Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 16396
Mărime: 99.38KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela F.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. ABSTRACT 2
 2. CAPITOLUL I : INTRODUCERE 4
 3. CAPITOLUL II : ASPECTE TEORETICE 6
 4. I. Terorismul 6
 5. I.1. Definirea termenului de terorism 6
 6. I.2. Paradigmele analizei fenomenului terorist 8
 7. I.3. Istoricul fenomenului de terorism 8
 8. I.4. Tipologiile terorismului 10
 9. I.5. Tipurile de terorism și modul de manifestare 11
 10. I.6. Cauzele acțiunilor teroriste 15
 11. I.7. Implicații strategice ale terorismului 18
 12. II. Prevenirea și combaterea terorismului 18
 13. II.1. Strategia Statelor Unite ale Americii de combatere a terorismului 19
 14. II.2. Strategia Uniunii Europene de combatere a terorismului 20
 15. II.3. Strategia Organizației Tratatului Atlanticului de Nord de combatere a terorismului 22
 16. II.4. Statele și propria luptă anti-terorism 23
 17. II.5. Tipuri de măsuri pentru a preveni atacurile teroriste 25
 18. II.6. Contraterorism, anti-terorism 26
 19. CAPITOLUL III : METODOLOGIE 28
 20. CAPITOLUL IV : ANALIZĂ DATE 30
 21. I. Aspecte generale 30
 22. II. Conceptualizări și definiri ale terorismului 31
 23. III. Modalitățile de luptă anti-terorism 34
 24. IV. Importanța aliaților 37
 25. V. Poziția față de terorism după ultimele atacuri intensificate 40
 26. VI. Concluziile analizei 42
 27. CAPITOLUL V : CONCLUZII 43
 28. BIBLIOGRAFIE 45

Extras din licență

ABSTRACT

Datorită dezvoltării continue, lumea a ajuns să fie invadată de o serie de probleme, pentru care în momentul de față nu există o rezolvare concretă. Una dintre aceste probleme, la nivel global, o reprezintă manifestarea actelor teroriste și consecințele acestora. Terorismul este un fenomen dinamic, mereu în schimbare și dezvoltare, lucru care a dus la atacuri teroriste tot mai complexe și cu consecințe tot mai grave. În aceste condiții dorința statelor lumii de a elimina acest fenomen este tot mai mare.

Lucrarea de față urmărește realizarea unei analize privind modalitățile de contracarare a terorismului și a expansiunii acestuia. Cu alte cuvinte, partea teoretică cuprinde aspectele teroretice asupra teorismului, dar și asupra luptei anti-terorism. Partea aplicată a acestei lucrări o constituie analiza strategiilor de luptă anti-terorism ale Uniunii Europene, respectiv Statelor Unite ale Americii. Prin intermediul analizei comparative a strategiilor s-a dorit observarea felului în care modalitățile de luptă anti-terorism se aseamănă, având totuși elemente diferite, date de contextele diferite în care se manifestă.

CAPITOLUL I : INTRODUCERE

Noul mileniu este reprezentat de noi concepte în ceea ce presupune domeniul politicii, dar în același timp securitatea statelor ocupă principalul loc în ceea ce privește ordinea internațională. Unul dintre aceste concepte este reprezentat de fenomenul globalizării, care atrage după sine atât avantaje, cât și dezavantaje. Avantajele sunt cunoscute de către toată lumea, vorbim aici de dezvoltare, acces la informații, tehnologie menită să ne ajute zilnic, inteligență artificială etc, dar pe lângă avantaje apar și dezavantajele, iar cel mai semnificativ dezavantaj al globalizării îl reprezintă expansiunea terorismului, acesta fiind principala amenințare la adresa oamenilor, a valorilor democratice și totodată a ordinii la nivel internațional.

Dacă până la atacurile teroriste din anul 2001, acțiunile teroriste se regăseau doar în anumite state/regiuni, după acel atac, au urmat altele, astfel că terorismul a devenit internațional. Atacurile teroriste au început să se manifeste peste tot în lume și niciun stat nu poate opri în totalitate acest fenomen și indiferent de strategia abordată nu se poate apăra în totalitate de acesta. Astfel că, statele lumii au devenit conștiente de faptul că nu pot rezolva singure această problemă, fiind nevoie de cooperare interstatală și ajutor reciproc. Fiecare stat punând bazele unor strategii anti-teroriste prin intermediul cărora se dorește asigurarea securității la nivel național, dar și internațional.

În cadrul acestei lucrări de cercetare ne-am propus să analizăm strategiile de luptă anti-terorism în cadrul Uniunii Europene, respectiv a Statelor Unite ale Americii. Am ales acestă problemă, deoarece atâta timp cât terorismul va fi considerat o amenințare la adresa securității mondiale, iar apărarea statelor nu poate fi facută decât prin intermediul acestor strategii, ideea lucrării de cercetare poate să rămână în continuare o temă de actualitate. Un alt lucru pentru care am ales această temă pentru lucrarea de cercetare constă în faptul că datorită dinamicii terorismului, dar și a impactului pe care acesta îl are asupra societății, strategiile de lupta anti-terorism ar putea stârni un interes mai mare din partea celor care vor citi această lucrare.

Lucrarea este structurată în două părți: partea teoretică, respectiv partea practică. În cadrul teoretic am realizat o descriere a ceea ce presupune fenomenul de terorism, oferind și un scurt istoric și prezentând de asemenea și tipurile de manifestare ale acestuia, precum și cauzele care duc la apariția fenomenului. Pe lângă descrierea terorismului, am prezentat diferența dintre anti-terorism și contraterorism, precum și ce presupune mai exact, din punct de vedere teoretic, prevenirea și combaterea terorismului în anumite state. O problemă care a apărut în această parte a lucrării a fost faptul că încă nu s-a ajuns la o definiție exactă și unanim acceptată a terorismului.

În cadrul părții practice, am realizat o analiză în ceea ce privește prevenirea și combaterea terorismului în cadrul strategiilor adoptate de Uniunea Europeană, respectiv de Statele Unite ale Americii. Observând faptul că punctul de plecare al strategiilor este aproape identic, însă fiecare strategie are propriile particularități în ceea ce privește acțiuniile împotriva terorismului. În ceea ce privește partea practică, problema apărută a constat în faptul că deși inițial am dorit analizarea unei singure strategii pentru fiecare națiune, acest lucru nu a fost posibil, din cauza faptului că strategia Uniunii este bine structurată pentru realizarea analizei, dar în ceea ce privește strategia Americii au apărut mici probleme, deoarece nu s-a găsit o strategie exactă care să poată fi analizată comparativ, astfel a fost nevoie să aleg trei strategii („A National Security Strategy for a New Century”, „PATRIOT ACT” și „National Defense Strategy”), analiza axându-se asupra componentelor anti-terorism.

Lucrarea se finalizează prin prezentarea concluziilor la care s-a ajuns prin intermediul analizei comparative dintre strategia Uniunii Europene și strategiile Statelor Unite ale Americii.

Bibliografie

Administrația Trump pune la punct o nouă strategie anti-terorism, ce le cere aliaților să depună mai multe eforturi, 6 mai 2017: http://adevarul.ro/international/statele-unite/administratia-trump-pune-punct-noua-strategie-anti-terorism-cere-aliatilor-depuna-mai-multe-eforturi-1_590de92d5ab6550cb8d9ec14/index.html.

„A National Security Strategy for a New Century”, decembrie 1999: http://nssarchive.us/NSSR/2000.pdf.

Anastasiu Mirela, Stăncilă Lucian, 2014, Terorismul - răul din umbra al începutului de secol, București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”: https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/terorismul_raul_din_umbra.pdf.

Arădăvoaice Gheorghe, Iliescu Dumitru, Niță Laurențiu Dan, 1997, Terorism. Anti-terorism, Contraterorism, Oradea: Editura Antet.

Argomaniz Javier, Kaunert Christian, Bures Oldrich, 2015, A Decade of EU

Counter-Terrorism and Intelligence: A Critical Assessment, Intelligence and National Security: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02684527.2014.988445.

Baylis Jhon, Owens Patricia, Smith Steve, 2014, The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Sixth edition, Oxford: Oxford University Press.

Ben-Yehuda Nachman, 2005, Terror, Media, and Moral Boundaries, London,Thousand Oaks, and New Delhi: SAGE Publications.

Blaj Doru, Onișor Constantin, Pișeleag Țuțu, 2007, Despre TERORISM, aproape totul , București: Editura Centrului Tehnic - Editorial al Armatei.

Bodunescu Ioan, 1997, Terorismul - Fenomen global - , București: Casa Editorială ODEON.

Braniff William, Gallo Alex, 27 ianuarie 2018, New defense strategy requires paradigm shift in US counterterrorism, The Hill: http://thehill.com/opinion/national-security/370748-new-defense-strategy-requires-paradigm-shift-in-us-counterterrorism.

Cearapin Tudor, 2005, Terorismul internațional. Repere juridice, istorice și forme de manifestare, București: Fundația Revista Jandarmeriei.

Chivu Andrei, 2010, Terorism și societate, Ploiești: Karta-Graphic.

Delcea Cristian, 2008, Terorismul. Studii și cercetare asupra fenomenului terorist, Cluj-Napoca: Editura RISOPRINT.

EU counter-terrorism strategy: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/.

F. Kohlmann Evan, 2008, Homegrown Terrorists: Theory and Cases in the War on Terror’s Newest Front, ANNALS, AAPSS.

Grabianowski ED, How the Patriot Act Works: https://people.howstuffworks.com/patriot-act.htm

...

Preview document

Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 1
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 2
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 3
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 4
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 5
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 6
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 7
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 8
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 9
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 10
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 11
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 12
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 13
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 14
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 15
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 16
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 17
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 18
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 19
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 20
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 21
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 22
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 23
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 24
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 25
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 26
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 27
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 28
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 29
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 30
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 31
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 32
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 33
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 34
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 35
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 36
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 37
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 38
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 39
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 40
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 41
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 42
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 43
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 44
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 45
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 46
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 47
Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Strategiile de lupta anti-terorism - Uniunea Europeana vs Statele Unite ale Americii.docx

Alții au mai descărcat și

Organizația teroristă ISIS

Introducere In ultima decada a mileniului, climatul de securitate international a suferit modificari extraordinare. Ani intregi de strategii si...

Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist

INTRODUCERE Una din definiţiile uzitate de Guvernul S.U.A. (în fapt, o definiţie uşor modificată a lui James Adams din 1980) considera că:...

Terorismul

Introducere Rațiunea alegerii acestei teme rezidă din importanța pe care o reprezintă pericolul terorist pe secena internațională. Astfel cea mai...

Reconfigurarea Politicii Externe a Statelor Unite ale Americii după Atentatele din 11 Septembrie 2001

I. Introducere S.U.A constituie un model de capitalism, ce vrea la sfârşit de secol XX, a fi cel mai performant. America de la începutul secolului...

Terorismul

1.Aspecte evolutive. Delimitări conceptuale Când doar auzim de sangeroasele si crudele executii facute de teroristi ne infricosam. De fapt, tocmai...

Considerații privind Terorismul Contemporan

ABSTRACT : The terrorism is a famous subject in the security and strategical studies. The fight against terrorism involves not only defensive...

Terorismul global

I.Introcucere „Cheia terorismului nu o reprezintă actul în sine, ci frica de acel act”. Keith Olbermann Începutul secolului al XXI-lea se...

Contribuția forțelor armate la prevenirea și combaterea terorismului

Astăzi, armatele naționale, pe lângă misiunile tradiționale ce vizează, în principal, apărarea țării, garantarea securității populației și a...

Te-ar putea interesa și

Cooperare Polițienească Europeană

INTRODUCERE Mediul de securitate este influenţat de schimbările şi transformările continue generatoare de noi riscuri şi ameninţări. Aceste...

Ai nevoie de altceva?