Autoritatea executivă

Seminar
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3642
Mărime: 39.10KB (arhivat)
Publicat de: Anghel Duma
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Voinea

Cuprins

  1. 1. Introducere.
  2. 2. Președintele.
  3. 3. Guvernul.
  4. 3.1. Primul-ministru.
  5. 3.2. Miniștrii.
  6. 4. Concluzie.
  7. 5. Bibliografie.

Extras din seminar

Introducere

Puterea politică în statele care au un regim politic democratic, funcționează pe baza principiului separării puterilor în stat astfel: puterea legislativă ( parlamentul ), puterea executivă și puterea judecătorească. Acest principiu al separării puterilor în stat a fost fondat de Charles de Secondat și Baron de Montesquieu, fiind considerat un model de guvernare specific tuturor statelor în care regimul politic este cel democratic.

În ceea ce privește teoria dezvoltată de cei doi, părerile sunt împărțite. Astfel că, există persoane care sunt de acord cu această teorie, susținând că prin limitarea puterilor și a responsabilităților, apariția tiraniei este blocată, în timp ce sistemul de conducere democratic este protejat. La polul opus se află cei care combat principiul separării puterilor în stat, considerând că prin separarea puterilor are loc încetinirea procesului de guvernare, autoritatea legislativă va fi marginalizată, iar executivul nu va putea fi tras la răspundere pentru faptele sale. Ceea ce trebuie punctat este faptul că în orice stat democratic nu se poate vorbi despre separarea totală a puterilor, între cele trei puteri ale statului ( legislativă, executivă, judecătorească ) existând relații de interconectare.

Având în vedere faptul că România este o țară cu regim politic democratic, conform Constituției României (art.1; aliniatul 4 ) statul fucționează pe baza principiului separației și echilibrului puterilor în stat . Cele trei puteri sunt puterea legislativă reprezentată de parlament, puterea executivă si puterea judecătoreasca, însă în acest referat îmi voi concentra atenția asupra puterii executive.

Puterea executivă, cunoscută și sub denumirile de ”autoritate administrativă”, “administrația de stat”, “administrație publică”, “executiv”, reprezintă un sistem de organe ale statului, sistem a cărui activitate constă în punerea în executare a legilor dar și organizarea executării în concret a acestora .

În România executivul este dualist. Acesta este compus din preşedinte şi Guvern, fiecare având atribuții specifice pe care le exercită relativ independent. Alături de Preşedintele Republicii şi de Guvern din autoritatea executivă mai face parte și administrația publică, așa cum este ea numită în Costituție.

Guvernul

Potrivit legii nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, guvernul este definit ca fiind “autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează în baza votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice” . Tot în această lege este specificat și rolul pe care îl îndeplinește Guvernul, acela de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional economic şi social, precum şi racordarea acestuia la sistemul economic mondial, în condiţiile promovării intereselor naţionale .

De asemenea, Guvernul este cel care discută și votează legile pe care le emite Parlamentul, iar pentru întrega sa activitate răspunde din punct de vedere politic doar în fața Parlamentului.

Conform art.2 din Legea nr.90/2001, pot fi membri ai Guvernului persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară,

b) se bucură de exerciţiul drepturilor electorale,

c) nu au suferit condamnări penale,

d) nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege.

Bibliografie

1.Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, Editura All Beck;

2.Alexandru I., Popescu-Slănicenu I., Drept Administrativ, Editura Economică;

3. Corbeanu I., Drept Administrativ, București 2002;

4. Pavelescu T., Moinescu G., Drept Administrativ Român, Editura Tritonic;

5. Tabără V., Bazele Administrației Publice, Editura Academiei Forțelor Terestre “ Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2011;

Infografie

1.http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/90-2001.php, accesat în 08.04.17;

2.http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c3s0sba102, accesat în 08.04.17;

3.http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/90-2001.php, accesat în 08.04.17;

4.http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c3s0sba102, accesat în 08.04.17;

5.http://www.academia.edu/25721963/PUTEREA_LEGISLATIVA_SI_PUTEREA_EXECUTIVA, accesat în 08.04.2017

6.http://www.stiucum.com/drept/drept-constitutional/Puterea-executiva62358.php, accesat în 08.04.2017

Preview document

Autoritatea executivă - Pagina 1
Autoritatea executivă - Pagina 2
Autoritatea executivă - Pagina 3
Autoritatea executivă - Pagina 4
Autoritatea executivă - Pagina 5
Autoritatea executivă - Pagina 6
Autoritatea executivă - Pagina 7
Autoritatea executivă - Pagina 8
Autoritatea executivă - Pagina 9
Autoritatea executivă - Pagina 10
Autoritatea executivă - Pagina 11
Autoritatea executivă - Pagina 12
Autoritatea executivă - Pagina 13
Autoritatea executivă - Pagina 14
Autoritatea executivă - Pagina 15
Autoritatea executivă - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Autoritatea executiva.docx

Alții au mai descărcat și

Argumente pro și contra compatibilității între mandatul de parlamentar și funcția de membru al Guvernului

Potrivit Constituției României, Parlamentul este organul repre zentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. Acesta...

Autoritatea executivă în România

1. Autoritatea executiva 1.1 Precizari generale In cadrul puterilor statului se distinge ,prin continut si trasaturi specifice , puterea...

Structura și rolul guvernului

1.Considerații generale privind Guvernul 1.1.Istoric Guvernul, ca organ de sine stătător, își are izvoarele istorice în perioada absolutismului...

Rolul șefului statului conform constituțiilor din România, Franța și Italia

Instituția prezidențială și implicit rolul șefului statului in cadrul sistemelor constituționale reprezintă un subiect controversat in materia...

Drept român - oamenii liberi - status libertatis

Libertatea consta in a face fiecare ceea ce-i place cu exceptia cazurilor cand un anumit lucru ii este interzis prin fota sau prin lege. Oamenii...

Contracte și cvasicontracte drept român

Prin izvor al unei obligaţii se înţelege un act juridic sau un fapt care dă naştere unei obligaţii. Combinând cele două clasificări ale izvoarelor...

Drept român - sistemul juridic al Egiptului Antic

Introducere Motivaţia alegerii În sondajele efectuate recent de către o binecunoscută campanie de televiziune, Egiptul Antic s-a situat în...

Diviziunea Dreptului în Drept Public și Drept Privat

Dreptul public cuprinde: - Dreptul constitutional (reglementeaza relatiile care tin de organizarea puterilor publice , forma statala) - Dreptul...

Te-ar putea interesa și

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională...

Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene

INTRODUCERE În cadrul lucrării de licen.ă ,,STRUCTURA .I ROLUL ORGANELOR LOCALE ALE ADMINISTRA.IEI PUBLICE: TENDIN.E EUROPENE" am tratat evolu.ia...

Autoritatea executivă a administrației publice locale

INTRODUCERE Deşi în decursul ultimilor ani în Republica Moldova au fost întreprinse mai multe măsuri pentru a îndeplini cerinţele Consiliului...

State federale din Uniunea Europeană - organizare administrativ teritorială

Conform lui Georges Burdeau, statul federal, cu toate că apare ca un singur subiect de drept internaţional public, este constituit din state membre...

Studiu Comparativ între Autoritatea Executivă a Regatului Unit al Marii Britanii și Autoritatea Executivă a Suediei

Studiu comparativ între Autoritatea Executivă a Regatului Unit al Marii Britanii şi Autoritatea Executivă a Suediei 1. Titlul studiului şi...

Primarul - autoritate executivă a Administrației Publice Locale

Consideraţii preliminare În ciuda etimologiei sale, cuvântul "primar" nu desemna însă o funcţie în Roma Antică. Cuvântul a ajuns în uz mai ales în...

State unicamerale din UE

Unicameralismul Unicameralismul reprezinta o singura camera legislativa.Cei care sustin acest sistem spun ca functia de revizuire si de control a...

Ai nevoie de altceva?