Contractul de antrepriză

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 7182
Mărime: 34.01KB (arhivat)
Publicat de: Izaura Gradinaru
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. Noţiunea şi condiţiile închierii contractului 3
 2. A. Caractere juridice 6
 3. B. Condiţiile de executare a contractului 7
 4. II. Reguli generale cu privire la contractul de antrepriză 7
 5. A. Problema riscurilor 8
 6. B. Recepţia lucrării 9
 7. C. Încetarea contractului. 10
 8. III. Reguli speciale privind antrepriza de constructii 11
 9. 1. Noţiune.
 10. Subantrepriza 12
 11. Actiunea directa a lucratorilor 13
 12. Raspunderea antreprenorului pentru calitatea constructiei 14
 13. Modificarea preţului. 17
 14. Noţiunea contractului de antrepriză în construcţie capitală 18
 15. Elementele contractului 20
 16. Prescripţia pentru defectele în contractul de construcţie 25
 17. Predarea şi primirea în exploatare a obiectelor 26
 18. Bibligrafie 27

Extras din referat

CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ

I.) Noţiunea şi condiţiile închierii contractului.

1. Notiune. În baza contractului de antrepriză, una dintre parţi, numita antreprenor, se obligă să execute pe riscul său şi în mod independent o anumită lucrare pentru cealaltă parte, numită client în schimbul unui preţ.Întrucât Codul civil defineşte antrepriza prin referire la un "preţ determinat" , în cazul lucrărilor de mare amploare, contractul este nul dacă preţul nu este determinat sau cel puţin determinabil în momentul încheierii contractului, instanţa neavând dreptul să stabilească preţul, aşa cum nu este competentă nici să modifice preţul convenit de părţi. În schimb, în cazul lucrărilor de mai mică importanţă, se admite ca determinarea preţului nu condiţionează încheierea contractului, prezumându-se acceptarea de catre client a preţului practicat de antreprenor, în caz de exagerare hotărând instanţa. Aceasta spre deosebire de contractul de vânzare-cumpărare, care este lovit de nulitate în lipsa preţului determinat sau determinabil în momentul încheierii contractului.

În toate cazurile însă, preţul (stabilit într-o sumă de bani sau o altă prestaţie), este un element esenţial al antreprizei. În lipsa lui (serviciu gratuit), contractul nu mai este de antrepriză, ci un act dezinteresat (contract cu titlu gratuit), dar nu liberalitate, nefiindu-i aplicabile regulile speciale pentru aceasta din urma categoriei de acte juridice (reducţiune, raport, revocare şi alte reguli caracteristice numai liberalităţilor).

Antrepriza prezintă o importanţă practică deosebită, întrucât pe baza acestui contract se execută lucrări de mare valoare şi importanţă (construire de cladiri, lucrări de instalaţii şi reparaţii la construcţii etc.) şi, mai frecvent, aşa-numitele prestari servicii (confectionarea sau repararea obiectelor de uz personal ori de uz casnic etc.). Regulile referitoare la antrepriză se aplică - în lipsa unor reglementări speciale sau în completarea lor - şi lucrarilor (activităţilor) intelectuale, de exemplu, meditaţii, consultaţii profesionale, inclusiv juridice (date de notari publici, avocati -art.8-9 din Legea nr.36/1995 şi art.3 din Legea nr.51/1995 - mai puţin reprezentarea judiciară, care este o variantă de mandat).

2. Deosebiri faţă de alte contracte. Datorită faptului că antrepriza se aseamănă cu anumite contracte, este necesar să o deosebim de aceste contracte (de muncă, locaţiune, vânzare, mandat şi depozit), întrucât regulile aplicabile sunt diferite (de exemplu, obligaţia de garanţie pentru vicii, raspunderea în caz de neexecutare, suportarea riscurilor etc.).

a) În baza contractului de munca, salariul se plateşte după cantitatea şi calitatea muncii depuse. În cazul antreprizei, se plateşte numai rezultatul muncii antreprenorului, predat clientului.

Salariatul îşi execută obligaţiile de serviciu fiind în dependenţă -subordonare juridică - totală faţă de patron şi obligat să respecte regulile stabilite de acesta (regulament de ordine interioară, program de lucru etc.). Stabilindu-se un raport de prepusenie, comitentul răspunde faţă de terţi pentru faptele persoanei încadrate în muncă (prepus), conform art.1000 alin.3 C.civ. În schimb, antreprenorul (care - spre deosebire de salariat - poate fi şi comerciant) se bucură de independenţa juridică cât priveşte modul de executare a lucrării în conformitate cu comanda primită de la client (proiecte, planuri, masuri sau alte directive). În virtutea acestei independenţe, el este liber să încredinteze executarea efectiva (materială) a lucrării - sub îndrumarea sa nemijlocită, personală - unor lucrători, inclusiv subantreprenori. El organizează munca dupa aprecierea sa şi, spre deosebire de contractul de muncă, o efectuează pe propriul său risc. Întrucât antreprenorul pastrează toată independenţa în executarea lucrării şi între parţile contractante nu se creează raport de subordonare (prepusenie), clientul nu răspunde de pagubele cauzate de antreprenor sau lucrătorii săi terţilor şi, bineinteles, nici de pagubele pe care le-ar putea suferi antreprenorul său lucratorii din cauza accidentelor survenite în cursul executării lucrării.

Preview document

Contractul de antrepriză - Pagina 1
Contractul de antrepriză - Pagina 2
Contractul de antrepriză - Pagina 3
Contractul de antrepriză - Pagina 4
Contractul de antrepriză - Pagina 5
Contractul de antrepriză - Pagina 6
Contractul de antrepriză - Pagina 7
Contractul de antrepriză - Pagina 8
Contractul de antrepriză - Pagina 9
Contractul de antrepriză - Pagina 10
Contractul de antrepriză - Pagina 11
Contractul de antrepriză - Pagina 12
Contractul de antrepriză - Pagina 13
Contractul de antrepriză - Pagina 14
Contractul de antrepriză - Pagina 15
Contractul de antrepriză - Pagina 16
Contractul de antrepriză - Pagina 17
Contractul de antrepriză - Pagina 18
Contractul de antrepriză - Pagina 19
Contractul de antrepriză - Pagina 20
Contractul de antrepriză - Pagina 21
Contractul de antrepriză - Pagina 22
Contractul de antrepriză - Pagina 23
Contractul de antrepriză - Pagina 24
Contractul de antrepriză - Pagina 25
Contractul de antrepriză - Pagina 26
Contractul de antrepriză - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Contractul de Antrepriza.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Antrepriză

Capitolul I. Noţiune şi caractere juridice 1.1. Notiune Potrivit articolului 1851 din noul cod civil, „ prin contractul de antrepriză,...

Contractul de antrepriză

Introducere Contractul este un acord intre 2 sau mai multe persoane incheiat in scopul aparitiei unui raport juridic. Incheierea contractelor este...

Contractul de antrepriză

ARGUMENTUL LUCRĂRII Prin „drept” se înțelege totalitate normelor juridice adoptate de organele statului în scopul reglementării relațiilor dintre...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Afacerii

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial,...

Contractul de antrepriză

Notiunea contractului de antrepriza si delimitarea lui fata de alte contracte 1. Notiune. In baza contractului de antrepriza, una dintre parti,...

Te-ar putea interesa și

Ciupercărie

Cap. 1. - DESCRIEREA AFACERII 1.1. Descrierea ideii de afaceri O afacere la indemana oricarui mic investitor o reprezinta cultivarea ciupercilor...

Consumurile din activitatea de construcții

1Continutul si clasificarea consumurilor in constructii 1.Continutul si clasificarea consumurilor in constructii Consumurile -reprezintă...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Achiziții - portofele

1. MOTIVATIE Portofelul este un accesoriu practic si inedit, indispensabil atat sexului feminin cat si celui masculin. Pretul variaza in functie...

Contractul de Antrepriză

Capitolul I. Noţiune şi caractere juridice 1.1. Notiune Potrivit articolului 1851 din noul cod civil, „ prin contractul de antrepriză,...

Contractul de Antrepriză

Introducere Actualitatea temei investigate. Economia noastră tinde spre economia specifică societăţii de consum. În aceste condiţii are loc un...

Contractul de antrepriză

Introducere Contractul este un acord intre 2 sau mai multe persoane incheiat in scopul aparitiei unui raport juridic. Incheierea contractelor este...

Contractul de antrepriză

ARGUMENTUL LUCRĂRII Prin „drept” se înțelege totalitate normelor juridice adoptate de organele statului în scopul reglementării relațiilor dintre...

Ai nevoie de altceva?