Contractul de antrepriză

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4013
Mărime: 44.67KB (arhivat)
Publicat de: Robert A.
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. ARGUMENTUL LUCRĂRII 3
 2. 1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 4
 3. 1.1. Definiție 4
 4. 1.2. Obiectul contractului de antrepriză 4
 5. 1.3. Părțile contractului 4
 6. 1.4. Prețul 5
 7. 2. EFECTELE CONTRACTULUI DE ANTREPRIZĂ 7
 8. 2.1 Obligațiile antreprenorului 7
 9. 2.2 Obligațiile beneficiarului 8
 10. 2.3 Subantrepriza 9
 11. 2.4. Încheierea contractului 9
 12. 2.4.1. Decesul părților sau incapacitatea antreprenorului 9
 13. 2.4.2. Rezoluțiunea sau rezilierea contractului 10
 14. 3. EXEMPLU, CONCLUZII 11
 15. 3.1. Exemplu 11
 16. 3.2. Concluzii 11
 17. BIBLIOGRAFIE 12
 18. ANEXĂ 13

Extras din referat

ARGUMENTUL LUCRĂRII

Prin „drept” se înțelege totalitate normelor juridice adoptate de organele statului în scopul reglementării relațiilor dintre persoane, în cadrul societății, astfel, dreptul este definit în raport cu obiectul său, cu relațiile sociale supuse reglementării, alcătuind un ansamblu de reguli juridice (legi, decrete, decizii etc), care guvernează conduita oamenilor și asigură exercitarea drepturilor acestora.

Un contract reprezintă acordul dintre două sau mai multe părți de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.

Din punctul meu de vedere, în economia țării noastre, contractul de antrepriză este unul necesar pentru o bună dezvoltare a acesteia, el stabilește un preț corect și totodată delimitează atât obligațiunile și îndatoririle beneficiarului, cât și pe cele ale antreprenorului.

Pentru acest referat am ales tema „Contractul de antrepriză la nivelul unei firme producătoare de mobilier”, deoarece consider că un astfel de contract este necesar în relațiile comerciale.

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Definiție

Codul Civil definește contractul de antrepriză ca fiind contractul prin care „antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită lucrare materială sau intelectuală, sau să presteze servicii pentru beneficiar, în schimbul unui preț.”

1.2. Obiectul contractului de antrepriză

Datorită caracterului sinalagmatic al contractului de antrepriză, obiectul acestuia trebuie analizat sub dublu aspect, respectiv: lucrarea executată sau serviciul prestat de antreprenor și prețul plătit de beneficiar.

Prin contractul de antrepriză, antreprenorul se poate obliga la executarea unei lucrări sau prestarea unui anumit serviciu. În practică, poate fi vorba despre:

-lucrări de natură materială (de exemplu, executarea unui mobilier);

-lucrări de natură intelectuală (de exemplu, realizarea schiței mobilierului);

-prestarea unui serviciu (de exemplu, servicii de contabilitate, servicii de consultanță tehnică etc).

În cazul în care contractul este un contract de antrepriză pentru lucrări de construcții, prestația antreprenorului constă în executarea unei lucrări care, potrivit legii, necesită eliberarea autorizației de construcție. Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, construcțiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură, se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, emisă în condițiile prezentei legi, și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor.

1.3. Părțile contractului

Așa cum rezultă și din definiția legală a contractului de antrepriză, părțile acestuia sunt: antreprenorul și beneficiarul.

Antreprenorul este partea contractuală care se obligă să execute, pe riscul său, lucrarea sau să presteze un serviciu celeilalte părți.

Beneficiarul este cel pentru care se execută lucrarea sau prestează serviciul și care se obligă să plătească în schimb un preț.

Și în materia antreprizei regula este aceea a capacității juridice de a contracte, excepția fiind incapacitatea.

Capacitatea juridică a antreprenorului.

Deoarece antrepriza are pentru antreprenor întotdeauna valoarea unui act de dispoziție, acesta trebuie să aibă capacitate de exercițiu deplină.

Bibliografie

1. Note de curs

2. Carte cu un singur autor:

- Carmen-Nicoleta Bărbieru, 2016, Contracte civile speciale, Editura Universul Juridic

3. Carte cu un singur autor:

- Titus Prescure, 2012, Curs de contracte civile, Editura Hamangiu

4. Documente ale unor organizații, la care s-a avut acces on-line:

- Codul Civil

[http://www.imliasi.ro/noul-cod-civil.pdf]

5. Documente ale unor organizații, la care s-a avut acces on-line:

- Contracte de antrepriză de lucrări - Ajustarea prețului versus preț ferm

[https://luiza.manolea.ro/blog/2010/02/18/avantaje-ajustare-pret/]

Preview document

Contractul de antrepriză - Pagina 1
Contractul de antrepriză - Pagina 2
Contractul de antrepriză - Pagina 3
Contractul de antrepriză - Pagina 4
Contractul de antrepriză - Pagina 5
Contractul de antrepriză - Pagina 6
Contractul de antrepriză - Pagina 7
Contractul de antrepriză - Pagina 8
Contractul de antrepriză - Pagina 9
Contractul de antrepriză - Pagina 10
Contractul de antrepriză - Pagina 11
Contractul de antrepriză - Pagina 12
Contractul de antrepriză - Pagina 13
Contractul de antrepriză - Pagina 14
Contractul de antrepriză - Pagina 15
Contractul de antrepriză - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Contractul de antrepriza.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne-am propus să analizăm nedemnitatea succesorală, o instituţie care, deşi strâns legată de moştenire, atât în...

Contractul de Antrepriză

Capitolul I. Noţiune şi caractere juridice 1.1. Notiune Potrivit articolului 1851 din noul cod civil, „ prin contractul de antrepriză,...

Contractul de antrepriză

Introducere Contractul este un acord intre 2 sau mai multe persoane incheiat in scopul aparitiei unui raport juridic. Incheierea contractelor este...

Contractul de antrepriză

CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ I.) Noţiunea şi condiţiile închierii contractului. 1. Notiune. În baza contractului de antrepriză, una dintre parţi,...

Formalitățile necesare constituirii societăților reglementate de legea nr 31 din 1990

Introducere Intocmirea actelor constitutive Prin intocmirea actelor constitutive avem in vedere redactarea, si dupa caz, autentificarea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Raportul juridic de drept al afacerilor

Raportul juridic este o relație socială stabilită între două sau mai multe persoane, fizice sau juridice, reglementată de o normă juridica...

Contractul de Arendare

I. NOŢIUNE ŞI CARACTERE JURIDICE „Codul civil a reglementat contractul de arendare în art.1454-1469, ca o variantă a contractului de locaţiune, ca...

Te-ar putea interesa și

Ciupercărie

Cap. 1. - DESCRIEREA AFACERII 1.1. Descrierea ideii de afaceri O afacere la indemana oricarui mic investitor o reprezinta cultivarea ciupercilor...

Consumurile din activitatea de construcții

1Continutul si clasificarea consumurilor in constructii 1.Continutul si clasificarea consumurilor in constructii Consumurile -reprezintă...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Achiziții - portofele

1. MOTIVATIE Portofelul este un accesoriu practic si inedit, indispensabil atat sexului feminin cat si celui masculin. Pretul variaza in functie...

Contractul de Antrepriză

Capitolul I. Noţiune şi caractere juridice 1.1. Notiune Potrivit articolului 1851 din noul cod civil, „ prin contractul de antrepriză,...

Contractul de Antrepriză

Introducere Actualitatea temei investigate. Economia noastră tinde spre economia specifică societăţii de consum. În aceste condiţii are loc un...

Contractul de antrepriză

Introducere Contractul este un acord intre 2 sau mai multe persoane incheiat in scopul aparitiei unui raport juridic. Incheierea contractelor este...

Contractul de Antrepriză în Construcție Capitală

Notiunea contractului de antrepriza în constructie capitala. Cel mai cunoscut gen de antrepriza este antrepriza de constructii; construire...

Ai nevoie de altceva?