Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 11246
Mărime: 3.60MB (arhivat)
Publicat de: Denis P.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Camară Gabriel
Facultatea de Geografie si Geologie
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

  1. CUPRINS 3
  2. CUVÂNT ÎNAINTE 4
  3. INTRODUCERE 5
  4. CRONOLOGIA CERCETĂRILOR 9
  5. 1. CARACTERISTICILE FIZICO-GEOGRAFICE A ZONELOR UNDE SE ORGANIZEAZĂ FESTIVALURILE 10
  6. 1.1. FESTIVALURI MUZICALE 10
  7. 1.2. FESTIVALURI ARTISTICE 11
  8. 1.3. FESTIVALURI RELIGIOASE 12
  9. 1.4. FESTIVALURI TRADIȚIONALE 12
  10. 1.5. ALTE FESTIVALURI 13
  11. 2. DESCRIEREA FESTIVALURILOR 15
  12. 2.1. FESTIVALURI MUZICALE 15
  13. 2.2. FESTIVALURI ARTISTICE 16
  14. 2.3. FESTIVALURI RELIGIOASE 17
  15. 2.4. FESTIVALURI TRADIȚIONALE 18
  16. 2.5. ALTE FESTIVALURI 18
  17. 3. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ ȘI FLUXURILE TURISTICE DIN ACELE ZONE 19
  18. 3.1.STRUCTURI DE CAZARE ȘI RESTAURAȚIE 19
  19. 3.1.1. Cluj-Napoca (Festivalurile UNTOLD și TIFF) 19
  20. 3.1.2. Mamaia (Festivalul Mamaia Copiilor) 19
  21. 3.1.3. București (Festivalul George Enescu) 19
  22. 3.1.4. Sighișoara (Festivalul Sighișoara Medievală) 20
  23. 3.1.5. Iași (Festivalurile FILIT și Cuvioasa Parascheva) 20
  24. 3.1.6. Hațeg (Pelerinajul Arsenie Boca) 21
  25. 3.1.7. Huta-Certeze (Festivalul Sâmbra Oilor) 21
  26. 3.1.8. Ciocănești (Festivalul Național al Ouălor Încondeiate) 21
  27. 3.1.9. Brașov (Festivalurile Cerbul de Aur și Clătitele de la Prejmer) 21
  28. 3.2.FLUXURILE TURISTICE 22
  29. 3.2.1. Evoluția spectatorilor 22
  30. 3.2.2. Evoluția numărului de locuri la spectacole 23
  31. 3.2.3. Structurile de cazare 24
  32. 4. ATRACȚIILE TURISTICE DIN ZONELE ORGANIZATOARE 30
  33. 5. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎN ROMÂNIA PRIN INTERMEDIUL FESTIVALURILOR ȘI ANALIZA S.W.O.T. 33
  34. 5.1. ASPECTE TEORETICE 33
  35. 5.2. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE 34
  36. 5.3. ANALIZA S.W.O.T. 36
  37. CONCLUZII 37
  38. LISTA FIGURILOR 38
  39. LISTA TABELELOR 38
  40. BIBLIOGRAFIE 39

Extras din disertație

CUVÂNT ÎNAINTE

În demersul oricărei analize, se urmărește studiul sistematic al fiecărui element în parte, ce presupune o examinare în detaliu a unei probleme, iar ultima analiză fiind esențialul care reprezintă defapt concluziile cu referire la ce s-a cercetat. Astfel în studiul de față se urmărește o analiză a dezvoltării turismului din România cu ajutorul festivalurilor de cultură și tradiție. Tema de față are ca fundament cercetarea festivalurilor (unde acestea pot să fie clasificate pe diverse categorii: festivaluri de muzică, festivaluri de teatru, festivaluri de dans, festivaluri de cinema, festivaluri de arte vizuale, festivaluri de literatură, festivaluri LGBT, ș.a.) din aria studiată, care pe baza resurselor naturale, cât și a resurselor antropice ne vor indica dezvoltarea festivalurilor și impactul acestora în turism.

Pe cuprinsul acestei teze de disertație se vor analiza aspecte ce sunt considerate a fi principalele obiective de menționat. Aceste aspecte sunt legate în primul rând de expuneri detaliate a resurselor naturale cât și a resurselor antropice care contribuie la dezvoltarea unui festival. În al doilea rând se urmărește descrierea festivalurilor (de cultură, de tradiții) ce compun patrimoniul turistic al Românie. În al treilea rând nu trebuie neglijat faptul cum sunt aceste obiective turistice pregătite pentru a fi valorificate, din punct de vedere a dezvoltării festivalurilor. Iar în ultimul rând ce impact are și efecte festivalurile asupra turismului românesc, bazate bineînțeles pe observație.

În încheiere, pe parcursul acestei teze de disertație se analizează, modul și metodele care valorifică zona din punct de vedere turistic, dar nu și în ultimul rând modul în care sunt valorifcate mai ales punctele cele mai atractive unde se țin festivaluri, precum și metodele de atragere a turiștilor față de aceste festivaluri.

INTRODUCERE

Festivalurile reprezintă evenimente ce atrag un număr ridicat de turiști care doresc să vadă și să cunoască alte culturi, să trăiască momente plăcute la spectacolele pregătite de către artiști fiind impresionați de vestimentațiile colorate, carele alegorice, dansurile specifice și diverse activități pregătite pentru turiști. Totodată, turiștii pot interacționa cu comunitatea locală unde are loc festivalul, pot cumpăra diverse suveniruri ș.a. Turiștii își pot pune în practică capacitățile și abilitățile de negociator în piețele amenajate și pot interacționa cu meșteșugarii și negustorii. Totodată turiștii își pot îmbogăți cultura și dezvolta simțul estetic prin alăturarea la diversele festivaluri care se organizeaza pe multe teme: arta, dans, teatru, film, muzica, etnice, istorice etc.

Din literatura de specialitate putem spune că festivalul reprezintă o manifestare artistică (muzicală, teatrală etc.) cu program variat și caracter festiv (DEX, 2009).

O altă definiție este dată de către Abrahams (1982) care vorbeste despre festivaluri ca fiind o ocazie pentru comunitate de a reflecta la circumstanțele istorice și contemporane, pe care varietatea elementelor economice, sociale și politice ale festivalurilor le-au obținut în mod deliberat (D. Picard, M. Robinson, 2006).

Handelman (1998) folosește expresia „evenimente care prezinta trăirea în lume” pentru a sublinia varietatea situațiilor sociale și puternicele relații care sunt exprimate prin festivaluri. Festivitățile prezintă o ocazie unică, ieșită din comun, oferind o viziune diferită audienței. (D. Picard, M. Robinson, 2006)

Mark Twain (1923), spune despre festivitățile și spectacolele publice grandioase oferite în cinstea Reginei Victoria, ca simbolistică unei astfel de ceremonii poate fi marcantă asemenea unei lungi călătorii care merită văzută. (D. Picard, M. Robinson, 2006)

Festivalurile atrag turiștii și creează turism. Turiștii sunt atrași de multe elemente, dintre care cel mai important pare să fie uneori interesant cultura exotică, prezentată în timpul evenimentelor (Quinn 2010). În plus, turiștii vor să participe la evenimente de atmosferă neobișnuită, să întâlnească oameni de interese similare și să afle mai multe despre lume. (D. Picard, M. Robinson, 2006)

Din toate definițiile citate de mai sus putem spune că festivalurile reprezintă o demonstrație cu caracter sezonier, unde acestea au tematici diferite și sunt generatoare de venituri pentru turism.

Ca orice alt domeniu, și festivalurile îndeplinesc niște funcții (acestea pot avea funție culturală, funcție economică, funcție social, ș.a.), astfel apar la baza acestor funcții anumite caracteristici de pildă:

- natura festivă a festivalului - de aici putem spune că a apărut cuvântul festival (de la cuvântul festiv), unde din trecut aceste evenimente erau de factură festivă care avea ca effect principal de atragere a unei populații numeroase.

- natura promoțională a festivalului - această componentă era indispensabilă deoarece avea rolul de a îndeplini funcțiile (funcția economică, funcția culturală, funcția socială, etc.). Aceasta se realizează prin intermediul vânzărilor a numeroase obiecte artizanale, obiecte vestimentare, a produselor culinare tradiționale ș.a. (D. Picard, M. Robinson, 2006)

- natura politică a festivalului - componenta vrea să scoată în evidență realizarea obiectivelor culturale și a obiectivelor interculturale. Această component este utilizată ca metodă de întărire a poziției unui stat, a unei regiuni sau a unei localități.

- natura educațională a festivalului - este definită de traning-uri, de educație, de formare a unei populații, unde ea se evidențiază prin schimburi de idei, cunoașterea altor culturi, îmbogățirea aptitudinilor organizatorilor. (D. Picard, M. Robinson, 2006)

Bibliografie

1. Donisă, I. (1987) - Bazele teoretice și metodologice ale geografiei, Iași, Editura Universitatea Alexandru Ioan Cuza;

2. Muntele I., Iațu I. (2003) - Geografia turismului - Concepte, metode și forme de manifestare spațio-temporală, Iași, Editura Sedcom Libris;

3. Posea G. (1982) - Enciclopedia Geografică a României, București, Editura Științifică și Enciclopedică;

4. Andras D. M. (2005) - Managementul calității totale în serviciile turistice, Tmișoara, Editura Mirton;

5. Ciangă, N. (2006) - România. Geografia turismului, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană;

6. Picard D., Robinson. (2006) - Festivals, Tourism and Social Change - Remaking Worlds, Channel View Publication;

7. Nedelcu A., (2011) - Geografia Turismului, București, Editura Universitară;

8. Articol: Festival-world Summary Report, Zsuzsa Hunyadi, Péter Inkei, Jînos Zoltîn Szabó, Budapest, 2006

9. Articol: Festivals as a type of event tourism: tenedos local flavours festival sample case, Gizem Beyaz Kömürcü, 2014

10. Articol: Festival tourism - the concept, key functions and dysfunctions in the context of tourism geography studies, Waldemar Cudny, Poland, 2013.

11. Articol: Locul și rolul festivalurilor în promovarea și valorificarea potențialului turistic din raionul Cahul, Mihailuc Olesea, Cahul, 2013

12. Articol: Festival quality, theory of planned behavior and revisiting intention:Evidence from local and small Italian culinary festivals, Massimiliano Vesci, Antonio Botti, Salerno, 2019

13. Articol: The Behaviour of Romanian Tourists Regarding The Attendance at Festivals, Elena - Cristina Mahika, Răzvan Rădulescu, București, 2014

14. Articol: Traditional Cultural Manifestation Marketing and Service Quality- The Case of Dubrovnik Summer Festival, Marija Dragicevic, Ana Tevsic, Dubrovnik, 2015

15. Articol: Socio-spatial authenticity at co-created music festivals, Isabelle Szmigin, Anglia, 2016

16. *** Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020

17. *** Strategia de dezvoltare a municipiului București 2014-2020

18. *** Strategia de dezvoltare a municipiului Iași 2014-2020

19. *** Strategia de dezvoltare a municipiului Brasov 2014-2020

20. http://www.festivalulcascavaluluidebradulet.ro

21. https://www.romaniaturistica.ro

22. https://folclor-romanesc.ro

Preview document

Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 1
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 2
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 3
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 4
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 5
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 6
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 7
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 8
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 9
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 10
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 11
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 12
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 13
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 14
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 15
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 16
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 17
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 18
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 19
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 20
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 21
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 22
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 23
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 24
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 25
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 26
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 27
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 28
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 29
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 30
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 31
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 32
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 33
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 34
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 35
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 36
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 37
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 38
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 39
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 40
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 41
Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea turismului in Romania prin intermediul festivalurilor de cultura si traditie.docx

Alții au mai descărcat și

Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur

INTRODUCERE Ipoteza acestei lucrări este de a identifica care sunt riscurile hidrologice ce se regăsesc în arealul bazinului hidrografic al râului...

Munții Trăscău - potențial turistic

Introducere Fara sa atinga inaltimea intalnita in alte grupe ale Carpatilor Romaniei, Muntii Trascaului reprezinta, totusi, o unitate extrem de...

Peisaje culturale ale Județului Cluj

ARGUMENT Termenul de peisaj a fost folosit pentru prima dată de către pictorii Renaşterii, definind un tablou în care natura observată de om este...

Potențialul Turistic Natural al Județului Cluj și Valorificarea Acestuia

Introducere Am ales să studiez potenţialul turistic natural al judeţului Cluj şi valorificarea acestuia, deoarece, chiar dacă este un judeţ mare,...

Vestigii Antice

CETĂTI GETO-DACICE De-a lungul unei perioade de mai bine de 150 de ani (sec. I î. Hr. - sec I d. Hr.), Dacia a fost înzestrată cu un veritabil...

Analiza potențialului turistic din județul Satu-Mare

CUVÂNT ÎNAINTE În demersul oricărei analize, se urmărește studiul sistematic al fiecărui element în parte, ce presupune o examinare în amănunt a...

Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate

INTRODUCERE Ca fenomen specific lumii moderne, turismul reprezintă una dintre cele mai dinamice ramuri ale economiei, având rolul de promotor al...

Modificări în structura zonelor funcționale Câmpulung Muscel

Introducere Am ales ca și zonă de studiu Municipiul Câmpulung Muscel nu numai pentru că sunt legată emoțional de acesta, dar și pentru că este un...

Te-ar putea interesa și

Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest

Introducere Ca alternativă a turismului clasic, turismul cultural sau turismul de cunoaştere reprezintă un subiect amplu promovat şi de mare...

Nevoia de promovare a turismului românesc pentru a diminua efectele crizei globale

INTRODUCERE Cunoscută încă din antichitate, publicitatea a devenit în lumea modernă un fenomen indispensabil. În contextul economiei de piaţă ea a...

Plan de marketing pentru promovarea unui județ ca destinație turistică

Capitolul 1. Rezumatul planului de marketing 1.1. Descrierea planului Planul de marketing pentru promovarea judeţului Buzău ca o destinaţie...

Potențiali poli de competitivitate în comerțul exerior al României

Globalizarea şi regionalizarea sunt fenomene cu un puternic impact asupra pieţelor şi a concurenţei, supravieţuirea firmelor în noul mediu...

Ai nevoie de altceva?