Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 21336
Mărime: 91.82KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. Dr. Carmen Pălăcean
Specializare: Insolvența Profesioniștilor și a Persoanelor Fizice

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I. Noțiuni introductive ...
 3. 1. Insolvența. Noțiune și reglementare. Legea nr. 85/2014 vs. Legea nr. 151/2015 ..
 4. 2. Evoluția in timp a insolvenței
 5. Capitolul II. Deschiderea procedurii insolvenței .
 6. 1. Subiectul procedurii insolvenței
 7. 2. Cererea introductivă ..
 8. 3. Deschiderea procedurii la cererea reditorului ...
 9. 4. Deschiderea procedurii la cererea debitorului ...
 10. 5. Procedura generală de insolvență ..
 11. 6. Procedura simplificată de faliment
 12. Capitolul III. Etapele deschiderii procedurii insolvenței ..
 13. 1. Procedura generală
 14. 2. Reorganizarea. Definiție
 15. 3. Plan de reorganizare și procedura reorganizării
 16. 4. Faliment. Noțiune și definiție
 17. Capitolul IV. Efectele deschiderii procedurii insolvenței .
 18. 1. Clasificarea efectelor deschiderii procedurii insolvenței ..
 19. 2. Efectele patrimoniale ale deschiderii procedurii insolvenței
 20. 3. Efectele nepatrimoniale ale deschiderii procedurii insolvenței .
 21. Concluzii ...
 22. Bibliografie ...

Extras din disertație

Introducere

Opiniile exprimate în această lucrare rezultatul unei analize critice a teoriilor actuale și a jurisprudenței în materie și au ca scop să ofere o înțelegere mai detaliată a procedurilor de insolvență.

Pornind de la aspectele reglementate de legislația în vigoare, lucrarea prezintă domeniul de aplicare a legii, termenii și expresiile specifice, delimitarea rolurilor în cadrul procedurii (practician în insolvență, creditor, debitor, administrator judiciar, lichidator, expert, administrator special), costurile aferente procedurii, acțiunile de anulare a cesiunilor efectuate de debitor în detrimentul creditorilor, acțiunile de sunt prezentate părțile generale ale procedurii de insolvență, cum ar fi menținerea sau rezilierea contractelor.

Astfel, vânzătorul, în calitate de persoană juridică, își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin intermediul organului său de conducere în cursul normal al activității sale în scopul existenței sale. Acțiunile de gestionare a afacerilor vânzătorului efectuate de către membrii organului de conducere (în principal administratorii) pot avea consecințe pozitive sau negative pentru vânzător sau pentru terți, iar în acest din urmă caz se pune problema dacă vânzătorul sau membrii organului de conducere sunt răspunzători din punct de vedere juridic față de victimă în diverse forme (de exemplu, încălcare, civilă, penală) se ridică.

Cu toate acestea, consecința unui comportament ilicit este insolvența, indiferent dacă vânzătorul este o persoană fizică sau juridică, și o situație în care progresul normal al activității debitorului se oprește. Indiferent de metoda de desfășurare a procedurii de insolvență, scopul procedurii de insolvență este acela de a plăti creanțele deținute de creditori terți împotriva comerciantului. Principala metodă de desfășurare a procedurii este lichidarea activelor debitorului, cu posibilitatea suplimentară de restructurare a activității debitorului. În ambele cazuri, debitorul este subiectul procedurii și, prin urmare, este răspunzător față de creditorii terți, dar nu este implicat, deoarece nu se justifică răspunderea directă a membrilor organului său de conducere sau a altor persoane față de terți. Acest lucru se aplică chiar dacă acțiunile acestora au fost cele care au dus la gestionarea defectuoasă a activității persoanei juridice carea cauzat insolvența, chiar dacă acțiunile au fost în mod clar numai în beneficiul persoanei juridice și nu au fost ilegale.

Prin urmare, scopul principal al legislației privind insolvența este de a stabili standarde echitabile pentru funcționarea și tratamentul debitorilor insolvabili.

În ultimele două decenii, un număr tot mai mare de specialiști în drept comercial, cât și de economiști interesați de cadrul legal al proceselor economice și-au îndreptat atenția asupra conceptului de faliment. Ca urmare numărul lucrărilor de specialitate a crescut, existând opinii variate, urmărindu-se totuși ajungerea la un consens privind procesul de reformă în domeniul insolvenței

Capitolul I. Noțiuni introductive

1. Insolvența. Noțiune și reglementare. Legea nr. 85/2014 vs. Legea nr. 151/2015

Noua lege a insolvenței profesioniștilor, după ce Legea insolvenței a fost declarată neconstituțională în toamna anului 2013 Legea insolvenței privind profesioniștii, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a fost legiferată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, și a intrat în vigoare la 28 iunie 2014.

Noua Lege nr. 85/2014, denumită de practicieni "Legea insolvenței", în locuiește reglementările existente în materie de insolvență, și anume fosta Lege nr. 381/2009 privind instituirea concordatului preventiv și a mandatului ad-hoc, Hotărârea Guvernului nr. 10/2004 privind insolvența instituțiilor de credit, Legea nr. 637/2002 și Legea nr. 503/2004 privind redresarea fondurilor, insolvența, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări au meritul de a fi reunite în aceeași lege.

Ca o noutate absolută, Legea nr. 85/2014 reglementează într-un capitol separat insolvența grupurilor de societăți, care anterior nu era reglementată.

Modificările legislative aduse de noua Lege nr. 85/2014 încorporează în formă legală unele dintre soluțiile prezentate în teoria și practica juridică cu privire la procedurile din vechea Lege nr. 85/2006.

Legea nr. 85/2014 se adresează exclusiv profesioniștilor din domeniul prevenirii insolvenței și al procedurilor de insolvență. Așa cum reiese din articolul 3 alineatul (3) literele (a) și (b) din directivă, așa cum reiese din dispozițiile de la punctul 2, "orice persoană care exploatează o întreprindere este considerată profesionist". În ceea ce privește conceptul de "întreprindere", Codul civil nu oferă o definiție, lăsând această sarcină legislației speciale.

Bibliografie

I. Tratate, cursuri, monografii

1. Adam I., Adam A.R., ”Codul insolvenței. Comentarii și explicații”, Ed. C,H. Beck, București, 2016

2. Angheni, S., Volonciu, M., Stoica, C. , „Drept comercial”, Ed. C.H. Beck, București, 2008

3. Avram, A. , „Procedura insolvenței. Partea generală”, Ed. Hamangiu, București, 2008

4. Avram A., „Procedura insolvenței. Deschiderea procedurii”, Ed. Hamangiu, București, 2010

Bufan, R., (coordonator științific), „Tratat practic de insolvență”, Editura Hamangiu, București, 2014

5. Cărpenaru St.D., „Procedura reorganizării și lichidării judiciare”. Editura Atlas Lex. București, 1996

6. Cărpenaru, St.D., Nemeș, V., Hotca, M.A. , „Noua lege a insolvenței - Legea nr. 85/2006. Comentarii pe articole”, Ed. Hamangiu, București, 2006

7. Cărpenaru, St.D., Nemeș, V., Hotca, M.A., „Codul insolvenței comentat”, Editura Universul Juridic, București, 2014

8. Comșa, M., „Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice nr.151/2015. Legislație relevantă și comentarii”, Editura Universul Juridic, București, 2015

9. Costin M.N.. 1. Schiau, T. Prescure, „Reorganizarea și lichidarea judiciară”. Editura Lumina Lex, București. 1997

10. Iancu L. O., „Răspunderea civilă pentru apariția stării de insolvență, Vol. I”, Ed. Eurostampa, Timișoara, 2013

11. Nîsz C.B., „Deschiderea procedurii insolvenței”, Ed. C.H.Beck, București, 2009

12. Piperea, Gh., „Insolvența: legea, regulile, realitatea”, Editura Wolters Kluwer, București, 2008

13. Pricope, P., „Procedura insolvenței. Acțiunea în anularea actelor frauduloase”, Ed. Hamangiu, București, 2014

14. Stătescu C., C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura All Educational, București, 1998

15. Turcu I. „Reorganizarea și lichidarea judiciară”, Editura Lumina Lex. București. 1996

16. Turcu I. „Insolvența comercială, Reorganizarea judiciară și falimentul”. Editura Lumina Lex. 2000, București. 2000

17. Turcu I., „Procedura insolvenței comercianților”, Editura Lumina Lex, București, 2002

18. Turcu I., ”Legea procedurii insolventei. Comentariu pe articole”, Ed. C. H. Beck, București, 2012

19. Turcu, I., „Codul insolvenței. Legea nr.85/2014. Comentariu pe articole”, Ediția a 5-a, Editura C.H. Beck, București, 2015

20. Țăndăreanu, N. , „Codul insolvenței adnotat. Noutăți, examinare comparativă și note explicative”, Ed. Universul Juridic, București, 2014

II. Legislație

1. Legea nr. 85 din 5 aprilie 2006 - privind procedura insolvenței, publicată în Monitorul Oficial nr. 359 din 21 aprilie 2006

2. Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 - privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial nr. 466 din 25 iunie 2014

3. Legea nr. 151 din 18 iunie 2015 - privind procedura insolvenței persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial nr. 464 din 26 iunie 2015

Preview document

Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 1
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 2
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 3
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 4
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 5
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 6
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 7
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 8
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 9
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 10
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 11
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 12
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 13
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 14
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 15
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 16
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 17
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 18
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 19
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 20
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 21
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 22
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 23
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 24
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 25
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 26
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 27
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 28
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 29
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 30
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 31
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 32
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 33
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 34
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 35
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 36
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 37
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 38
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 39
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 40
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 41
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 42
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 43
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 44
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 45
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 46
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 47
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 48
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 49
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 50
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 51
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 52
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 53
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 54
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 55
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 56
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 57
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 58
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 59
Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Etapele deschiderii procedurii insolventei. aspecte relevante din jurisprudenta.docx

Alții au mai descărcat și

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Ai nevoie de altceva?