Terorismul

Disertație
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 28348
Mărime: 383.77KB (arhivat)
Publicat de: Costin Rădoi
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector universitar dr. Ovidiu, Gherasim – Proca
Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. 1. Originile conceptului de terorism.5
 3. 1.1 Conceptul de terorism. Noțiuni introductive.5
 4. 1.2 Perspective teoretice asupra terorismului. Definire.8
 5. 1.3 Istoricul apariției și evoluție terorismului.12
 6. 1.4 Tipuri și forme de terorism.15
 7. 1.4.1 Terorismul politic.15
 8. 1.4.2 Terorismul de stat.16
 9. 1.4.3 Terorismul religios.17
 10. 1.4.4 Terorismul etnic.17
 11. 1.5 Organizații teroriste contemporane.18
 12. 1.5.1 Fundamentalismul islamic.18
 13. 1.5.2 Al – Qaeda.21
 14. 1.5.3 Hamas.22
 15. 1.6 Măsuri de combatere a terorismului.24
 16. 2. R ăzboiul împotriva terorismului.30
 17. 2.1 11 septembrie 2001. Începutul războiului împotriva terorismului.30
 18. 2.2 Reglementări și convenții internaționale cu privire la combaterea fenomenului terorist.36
 19. 2.3 Intervenții militare.41
 20. 2.3 Dezbateri și controverse cu privire la războiul împotriva terorismului.46
 21. 3. Efectele atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001.50
 22. 3.1 Efecte politice.51
 23. 3.2 Efecte economice.55
 24. 3.3 Efecte psihologice.60
 25. Concluzii.62
 26. Bibliografie.64

Extras din disertație

Introducere

Rațiunea alegerii acestei teme rezidă din importanța pe care o reprezintă pericolul

terorist pe secena internațională. Astfel cea mai mare amenințare contemporană a întregii

societăți umane este terorismul. Putem identifica problematica terorismului în opinia publică,

mediile academice și chiar în evoluția socială curentă. Terorismul contemporan reprezintă un

fenomen extrem de complex, uneori mai complex decât războiul, a cărui percepție, în unele

cazuri, este diferită în funcție de ce stabilește o comunitate umană ca reprezentând generatorul

stării de teroare. Deseori terorismul este ilustrat prin caricatura unui anarhist bărbos, cu cagulă

și manta neagră, care se pregătește să detoneze o bombă mică, cu fitil, asupra unui obiectiv

reprezentativ al capitalismului occidental.

În realitate, imaginea teroristului contemporan reiese din evenimentul din 11

septembrie 2001 atunci când SUA în mod direct și o lume întreagă în mod indirect, au asistat

neputincioase la atacul turnurilor gemene World Trade Center de către o grupare de fanatici

religioși. Putem afirma cu tărie că studierea problematicii fenomenului terorist a fost

determinată cu precădere de evenimentele din 11 septembrie 2001. Toate acestea ne

determină să estimăm că o înțelegere corectă a ceea ce cuprinde noțiunea de terorism

reprezintă și probabil va reprezenta un subiect de dezbatere în numeroase medii

informaționale și în special în cele academice.

Dificultatea oferirii unei definiții clare și concise a termenului terorism derivă din

natura sa emoțională, a conotației negative a termenului și a discursului politic pe care îl

presupune, deoarece toate acestea contribuie la mărirea complexității surprinderii sale, în

totalitatea componentelor ce-l caracterizează. În linii generale terorismul presupune folosirea

deliberată și sistematică a unor mijloace de natură să provoace teroarea, de plidă asasinatele și

răpirile. Acesta a fost și scopul primului capitol de a trece în revistă definiții oferite de-a

lungul timpului noțiunii de terorism și celelalte componente tipologice ce-l alcătuiesc:

terorismul politic, de stat, religios și etnic. Este cunoscut faptul că pentru a acționa, teroriștii

au nevoie să aparțină unei grupări de acest tip, astfel pe parcursul primului capitol am

identificat princi palele organizații teroriste și activitățile lor. Structurile teroriste ca organizații

de violență extremă își definesc identitatea și își întăresc credibilitatea prin acțiuni de

amploare diferită, pentru scopuri politice deseori suprastatale, generând astfel un anumit

capital politico – militar. Cu toate că grupările teroriste sunt monitorizate și supravegheate de

organismele internaționale competente în domeniu, în ultima perioadă s-au înregistrat acțiuni

de o violență și amploare extreme, care au avut ca ținte în special obiective civile de o largă

diversitate și mari aglomerări urbane, răspândite în diferite zone ale lumii.

Se cunoaște că după atacurile de la 11 septembrie 2001 s-a declanșat lupta globală

împotriva terorismului astfel spre finalul primului capitol sunt prezentare principalele măsuri

de combatere și prevenire a terorismului. Însă, în practică, prevenirea și combaterea

fenomenului terorist, sub toate formele de manifestare, nu se poate realiza decât în situația în

care comunitatea internațională îți va concentra efortul pe cauzele terorismului: nerespectarea

drepturilor omului, lipsa ordinii și a legislației adecvate, lipsa accesului la educație, sănătate și

resurse, extinderea corupției.

Contextul situației internaționale de la început de mileniu evidențiază o revenire în

forță a terorismului, dovedită atât de extinderea ariei geografice de manifestare, cât și de

diversificarea obiectivelor promovate, a metodelor și mijloacelor folosite, a gamei țintelor

vizate de grupările care inițiază, planifică, organizeză, susțin ori înfăptuiesc acte teroriste. Un

exemplu în acest sens îl constituie necesitatea intervențiilor milit are ale SUA în Afganistan și

Irak. Astfel pe parcursul capitolului al doilea sunt relatate evenimentele soldate intervenției

militare în războiului din Afganistan și în războiul din Irak. Pentru înțelegrea conjuncturii

politico – militare conflictelor din Irak și Afganistan trebuie studiată în primul rând istoria

tipologiei conflictelor a fiecărui stat în parte.

Referitor la reflecția în mass – media a terorismului, și în special a evenimentelor din

11 septembrie 2001, este binecunoscut faptul că acestea au suscitat un enorm interes, din

partea turturor oamenilor (ziariști, oameni politici, înalți demnitari publici, reprezentanți ai

serviciilor secrte etc.). Mulți s-au rugat să fi existat măcar un indiciu care să prevadă o

asemenea catastrofă, în felul acesta, foarte multe vieți omenești ar fi fost salvate.

Efectele evenimentelor de la 11 septembrie 2001, le găsim în al treilea capitol al

lucrării de față. Astfel putem afirma că efectele indirecte ale atacurilor teroriste de la 11

septembrie 2001 și perspectivele de termen lung sunt oricum dificil de evaluat, dar, mai ales,

au depins de modul în care evenimentele de natură noneconomică au evoluat. Atacurile

teroriste de la 11 septembrie 2001 au dus la redefinirea roului statului.

După 11 septembrie 2001, rezonabila temă legată de terorism și neplăcutele sale efecte

ar fi putut încetini creșterea economică și răspândirea globalizării. Dar nu s-a întâmplat așa.

Cel puțin până acum. Terorismul a provocat, cu siguranță, câteva costuri importante.

Companiile aeriene și turismul au avut de suferit. Dar teror ismul n-a distrus prosperitatea sau

libera circulație peste granițe a bunurilor, a banilor ori a oamenilor.

Bibliografie

1. GRODELAND, B. Ase, Perceptions of civil rights, security and the „war on terror” , East and West compared in „Communist and Post Communist Studies”, nr. 48, 2015

2. JEMIMA, Repo, Gendering the militarisation of the war on terrorism: Discourses and Representations of Masculinities and Feminities , Editura University of Helsinki ,Department of Political Science, 2006

3. KIMBERLY, Amadeo, War on terror facts, costs and timeline whose spent more on War? Bush, Obama or Trump?, The Balance

4. SIDES, John and Kimberly Gross, Stereotypes of Muslims and Support for the War on Terror

Preview document

Terorismul - Pagina 1
Terorismul - Pagina 2
Terorismul - Pagina 3
Terorismul - Pagina 4
Terorismul - Pagina 5
Terorismul - Pagina 6
Terorismul - Pagina 7
Terorismul - Pagina 8
Terorismul - Pagina 9
Terorismul - Pagina 10
Terorismul - Pagina 11
Terorismul - Pagina 12
Terorismul - Pagina 13
Terorismul - Pagina 14
Terorismul - Pagina 15
Terorismul - Pagina 16
Terorismul - Pagina 17
Terorismul - Pagina 18
Terorismul - Pagina 19
Terorismul - Pagina 20
Terorismul - Pagina 21
Terorismul - Pagina 22
Terorismul - Pagina 23
Terorismul - Pagina 24
Terorismul - Pagina 25
Terorismul - Pagina 26
Terorismul - Pagina 27
Terorismul - Pagina 28
Terorismul - Pagina 29
Terorismul - Pagina 30
Terorismul - Pagina 31
Terorismul - Pagina 32
Terorismul - Pagina 33
Terorismul - Pagina 34
Terorismul - Pagina 35
Terorismul - Pagina 36
Terorismul - Pagina 37
Terorismul - Pagina 38
Terorismul - Pagina 39
Terorismul - Pagina 40
Terorismul - Pagina 41
Terorismul - Pagina 42
Terorismul - Pagina 43
Terorismul - Pagina 44
Terorismul - Pagina 45
Terorismul - Pagina 46
Terorismul - Pagina 47
Terorismul - Pagina 48
Terorismul - Pagina 49
Terorismul - Pagina 50
Terorismul - Pagina 51
Terorismul - Pagina 52
Terorismul - Pagina 53
Terorismul - Pagina 54
Terorismul - Pagina 55
Terorismul - Pagina 56
Terorismul - Pagina 57
Terorismul - Pagina 58
Terorismul - Pagina 59
Terorismul - Pagina 60
Terorismul - Pagina 61
Terorismul - Pagina 62
Terorismul - Pagina 63
Terorismul - Pagina 64
Terorismul - Pagina 65
Terorismul - Pagina 66
Terorismul - Pagina 67

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Organizația teroristă ISIS

Introducere In ultima decada a mileniului, climatul de securitate international a suferit modificari extraordinare. Ani intregi de strategii si...

Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist

INTRODUCERE Una din definiţiile uzitate de Guvernul S.U.A. (în fapt, o definiţie uşor modificată a lui James Adams din 1980) considera că:...

Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii

ABSTRACT Datorită dezvoltării continue, lumea a ajuns să fie invadată de o serie de probleme, pentru care în momentul de față nu există o...

Terorism Internațional

ÎNTRODUCERE Creşterea populaţiei, procesele şi evenimentele globale, realizarea cărora nu poate fi controlat de omenire şi ameninţă existenţa...

Terorismul Religios

Definiție. Astăzi marile religii pot justifica violenţa, şi religia a fost asociată cu terorismul. Fundamentalismul nu este numai o mişcare...

Terorismul global

I.Introcucere „Cheia terorismului nu o reprezintă actul în sine, ci frica de acel act”. Keith Olbermann Începutul secolului al XXI-lea se...

Terorismul Suicidar - Normalitate sau Patologie

1.Terorismul suicidar: istorie şi caracteristici Terorismul este un fenomen care a atras atenţia întregii lumi, prin amploarea pe care a luato în...

Războiul Împotriva Terorismului

Pentru abordarea acestei teme, voi aminti ȋn primă instanţă despre terorism, urmȃnd ca apoi să dezvolt idei cu privire la apararea ȋmpotriva...

Te-ar putea interesa și

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism

Violența, teroarea și frica sunt tot mai des și mai profund desiminate în conștientul oamenilor. În prezent, societatea în care trăim deși se...

Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal

INTRODUCERE 6 CAPITOLUL 1. STUDIU REFERITOR LA GENEZA ȘI EVOLUȚIA TERORISMULUI 8 1.1 Terorismul - fenomen dificil de definit într-o accepțiune...

Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist

INTRODUCERE Una din definiţiile uzitate de Guvernul S.U.A. (în fapt, o definiţie uşor modificată a lui James Adams din 1980) considera că:...

Terorismul - Studiu de Caz Al-Qaeda

Introducere Lumea de astăzi este caracterizată de competiţia dintre diverşii actori ce evoluează în arena internaţioanală, state şi non-state....

Traficul Ilicit de Droguri și Terorismul

Capitolul 1. INTRODUCERE In ultimii ani, flagelul drogurilor reprezinta fenomenul cel mai complex, profund si tragic al lumii contemporane, în...

Reglementări Juridice Internaționale privind Combaterea Terorismului

CAPITOLUL I LISTA GRUPĂRILE TERORISTE IDENTIFICATE DE CĂTRE DEPARTAMENTUL DE STAT AL S.U.A. ŞI DE CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, ALE CĂROR ACTIVITĂŢI...

Problemele Rezistenței Contra Terorismului în Lumea Contemporană

INTRODUCERE În lumea contemporană, majoritatea statelor lumii manifestă preocupare pentru redefinirea strategiei lor de securitate în condiţiile...

Ai nevoie de altceva?