Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 14029
Mărime: 6.15MB (arhivat)
Publicat de: Virginia Damian
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Florina GRECU

Extras din disertație

Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole și tratează cauzele ṣi efectele alunecãrilor de teren produse de cutremurul din 1977 în Judeţul Vrancea.

Primul capitol prezintă informții generale despre cutremure precum cauzele de producere, tipuri de unde seismice care iau naștere în momentul producerii unui seism, modul în care se pot deforma plăcile tectonice ale Terrei, și principalele caracteristici ale acestora, parametrii de bază ai unui cutremur și scări de evaluare a intensității acestora. De asemenea, am amintit cutremurele mari care au zguduit teritoriul României de-a lungul timpului precum și efectele pe care acestea le-au avut asupra construcțiilor și implicit asupra populației.

În cel de-al doilea capitol sunt descrise informaţii despre cauzele alunecãrilor, clasificãrile ṣi tipurile de alunecãri

În cel de-al treilea capitol, fiind ṣi studiul de caz, am relaţionat alunecãrile de teren ṣi celalalte evenimente desfaṣurate în urma seismului din 4 martie 1977 ṣi am descris particularitãţile acestui cutremur.

Introducere

Judeţul Vrancea- prezentare generalã

Străvechi pământ românesc, Vrancea constituie o punte între cele trei provincii istorice româneşti: Moldova, Ţara Românească şi Transilvania.

Numele “Vrancea” este întâlnit pentru prima dată într-un document în limba latină (2 iulie 1431) sub forma de „Varancha” arată renumitul istoric C.C. Giurescu. Savantul şi istoricul B.P. Haşdeu crede că „este de origine traco-dacică venit de la vrană-pădure, munte sau chiar topicul <vran> care înseamnă munte”.

Aṣezarea

Judeţul Vrancea este situat în sud-estul Romȃniei, la exteriorul Curburii Carpaţilor, poziţia sa fiind definitã de intersecţia paralelei de 45º: latitudine nordicã, cu meridianul de 26º: longitudine esticã. Judeţul Vrancea are o suprafaţã totalã de 4.857 km² (reprezentãnd 2,04 % din suprafaţa ţãrii), fiind învecinat cu urmãtoarele judeţe: la nord judeţul Bacãu, la nord-est judeţul Vaslui, la est judeţul Galati, la sud-est judeţul Braila, la sud si sud-vest judeţul Buzau si la vest judeţul Covasna.

Aflatã la o rãscruce geograficã, Vrancea constituie o legaturã între marile zone centrale ale Carpaţilor Oriental ṣi Meridionali, Cȃmpia Siretului ṣi Cȃmpia Dunãrii. Este, de asemenea, o rascruce între provinciile istorice Moldova, Transilvania ṣi Țara Romȃneascȃ, toate locuite de-a lungul veacurilor de romȃni.

Relieful

Dispus în trepte ce scad în altitudine de la vest spre est, relieful judeţului cuprinde: Munţii Vrancei, cu depresiunile Gresu ṣi Lepsa, Dealurile subcarpatice ṣi Cȃmpia Siretului Inferior, mãrginit de Podiṣul Moldovei-Colinele Tutovei- la nord-est ṣi Cȃmpia Rȃmnicului la sud-est.

Munţii Vrancei sunt munţi de încreţire, alcatuiţi din culmi ce provin din fragmentarea platformei de eroziune de 1700 m. Cele mai înalte vȃrfuri sunt: Goru-1785 m, Lacauti- 1777m, Giurgiu- 1720 m, Pietrosu- 1672 m, Zboina Frumoasa-1657m.

Dealurile Subcarpatice, depresiunile colinare de podiṣ, cuprind dealurile înalte vestice sau interne (doua ṣiruri: între Valea Putnei ṣi Valea Susitei), depresiunile intradeluroase (transversal sau de-a lungul vailor Susitei, Putnei si Milcovului, precum ṣi la cumpana apelor între bazinul Milcovului ṣi Ramnei), dealurile estice sau externe (între cursul superior al paraului Zãbrauţi ṣi Valea Rȃmnicului, dominate de Mãgura Odobeṣtilor- 966 m) ṣi glacisul piemontan periferic, care face legatura între Dealurile Subcarpatice.

Bibliografie

Atanasiu, I., Cutremurele de pamant din Romania, Edit. Academiei, Bucuresti, 1961;

Balan S., Cristescu V., Cornea I., Cutremurul de pamant din Romania de la 4 martie 1977, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti 1982;

Balteanu D., Experimentul de teren in geomorfologie, Edit. Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti, 1983;

Cornea I., Polonic G., Activitatea seismica din partea de est a Platformei Moesice dupa cutremurul din 4 martie 1977, in Monografia asupra cutremurului din 4 martie 1977, 1979;

Chiriac, I., Scurtă privire asupra trecutului istoric al județului Vrancea, Coordonate culturale, Vrancea, Focșani, 1973;

Dumitrescu I., Lazarescu V., Sandulescu M., Pauliuc S., Mirauta D., Georgescu C., Roumanie, in Tectonique de l’Europe (red. Bogdanoff A. A. Et al), Moscow, 1964;

Florea M. N., Alunecari de teren si taluze, Edit. Tehnica, Bucuresti, 1979;

Gehbauer, F., Markus, M., Engelmann, H., Popa, I., Schweier, C., Rehor, M., Werder, S. The Disaster Management Tool. In: Proc. of International Symposium on Strong Vrancea Earthquakes and Risk Mitigation, Bucharest, Romania. Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS2005), 2007;

Preview document

Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 1
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 2
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 3
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 4
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 5
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 6
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 7
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 8
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 9
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 10
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 11
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 12
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 13
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 14
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 15
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 16
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 17
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 18
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 19
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 20
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 21
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 22
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 23
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 24
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 25
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 26
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 27
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 28
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 29
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 30
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 31
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 32
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 33
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 34
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 35
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 36
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 37
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 38
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 39
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 40
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 41
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 42
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 43
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 44
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 45
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 46
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 47
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 48
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 49
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 50
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 51
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 52
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 53
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 54
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 55
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 56
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 57
Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Influenta Cutremurelor din Judetul Vrancea asupra Vulnerabilitatii Terenului la Alunecarile de Teren.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme de măsurare 3D

Grupul de ştiinţe, grupate sub denumirea generică de Măsurători Terestre, au ca obiect studiul formei şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său,...

Analiza și Interpretarea Hărților

În general, analiza şi interpretarea unei hărţi trebuie să aibă în vedere câteva aspecte deosebit de importante, şi anume: - a analiza harta...

Solurile - textură, structură și culoare

4.1. TEXTURA 4.1.1. Consideratii generale Aceea componenta a solului, alcatuita din particule având diametrul < 2 mm si denumita "pamânt fin"...

Sistemul Informațional Geografic

1.1. ISTORICUL GIS. PERSPECTIVE CRITICE Încercarea de a prezenta un istoric a unei tehnologii cum este GIS prezintă două deficienţe în care cel...

Planul de amenajare teritorială

PLANUL DE AMENAJARE TERITORIALĂ - CONŢINUT- CADRUL NATURAL POTENŢIALUL ECONOMIC POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI INFRASTRUCTURA...

Elemente de Urbanism

Structura urbanistică a teritoriului 1.1 Urbanism – Definire, obiect, scop Urbanismul, în trecut, era considerat disciplina care se ocupa de...

Amenajarea și Echiparea Teritoriului cu Infrastructuri Edilitare

Aspecte generale Confortul oferit de localităţile urbane este dat de existenţa unor servicii de gospodărie comunală oferite populaţiei localităţii...

Programul de observații și măsurători la foraje

In vederea stabilirii evolutiei apelor subterane, la un foraj se executa 3 grupe de observatii: -Asupra nivelului hidrostatic; Aceste observatii...

Ai nevoie de altceva?