Administratorul societăților pe acțiuni

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 14063
Mărime: 68.48KB (arhivat)
Publicat de: Adrian S.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. dr. Valeria Gheorghiu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I PERSOANELE ȘI CONDIȚIILE ACCEDĂRII LA CALITATEA DE ADMINISTRATOR .4
 2. 1.1. Noțiunea și persoanele care pot fi administratori 4
 3. 1.2. Condițiile accedării la calitatea de administrator ..7
 4. CAPITOLUL II DESEMNAREA ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚILOR COMERCIALE 15
 5. 2.1. Durata mandatului și realegerea administratorilor 20
 6. 2.2. Publicitatea numirii administratorilor 21
 7. CAPITOLUL III ORGANELE COLEGIALE DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII COMERCIALE PE ACȚIUNI 23
 8. 3.1. Consiliul de administrație al societății comerciale pe acțiuni 26
 9. 3.2. Comitetul de direcție 40
 10. CAPITOLUL IV ÎNCETAREA FUNCȚIEI DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII COMERCIALE 49
 11. 4.1. Revocarea 49
 12. 4.2. Renunțarea administratorului 54
 13. 4.3. Alte cauze de încetare a funcției administratorului 55

Extras din disertație

CAPITOLUL I

PERSOANELE ȘI CONDIȚIILE ACCEDĂRII LA CALITATEA DE ADMINISTRATOR

1.1. Noțiunea și persoanele care pot fi administratori

În cadrul elaborării prezentei lucrări mi-am propus să expun cât mai multe informații cu privire la noțiunea de administrator al unei societăți pornind de la considerentul că acesta ocupă funcția centrală în cadrul unei entități de care depinde succesul sau eșecul acesteia.

În cadrul acestui prim capitol urmează să expun informații din spectrul noțiunii calității de administrator, urmând ca pe parcursul acestuia să prezint categoriile de persoane care pot ocupa funcții de administrator în acest palier de activitate.

În societatea comercială, fie ea clasică sau modernă, din punct de vedere al dreptului comercial, a fost abordată din mai multe unghiuri și direcții , rezultând opinia specialiștilor, conform căreia asociații vor trece peste pragul de contract și vor obține titlul de persoană juridică.

Odată cu obținerea noii calități, societatea civilă depășește societatea comercială, asumându-și toate urmările sociale. Societatea civilă este reprezentată printr-o persoană mandatată în adunările de asociați , iar toate deciziile luate în urma adunărilor generale sunt puse în aplicare de o persoană care se ocupă de societățile comerciale, și anume administratorul.

Administratorul unei societăți comeriale este elementul esențial și permanent din cadrul societății. Totodată, acesta se află într-o continuă dezvoltare pentru păstrarea locului în structura societății.

În teorie, adunarea generală sau structura de control din cadrul unei societăți are puteri mult mai mari decât administratorul. Aceste două structuri pot dispune revocarea sau chiar să tragă la răspundere pe administrator, dar de cele mai multe ori acestea sunt pasive , având rol de observare , aprobare sau dezaprobare a acțiunilor administratorului.

În trecut, administratorul părea să fie o persoană neutră în societate, dar în zilele noastre, marile societăți comerciale lasă administratorul să ia deciziile foarte importante, aceștia stabilind direcția economică a societății și conducând-o zi de zi. Astfel, adunarea acționarilor doar aprobă sau dezaprobă acțiunile administratorului.

Dacă în trecut, acționarii era delăsători sau dezinteresați , aceștia au fost înlocuiți de-a lungul timpul cu tipologia de investitor modern, care odată cu dezvoltarea pieței imobiliare și a relațiilor cu mediul public, urmăresc profitabilitatea investițiilor și nu iartă nicio greșeală din partea administratorului. În caz de administrație mediocră aceștia recurg la vânzarea în masă a acțiunilor sau cer revocarea administratorului.

Se observă în practică, trendul de delegare a atribuțiilor economice de la membrii adunărilor de asociați la consiliile de administratori. Aceste treceri aduc în cadrul consiliului noi decizii ce trebuie luate în legătură cu partea economică și comercială a societății.

În literatura de specialitate, prin prevederile Legii 31/1990, privind societățile comerciale s-a stabilit exact ce atribuții pot reveni consiliului de administrație, și anume mutarea sediului societății, modificarea obiectului de activitate al acesteia și mărirea capitalului social.

Dacă se acceptă ideea conform căreia, procesul de administrare a unei societăți constă în exercitarea unor atribuții de posesie, folosință și dispoziție în legătură cu fondurile societății sau cu fondul de comerț, desfășurea unor acte de conservare și gestionare a bunurilor, putem spune că prin administrarea societății se efectuează atribuții pe linie de proprietate socială.

Administratorul este organul care prin orice mijloace legale și cu respectarea restricțiilor impuse de contract, are datoria de a duce la îndeplinire obiectivele societății.

Bibliografie

Tratate. Cursuri. Monografii

1. Al. Țiclea, I.N. Stan, Constatarea și sancționarea contravențiilor, Ed. Atlas Lex, București, (1996)

2. C. Bârsan, V. Dobrinoiu, Al. Țiclea, M. Toma, C. Tufan, Societățile comerciale - organizarea, funcționarea, răspunderea, obligațiile fiscale, Ed. Șansa SRL, București,(1995), vol. I;

3. C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil, Teoria generală a obligațiilor, Ed. ALL, București, (1993)

4. D.D. Gerota, Curs de societăți comerciale, București, (1929);

5. D.D. Șaguna, M.R. Nicolescu, Societățile Comerciale Europene, Ed. Oscar Print, București, (1996)

6. Gh. Piperea, Obligațiile și răspunderea administratorilor societăților comerciale. Noțiuni elementare, Ed. All Beck, București, (1998)

7. I. Luca, Contabilitate și elemente de control economico-financiar, Ed. Științe naționale, București, (2001)

8. I. Neagu, Tratat de procedură penală, Ed. PRO, București,(1997);

9. I. Tanoviceanu, Tratat de drept și procedură penală, vol. I, 1924

10. I. Turcu, Reorganizarea și lichidarea judiciară, d. Lumina Lex, București, (1996)

11. I.N . Fințescu, Curs de drept comercial, vol.I, București,(1929)

12. I.Tr. Ștefănescu, Tratat de dreptul muncii, Vol.I, Editura LUMINA LEX, București (2003)

13. I. Turcu, Teoria și practica dreptului comercial român, Ed. Lumina Lex, București,(1998)

14. O. Căpățână, Societățile comerciale, ediția a - II-a, Ed. Lumina Lex,(1996)

15. L. Pop, Teoria generală a obligațiilor, Ed. Lumina Lex, București, (1998)

16. M.N. Costin, I. Schiau și T. Prescure, Reorganizarea și lichidarea judiciară, analiză de legislație și doctrină, Ed. Lumina Lex, București, (1997)

17. Paul Demetrescu, Întreprinderile comerciale, București, (1943)

18. S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial, Editura ALL BACK, București,(2004)

19. St. D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea , Societățile comerciale, Ed. All Beck, București, (2001)

20. St. Daneș, Înlocuirea răspunderii penale, Ed. Științifică, București, (1970)

21. V. Dobrinoiu , Ghe. Nistoreanu, I. Pascu, I. Molnar, V. Lazăr, Al. Boroi, Drept penal, partea generală, Ed. Didactică și Pedagogică, București, (1992)

22. V. Marcu, Drept instituțional comunitar, Ed. Nova , București,(1994)

23. V. Pașca, Bancruta frauduloasă, Editura LUMINA LEX, București (2000)

Articole

1. A. Ungureanu, ″Infracțiuni referitoare la constituirea , funcționarea , dizolvarea și lichidarea societăților comerciale″

2. B. Diamant, V. Luncan ″ Din nou despre competența materială a instanțelor în litigiile comerciale ″, RDC nr. 3/1994

3. C. Butiuc, ″Despre o eventuală răspundere penală a persoanelor juridice″, Dreptul, nr. 10-11/1994

4. C. Rotaru, ″Principalele reglementări privind scoietățile pe acțiuni din unele țări ale Uniunii Europene și din România″, RDC nr. 10/1997

5. E. Munteanu, ″Unele aspecte privind statutul juridic al administratorilor societățílor comerciale″, RDC nr. 3/1997

6. I. Turcu, V. Rebreanu, ″Garantarea rambursării creditului prin cauțiune″ RDC nr. 10/1996;

7. I. Băcanu, ″Modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale″, RDC nr. 9/1997

8. M. Pașcanu, ″Drept falimentar român″, Editura Chemarea 1926

9. O. Căpățână, ″Caracteristici ale societăților comerciale″, Dreptul nr. 9-12/1990

10. V. Pătulea, Răspunderea juridică a organelor de conducere, administrare și control al societăților comerciale cu capital de stat, Dreptul 1/1996

11. V. Pașca, ″Infracțiunea de bancrută″, Dreptul nr.6/1995

LEGISLAȚIE

1. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 Republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, ulterior modificată prin Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, publicat în Monitorul Oficial nr. 955 din 28 noiembrie 2006;

2. Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 26 iulie 2022, în vigoare de la 26 noiembrie 2022;

3. Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri, publicată în Monitorul Oficial al României,

WEBOGRAFIE

1. https://legeaz.net/dictionar-juridic/societate-in-comandita-pe-actiuni;

2. https://www.sauleanusiasociatii.ro/wp-content/uploads/2017/03/Dictionar-latina-BECK-2011.pdf,

Preview document

Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 1
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 2
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 3
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 4
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 5
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 6
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 7
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 8
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 9
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 10
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 11
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 12
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 13
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 14
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 15
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 16
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 17
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 18
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 19
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 20
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 21
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 22
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 23
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 24
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 25
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 26
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 27
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 28
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 29
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 30
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 31
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 32
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 33
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 34
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 35
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 36
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 37
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 38
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 39
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 40
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 41
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 42
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 43
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 44
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 45
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 46
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 47
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 48
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 49
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 50
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 51
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 52
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 53
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 54
Administratorul societăților pe acțiuni - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Administratorul societatilor pe actiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni

CAPITOLUL I Introducere şi consideraţii generale 1.1. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale Regimul juridic al societăţilor...

Răspunderea administratorilor în cadrul societăților pe acțiuni

Іntrοduсеrе Ѕοсіеtɑtеɑ ре ɑсţіunі еѕtе fοrmɑ сеɑ mɑі сοmрlехă şі, tοtοdɑtă, сеɑ mɑі еvοluɑtă ɑ ѕοсіеtăţіі сοmеrсіɑlе. În ɑсеɑѕtă fοrmă dе...

Sistemul Bancar

INTRODUCERE Sistemul bancar al unei tari este definit prin reteaua institutiilor de credit rezidente în tara respectiva si a relatiilor economice...

Funcționarea societăților comerciale

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. Introducere Prin intermediul acestui referat mi-am propus sa asimilez cat mai multe informatii despre societatile...

Forme comunitare de organizare a activităților economice

Capitolul I – Aspecte generale 1. Notiuni introductive 1.1. Notiunea de societate comerciala din punct de vedere comunitar In conceptia...

Administratorii și Regimul lor Juridic

1.Caracterizare generala a societatii pe actiuni Societatea pe acţiuni este forma tipică a societăţii de capital; obligaţiile ei sunt garantate cu...

Societatea pe acțiuni

1. Notiunea societatii pe actiuni 1.1 Precizari prealabile Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa, si totodata, cea mai evoluata...

Ai nevoie de altceva?