocului forţelor politice, în principal

al partidelor, într-un anumit cadru instituţional şi juridic, ţinând cont de determinările

istorice, ideologice, economice etc.

Studierea simultană a dreptului constituţional şi a instituţiilor politice permite

plasarea dreptului în contextul său sociologic şi determinarea adevăratei sale

semnificaţii. Această asociere exprimă, totodată, legătura strânsă dintre politic şi juridic.

Structurile constituţionale moderne nu pot fi explicate şi nici concepute, făcându-se

abstracţie de politică.2 Aceasta pentru că nu există o guvernare apolitică, o asemenea

guvernare fiind un non sens. Cum ar putea exista un parlament apolitic când el este

alcătuit din persoane politice, care reprezintă partide politice sau sunt promotorii unor

doctrine şi a unor programe politice.

Pornind de la definiţia politicii ca fiind o formă de activitate socială ce antrenează

grupuri de diferite orientări, clase, naţiuni, popoare în lupta pentru putere şi că ea

presupune confruntarea a diferite ideologii, doctrine şi programe politice, din care

rezultă, în final, o anumită structură a statului şi un anumit tip de guvernare, consacrate în

Constituţie, vom consta că, cel puţin în timpurile moderne, dreptul este un produs politic.

Prin urmare, studiul dreptului prin ignorarea fenomenului politic, este un demers

neştiinţific şi poate crea serioase dificultăţi de percepţie a realităţii juridice, ce se pot

reflecta negativ nu numai în plan teoretic dar şi practic.

Capitolul I

Ramura dreptului constituţional

1. Noţiunea de drept constituţional

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de conduită socială, elaborate, acceptate sau

recunoscute de stat şi care exprimă, în definitiv, voinţa puterii politice a statului respectiv,

reguli a căror respectare sau aplicare sunt garantate de forţa de constrângere a statului.3

Ca ansamblu de reguli de conduită socială, dreptul presupune un proces complex de

sistematizare, aceasta ca o condiţie indispensabilă pentru funcţionarea sa. El este

organizat în instituţii, ramuri şi părţi.

Unitatea de bază în care se grupează aceste reguli este ramura de drept. Astfel dreptul

românesc este împărţit în mai mute ramuri cum ar fi dreptul constituţional, dreptul

administrativ, dreptul penal, dreptul civil, dreptul familiei, dreptul comercial etc. Unele

dintre acestea aparţin de dreptul public, altele de dreptul privat, acestea ca părţi ale

dreptului în întregul său ca sistem.

Dreptul constituţional reprezintă ramura fundamentală sau principală a dreptului. Ea

grupează normele juridice care consacră şi ocrotesc cele mai importante valori

economice, sociale şi politice ale statului.

În evoluţia istorică a dreptului, ramura dreptului constituţional se cristalizează abia la

sfârşitul secolului al VIII–lea, când puterea politică a statului se vede constrânsă de

presiunea maselor guvernate să accepte unele reguli în propria ei organizare şi

funcţionare. Aceste reguli se înfiripează ca norme fundamentale ale statului şi vor alcătui

ceea ce mai târziu se va numi constituţie.

După cum se ştie dreptul îşi are începuturile în primele forme de organizare politică a

societăţii, deci odată cu apariţia statului4. Multă vreme însă norma juridică a reprezentat

emanaţia discreţionară a guvernanţilor, ei nefiind limitaţi în actul de legiferare şi de

înfăptuire a dreptului de nici o regulă. Conduita politică le era dictată de propriul interes,

forţa tradiţiei, spiritul religiei şi bunul plac. Chiar dacă guvernanţii s-au văzut constrânşi,

uneori, să ia decizii în favoarea maselor, să statueze reguli spre binele tuturor şi al

societăţii, în general, n-au făcut-o dintr-un imbold de bunăvoinţă publică ci din nevoia de

a-şi întări autoritatea, de a rezista în faţa presiunilor, de a evita actele de revoltă împotriva

stăpânirii.

Stă în firea omului, în general, şi a omului politic, în special, de a nu accepta reguli

care să-i limiteze acţiunea şi conduita pe care ar dori s-o aibă într-o împrejurare sau alta.

Din aceste motive, reguli care să reglementeze actul de guvernare s-au impus de abia

atunci când masele au început să joace un rol mai activ în viaţa politică, atunci când

acţiunea lor, fiind mai bine organizată, a devenit mai eficientă şi factorii de putere n-au

mai fost capabili s-o ignore. Se produce un proces de maturizare politică a maselor. Toate

acestea se întâmplă către sfârşitul secolului al XVIII şi începutul celui de-al XIX, pe

fondul intensificării luptelor revoluţionare, când, în multe state din lume, se produc

răsturnări violente ale guvernărilor despotice şi odată cu această se întăreşte ideea că

puterea nu-i veşnică, nu-i infailibilă, nu-i intangibilă, indiferent de suportul legitimităţii

sale. Experienţa istorică şi teama ca oricare altă formulă de guvernare să nu devină, la

rândul ei, despotică fac să se nască şi să se statueze reguli de guvernare, la care, de

această dată, se văd nevoiţi să se supună, tocmai cei care, până mai ieri, având posesia

absolută a puterii şi dreptul exclusiv de legiferare stabileau reguli exclusiv pentru alţii.

Bibliografie

1. Alexandru Amititeloaie, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Junimea, Iaşi, 2009

2. Cristian Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan. Ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008

3. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011

4. Ioan Muraru, Elena-Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice. Volumul I. Ediţia a XIV-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011

5. Ioan Muraru, Elena-Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice. Volumul II. Ediţia a XIV-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2013

6. Ştefan Deaconu, Drept constituţional. Ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2013

Radu Carp, Ioan Stanomir, Limitele Constituţiei. Despre guvernare, politică şi cetăţenie în România, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008

7. Coordonatori: Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Constituţia României. Comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008

8. Elena Simina Tanasescu, Excepţia de neconstituţionalitate în România şi în Franţa, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

9. Cristian Ionescu, Raporturile Parlamentului cu Guvernul si Preşedintele României - Comentarii constituţionale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

10. Marian Enache, Revizuirea Constituţiei României, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

11. Ioan Alexandru, Democraţia constituţională, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

12. Cristian Ionescu, Constituţia României - comentată şi adnotată cu dezbateri parlamentare şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010

13. Daniela Valea, Sistemul de control al constituţionalităţii din România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010

14. Dan Claudiu Dănisor, Constituţia României comentată. Titlul I. Principii generale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010

15. Tudorel Toader, Constituţia României adnotată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011

Preview document

Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 1
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 2
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 3
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 4
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 5
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 6
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 7
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 8
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 9
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 10
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 11
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 12
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 13
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 14
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 15
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 16
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 17
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 18
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 19
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 20
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 21
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 22
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 23
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 24
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 25
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 26
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 27
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 28
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 29
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 30
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 31
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 32
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 33
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 34
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 35
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 36
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 37
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 38
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 39
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 40
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 41
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 42
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 43
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 44
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 45
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 46
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 47
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 48
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 49
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 50
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 51
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 52
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 53
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 54
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 55
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 56
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 57
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 58
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 59
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 60
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 61
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 62
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 63
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 64
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 65
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 66
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 67
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 68
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 69
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 70
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 71
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 72
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 73
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 74
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 75
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 76
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 77
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 78
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 79
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 80
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 81
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 82
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 83
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 84
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 85
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 86
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 87
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 88
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 89
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 90
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 91
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 92
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 93
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 94
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 95
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 96
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 97
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 98
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 99
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 100
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 101
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 102
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 103
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 104
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 105
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 106
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 107
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 108
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 109
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 110
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 111
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 112
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 113
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 114
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 115
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 116
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 117
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 118
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 119
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 120
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 121
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 122
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 123
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 124
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 125
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 126
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 127
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 128
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 129
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 130
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 131
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 132
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 133
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 134
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 135
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 136
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 137
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 138
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 139
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 140
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 141
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 142
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 143
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 144
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 145
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 146
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 147
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 148
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 149
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 150
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 151
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 152
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 153
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 154
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 155
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 156
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 157
Drept constituțional și instituții politice I - Pagina 158

Conținut arhivă zip

  • Drept constitutional si institutii politice I.pdf

Alții au mai descărcat și

Drept Constituțional

CAPITOLUL-1 Abordarea tradiţională a suveranităţii statului 1.1.Noţiunea de suveranitate 1.1.1 Statul şi suveranitatea statului Statul a fost,...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Libertatea de conștiință - drept constituțional

Introducere Libertăţile gândirii au atât o dimensiune individuală propriu-zisă(a avea opinii şi convingeri), cât şi o dimensiune socială şi...

Apariția și dezvoltarea Constituției

Introducere Actualitatea temei investigate. Momentul apariţiei constituţiei e unul de natură controversată doctrina juridică fiind împărţită în...

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3, alin. 3 din Constituţia României, în cadrul statului nostru au fost create următoarele unităţi...

Pluralismul politic

În orice societate, dreptul este pus în aplicare în conformitate cu anumite principii generale, cele care reprezintă nevoile obiective, fiind...

Rolul Parlamentului în Franța și în România

ROLUL PARLAMENTULUI ÎN FRANŢA ŞI ÎN ROMÂNIA I. INTRODUCERE Franţei i se recunoaşte contribuţia majoră în enunţarea şi realizarea unei practici şi...

Subiecte drept constituțional anul 1 sem 1

1. Definitia dreptului constitutional Dreptul Constitutional reprezinta un ansamblu de norme si principii care reglementeaza organizarea...

Te-ar putea interesa și

Instituțiile politice - obiect de studiu al dreptului constituțional

INSTUTIIILE POLITICE  OBIECT AL DREPTULUI CONSTITUTIONAL 1.Ce sunt institutiile politice? Institutiile sunt forme organizatorice create de...

Drept constituțional și instituții politice - referendum

Terminologia cuvântului referendum Cuvântul referendum sau plebiscit este originar din limba latină şi este folosit pentru a desemna procesul de...

Drept Constituțional și Instituții Politice

I. RĂSPUNDEŢI LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI: 1) Daţi exemple, din Constituţia României, de raporturi de drept constituţional cu dublă natură juridică...

Drept Constituțional și Instituții Politice

1.Introducere Constituţia României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare...

Instituții Politice și Drept Constituțional

1. Elementele statului sunt următoarele: a) teritoriul, populaţia şi existenţa unei autorităţi politice; b) teritoriul, populaţia şi naţiunea;...

Drept Constituțional și Instituții Politice

De-a lungul timpului, dreptul a avut mai multe semnificaţii şi anume: Drept natural Drept obiectiv Drept pozitiv Drept subiectiv Potrivit...

Drept Constituțional și Instituții Politice

În cadrul sistemului dreptului românesc , disciplina “Drept constitutional si institutii politice “ face parte din ramura dreptului public....

Ai nevoie de altceva?