Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 11501
Mărime: 2.23MB (arhivat)
Publicat de: Andreea B.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Mirela Mazilu
Facultatea de Stiinte Exacte
Universitatea din Craiova, Craiova
Specializare: Geografia Turismului

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAP. I TURISMUL DURABIL ... 6
 3. 1.1 Turismul durabil - delimitări conceptuale ... 6
 4. 1.2 Principalele forme de manifestare ale turismului durabil .. 7
 5. 1.3 Provocările și prioritățile turismului durabil ... 9
 6. 1.4 Strategia turismului durabil și principiile după care tip de turism 10
 7. CAP. II TURISMUL SLOW -
 8. UN CONCEPT DIN CE ÎN CE MAI DEZVOLTAT ÎN LUME . 13
 9. 2.1 Originea turismului slow 13
 10. 2.2 Turismul slow în România .. 16
 11. 2.3 Turismul slow și statele slow în Europa . 24
 12. CAP. III POTENȚIALUL ȘI PROVOCĂRILE TURISMUL SOFT 26
 13. 3.1 Turismul soft - un concept modern . 27
 14. 3.2 Principalele destinații soft de pe Glob 27
 15. 3.3 Studiu de caz asupra Thailandei . 30
 16. 3.3.1 Cel mai propice timp pentru a vizita Thailanda 31
 17. 3.3.2 Lucruri care pot fi făcute ca turist în Thailanda 31
 18. 3.3.3 Plajele și Insulele din Thailanda de Sud (Phuket) 32
 19. 3.3.4 Sporturi acvatice 33
 20. 3.3.5 Mâncarea thailandeză 33
 21. 3.3.6 Obiceiuri și portul tradițional specific .. 33
 22. 3.3.7 Unde se poate caza vizitatorii în Bangkok, Tailanda ... 33
 23. CAP. IV TURISMUL RESPONSABIL . 35
 24. 4.1 Conceptul de turism responsabil și evenimentele create în jurul acestuia . 35
 25. 4.2 Principalele destinații responsabile din lume . 37
 26. 4.3 Pașii pe care ar trebui să îi urmeze turiștii pentru a face turism responsabil. 38
 27. 4.4 Turismul responsabil poate fi salvator pentru satele din România 39
 28. CONCLUZII . 41
 29. BIBLIOGRAFIE .. 44

Extras din disertație

INTRODUCERE

Ca fenomen specific lumii moderne, turismul reprezintă una dintre cele mai dinamice ramuri ale economiei, având rolul de promotor al dezvoltării durabile.Complexitatea acestui fenomen generează o serie de efecte, în general positive, asupra economiei și societății, dar și negative, mai ales asupra mediului înconjurător, impunându-se, astfel aplicarea unor măsuri de protejare a mediului natural, dar și de satisfacerea nevoilor turiștilor.

Pe parcursul lucrării se găsesc sistematizări, într-o manieră proprie, ale unor noțiuni teoretice preluate din literature de specialitate, cu ajutorul consultării unor lucrări importante.

Pentru că turismul este într-o continuă, de cealaltă parte apare problema respectării echilibrului între solicitarea turistică și capacitatea de absorbție a acesteia de către mediu. Dacă zonele verzi (pădurile, parcurile și rezervațiile naturale), plajele, parcurile zoologice, oglinzile de apă și chiar centrele culturale, monumentele istorice și de arhitectură sunt depășite în ceea ce privește capacitatea maximă de vizitare, calitatea turistică poate fi afectată.

Referitor la metodologia cercetării, am recurs la utilizarea câtorva metode de investigare: analiza, inducția, deducția, sinteza, comparația.

Obiectivele lucrării s-au materializat în cele 4 capitole Prin prezenta lucrare se încearcă crearea suportului general, necesar înțelegerii principiilor și obiectivelor durabilității prin explicarea noilor forme de manifestare a turismului durabil: turismul slow, soft,

În lucrarea de față ne propunem să clarificăm cele mai importante concepte din domeniul turismului durabil, dar și modul în care turismul acesta poate fi transpus din teorie în practică. S-a încercat, de asemenea crearea suportului general, necesar înțelegerii principiilor și obiectivelor durabilității prin explicarea noilor forme de manifestare a turismului durabil: turismul slow, soft și responsabil, prezentând totodată principalele destinații care le încorporează.

În primul capitol s-a încercat să se restabilească conexiunea dintre dezvoltarea durabilă și turismul durabil, identificând principalele legături dintre acestea. S-a încercat, de asemenea prezentarea priorităților, dar și provocările cu care acesta se confruntă, încercând să păstreze o poziție detașată și echilibrată în ceea ce privește conceptul. Tot în acest capitol am amintit care sunt principalele forme ale turismului durabil și care este succesul acestora pe piața turistică.

În cel de-al doilea capitol este prezentat conceptul pe care îl are la bază ”turismul slow” și definițiile pe care le-a primit acestă formă a turismului de-a lungul vremii. S-au prezentat, motivele pentru care România este potrivită pentru a fi gazda turismului slow și locurile în care se dorește deschiderea acestui concept.

În capitolul III s-a încercat explicarea a ceea ce înseamnă ”turismul soft”, dar și menționarea principalelelor destinații în care se regăsește acestă formă de turism. Tot în cadrul acestui capitol a fost realizat un dtudiu de caz asupra Thailandei ca fiin o destinație specifică turismului soft.

În ultimul capitol s-a explicat conceptul de turism responsabil și potențialul dezvoltării acestei forme de turism în România .

CAPITOLUL 1

TURISMUL DURABIL

1.1 Turismul durabil delimitări conceptuale

Dezvoltarea durabilă înseamnă o menținere a posibilitătilor și condițiilor de viață pentru generațiile viitoare, punându-se mai mult accent pe resursele regenerabile, încercând să le mențină măcar la nivelul celor existente pentru generația actuală, precum și îmbunătățirea factorilor de mediu afectați de poluare. Pe de altă parte, dezvoltarea durabilă înseamnă mult mai mult, înseamnă conservarea moștenirii faptelor de cultură, realizate de cei din trecut și de cei de azi și dezvoltarea posibilitățiilor de creație în viitor.

Dezvoltarea durabilă reprezintă, de fapt satisfacerea nevoile, implicit a dorințelor generațiilor actuale fără a periclita interesele generațiilor viitoare.

Turismul durabil reprezintă dezvoltarea tuturor posibilelor forme de turism armonizate prin existența unui marketing și management care să poată respecta integritatea naturală, socială și economică a mediului astfel încât să răpundă nevoilor turiștilor și regiunilor receptoare în ceea ce privește protejarea și ameliorarea resurselor pentru generațiile viitoare. Acesta are ca scop gestionarea integrată a tuturor resurselor, urmărindu-se mulțumirea nevoilor economice și sociale fără a periclita conservarea integrității culturale, procesele ecologice și mediul.

Durabilitatea, pentru turism la fel ca și pentru alte industrii, are trei aspecte independente: economic, social-cultural și de mediu. Dezvoltarea durabilă implică permanență, ceea ce înseamnă ca turismul durabil presupune utilizarea optimă a, minimizarea impactului negativ economic, socio-cultural și ecologic, maximizarea beneficiilor asupra comunităților locale, economiilor naționale și asupra conservării naturii.

Bibliografie

INTRODUCERE

Ca fenomen specific lumii moderne, turismul reprezintă una dintre cele mai dinamice ramuri ale economiei, având rolul de promotor al dezvoltării durabile.Complexitatea acestui fenomen generează o serie de efecte, în general positive, asupra economiei și societății, dar și negative, mai ales asupra mediului înconjurător, impunându-se, astfel aplicarea unor măsuri de protejare a mediului natural, dar și de satisfacerea nevoilor turiștilor.

Pe parcursul lucrării se găsesc sistematizări, într-o manieră proprie, ale unor noțiuni teoretice preluate din literature de specialitate, cu ajutorul consultării unor lucrări importante.

Pentru că turismul este într-o continuă, de cealaltă parte apare problema respectării echilibrului între solicitarea turistică și capacitatea de absorbție a acesteia de către mediu. Dacă zonele verzi (pădurile, parcurile și rezervațiile naturale), plajele, parcurile zoologice, oglinzile de apă și chiar centrele culturale, monumentele istorice și de arhitectură sunt depășite în ceea ce privește capacitatea maximă de vizitare, calitatea turistică poate fi afectată.

Referitor la metodologia cercetării, am recurs la utilizarea câtorva metode de investigare: analiza, inducția, deducția, sinteza, comparația.

Obiectivele lucrării s-au materializat în cele 4 capitole Prin prezenta lucrare se încearcă crearea suportului general, necesar înțelegerii principiilor și obiectivelor durabilității prin explicarea noilor forme de manifestare a turismului durabil: turismul slow, soft,

În lucrarea de față ne propunem să clarificăm cele mai importante concepte din domeniul turismului durabil, dar și modul în care turismul acesta poate fi transpus din teorie în practică. S-a încercat, de asemenea crearea suportului general, necesar înțelegerii principiilor și obiectivelor durabilității prin explicarea noilor forme de manifestare a turismului durabil: turismul slow, soft și responsabil, prezentând totodată principalele destinații care le încorporează.

În primul capitol s-a încercat să se restabilească conexiunea dintre dezvoltarea durabilă și turismul durabil, identificând principalele legături dintre acestea. S-a încercat, de asemenea prezentarea priorităților, dar și provocările cu care acesta se confruntă, încercând să păstreze o poziție detașată și echilibrată în ceea ce privește conceptul. Tot în acest capitol am amintit care sunt principalele forme ale turismului durabil și care este succesul acestora pe piața turistică.

În cel de-al doilea capitol este prezentat conceptul pe care îl are la bază ”turismul slow” și definițiile pe care le-a primit acestă formă a turismului de-a lungul vremii. S-au prezentat, motivele pentru care România este potrivită pentru a fi gazda turismului slow și locurile în care se dorește deschiderea acestui concept.

În capitolul III s-a încercat explicarea a ceea ce înseamnă ”turismul soft”, dar și menționarea principalelelor destinații în care se regăsește acestă formă de turism. Tot în cadrul acestui capitol a fost realizat un dtudiu de caz asupra Thailandei ca fiin o destinație specifică turismului soft.

În ultimul capitol s-a explicat conceptul de turism responsabil și potențialul dezvoltării acestei forme de turism în România .

CAPITOLUL 1

TURISMUL DURABIL

1.1 Turismul durabil delimitări conceptuale

Dezvoltarea durabilă înseamnă o menținere a posibilitătilor și condițiilor de viață pentru generațiile viitoare, punându-se mai mult accent pe resursele regenerabile, încercând să le mențină măcar la nivelul celor existente pentru generația actuală, precum și îmbunătățirea factorilor de mediu afectați de poluare. Pe de altă parte, dezvoltarea durabilă înseamnă mult mai mult, înseamnă conservarea moștenirii faptelor de cultură, realizate de cei din trecut și de cei de azi și dezvoltarea posibilitățiilor de creație în viitor.

Dezvoltarea durabilă reprezintă, de fapt satisfacerea nevoile, implicit a dorințelor generațiilor actuale fără a periclita interesele generațiilor viitoare.

Turismul durabil reprezintă dezvoltarea tuturor posibilelor forme de turism armonizate prin existența unui marketing și management care să poată respecta integritatea naturală, socială și economică a mediului astfel încât să răpundă nevoilor turiștilor și regiunilor receptoare în ceea ce privește protejarea și ameliorarea resurselor pentru generațiile viitoare. Acesta are ca scop gestionarea integrată a tuturor resurselor, urmărindu-se mulțumirea nevoilor economice și sociale fără a periclita conservarea integrității culturale, procesele ecologice și mediul.

Durabilitatea, pentru turism la fel ca și pentru alte industrii, are trei aspecte independente: economic, social-cultural și de mediu. Dezvoltarea durabilă implică permanență, ceea ce înseamnă ca turismul durabil presupune utilizarea optimă a, minimizarea impactului negativ economic, socio-cultural și ecologic, maximizarea beneficiilor asupra comunităților locale, economiilor naționale și asupra conservării naturii.

Preview document

Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 1
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 2
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 3
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 4
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 5
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 6
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 7
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 8
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 9
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 10
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 11
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 12
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 13
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 14
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 15
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 16
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 17
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 18
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 19
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 20
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 21
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 22
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 23
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 24
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 25
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 26
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 27
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 28
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 29
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 30
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 31
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 32
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 33
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 34
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 35
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 36
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 37
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 38
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 39
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 40
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 41
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 42
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 43
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 44
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 45
Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Turismul durabil in cheile slow, soft si responsabilitate.docx

Alții au mai descărcat și

Munții Trăscău - potențial turistic

Introducere Fara sa atinga inaltimea intalnita in alte grupe ale Carpatilor Romaniei, Muntii Trascaului reprezinta, totusi, o unitate extrem de...

Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție

CUVÂNT ÎNAINTE În demersul oricărei analize, se urmărește studiul sistematic al fiecărui element în parte, ce presupune o examinare în detaliu a...

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Ai nevoie de altceva?