Elemente de Urbanism

Curs
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 44257
Mărime: 1.84MB (arhivat)
Publicat de: Cosmina Dinu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Structura urbanistică a teritoriului

1.1 Urbanism – Definire, obiect, scop

Urbanismul, în trecut, era considerat disciplina care se ocupa de sistematizarea şi dezvoltarea oraşelor, căutând cu ajutorul tuturor resurselor tehnice disponibile să determine cea mai bună dispunere a străzilor, clădirilor şi instalaţiilor publice, precum şi a locuinţelor private, în aşa fel încât populaţia să ducă o viaţă comodă, plăcută şi sănătoasă.

Cauza apariţiei şi afirmării acestei discipline derivă din importanţa pe care a primit-o, în lumea modernă, oraşul ca fenomen, precum şi problemele care rezultă de aici.

În civilizaţia occidentală urbanismul datează de pe vremea lui Hippodamos din Milleto (mare urbanist grec, matematician şi arhitect, care a trăit în sec IV î. Hr.), dar disciplina în sine s-a născut pornind de la revoluţia industrială şi de la prima mare expansiune urbană pe care aceasta a determinat-o.

Specialiştii în domeniu sunt de acord în privinţa faptului că oraşul nu mai este o entitate autonomă desprinsă din teritoriul din care s-a format, ci dimpotrivă este un perimetru cu mult mai vast decât cel delimitat de graniţele sale fizice.

Teritoriul care înconjoară oraşul este în strânsă legătură cu acesta şi este astfel structurat, încât funcţionarea sa este inseparabilă aceleia a oraşului însuşi.

Obiectul de studiu al urbanismului este astfel lărgit, cuprinzând nu numai oraşul, ci întregul teritoriu, în zona sa urbană, cât şi cea rurală.

Urbanismul este ştiinţa care, pe plan social şi uman, studiază sistematizarea raţională a oraşelor, comunelor, teritoriilor, mijloacelor de comunicaţie, cu scopul de a realiza cele mai bune condiţii de viaţă pentru colectivităţi.

Sfera de cuprindere

Din definiţia urbanismului, derivă următoarele aspecte:

- Sfera de cuprindere a urbanismului este întregul teritoriu: urban şi rural, construit şi neconstruit, construibil şi neconstruibil;

- Elementele pe care urbanismul, ca ştiinţă, le foloseşte sunt: cercetările, dispoziţiile, regulile, regulamentele, proiectele necesare pentru a se ajunge la o sistematizare raţională şi la cea mai bună utilizare a teritoriului;

- Scopul urbanismului este acela de a favoriza bunăstarea comunităţii prin perfecţionarea structurilor.

Scopul urmărit de urbanism stă la baza importanţei sale ca ştiinţă, dar şi la baza dificultăţilor cu care se confruntă. În realitate, acesta presupune acceptarea principiului solidarităţii sociale, adică acela de a pune interesul colectiv mai presus de cel individual. În acest sens, statul este în măsură să impună limite şi să stabilească legături între interesele diferiţilor cetăţeni, cu scopul de a satisface exigenţele colective.

Urbanismul este o îmbinare între morală, politică, ştiinţă, tehnică şi artă.

Un mare specialist în domeniu afirma că importanţa urbanismului rezidă chiar din scopul pe care acesta îl urmăreşte: scop de natură etică, la a cărei atingere ştiinţa, tehnica şi arta îşi aduc contribuţii indispensabile. Ştiinţa, studiind fenomene naturale şi comportamente umane investighează cauze, corelaţii, legi şi formulează norme pentru atingerea obiectivelor determinate. Tehnica, având ca scop satisfacerea numeroaselor exigenţe ale vieţii cotidiene pune în valoare cercetările ştiinţelor aplicate. Arta, ca expresie a inteligenţei şi creativităţii umane, se regăseşte în procesele de sistematizare a teritoriului şi de construire a diferitelor obiective.

Aşadar, în urbanism, ca ştiinţă, latura ştiinţifică şi cea artistică se întâlnesc, se întrepătrund, se completează reciproc şi se exprimă prin intermediul tehnicii.

1.2 Teritoriul şi componentele sale

Teritoriul actual este rezultatul unui lung proces de transformare a spaţiului terestru şi este opera omului. Acesta este un sistem complex format din următoarele elemente principale:

- aşezările umane;

- infrastructurile de reţele, compuse din utilaje şi instalaţii pentru transportul persoanelor şi obiectelor, cele destinate producerii şi distribuţiei de energie electrică, apă, gaz, cele pentru colectarea şi evacuarea apelor reziduale, linii speciale de comunicaţie etc.

- marile spaţii libere, cuprinzând terenurile folosite în activităţile agricole şi silvice, parcurile şi rezervaţiile naturale, munţii, râurile şi lacurile etc.

Întrucât numim structură ansamblul relaţiilor care au loc între elementele unui sistem, se poate defini structura urbanistică - totalitatea relaţiilor existente între elementele unui teritoriu dat.

De exemplu, structura urbanistică a unui mare oraş cuprinde elemente precum: zonele rezidenţiale de diferite tipologii, spaţiile de folosinţă colectivă, marile artere de circulaţie, străzile de legătură, pasajele pietonale, zonele verzi, spaţiile agricole etc.

1.3 Aşezările umane

Aşezarea umană reprezintă orice formă de adăpost pentru om. Fiecare aşezare umană se naşte din necesităţile de locuire, apărare şi organizare a spaţiului terestru şi constituie amprenta cea mai vizibilă pe care omul o poate lăsa prin prezenţa sa pe suprafaţa pământului. Aşezările umane evoluează în timp şi influenţează mai mult sau mai puţin teritoriul, modificând aspectul spaţiului construit.

Cunoaşterea caracteristicilor aşezărilor umane, elemente precum: localizare, construcţie, poziţie, formă, structură, este necesară din motive culturale şi de mediu, istorice, etnice, economice, politice şi sociale, care se modifică în timp. O aşezare umană apare iniţial acolo unde există condiţii naturale şi de mediu favorabile, precum prezenţa unui curs de apă, fertilitatea solului, iluminare naturală, accesul la drumurile publice etc. Astfel, se întâlnesc aşezări construite la altitudini mari, departe de câmpii şi de litoraluri. Aşezările umane construite în zone înalte suferă un fenomen de despopulare, tendinţa fiind aceea de amplasare a aşezărilor în zone de altitudine mai redusă, unde nu apar probleme privind asanarea, iar construcţia drumurilor şi a căilor ferate este mai uşoară.

În ceea ce priveşte dezvoltarea aşezărilor umane, motivul principal are de obicei caracter economic. Viaţa în colectivitate prezintă avantajul producţiei de bunuri de consum, a mijloacelor de muncă şi a tuturor produselor în exces, în raport cu nevoile interne ale comunităţilor, fiind destinate schimbului între acestea. Astfel, aşezările umane devin centre de trafic şi puncte de convergenţă a curentelor comerciale şi culturale, de asemenea centre de răspândire a civilizaţiei şi producătoare nu numai de bunuri materiale, ci şi de valori culturale.

Caracteristicile unei aşezări sunt considerate şi în raport cu timpul. Astfel, poziţia nu are sens, iar transformările însele, ale aşezării, nu sunt înţelese dacă nu sunt situate în epoca din care provin. Se pot explica astfel abandonările totale sau parţiale ale unor anumite aşezări umane, precum şi dezvoltarea sau naşterea altora. Un exemplu de abandonare este cel al portului antic din Ravenna – Classe, fondat în secolul al V-lea, din care acum a rămas doar faimoasa biserică San Apollinare. Se pot da, însă, şi exemple de noi aşezări: oraşele din Agro Pontico, răsărite în anii ’30 în sudul Romei sau New Towns din împrejurimile Londrei sau Villes Nouvelles din regiunea Parisului.

Este interesant de reţinut faptul că modul de dispunere a construcţiilor influenţează modul de extindere şi de dezvoltarea a unei aşezări umane. Astfel, există oraşe care se extind în mod radial, situându-se pe câmpii extinse (de exemplu, oraşul italian Milano) sau oraşe care se extind în mod liniar, fiind amplasate în zone strâmte între munte şi mare (este cazul numeroaselor oraşe greceşti şi italiene).

Preview document

Elemente de Urbanism - Pagina 1
Elemente de Urbanism - Pagina 2
Elemente de Urbanism - Pagina 3
Elemente de Urbanism - Pagina 4
Elemente de Urbanism - Pagina 5
Elemente de Urbanism - Pagina 6
Elemente de Urbanism - Pagina 7
Elemente de Urbanism - Pagina 8
Elemente de Urbanism - Pagina 9
Elemente de Urbanism - Pagina 10
Elemente de Urbanism - Pagina 11
Elemente de Urbanism - Pagina 12
Elemente de Urbanism - Pagina 13
Elemente de Urbanism - Pagina 14
Elemente de Urbanism - Pagina 15
Elemente de Urbanism - Pagina 16
Elemente de Urbanism - Pagina 17
Elemente de Urbanism - Pagina 18
Elemente de Urbanism - Pagina 19
Elemente de Urbanism - Pagina 20
Elemente de Urbanism - Pagina 21
Elemente de Urbanism - Pagina 22
Elemente de Urbanism - Pagina 23
Elemente de Urbanism - Pagina 24
Elemente de Urbanism - Pagina 25
Elemente de Urbanism - Pagina 26
Elemente de Urbanism - Pagina 27
Elemente de Urbanism - Pagina 28
Elemente de Urbanism - Pagina 29
Elemente de Urbanism - Pagina 30
Elemente de Urbanism - Pagina 31
Elemente de Urbanism - Pagina 32
Elemente de Urbanism - Pagina 33
Elemente de Urbanism - Pagina 34
Elemente de Urbanism - Pagina 35
Elemente de Urbanism - Pagina 36
Elemente de Urbanism - Pagina 37
Elemente de Urbanism - Pagina 38
Elemente de Urbanism - Pagina 39
Elemente de Urbanism - Pagina 40
Elemente de Urbanism - Pagina 41
Elemente de Urbanism - Pagina 42
Elemente de Urbanism - Pagina 43
Elemente de Urbanism - Pagina 44
Elemente de Urbanism - Pagina 45
Elemente de Urbanism - Pagina 46
Elemente de Urbanism - Pagina 47
Elemente de Urbanism - Pagina 48
Elemente de Urbanism - Pagina 49
Elemente de Urbanism - Pagina 50
Elemente de Urbanism - Pagina 51
Elemente de Urbanism - Pagina 52
Elemente de Urbanism - Pagina 53
Elemente de Urbanism - Pagina 54
Elemente de Urbanism - Pagina 55
Elemente de Urbanism - Pagina 56
Elemente de Urbanism - Pagina 57
Elemente de Urbanism - Pagina 58
Elemente de Urbanism - Pagina 59
Elemente de Urbanism - Pagina 60
Elemente de Urbanism - Pagina 61
Elemente de Urbanism - Pagina 62
Elemente de Urbanism - Pagina 63
Elemente de Urbanism - Pagina 64
Elemente de Urbanism - Pagina 65
Elemente de Urbanism - Pagina 66
Elemente de Urbanism - Pagina 67
Elemente de Urbanism - Pagina 68
Elemente de Urbanism - Pagina 69
Elemente de Urbanism - Pagina 70
Elemente de Urbanism - Pagina 71
Elemente de Urbanism - Pagina 72
Elemente de Urbanism - Pagina 73
Elemente de Urbanism - Pagina 74
Elemente de Urbanism - Pagina 75
Elemente de Urbanism - Pagina 76
Elemente de Urbanism - Pagina 77
Elemente de Urbanism - Pagina 78
Elemente de Urbanism - Pagina 79
Elemente de Urbanism - Pagina 80
Elemente de Urbanism - Pagina 81
Elemente de Urbanism - Pagina 82
Elemente de Urbanism - Pagina 83
Elemente de Urbanism - Pagina 84
Elemente de Urbanism - Pagina 85
Elemente de Urbanism - Pagina 86
Elemente de Urbanism - Pagina 87
Elemente de Urbanism - Pagina 88
Elemente de Urbanism - Pagina 89
Elemente de Urbanism - Pagina 90
Elemente de Urbanism - Pagina 91
Elemente de Urbanism - Pagina 92
Elemente de Urbanism - Pagina 93
Elemente de Urbanism - Pagina 94
Elemente de Urbanism - Pagina 95
Elemente de Urbanism - Pagina 96
Elemente de Urbanism - Pagina 97
Elemente de Urbanism - Pagina 98
Elemente de Urbanism - Pagina 99
Elemente de Urbanism - Pagina 100
Elemente de Urbanism - Pagina 101
Elemente de Urbanism - Pagina 102
Elemente de Urbanism - Pagina 103
Elemente de Urbanism - Pagina 104
Elemente de Urbanism - Pagina 105
Elemente de Urbanism - Pagina 106
Elemente de Urbanism - Pagina 107
Elemente de Urbanism - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Cap[1].1.doc
  • Cap[1].2.doc
  • Cap[1].3.doc
  • Cap[1].4.doc
  • Cap[1].5.doc

Alții au mai descărcat și

Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren

Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole și tratează cauzele ṣi efectele alunecãrilor de teren produse de cutremurul din 1977 în Judeţul...

Plan Urbanistic General al Comunei Vinatori-Neamt

1) OBIECTUL P.U.G. Teritoriul studiat al comunei se situeaza pe teritoriul judetului Neamt, zona a tarii ce se caracterizeaza printr-un nivel...

Sisteme de măsurare 3D

Grupul de ştiinţe, grupate sub denumirea generică de Măsurători Terestre, au ca obiect studiul formei şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său,...

Cadastru general

1. Documentatiile cadastrale sunt intocminte pe baza conoasterii notiunilor prezentate la disciplinele topografie, geodezie, cartografie,...

Sistemul Informațional Geografic

1.1. ISTORICUL GIS. PERSPECTIVE CRITICE Încercarea de a prezenta un istoric a unei tehnologii cum este GIS prezintă două deficienţe în care cel...

Geografia fizică a României

Clima reprezinta o functie complexa a invelisului atmosferic in deosebi din atmosfera joasa (troposfera). Clima reprezinta succesiunea in timp si...

Geografie Socială

I. Originile Geografiei sociale. Contribuţii la dezvoltarea ştiinţei De câţiva ani în România, şi de peste două-trei decenii în ţările vest şi...

Topoclimatologie

DEFINIŢII, OBIECT, IMPORTANŢĂ Termenul de ,,topoclimatologie’’ derivă din limba greacă şi este compus din 2 cuvinte: ,,topos’’, care înseamnă...

Te-ar putea interesa și

Elemente de urbanism - amenajarea teritorială

I.AMENAJAREA TERITORIALA-CONCEPTE GENERALE Amenajarea teritoriala (regionala) a aparut dintr-o necesitate practica de a utiliza rational spatiul,...

Certificatul de Urbanism

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND URBANISMUL 1.1 Noţiunea de urbanism Gestionarea spatiala a teritoriului tarii constituie o activitate obligatorie,...

Planul Urbanistic General al Municipiul București

. BAZA DE STABILIRE A PRIORITATILOR INTERCORELATE. 2. PRIORITATI INTERCORELATE PE DOMENII URBANISTICE SPECIFICE. 1 BAZA DE STABILIRE A...

Contractul de Antrepriză în Construcție Capitală

Notiunea contractului de antrepriza în constructie capitala. Cel mai cunoscut gen de antrepriza este antrepriza de constructii; construire...

Contractul de antrepriză

CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ I.) Noţiunea şi condiţiile închierii contractului. 1. Notiune. În baza contractului de antrepriză, una dintre parţi,...

Elemente de Urbanism - St.Luke's Medical Center

St.LUKE’S Medical Center St.Luke center este cel mai important centru medical sic el mai admirat din Filipine. St Luke's Medical Center (SLMC) a...

Amenajarea teritoriului în context național

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările și...

Urbanismul în Secolul XIX - XX

Urbanism Ca o definiţie generală a urbanismul, putem spune că este un domeniu care se ocupă de oraş, studiindu-l ca pe o entitate complexă, sub...

Ai nevoie de altceva?